AJ 2.A,B,C (Andrea Běhalová) – týden 21.-25.10.,2019

Dobrý den,

Portfolia na angličtinu (AJ): Děti mají portfolia na AJ nyní u sebe a donesou je zpět na angličtinu příští týden.

Pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 21.-25.10. budeme pokračovat v následujícím:

 1. Shrnující Test 1 z Unitu 1 si napíšeme tento týden:

2.A v pondělí 21.10.

2.B, 2.C ve čtvrtek 24.10.

 1. Četbu miniknížek jsme přesunuli na tento týden po shrnujícím testu.
 2. Rozšíříme si slovní zásobu o vice názvů zvířátek a k tomu si povíme o projektu “Animals”.

Domácí úkol/ Homework (HW):

2.A. na pondělí 21.10.;       2.B, 2.C. na čtvrtek 24.10.:

 1. Pexeso (zvířátka): Děti dostaly malý papír s obrázky zvířátek a názvy zvířátek. Děti si mají vystřihnout jednotlivé části, zahrát si s pexesem doma, založit do portfolia a přinést na angličtinu.
 2. V pracovním sešitě na stránce 11/ cv.2 si děti mají nakreslit svoje oblíbené zvířátko a napsat jeho anglický název
 3. Děti si doma mají opakovat vše k Unitu 1. Odkazy k opakování Unitu 1: songs  ,  story It’s Otto   ,  Animals vocabulary

Přeji všem hezké podzimní dny,

Andrea Běhalová

AJ 2.A,B,C (Andrea Běhalová) – týden 14.-18.10.,2019

Dobrý den,

pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 14.-18.10. budeme pokračovat v následujícím:

 1. Dokončíme Unit 1 “Animals”, věnujeme se četbě miniknížek “Animals” připravujeme se na shrnující Test 1 z Unitu 1, který si napíšeme příští týden:

2.A v pondělí 21.10.

2.B, 2.C ve čtvrtek 24.10.

 1. Znovu si procvičujeme poslechem, ústně, četbou, písemně a písničkou slova zvířátek v jednoduchých větách, např. I can see a zebra.” (česky: Já vidím zebru.)I can’t see a monkey.” (česky: Já nevidím opičku.) a v otázkách, např. Can you see a crocodile?” (česky: Vidíš krokodýla?) zábavnou/ hrací formou.
 2. Rozšíříme si slovní vazby: Monkey can climb the trees.(česky: Opička umí lézt po stromech.), “Zebra can’t fly.” (česky: Zebra neumí létat.), “Tiger can run.” (česky: Tygr umí běhat.)
 3. Odkazy k opakování Unitu 1: songs  ,  story It’s Otto  ,  Animals vocabulary

Domácí úkol/ Homework (HW):

2.A. na pondělí 14.10.;    2.C. na čtvrtek 17.10.:

 1. Děti si mají vyrobit mini-knížečku “Animals!” (viz Activity Book/ Pracovní sešit str.69-70) a naučit se ji číst anglicky, tak aby ji mohly prezentovat ostatním dětem v hodině. V mini-knížečce “Animals!” děti vybarvují a dokreslují obrázky zvířat z Unitu 1 a doplňují do vět slovíčka zvířat.
 2. Navíc si děti mají doma ještě na papír procvičovat psaní slovíček zvířat k Unitu 1. Prosím ukažte dětem obrázek zvířátek (viz str.4 v pracovním sešitě, zakryjte jak se slova píšou) a děti by již měly samy bez nápovědy napsat jak se název zvířátka píše a jak se vyslovuje anglicky. Děti jsou šikovné a slova zvířátek již umí číst a přiřadit je k obrázku. :-) Ale teď je třeba cvičit psaní slov zvířátek bez nápovědy.

 2.B na čtvrtek 17.10.:

 1. V pracovním sešitě (Activity Book) si děti mají vypracovat stránku 7. Zde si děti procvičují slovní vazbu “Can you see (a lion)?” a slova “Yes”, “No”.
 2. Děti si mají opakovat vše k Unitu 1 v A4 linkovaném sešitě, učebnici, pracovním sešitě a odkazech výše.

 Přeji všem hezký podzim,

Andrea Běhalová

Angličtina 2.A,2.B,2.C,2.D – Santana

Týdenní plán 7.10.-11.10.2019

Prezentace – Mini book „Animals“

Opakování učiva 1.lekce, příprava na shrnující test (děti si napíší příští týden)

Kniha „On Safari“ – práce s textem – poslech, četba, překlad, tvoření vět v návaznosti na text

Rozšíření slovní zásoby – krátká videa – Animals

Písemný D.Ú děti nemají

Ústní D.Ú. – opakovat si slovní zásobu 1.lekce (viz. kopie v porfoliu a CB)

 

AJ 2.A,B,C (Andrea Běhalová) – týden 7.-11.10.,2019

Dobrý den,

Domácí úkoly: Oznamuji, že děti si v hodinách angličtiny označují domácí úkoly v pracovním sešitě (Activity Book). V pracovním sešitě si s dětmi společně zakroužkujeme čísla stránek, které si děti mají vypracovat za domácí úkol. Budeme si postupně kroužkovat stránky nejen vpředu, ale také vzadu pracovního sešitu, kde jsou slovníček od str.81 a miniknížečky od str.69 k jednotlivým Unitům.

