Týdenní plán 1.B 27.1. – 31.1. 2020

ČJ
čtení + sloh
– povídání o víkendu (kdo chce, může donést suvenýry)
– čtení slov/vět, znaménko za větou (.?!), nácvik plynulosti
– kniha na pokračování Krysáci (otázky k textu)
– samostatné čtení krátkého textu (odpověď na otázky – ano x ne)
gramatika
– opakování písmen A,U,M,T,E,O,L,J,I,Y,P,S,K,Č,B,R,N,V,AU,OU,D,C,Z,H,Š,Ž,Ř,Ď,Ť,Ň
– vyvození písmen DĚ,TĚ,NĚ,DI,TI,NI + doprovodné aktivity k jejich zafixování, pracovní sešit
– slovní zásoba (vymýšlení vět se zadanými slovy, zpřeházené věty, co do řady nepatří)
psaní (+ psací návyky)
– opisy slov, vět, psaní dlouhých samohlásek
– fialová písanka – velká psací písmena

M
aritmetika
– příklady na sčítání a odčítání do 10, porovnávání čísel
– rozdělování věcí mezi děti
– hra sova (otázky ANO/NE), myslím si číslo
geometrie
– cyklotrasy (orientace v plánku)
– geometrické tvary ( (čtverec, kruh, trojúhelník, obdélník)
– parkety

ČJS
– vlastní rodokmen – prezentace marodi (ÚTERÝ)
– návštěva mateřské školy (aktivity dětí pro předškoláky)

VV
– práce s předlouhou – symboly (dokončení obrázku dle vlastní fantazie)

ČSP
– není (jsou pololetní prázdniny)
– týdenní hodnocení – sýry

TV
– rozcvičení, pohybové hry, skok přes švédskou bednu, balanční cvičení na lavičce, reagování na píšťalku

HV
– písnička: Rampouch, doprovod pomocí jednoduchých nástrojů
– vnímání poslouchané hudby, vyjadřování pocitů pomocí pohybu, druhy hudebních nástrojů


– podepsat/okomentovat týdenní hodnocení
– podepsat zápisy v ŽK (+ str. 24 – AJ)
– trénovat čtení
– udělat DÚ z AJ a donést sešit na AJ
– přinést do třídního fondu 400,- na vstupy pro 2. pololetí (marodi)
– přinést potvrzení od lékaře na švp (do konce února)
– v lavici mít svou knihu ke čtení
– vybrat si libovolnou básničku (min. 1 sloka = 4 verše/řádky) a nacvičit si přednes (11.2. bude třídní kolo)

DÚ na tento týden, cvičení je označeno razítkem DÚ:
pondělí – písanka 10/písmeno V
úterý – malá matika 9/1
středa – písanka 10/písmeno N

Akce
28.1. na 3.vyučovací hodinu dorazí návštěva z mateřské školy
30.1. 2020 pololetní vysvědčení (končíme až ve 12:00 + oběd)
31.1. 2020 Pololetní prázdniny
4.2. GHMP (výstava + workshop městská knihovna)
sraz normálně ve třídě, odchod až v 9h, v tento den se neučíme, s sebou: batoh, pití, svačina, klíček a karta od školy, hezké oblečení do muzea, návrat do školy na oběd ve 12:35
6.2. bubnování ve škole (hudební výchova jinak)
17.-21. 2. 2020 Jarní prázdniny
11.2. třídní kolo básniček
10.3. písečná animace ve třídě (program ve škole)
9.13.4. 2020 Velikonoční prázdniny
27.4. výlet Velikonoční stodola (zvyky jara)
sraz před školou v …. h, v tento den se neučíme, s sebou: batoh, pití, velká svačina, sportovní oblečení, kapesné (max 100,-) návrat na parkoviště u MŠ v …. h (upřesním)
12.5. 2020 ekocentrum Prales – odpolední blok s přespáváním (17-19h ekologický program – kompostování), poté opékání buřtů a spaní v ekologickém srubu
22.-26.6. 2020 škola v přírodě
30.6. 2020 konec školního roku

AJ 1.A,B,C,D (Andrea Běhalová) -týden 27.-31.1.,2020 (v pátek 31.1. –pololetní prázdniny, škola je zavřená)

Dobrý den,

Připomínám, že v pátek 31.1. jsou pololetní prázdniny, tudíž škola je zavřená a děti z 1.B a 1.C nebudou mít angličtinu tento týden. 

Pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 27.-31.1. budeme pokračovat s dětmi v 1.A a 1.D v následujícím:

 1. Pracujeme v Unitu 3: Procvičujeme si názvy barev.
 2. Procvičujeme si pořadí slov ve větách a množné číslo u podstatných jmen (např. two blue cars (česky: 2 modré auta –počet + barva + název věci) zábavnou hrou s obrázkama.
 3. Procvičujeme si názvy základních tvarů – circle (kruh), square (čtverec), triangle (trojúhelník) -zábavnou hrou.

