2.B Online výuka 19.-23.10. 2020

!!!od dalšího týdne dochází ke změnám ve vyvěšování týdenních plánů (nově bude k vidění jen na nástěnce v Komens a v Teams)!!!
ČJ
čtení
– deníky (co jsem dělal/a o víkendu, minimálně jedna stránka)
– vlastní kniha – hlavní postava, básničky z písanky
psaní
– procvičování (psací tvary malé x velké), stránky v písance (nácvik psacího písma)
gramatika
– slabiky (počet slabik ve slově), rébusy
– abeceda (řazení slov), slova nadřazená x podřazená, opačná-antonyma
M
– čísla do 0-100 (+ po desítkách do 100)
– početní operace do 20 +,-, slovní úlohy
– prostředí: Tria, hra Sova, Myslím si číslo
– geometrické tvary (opakování)
ČJS
– den stromů (úterý), druhy stromů, popis částí stromu, keřů
https://www.youtube.com/watch?v=Bem_DoIeAZc
https://www.youtube.com/watch?v=QmLDvngPSqU
https://www.youtube.com/watch?v=WPQgnjDrK3o
VV/ČSP
https://cz.pinterest.com/pin/14073817571768221/?nic_v2=1aGNd5saC
https://cz.pinterest.com/pin/703756176469720/?nic_v2=1aGNd5saC
https://cz.pinterest.com/pin/121597258666521670/?nic_v2=1aGNd5saC

DÚ na tento týden:
odkaz na online tabulku https://docs.google.com/document/d/1YEFIa3PiNsodrUsdj0n5nKoxveMVAoOcovN9B5hOOj8/edit?ts=5e9722d1
– deník (psaní za víkend)
– čtení knihy (plynulost)
– písanka str. 24,25 (kdo si troufne na přepis básničky, tak může)
– početník 9/3,10/1,11/1 (kontrola cvičení proběhne v pátek při online výuce)
dobrovolné
– početník 4/2,5,8,11/2
– VV/ČSP

Důležité oznámení: Angličtina 2.A,B,C,D (Andrea Běhalová) – týden 19.-23.,2020

Dobrý den,

Důležité oznámení pro rodiče -Změna vyvěšování týdenních plánů: Oznamuji Vám, že vyvěšování týdenních plánů se nyní přesunulo do školního systému Bakaláře přes Komens, kde na nástěnce třídy uvidíte týdenní plán pro angličtinu na tento týden 19.-23.10. a pravidelně v následných týdnech a to ke konci týdne, jak jste již zvyklí. Pokud stále nemáte přístup nebo nevíte jak se připojit do Bakalářů a Komens, tak prosím kontaktujte třídního učitele.    

Připomínám naše pravidelné online hodiny přes MS Office 365 -Teams: 

2.A v úterý 10:00 hod 

2.B  v úterý 8:00 hod 

2.C v úterý 9:00 hod 

2.D v úterý 11:00 hod

Účast na distanční výuce je povinná a je třeba se na každou online hodinu Anglického jazyka přihlašovat včas. 

Přihlášení se do MS Office 365 –Teams: Použijte prosím přihlašovací údaje, které vám byly poskytnuty školou, protože pouze ty vám umožní se bezproblémově zapojit do všech výukových aktivit v našem týmu v Teams. V případě problému s připojením, zkuste se nejprve odhlásit a poté opět přihlásit do Teams.

Na online schůzce budou děti potřebovat: klid, aby nebyly rušeny, vypnutý mikrofon a zapnutou kameru (pokud by se děti mohly naučit doma zapnout mikrofon, tak by to bylo super), papír nebo tabulku na psaní, psací potřeby, barevné pastelky, A4 linkovaný sešit, učebnici a pracovní sešit na angličtinu.

Podrobnější informace k plánu na tento týden 19.-23.10. najdete v Bakalářích  pod Komens nástěnkou vaší třídy.

Přeji všem pěkný podzimní den a hlavně pevné zdraví,

Vaše paní učitelka Andrea Běhalová

Důležité info!!!! 1.D, 2.A,B,C,D, 4.C,D – AJ Martínková- změna

Milí rodiče a milé děti,

od tohoto týdne dochází k organizačním změnám ve vyvěšování týdenních plánů. Nově je všechny najdete

  • ve svém Teams podle dané třídy
  • a taky v Bakalářích v Komens na nástěnce dané třídy

Na tomto místě, přes web školy, tak, jak jste byli zvyklí doposud, se týdenní plány už dále vyvěšovat nebudou. V případě jakýchkoliv dotazů mě prosím neváhejte kontaktovat.

Děkuji Vám všem za spolupráci a přeji nám všem, ať se výuka „na dálku“ daří, Nataša Martínková.

