1.A,B,C,D AJ Martínková – týden 25-29/5 – VŠECHNY DĚTI!!!

Milí rodiče, milé děti,

zdravím Vás v novém týdnu a zároveň posílám všechno, co je potřeba si projít během tohoto týdne. Čekají Vás nějaká videa, procvičování v pracovním sešitě a taky mnou předtočené video s krátkým vysvětlením probírané látky.

 • Dětem pustíme úvodní video (je to úvodní písnička do 7. lekce v učebnici „Animal friends“ – zvířecí kamarádi)

 • Dětem pustíme mnou nahranou krátkou prezentaci.

 • Práce v pracovním sešitě – str. 54 – děti postupně nazývají jednotlivá zvířátka a obtahují je prstem. Až to udělají, odfajfknou si to ve čtverečku pod daným zvířátkem.
 • Práce v PS – str. 55 – děti dokreslují jednotlivým zvířatům ocásky
 • Práce v PS – str. 56 – zopakujeme si názvy zvířat a uděláme usměváčka u toho, které se nám líbí (máme ho rádi) a mračouna u toho, který se nám nelíbí (nemáme ho rádi)
 • Práce v PS – str. 61  – nalepíme si nálepky ze zadní části pracovního sešitu (děti vědí, kde to je), Unit 7 – poslední sloupec
 • Dobrobolné – str. 54, str. 60
 • Dětem pustíme 3 videa

Tahle práce je stejná pro všechny děti doma i ve škole.  Neměla by zabrat víc než půl hodiny. Doporučuji rozdělit si to do 2 x 15 minut. Všem Vám držím palce, ať to všechno krásně zvládnete. Budu se na to těšit! Ke konci týdne poprosím o zaslání úkolů na můj email (moje skupiny).

S pozdravem, paní učitelka Nataša Martínková.

Angličtina 1.A,B,C,D od 25.5.

Milé děti, vážení rodiče a zákonní zástupci,

vzhledem k úpravě výuky od 25.5. do konce tohoto školního roku mám přidělené všechny 2.třídy a plánování výuky pro děti ve všech 1.třídách (1.A,1.B,1.C,1.D) přebírá paní učitelka Nataša Martínková. Tudíž od této chvíle děti z mých skupinek angličtiny v 1.A, 1.B, 1.C, 1.D by měly sledovat a vypracovávat úkoly vyvěšené zde paní učitelkou Natašou Martínkovou, ale každá z učitelek angličtiny, Nataša a já, budeme nadále monitorovat práci dětí, tak, jak byly zvyklé děti i Vy. 

Vzhledem k dané situaci budu dobrovolně každý týden dětem poskytovat konzultace. Tyto konzultace v Google Meet budou jen pro děti z mých skupinek v 1.A,1.B,1.C,1.D a budou dobrovolné. Den a čas konzultací bude ještě upřesněn.

Děkuji Vám za spolupráci a důvěru. Věřím, že spolu to zvládneme. ;-)

Přeji Vám všem hezké jarní dny a opatrujte se.

Andrea Běhalová, Ph.D., učitelka angličtiny

Angličtina 1.A,B,C,D – 25-29/5 – VŠECHNY SKUPINY!!!

Milí rodiče, milé děti,

od 25.5.2020 do konce tohoto školního roku přebírám plánování výuky AJ pro všechny děti ve všech 1.třídách (1.A, 1.B, 1.C, 1.D), ale každá z učitelek angličtiny (já i moje kolegyně Andrea Běhalová) si budeme nadále monitorovat práci dětí tak, jak to bylo doposud (každá za svoje skupiny)V mých týdenních plánech navážu na to, co děti v obou skupinách již probraly a podle toho jim připravím úkoly na každý týden.

Kvůli hygienickým nařízením MŠMT budou všechny školní skupiny neměnné včetně odpovědného učitele, tím pádem učitelé AJ do výuky ve škole od 25.5. již nebudou moci vstupovat. Proto, aby byla sjednocena a vyvážená výuka AJ pro všechny děti (doma i ve škole) a žádná ze skupin nebyla něčím ne/zvýhodněna, už dále nebude probíhat online výuka AJ, jak jste byli zvyklí doposud. 

Co se týče náplně výuky, bude pro domškoláky i školáky sjednocena. Každé pondělí vyvěsím týdenní plán na daný týden, který bude jednotný pro všechny děti. Bude v něm krátké, mnou natočené video s vysvětlením probíraného učiva. Dále v něm vždy bude nějaká práce v pracovním sešitě a taky videa s danou tematikou. Každá školní skupina bude pracovat se svojí paní učitelkou, která na konci týdne vybere pracovní sešity a odevzdá je zodpovídajícím učitelkám AJ dle stanovených skupin (mně a kolegyni Andree Běhalové). Během víkendu úkoly zkontrolujeme a následující pondělí je znovu odevzdáme učitelkám ve třídě. Takhle si to budeme kontrolovat každý víkend.