Domácí úkol/ Homework (HW):

1.A na úterý 28.1.2020;     1.D na středu 29.1.2020.;     1.B, 1.C na pátek 7.2.2020 (31.1. škola je zavřená):

 1. V pracovním sešitě (Activity Book) si děti mají vypracovat stránku 22.
 2. Děti si mají opakovat slovíčka hraček k Unitu 3. Odkaz je zde:  Vocabulary 
 3. Děti si mají přeposlechnout písničky “The toy song” a “The colour song”. Písničky najdete na CDéčku nebo odkaz je zde:  Songs (Unit 3)

Přeji všem hezký zimní den,

Andrea Běhalová

Týdenní plán 1. A,B,C,D AJ (Martínková) – týden 20.-24.1.

Milí rodiče,

tento týden jsme s dětmi pokračovali ve 3. lekci. Zkontrolovali jsme si domácí úkol – barvy a hračky – a procvičili jsme si spojení „a blue car, a red doll“ apod. Daná spojení jsme si procvičili i kreslením a vybarvováním hraček na tabuli. Naučili jsme se písničku „Colour song“ a připomněli jsme si barvy duhy. Tento týden jsem si děti postupně přezkoušela z dosud probrané slovní zásoby, zatím co ostatní děti samostatně vybarvovali obrázky v pracovním sešitě na str. 23. Chtěla bych děti za to moc pochválit, většina z nich to ovládá velmi dobře.

Za domácí úkol děti dostaly dodělat cvičení na str. 23 (v případě, že to nestihly v hodině) a dále pak str. 81 v pracovním sešitě, kde mají za úkol vystřihnout a vyrobit si 2 káči. Dětem jsem vysvětlila, že je potřeba obě káči vystřihnout, podlepit čtvrtkou (aby byly káči pevnější), vybarvit je 6 barvami (těmi, které jsme se zatím učili – blue, red, yellow, orange, pink, green). Ten tmavý kroužek uprostřed je na propíchnutí tužkou, co můžete s dětmi taky udělat doma. Na příští hodinu AJ prosím obě káči přinést. Taky prosím s dětmi dodělat ty úkoly, které ještě nepřinesly od Vánoc.

Mockrát Vám děkuji a přeji krásné zimní dny, Nataša Martínková.

Týdenní plán 1.B 20.1. – 24.1. 2020

ČJ
čtení + sloh
– povídání o víkendu (kdo chce, může donést suvenýry)
– čtení slov/vět, znaménko za větou (.?!), nácvik plynulosti
– kniha na pokračování Krysáci (otázky k textu)
– divadlo Nebe x peklo (čtvrtek)
gramatika
– opakování písmen A,U,M,T,E,O,L,J,I,Y,P,S,K,Č,B,R,N,V,AU,OU,D,C,Z,H,Š,Ž,Ř
– dlouhé x krátké samohlásky (rozpoznání ve slovech)
– vyvození písmen Ď,Ť,Ň + doprovodné aktivity k jejich zafixování, pracovní sešit
– psaní slov, kde ve slově slyším písmeno (začátek, prostředek, konec)
psaní (+ psací návyky)
– opis slov, diktát slov, trénink dlouhých samohlásek
– fialová písanka – velká psací písmena

M
aritmetika
– příklady na sčítání a odčítání do 10, číselné řady
– pyramidy/sčítací trojúhelníky (sčítání políček)
– hra sova (otázky ANO/NE)
– hadi, krokování (+/- do 10, zápis do tabulky)
geometrie
– dřívka (přidej/uber)
– geometrické tvary ( (čtverec, kruh, trojúhelník, obdélník)
– stavby a jejich plány
– tangram (propojení s ČSP)

ČJS
dokončení tématu rodina
– členové rodiny, vztahy uvnitř rodiny
– vlastní rodokmen – prezentace marodi (ÚTERÝ)

VV
– zima se hlásí (ptáček na větvi)

ČSP
– osová souměrnost vločka
– týdenní hodnocení – sýry

TV
– rozcvičení, pohybové hry, reagování na píšťalku

HV
– písnička: Rampouch, doprovod pomocí jednoduchých nástrojů
– vnímání poslouchané hudby, vyjadřování pocitů pomocí pohybu, rozlišení hudebních nástrojů


– podepsat/okomentovat týdenní hodnocení
– podepsat zápisy v ŽK (+ str. 24 – AJ)
– trénovat čtení
– udělat DÚ z AJ a donést sešit na AJ
– přinést do třídního fondu 400,- na vstupy pro 2. pololetí (marodi)
– přinést potvrzení od lékaře na švp

DÚ na tento týden, cvičení je označeno razítkem DÚ:
pondělí – malá matika 9/1
úterý – M 60/2
ze středy na pátek (divadlo) – písanka 8/celá

Akce
23.1. Divadlo v Dlouhé (Nebe – Peklo)
sraz normálně ve třídě, odchod až v 9h, v tento den se neučíme, s sebou: batoh, pití, svačina, klíček a karta od školy, hezké oblečení do divadla, návrat do školy na oběd až ve 12h
28.1. na 3.vyučovací hodinu dorazí návštěva z mateřské školy
30.1. 2020 pololetní vysvědčení
31.1. 2020 Pololetní prázdniny
4.2. GHMP (výstava + workshop městská knihovna)
6.2. bubnování ve škole (hudební výchova jinak)
17.-21. 2. 2020 Jarní prázdniny
10.3. písečná animace ve třídě
9.13.4. 2020 Velikonoční prázdniny
27.4. výlet Velikonoční stodola (zvyky jara)
12.5. 2020 ekocentrum Prales – odpolední blok s přespáváním (17-19h ekologický program – kompostování), poté opékání buřtů a spaní v ekologickém srubu
22.-26.6. 2020 škola v přírodě
30.6. 2020 konec školního roku

Týdenní plán AJ 1. A,B,C,D (Martínková) – týden 13.-17.1.