Učíme se slovíčka: Podívejte se, prosím, na slovníček str.81 v pracovním sešitě k jednotlivým Lekcím/Unitům. S dětmi se nyní postupně učíme slovíčka k Úvodní Lekci a Lekci 1 (viz první sloupeček slovíček). Slovíčka se učíme vyslovovat poslechem a četbou, psát samostatně a používat v jednoduchých větách. :-)

Minulý týden nám angličtina ve 2.C odpadla. Pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 7.-11.10. budeme pokračovat v následujícím:

 1. 2.A,2.C: Pokračujeme v Unitu 1 “Animals” (Zvířata). Procvičujeme si četbu příběhu “It’s Otto!”, který děti donesou poskládaný v A4 linkovaném sešitě a trénujeme psaní slov zvířátek z Unitu 1. Děti jsou šikovné a slova zvířátek již umí číst a přiřadit je k obrázku. :-)
 2. 2.B.: Pokračujeme v Unitu 1 “Animals” (Zvířata). Procvičujeme si poslechem CD nahrávky, ústně, četbou a písemně slova zvířátek v jednoduchých větách, např. “I can see lion.” (česky: Já vidím lva.) “I can’t see zebra.” (česky: Já nevidím zebru.) a v otázkách, např. “Can you see a monkey?” (česky: Vidíš opičku?) zábavnou/ hrací formou. Navíc pracujeme s vypracovaným domácím úkolem –děti prezentují a čtou miniknížku “Animals”.

Domácí úkol/ Homework (HW): 

2.A. na pondělí 7.10.:

 1. Děti ve 2.A dostaly ode mne skládačku k příběhu “It’s Otto!”. Děti si za domácí úkol mají vystřihnout části příběhu, očíslovat jednotlivé části dle pořadí v příběhu a nalepit do A4 linkovaného sešitu ve správném pořadí, tj. 1 =začátek příběhu, 2,3,4,5, 6 =konec příběhu. Děti mají mít příběh ve správném pořadí nalepený v A4 linkovaném sešitě. Navíc, děti se mají naučit příběh číst.
 2. Děti si mají znovu přeposlechnout příběh “It’s Otto!” a opakovat si slovní vazby “I can see…”, “I can’t see…” spolu s názvy zvířátek v Unitu 1. Příběh děti najdou na CDéčku vzadu pracovního sešitu (Activity Book) nebo na webu zde: It’s Otto!

2.B na čtvrtek 10.10.:

 1. Děti si mají vyrobit miniknížečku “Animals!” (viz Activity Book/ Pracovní sešit str. 69-70) a naučit se ji číst anglicky, tak aby ji mohly prezentovat ostatním dětem v hodině. V mini-knížečce “Animals!” děti vybarvují a dokreslují obrázky zvířat z Unitu 1 a doplňují do vět slovíčka zvířat.
 2. Navíc si děti mají doma ještě na papír procvičovat psaní slovíček zvířat k Unitu 1. Prosím ukažte dětem obrázek zvířátek (viz str.4 v pracovním sešitě, zakryjte jak se slova píšou) a děti by již měly samy bez nápovědy napsat jak se název zvířátka píše a jak se vyslovuje anglicky. Děti jsou šikovné a slova zvířátek již umí číst a přiřadit je k obrázku. :-) Ale teď je třeba cvičit psaní slov zvířátek bez nápovědy.

2.C. na čtvrtek 10.10.: Minulý týden ve čtvrtek nám ve 2.C. odpadla angličtina, takže děti ve 2.C. si donesou DÚ, které měly na minulý čtvrtek 3.10.

Přeji všem příjemné podzimní dny,

Andrea Běhalová

Důležité upozornění pro rodiče!!!

Dobrý den, 

děkuji Vám za spolupráci a za to, že v případě nemoci/absence Vašeho dítěte dohlížíte na to, aby bylo dopsáno a doděláno zameškané učivo! Pravidelně mi píšete a žádáte o učivo. Letos učím v deseti třídách a nemohu na emaily reagovat obratem. A proto prosím sledujte týdenní plány, kam pravidelně každý týden píši, co v hodinách probíráme. Dětem po jejich návratu do školy dávám vždy extra čas navíc na dodělání učiva – nechci Vás ani děti zbytečně stresovat. Věřím, že sledování týdenních plánů bude tou nejlepší a nejrychlejší cestou.

Přeji Vám krásný den a ještě jednou děkuji za spolupráci

Veronika Santana