Proto prosíme rodiče všech domškoláků, aby úkoly svých dětí za daný týden posílali ofocené nebo naskenované na naše emaily dle skupin také nejpozději do pátku daného týdne (nejbližší pátek je 29.5.) tak, abychom si mohli zkontrolovat úkoly všech dětí – školních i domškoláků.

Děti, které budou chodit do školy, si musí nosit pracovní sešit a portfolio. „Školní“ děti z mých skupin, které mají portfolia u mě, je dostanou příští týden ve škole. S „domškoláky“, kteří mají portfolia u mě, se individuálně domluvíme na jejich předání, aby je mohly mít děti doma na prázdniny a aby si do nich mohly uložit všechny potřebné věci.

Od 1.6. v odpoledních hodinách budu všem dětem ze svých skupin (obdobně by to měla mít i pí uč Běhalová pro svoje skupiny) nabízet DOBROVOLNÉ KONZULTACE v případě, že byste potřebovali něco dovysvětlit nebo se děti chtěli se mnou jen tak vidět a popovídat si. Nebude to ale řádná výuka, jak to bylo doposud.

Děkuji Vám všem, rodiče i děti, za spolupráci a důvěru. Věřím, že i přes všechna úskalí a nečekané změny, zvládneme i toto následující období v zdraví a pohodě.

Přeji Vám všem hezké jarní dny a těším se na Vaše děti (byť jen virtuálně).

Nataša Martínková.

TP 1.B 25.-29.5. 2020

ČJ
– povídání o volnu (pozitiva x negativa)
– čtení knihy (nácvik plynulosti)
– předčítání učitelem (práce s textem)
– písanka str. 21,22,23
M
– pracovní listy
– logické úkoly
– kontrola Početníčku – práce s chybou
ČJS
– probírání témat str. 48,49,50,51
VV
– propojení s ČJ (čtení – motýl) online výuka, odkazy i v emailu
https://cz.pinterest.com/pin/745345807068484368/
https://cz.pinterest.com/pin/763219468087395944/
https://cz.pinterest.com/pin/AXgN9Rc00ocqfb3LkNlVkPB3uKAoHr8Io1WncOdDbbbP5gGpV1Iu9xg/
https://cz.pinterest.com/pin/511017888961761184/
ČSP
– kontrola úkolů po dobu, co byly děti doma, zakládání do portfolií
– týdenní hodnocení sýry

dobrovolné:
– internetové portály, kde je možné procvičovat (email s odkazy)
– televizní pořad na ČT2 – Učítelka (ČJ-po,čt,M-út,pá,ČJS-st)

TP 1.B 18.-22.5. distanční výuka

domácí vyučování:
ČJ
– čtení knihy (trénink plynulosti, malých tiskacích písmen, o čem přečtený text byl)
– písanka 2. díl, str.18,19,20
M
– malý sešit, str. 28/celá
ČJS
kdo nedodělal les, viz níže
– sešit prvouka, str. 60-61 (povídání, úkoly ,19,3dole na stránce)
– video o Veverce (provázanost s lesem)
https://www.youtube.com/watch?v=KyOkiq2Vrfk&fbclid=IwAR2R9gDMM7WNNKxT_0bjJdEFH4WlTRqcymyPPPbI9XTr-08DK9RT6V12NM0
– zvířata z lesa
https://www.youtube.com/watch?v=XnNUWC1j6js
– v oboře
https://www.youtube.com/watch?v=vABwHzpkY9A
– poznávačka – živočichové v lese
https://www.youtube.com/watch?v=yDSzER74ZY8
nově:
– sešit prvouka, str. 62 (povídání)
ČSP
– týdenní hodnocení (sýry)
– vyrábění vlka (viz email)
AJ
– samostatné plány, v případě zpětné vazby nebo problémů kontaktovat pí uč.