Milí rodiče,

tento týden jsme s dětmi pokračovali ve 3. lekci – „Come and play!„. Na začátku jsme si společně prošli domácí úkol v pracovním sešitě na str. 20. Na koberci jsme procvičovali slovní zásobu ve spojení s čísly, např. „four cars, three planes“ atd.  a v učebnici jsme si danou problematiku procvičili společně na str. 23, kde děti zjišťovaly, na kterém ze 2 obrázků se nachází daný počet věcí („Four planes – picture number 1, seven dolls – picture number 2“ atd.).

Dále jsme se seznámili s 6 barvami – red, green, yellow, , orange, pink, blue – které jsme si procvičili na kartičkách a následně i v učebnici na str. 24 v příběhu s Polly, Otto a Spikem, kdy Polly malovala duhu. 

Domácí úkoly na příští hodinu děti dostaly dva:                                                                  1. vybarvit duhu na pracovním listu                                                                                2. vybarvit předměty v pracovním sešitě na str. 21 podle barev, které děti v poslechu slyšely (jen pro jistotu, aby to měly správně, barvy následují v pořadí – red, pink, yellow, blue, orange, green).

Ještě Vás, rodiče, poprosím, abyste s dětmi průběžně procvičovali dosud probranou slovní zásobu a písně (pokud to jde), protože je docela velký rozdíl v rámci každé třídy mezi dětmi, které doma procvičují a mezi těmi, které doma neprocvičují. Jelikož se blíží pololetí, příští týden se speciálně zaměříme na přezkoušení slovní zásoby a budeme to i hodnotit. Budu moc ráda, když bude co nejvíc usměváčků.

SLOVNÍ ZÁSOBA: Mum, Dad, Polly, Jack, Daisy, Otto, Ruby, Spike, Rodney, What´s your name? I´m … , Goodbye, Hello, It´s …. Who´s this?, Good morning, a bag, a book, a ruler, a pencil, a pen, a pencil-case, What´s this?, It´s a …., one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, How many …?, a doll, a train, a car, a plane, a guitar, a drum, spojení two dolls apod., red, green, yellow, orange, pink, blue.

Mockrát Vám všem děkuji a přeji hezké zimní dny, Nataša Martínková.

 

AJ 1.A,B,C,D (Andrea Běhalová) -týden 20.-24.1.,2020

Dobrý den,

Portfolia na angličtinu (AJ) -1.A, 1.B, 1.C, 1.D:  Oznamuji, že portfolia na angličtinu děti mají nyní ve škole.

Pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 20.-24.1.2020 budeme pokračovat v následujícím:

 1. Pokračujeme v Unitu 3: Opakujeme si barvy.
 2. Procvičujeme si pořadí slov ve větá Např. a red pen (česky: červené pero -barva + název věci) a three green dolls (česky: 3 zelené panenky –počet + barva + název věci) hrou a příběhem.
 3. Učíme se názvy základních tvarů v jednotném a množném čísle. Např. two blue squares (česky: 2 modré čtverce), five pink circles (5 růžových kruhů), one yellow triangle (1 žlutý trojúhelník).
 4. Procvičujeme si v pracovním sešitě.

Domácí úkol/ Homework (HW):

1.A na úterý 21.1.2020;     1.D na středu 22.1.2020.;     1.B, 1.C na pátek 24.1.2020:

 1. V pracovním sešitě (Activity Book) si děti mají vypracovat stránku 21. Děti vybarvují obrázky podle barevných nádob (vizte v horní části stránky). To je, obrázek č.1 vybarví podle barvy u nádoby č.1, obrázek č.2 vybarví podle barvy u nádoby č.2, …atd. Děti, které si na angličtinu donesly pracovní sešit minulý týden, tak již mají jednotlivé nádoby vybarvené podle poslechového cvičení, které jsme dělali ve škole. Děti nemají CDéčko k tomuto poslechovému cvičení.
 2. Děti by měly již mít vypracovanou stránku 19 v pracovním sešitě. Pokud někdo ještě nemá vypracováno, nechť si stránku 19 neprodleně dodělá.
 3. Děti si mají znovu přeposlechnout písničku “The colour song”, kterou najdou na CDéčku nebo zde: The colour song    Děti si písničkou opakují názvy barev a nové slovíčko “rainbow” (česky: duha).

Přeji všem hezký den,

Andrea Běhalová