2.B Online výuka 12.-16.10. 2020

ČJ
čtení
– deníky (co jsem dělal/a o víkendu, minimálně jedna stránka)
– vlastní kniha
psaní
– procvičování (psací tvary malé x velké), opisy, přepisy, diktát slov
– stránky v písance (nácvik psacího písma)
gramatika
– slabiky (počet slov ve větě, orientace v textu, kolik slov je ve druhé větě, atd.)
– abeceda (řazení slov)
M
– početní operace do 20 +,-
– prostředí: Tria, hra Sova
– geometrické tvary
ČJS
– záchranný systém (hasiči, záchranka, policie – čísla), moje adresa/kde bydlím
– město, ve kterém žiji, dopravní prostředky
VV/ČSP
https://cz.pinterest.com/pin/347199452526381909/?nic_v2=1aGNd5saC

DÚ na tento týden:
– podepsat portfolio (týdenní hodnocení – polovina třídy)
– deník (víkend)
– písanka str. 29,32 (bez básničky)
– početník 4/1 7/1 9/2 (kontrola cvičení proběhne v pátek při online výuce)
– čtení knihy (plynulost)

Angličtina 2.A,B,C,D (CELÉ TŘÍDY, Andrea Běhalová) – týden 12.-.16.,2020

Dobrý den,

tento týden děti z 2.B pracují doma a děti z 2.A, 2.C, 2.D pracují ve škole. Nadále budeme spojeni ve 2.ABCD s druhou polovinou třídy, protože paní učitelka Nataša Martínková je nemocná. Pokud nenastanou nějaké další změny, tak v týdnu 12.-16.10. budeme pokračovat v následujícím:

  1. Pokračujeme v Unitu 1. Dokončíme dramatizaci příběhu “It’s Otto” jako v divadle/ ve filmu. Odkaz na příběh je zde: Story (Příběh) It´s Otto
  2. Provičujeme si kladení otázky: Can you see (a crocodile)? (Vidíš krokodýla?) různou formou a k tomu si přidáme slovní vazby: Can zebras run? (Mohou zebry utíkat?), Can tigers climb trees? (Mohou tygři lézt po stromech?), Can ducks fly? (Mohou kačeny létat?).
  3. Procvičujeme si v pracovním sešitě. 

Domácí úkol/ Homework (HW): 2.A. na úterý 13.10.          2.B na strředu 21.10. , 2.C. na středu 14.10.____2.D. na pátek 16.10.

  1. 2.ABCD: V pracovním sešitě si všechny děti vypracují stránku 7.
  2. 2.D: Děti ze 2.D od paní učitelky Martínkové si mají vyrobit miniknížečku “Animals!” (vizte Activity Book/ Pracovní sešit str.69-70) a naučit se ji číst anglicky, tak aby ji mohly prezentovat ostatním dětem v hodině. V miniknížečce “Animals!” děti vybarvují a dokreslují obrázky zvířat z Unitu 1 a doplňují do vět slovíčka zvířat. Děti ze 2.D mi přečtou vyrobené miniknížky na angličtině příští týden v pátek 16.10., v případě, že nedojde k dalším změnám.
  3. 2.B:

a. Doma si děti ze 2.B opakují novou slovní zásobu (zvířátka). Děti klikají počítačovou myší nebo prstem na obrázky a uslyší výslovnost jednotlivých slov. Děti také zkouší jednotlivá slova vyslovit. Odkaz na slovíčka je zde: Vocabulary (Slovíčka) Animals

b. Děti ze 2.B si poslechnou písničku “Can you snap like a crocodile?” (česky: Umíš lousknout jako krokodýl?). Odkaz k písničce je zde: Song (Písnička) Can you snap like a crocodile?

c. V pracovním sešitě si děti ze 2.B vypracují stránku 9.

POZOR! Odkazy z Oxfordu uvedené výše jsou možné otevřít, když si aktivujete Adobe Flash Player ve Windows. Na Android a Apple zařízeních Adobe Flash Player již není podporován, ale odkazy se otevřou například přes prohlížeč Puffin (Puffin Web Browser), který zobrazí Flash v Cloudu.

Přeji všem pěkný den,

Vaše paní učitelka Andrea Běhalová

2.B Týdenní plán 5.-9.10. 2020

ČJ
čtení
– deníky (co jsem dělal/a o víkendu, minimálně jedna stránka)
– práce s textem, čtení příběhu + otázky
– předčítání učitelem (kniha na pokračování s pirátským tématem, doprovodné aktivity)
– dokončení 2. dílu ČJ z první třídy (čtení textů + úkoly)
psaní
– procvičování (psací tvary malé x velké), opisy, přepisy, diktát slov
– státy v písance (Belgie, Holandsko), kdo chce, může na úterý donést suvenýry z těchto zemí
gramatika
– slabiky (počet slov ve větě, orientace v textu, kolik slov je ve druhé větě, atd.)
– velká písmena (úvod), korektura slov
M
– početní operace do 20 +,-
– čísla 0-100 (čtení, porovnávání, číselná řada 0-100)
– prostředí: Tria, autobus
– slovní úlohy mince, zlomky (polovina, čtvrtina)
geometrie
– krychlové stavby (plán staveb, počet podlaží)
– dřívka
ČJS
– základní informace o Belgii, Holandsku (propojení s písankou), ochutnávka belgické čokolády
– záchranný systém (hasiči, záchranka, policie – čísla), moje adresa/kde bydlím
– město, ve kterém žiji, dopravní prostředky
VV
– výroba větrníků, postup podle návodu (Holandsko) – propojení s písankou
HV
– poslech hudby (Belgie, Holandsko)
– hudební hry
TV
– plavání
ČSP
– Atomiu (Brusel) modelína, špejle – propojení s písankou
– týdenní hodnocení truhly


– podepsat portfolio (týdenní hodnocení)
– děti měly úkol z AJ

akce třídy:
5.10. plavání
11.12. divadlo ve škole-Vánoce na blátě
12.4. divadlo ve škole-Pošťácká pohádka