dobrovolné:
– on-line výuka (viz email, odkaz na tabulku)
– videohovor (žák x učitel), napsat si o termín
– pracovní listy (práce navíc), k vyzvednutí ve škole (po, st 8-12h), posláno i emailem
– psaní emailů učitel x dítě (z adres rodičů)
– internetové portály, kde je možné procvičovat (email s odkazy)
– televizní pořad na ČT2 – Učítelka (ČJ-po,čt,M-út,pá,ČJS-st)

kvíz:
https://www.cshak.cz/jak-resit-sudoku
lehčí varianta

těžší varianta

AJ 1.A,B,C,D (Andrea Běhalová) –týden 18.-22.5.,2020

Dobrý den,

Důležité upozornění: Audionahrávky k AJ pracovnímu sešitu: Chtěla jsem Vám sdělit, že Oxford nám zpřístupnil na nějakou dobu (zatím nevíme na jak dlouho) audionahrávky Happy House new edition 1  k AJ pracovnímu sešitu, který děti mají doma. Odkaz na audionahrávky je zde: https://elt.oup.com/general_content/cz/kestazeni/audio_nahravky/happy_house_new?cc=cz&selLanguage=cs  Děti si tak mohou vypracovávat poslechová cvičení v pracovním sešitě k Unitům 4,5,6, které jsme v distanční výuce již probrali a také k Unitu 7, který nyní probíráme. ;-) Pokud máte tu možnost, tak doporučuji začít s poslechovými cvičeními od Unitu 7 a pak zpět k Unitu 6,5,4. Poslechová cvičení najdete v pracovním sešitě podle nakresleného CDéčka   Jak hledat na výše uvedeném odkazu audionahrávky? Například v Unitu 7 jsou poslechová cvičení na stránkách 57 a 59 a k nim audionahrávky najdete takto (zakroužkováno červeně): 

Distanční výuka na týden 18.-22.5.:

Stále platí ukládání do 1 Euroobalu úkoly vystřižené z pracovního sešitu nebo vypracované mimo pracovní sešit/knihu.

Sdělte, prosím, dětem: Milé děti, úkoly máte na celý týden, tak si je prosím rozdělte. Na úkolech pracujte samostatně, přibližně 10 minut každý den. Jsem moc ráda, děti, že všichni pilně a pečlivě vypracováváte úkoly. :-) Myslím na vás a tady máte úkoly na týden 18.-22.května.

Úkoly:  Podívejte se, prosím, na následující zadání k úkolům na týden 18.-22.5. Pokud některým úkolům nerozumíte, tak mi napište na můj e-mail. Tento týden začneme Unit 7 na téma “Animals” (Zvířátka). Podle učebních osnov Unit 7 je posledním unitem v tomto školním roce.   

 1. Videohovory. Připomínám videohovory v pátek 22.5 v následujících časových termínech:

1.A v 10:00 hod

1.B v 9:00 hod

1.C v 9:30 hod

1.D v 11:00 hod

 1. Unit 7: Slovní zásoba –zvířátka: Odkaz na webu je zde: Animals Pokud by Vám náhodou nešla stránka otevřít, tak si na svém počítači nebo tabletu aktivujte Adobe Flash Player a nastavte hlasitost zvuku nahoru. Na Apple zařízeních se stránka otevře například přes prohlížeč Puffin (Puffin Web Browser). Děti klikají počítačovou myší nebo prstem na obrázky a uslyší výslovnost jednotlivých slov. Děti také zkouší jednotlivá slova vyslovit.
 2. Přehrajte dětem 1 písničku k místním předložkám několikrát během týdne. Děti tak mohou vyjádřit, kde zvířátka jsou.

PĺSNIČKA: On in under by song. Vysvětlivky: on =na povrchu něčeho, in =v,ve,uvnitř, under =pod, by =u něčeho. Where is the spider? =Kde je ten pavouk? Odkaz na písničku je zde:

 1. V pracovním sešitě si děti vypracují stránku 61. Na stránce 61 si děti nalepí samolepky k Unitu 7 (zvířátka). Samolepky děti najdou v pracovním sešitě vzadu. Při nalepování Vám říkají anglicky co je na jednotlivých samolepkách. Tím si procvičují slovíčka zvířátek k Unitu 7.
 2. Úkol navíc pro “rychlíky” (rychlé děti): V pracovním sešitě si vypracujte stránky 54 a 55. Na stránce 54 děti dokreslí a vybarví zvířátka a dole na stránce u jednotlivých zvířátek označí do prázdných políček jestli zvířátko je na obrázku nebo ne. Na stránce 55 si dokreslí ocásky (anglicky: tails) k jednotlivým zvířátkům. Těmito cvičeními si děti procvičují základní slovní zásobu k Unitu 7 (zvířátka).

Děkuji Vám za spolupráci a důvěru. Věřím, že spolu to zvládneme. ;-)

Přeji Vám všem hezké jarní dny a opatrujte se.

Vaše paní učitelka Andrea Běhalová