AJ 1.A,B,C,D (Andrea Běhalová) -týden 20.-24.5.,2019

Dobrý den,

pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 20.-24.5. budeme pokračovat v následujícím:

 1. Začneme Unit 6 “Bathtime” –podíváme se na novou slovní zásobu (duck, hairbrush, toothbrush, towel, soap, shampoo) písničkou. Učíme se slovní vazbu “Can you see (a toothbrush/ me)?” (Vidíš (zubní kartáček/ mě)?
 2. Opakujeme si Unitu 5 –znovu si zahrajeme příběh “The present”.
 3. Zpíváme si písničku a k tomu hrajeme “freeze dance” :-)

Domácí úkol/ Homework (HW):

1.D. na úterý 21.5.;    1.A, 1.B. na středu 22.5.;    1.C. na pátek 24.5.:    

Děti dostaly papír, na němž je příběh “The present”. Děti mají z toho vyrobit miniknížku a přinést ji na angličtinu tento týden, Tudíž děti mají vystřihnout podle přerušované čáry a očíslovat jednotlivé obrázky v pořadí jak probíhá příběh. Stránka číslo 1 je začátek příběhu. Následně děti slepí stránky do podoby knížky a podepíšou si ji svým jménem. Děti si mohou obrázky v příběhu vybarvit, pokud chtějí.

Zde je odkaz na příběh The present

Přeji všem krásné jarní dny,

Andrea Běhalová

Angličtina 1.A,1.B,1.C – Santana

Týdenní plán 13.5.-17.5.2019

Úvod do Unit 6 – Bathtime

Práce s učebnící  Příběh „Bathtime“ –  poslech,překlad

Hry a aktivity na procvičení nové slovní zásoby

Práce s AB – poslech – práce v návaznosti na poslech – předměty, barvy (str.46)

Příprava na domácí úkol (AB str.47)

Práce s D.Ú. z minulé hodiny – popis osob – opakování – barvy a oblečení (AB 83,84)

 

AJ 1.A,B,C,D (Andrea Běhalová) -týden 13.-17.5.,2019

Dobrý den,

pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 13.-17.5. budeme pokračovat v následujícím:

 1. Dokončíme Unit 5.
 2. Poslechem a dramatizací příběhu si procvičujeme kladení otázky a odpověď, např. “Is it a (cake)?” Yes, it is a cake.
 3. Pracujeme v pracovním sešitě.
 4. Zpíváme si písničku a k tomu hrajeme “freeze dance” :-)

Domácí úkol/ Homework (HW):

1.D. na úterý 14.5.;    1.C. na pátek 17.5.:

 1. V pracovním sešitě (Activity Book) si děti mají vypracovat stránku 43. Děti mají vlepit samolepky k jednotlivým obrázkům. Děti najdou samolepky k Unitu 5 vzadu pracovního sešitu (Activity Book). Tímto cvičením si děti opakují základní slovíčka k Unitu 5.
 2. Děti si mají pravidelně opakovat také doma základní slovíčka k Unitům 1,2,3,4,5 (prosím vizte pracovní sešit/ Activity Book na stránkách: 2, 10, 18, 26, 28, 36.

1.A, 1.B. na středu 15.5.:

 1. Děti dostaly velikonoční přání, které si mají vybarvit, napsat To (komu) a From (od koho přání je) a přinést na hodinu angličtiny.
 2. V pracovním sešitě na stránce 66 si děti mají dokončit vybarvování vajíček na obrázku.
 3. Děti si mají pravidelně opakovat také doma základní slovíčka k Unitům 1,2,3,4,5 (prosím vizte pracovní sešit/ Activity Book na stránkách: 2, 10, 18, 26, 28, 36.

Přeji všem krásné jarní dny,

Andrea Běhalová

Angličtina 1.A,1.B,1.C – Santana

Týdenní plán 6.5.-10.5.2019

1.A,1.C (1.D hodina odpadá – státní svátek)

Opakování slovní zásoby 5.lekce „Happy Birthday“

Hry a aktivity na procvičení probrané slovní zásoby

Přípravna na D.Ú – AB str.83

Rozšíření slovní zásoby – práce s knihou – „THE TALE OF LITTLE RED RIDING HOOD/POHÁDKA O ČERVENÉ KARKULCE“

AJ 1.A,B,C,D (Andrea Běhalová) -týden 6.-10.5.,2019

Dobrý den,

Státní svátek: středa 8.5., škola je zavřená.

Pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 6.-10.5. budeme pokračovat v následujícím:

1.A, 1.B: S dětma v 1.A a 1. B se uvidíme na angličtině až ve středu 15.5. kvůli státním svátkům.

1.C, 1.D: 

 1. Učíme se kladení otázky a odpověď, např. “Is it a (balloon)?” Yes, it is a balloon.
 2. Pokračujeme v procvičování si rozhovorů obsahující pozdrav, rozloučení a konverzační otázky a odpovědi.

Hello! (nebo: Good morning.)Ahoj. (Dobré ráno.)

What’s your name? My name is…. (nebo: I’m ….)Jak se jmenuješ? Jmenuji se…

How old are you? I’m …. –Kolik máš let? Mám….

Goodbye. –Nashledanou.

Tento týden přidáme: How are you? I’m fine, thank you. –Jak se daří? Dobře, děkuji.

 1. Procvičujeme si v pracovním sešitě a zpíváme si písničku “Happy birthday!”
 2. Opakujeme si slovní zásobu k Unitům 2,4,5.

Domácí úkol/ Homework (HW):

1.D. na úterý 7.5.;    1.C. na pátek 10.5.: Děti dostaly papír, na kterém je pexeso se slovíčky k Unitu 5. Děti si mají pexeso vystřihnout a donést jej na hodinu angličtiny.

1.A, 1.B. na středu 15.5.:

 1. Děti dostaly velikonoční přání, které si mají vybarvit, napsat To (komu) a From (od koho) přání je a přinést na hodinu angličtiny.
 2. V pracovním sešitě na stránce 66 si děti mají dokončit vybarvování vajíček na obrázku.
 3. Děti si mají opakovat slovíčka ke všem probraným Unitům 1,2,3,4,5.

Přeji všem hezké jarní dny,

Andrea Běhalová

Angličtina – 1.A,1.B,1.C – Santana

Týdenní plán 29.4.-3.5.2019

1.B – Hodina odpadá – státní svátek

1.A,1.C

Tvoření vět s použitím slovní zásoby 5.lekce – práce s D.Ú.z minulého týdne (AB st.43)

Práce s AB – poslechová cvičení – opakování – narozeninové předměty, barvy, číslovky 1-10 (AB str. 42)

Rozšíření slovní zásoby – práce s knihou – Cinderella/Popelka

1.C

Příběh „The birthday card“ – poslech, překlad, nácvik správné výslovnosti.