Angličtina 3.A,3.B,3.C,3.D – Santana

Týdenní plán 15.6.19.6.2020

Nejprve s dětmi ve videu projdeme správná řešení úkolů z minulého týdne
Ve druhém videu pokračujeme v 9.lekci. Nejprve si projdeme části těla a potom se video soustředí na tvoření vět s použitím I can…/ I can´t

 

proklik na OneDrive:

 

 

Angličtina 2.A,2.B,2.C,2.D,3.A,3.B,3.C,3.D,4.D,4.E – Santana

Přeji všem dobrý den,

i nadále mohou děti pracovat na umimeto.org.  Toto procvičování je dobrovolné, ale dětem vřele doporučuji. Je to zase další způsob, jak se zdokonalit v AJ. Pravidelně přidávám nová a nová zadání.

Stejně tak i nadále pokračují dobrovolné konzultace pro všechny třídy ve kterých jsem v tomto školním roce učila. Tyto konzultace probíhají pravidelně každou středu (3.třídy, 4.třídy) a každý čtvrtek (2.třídy)

Přeji Vám skvělý start do nového týdne

Veronika Santana

Angličtina 3.A,3.B,.C,3.D – Santana

Týdenní plán 8.6.-12.6.2020

Nejprve s dětmi projdeme cvičení z minulého týdne a potom si uděláme práci v CB str.53.

Začneme unit 9 – At the sports centre (ačkoliv je to nová lekce – části těla děti znají již z 1.a 2. třídy, bude to tedy pro ně opakování)

Zadání práce na tento týden (AB str.77/1,83)

Videa na procvičování probrané slovní zásoby:

 

 

 

Angličtina 3.A,3.B,3.C,3.D – Santana

TP 1.6.-5.6.2020

Kontrola práce v AB z předešlého týdne – pomocí vytvořeného videa

Procvičování probrané slovní zásoby – Clothes

Tvoření vět s použítím TOO – It´s too big, It´s too small. It´s too short. It´s too long.

Příprava na projekt – procvičení slovní zásoby – roční období

Přes týden vypracují děti jedno cvičení v AB (76/2) a k tomu vypracují projekt Jaro, Léto, Podzim, Zima – oblečení na dané roční období ( Bližší info ve videu)

 

Upozornění: Pozor ve videu  je omylem uvedena strana 79, ale má to být str.76/2

YOUTUBE ODKAZY:

ONEDRIVE ODKAZY:

https://fzschlupa-my.sharepoint.com/personal/santanahorvathova_fzschlupa_cz/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fsantanahorvathova%5Ffzschlupa%5Fcz%2FDocuments%2F3%2Et%C5%99%2E%2D%201%2E6%2E%2D5%2E6%2E%20Spr%C3%A1vn%C3%A1%20%C5%99e%C5%A1en%C3%AD%20%2D%20AB%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fsantanahorvathova%5Ffzschlupa%5Fcz%2FDocuments

https://fzschlupa-my.sharepoint.com/personal/santanahorvathova_fzschlupa_cz/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fsantanahorvathova%5Ffzschlupa%5Fcz%2FDocuments%2F3%2Et%C5%99%2E%201%2E6%2E%2D5%2E6%2E2020%20Clothes%2C%20Seasons%20of%20the%20year%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fsantanahorvathova%5Ffzschlupa%5Fcz%2FDocuments

 

 

 

Angličtina 1.A,1.B,1.C,1.D,2.A,2.B,2.C,3.A,3.B,4.A,4.B,4.C (Andrea Běhalová) –Odevzdání vypracovaných úkolů od domškoláků

Dobrý den,

poprosím domškoláky (z mých skupinek) v 1.A,1.B,1.C,1.D,2.A,2.B,2.C,3.A,3.B,4.A,4.B,4.C o zaslání ofocených vypracovaných úkolů zadaných od 25.5. na můj e-mail ke konci každého týdne. Pokud posíláte vice úkolů najednou, tak prosím pošlete vše v jednom e-mailu. Nezapomeňte v e-mailu uvést jméno a příjmení žáka a třídu.

Předem děkuji a přeji Vám všem klidné a pohodové dny.

Vaše paní učitelka Andrea Běhalová

Angličtina 3.A,3.B –Dobrovolné konzultace

Dobrý den,

Od 1.6. dobrovolně nabízíme konzultace. Tyto konzultace budou pro děti také dobrovolné v následující termíny:

3.AB (Andrea Běhalová) ČT 16:00

3.AB (Veronika Santana) ST 16:00

Setkání budou probíhat v Google Meet. Podrobnější informace jste již obdrželi e-mailem.

Pokud by Vám nevyhovoval termín Vaší třídy, připojte se do jiné. Obsah konzultací je víceméně totožný.

Přeji Vám všem krásné a pohodové dny.

Vaše paní učitelka Andrea Běhalová