Angličtina 4.A,4.B,4.C,4.D – Santana

Základní informace o výuce ve školním roce 2020/2021

Podrobné informace mají děti vlepené ve školním s. a nechají doma jedním z rodičů podepsat

Děti si budou do hodin AJ nosit následující pomůcky:

Class Book  Happy Street 2

Activity Book Happy Street 2

Portfolio (ve kterém budou mít 20 euro obalů)

Žákovskou knížku

Penál

Domácí úkoly si budou děti i v tomto šk.r. psát ze druhé str. sešitu

Také budu o probíraném učivu pravidelně informovat na školním webu – viz. Týdenní plány – Angličtina – Santana

Do týdenních plánů budu i letos psát  co se v daném týdnu probírá popřípadě budu vkládat zajímavé odkazy. 

Věřím, že bude školní rok 2020/2021 šťastný a děti se budou do hodin těšit. 

Veronika Santana

AJ 1.9. – 19.9.2020

Úvodní hodiny – Classroom rules

Procvičování: Alphabet and Spelling

Úvod do Unit 1 – Welcome back!

Příběh „Where´s Flossy?“ – poslech překlad, dramatizace

Procvičování probrané slovní zásoby písemnou i ústní formou.

Práce v AB – samostatná práce i poslechová cvičení, následná společná kontrola

 

 

Týdenní plán 14. 9. – 20. 9.

Vážení rodiče, milé děti,

v následujícím týdnu se společně shledáme na prvních třídních schůzkách dne 15. 9. od 17:30 v budově školy. Ráda bych Vás požádala o vybavení rouškou. Velice se těším na osobní setkání s Vámi.

Klub zábavné logiky a deskových her bude začínat v pondělí 21. 9. od 13:00.

A co dalšího nás čeká v příštím týdnu v jednotlivých předmětech?

ČJ

 • Vyjmenovaná slova – opakování (PS cca str. 6 – 7)
 • Od čtvrtku lze očekávat první testík na toto téma

M

 •  Opakování základních vztahů a prostředí (PS cca str. 9 – 10)
 •  Od čtvrtku lze očekávat testík  násobení a dělení malé násobilky, sčítání a odčítání  (písemné i pamětné) a násobení písemné

ČJS

 • Kraje a krajská města (orientace na mapě) (Uč. cca 6 – 11)
 • Děti obdržely tabulku měst, které by měly umět najít na mapě (jedná se zejména o krajská města). Po splnění „zkoušky hledání na mapě“ se mohou ve třídní hře posunout na další horu (děti Vám to jistě vysvětlí).
 •  V úterý (jestliže nás pustí počasí) se budeme učit venku na stanovištích

Co jsme zvládli v jednotlivých předmětech? ČJ uč do 9/11, PS do 6/8 L, M uč vybaraná cvičení na opakování prostředí a zákonitostí do str. 16, PS do 8/14, ČJS světové strany, kraje a krajská města, orientace na mapě.

Krásné dny přeje

 

Pavla Platkevičová

 

 

Týdenní plán

Vážení rodiče, milé děti,

pomalu si na sebe zvykáme, osvojujeme si pravidla i nové rituály. Děkuji za skvělou spolupráci nejen dětem, ale i rodičům, kteří pomáhají s vybavením dětí do školy. Zatím nám vše klape! Ještě bych Vás ráda požádala o vybavení dětí stíratelnou tabulkou a minimálně 2 fixami. Děkuji.

Ve středu 9. 9. nás navštíví lektorka Vlaďka se čtenářskou dílnou. Tento den děti budou potřebovat pouze penál a svačinku.

Z důvodu hygienických opatření a „rozmělnění“ dětí v jídelně nám byl posunut odchod na oběd ve čtvrtek na 12:45. Počítejte proto prosím s možným zdržením dětí v tomto dni. Děkuji za pochopení.

A co nás čeká v jednotlivých předmětech?

Český jazyk

 •  synonyma x antonyma
 • kořen slova x předponová část x příponová část
 • vyjmenovaná slova

Matematika

 •  opakování známých prostředí
 •  procvičování násobení, sčítání a odčítání  (písemné i pamětné), dělení (pamětné)

ČJS

 • zákl. informace o ČR
 • orientace na mapě
 •  kraje a krajská města

A co jsme již zvládli?

M: opakování početních operací, PS do 5/4 , U do 8/1,  ČJ: opakování zákl. pravidel pravopisu, slabičná a hlásková stavba slov,  PS do 4/2 , U do 7/4, ČJS: pojmy: svět – světadíly – Evropa – EU – ČR, vnitrozemský stát, sousední státy, mapa x globus. Dále seznámení se školním řádem a vyvození třídních pravidel.

Velice Vám děkuji za spolupráci a přeji krásné letní dny

Pavla P.

Týdenní plán 3. – 6. 9.

Vážení rodiče, milé děti,

zasílám Vám první týdenní plán naší třídy. Naleznete jej také na www.fzs-chlupa.cz v záložce Týdenní plány. Prosím o pravidelné sledování této rubriky. Děkuji!

Dnes si děti domů s sebou odnesli Žákovské knížky. Prosím o vyplnění strany 1 (To jsem já) a strany 40 (odchody ze školy) nejlépe do zítřejšího dne (3. 9.). Děkuji! Na straně 37 naleznete doplněné variabilní symboly do ŠJ, ŠD a na Radu rodičů. Na poslední stránce lze  najít aktuální rozvrh hodin.

V závislosti na rozvrhu bych Vás ráda požádala i o další spolupráci. V pátek nás čeká první hodina TV, proto prosím o vybavení dětí pytlem s úborem, sportovní obuví se světlou podrážkou a švihadlem. Zatím budeme chodit ven, proto prosím přizpůsobte vybavení této skutečnosti.

Dále požádám o vybavení kufříku na VV a ČSP (do 15. 9.) vodovými barvami, temperovými barvami, menším a větším kulatým štětcem, plochým štětcem, pevným kelímkem na vodu, lepidlem v tyčince, malou lepicí páskou, barevnými papíry a nůžkami.

Na každodenní čtení budou děti potřebovat také knihu (ne komiks) dle vlastního výběru a průhledné desky s drukem na geometrické pomůcky (trojúhelník s ryskou, 2. trojúhelník, kružítko, 2 tužky tvrdosti č.3 či mikrotužky, úhloměr). Tyto pomůcky budou mít žáčci uloženy ve třídě.

Ráda bych poděkovala laskavým rodičům, kteří poslali kapesníky, papíry, euroobaly a jiné pomůcky. Velice si vážím Vaší pomoci i zájmu…

Z důvodu hygienických opatření je až do odvolání zavřený bufet, děti se smějí po škole pohybovat jen v nezbytných případech a ve společných prostorách s rouškami. Děkuji, že jste všichni své děti skvěle vybavili.

Příští týden naleznete opět týdenní plán na stránkách školy.

 

Děkuji za spolupráci a přeji Vám pohodový začátek školního roku.

Pavla Platkevičová

 

AJ 3.A,B (Andrea Běhalová) –Krásné léto! Beautiful summer!

Dobrý den a také zdravím všechny děti,

známky jsou uzavřené; vysvědčení jsou již napsaná. Vypracované úkoly už neodevzdávejte a neposílejte.

Portfolia na AJ -3.A, 3.B: Oznamuji, že děti ze 3.A,B mají portfolia na angličtinu u třídních učitelek, u kterých si je mohou vyzvednout. Prosím rodiče, aby dohlédli doma na to, že si děti tato portfolia doma pečlivě uschovají a donesou je zpět do školy na angličtinu v září 2020. V září 2020 budeme obsah portfolia potřebovat k opakování učiva ze 3.třídy. Poté si děti založí nové portfolium na angličtinu pro materiály k učivu probíraného ve 4.třídě.

Závěrečná konzultace tento týden 22..-26.6.: Pokud by děti chtěly, tak se se mnou a se spolužáky mohou vidět a popřát si pěkné prázdniny na Google Meet konzultaci ve čtvrtek 25.6. v 16:00 hod. :-) Konzultace je dobrovolná.

O prázdninách doporučuji dětem, aby:

 • Opakovaly si slovíčka, procvičovaly fráze, příběhy a písničky, které jsme se naučili (viz CDéčko, pracovní sešit, A4 sešit na psaní, kreslení a nalepování, portfolium a webové stránky https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/?cc=cz&selLanguage=cs)
 • Pečlivě si uschovaly portfolium s materiály na angličtinu. Děti budou portfolium znovu potřebovat v září 2020.
 • Dodělaly si všechna nevypracovaná cvičení v pracovním sešitě.
 • Pokusily se mluvit anglicky pokud k tomu budou mít příležitost.

Přeji vám všem krásné a radostné prázdniny. :-)

Vaše paní učitelka Andrea Běhalová

Angličtina 3.A,3.B,3.C,3.D – Santana

Týdenní plán 22.6.-26.6.2020

V posledním týdnu děti nepotřebují ani učebnici (které už jsou stejně asi vybrané) ani AB. Bude stačit, když budou mít papír, na dobrovolný úkol.

Procvičí si názvy míst, kam se mohou podívat v létě (Zoo, Les, Muzeum, Hrad, Plavecký bazén)

Přeji Vám krásné léto plné pohody a skvělých zážitků a šťastný návrat do školních lavic ve školním roce 2020/2021

Veronika Santana

Happy sun sunshine clipart - WikiClipArt

 

Upozornění – tento týden již nebudou dobrovolné konzultace

https://fzschlupa-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/santanahorvathova_fzschlupa_cz/ESxU0_0-zUlMhwfFy9ZzQfABBwbu5nujV1zN8Q8-W67p5A?e=aTzA9v