Týdenní plán 1. A,B,C,D AJ (Martínková) – týdenní plán 25.-28.11. – pro obě skupiny!!!!!

Milí rodiče,

tento týden jsme pokračovali v práci s celou třídou. Na úvod jsme si zopakovali čísla 1-10 různými aktivitami a hrami, aby si to děti dobře upevnily. Dále jsme si poslechli příběh Daisy a Polly a naučili jsme se píseň „Ten little fingers“. Další příběh, který jsme si poslechly, byl příběh „Abracadabra!„. I přes to, že v každé třídě bylo víc než 20 děti, tak jsme zvládli si příběh i zdramatizovat a myslím, že jsme si to spolu s dětmi užili!

Za domácí úkol mají děti opakovat dosavadní písničky, teď však nejvíc „Ten little fingers“ a taky pořádně procvičit čísla od 1 do 10.

Vás, rodiče, bych chtěla požádat, abyste si pravidelně četli týdenní plány, protože tento týden bohužel v některých třídách polovina dětí neměla domácí úkoly. Mám pak za to, že jelikož pracovní sešit je jediný, který doma děti mají a ten za celý týden ani neotevřou, je to pro ně docela velký problém, protože spousta dětí domácí úkoly dělá a učivo má mnohem víc procvičené. V závěru je to vidět na všech dětech, na těch, co domácí úkoly dělají a doma procvičují i na těch, co domácí úkoly nedělají pravidelně.

Proto Vás prosím, abyste si dle týdenního plánu za poslední týden dodělali s dětmi všechno, co mají mít. Zejména aby děti měly vystřížené pexeso s čísly a obrázky z pracovního sešitu na str. 79, protože s ním budeme příští hodinu pracovat!!!

Mockrát Vám děkuji a přeji hezké dny, Nataša Martínková.

 

Týdenní plán 1.B 2.12. – 6.12. 2019

ČJ
čtení + sloh
– povídání o volnu (kdo chce, může donést suvenýry)
– čtení slov, vět, znaménko za větou (.,?), nácvik plynulosti
– přiřazování vět k obrázkům (propojení s prvoukou)
– v úterý výlet (hrad Houska)
gramatika
– opakování písmen A,U,M,T,E,O,L,J,I,Y,P,S,K,Č,B,R,N,V,AU,OU
– dlouhé x krátké samohlásky (rozpoznání ve slovech)
– vyvození písmen D,C + doprovodné aktivity k jejich zafixování, pracovní sešit
– skládání písmen do slov, kde ve slově slyším písmeno (začátek, prostředek, konec)
– křížovka (3 směry)
psaní (+ psací návyky)
– opis slov na tabulku
– dokončení písanky (uvolňovací cviky)
– opakování psaní číslic 1-5

M
začátek 2. dílu
aritmetika
– číselné řady (0-10, 10-0)
– rozklad čísel do 10, více možností
– sčítání různých věcí dohromady (manipulace)
– sestavování příkladů (nově i příklady s dírou 3+_=5, _+1=4)
– používání matematických symbolů (+,=,větší, menší)
– příprava na pyramidy (sčítání políček)
– slovní úlohy
geometrie
– dřívka (přelož dřívko, aby vzniklo ..)
– stavby, počet krychlí v patrech, k.jedné barvy, počet k. dohromady

ČJS
– „Každý jsme jiný“
– pracovní sešit (rozdíly mezi lidmi, zápis slov, čtení vět + přikládání k obrázkům – trénink čtení, psaní)
– výlet hrad Houska, české tradice: Čert, Mikuláš a Anděl

VV
– tvoření Čerta (práce s papírem, lepidlem,..)

ČSP
– výroba Anděla (na zavěšení)
– týdenní hodnocení – sýry

TV
– pohybové a míčové hry, rozcvičení, reagování na píšťalku
– výlet hrad Houska

HV
– písničky: Pyšný drak, Krávy, Krávy, vánoční písnička (Ryba rybě)


– podepsat/okomentovat týdenní hodnocení
– podepsat zápisy v ŽK (+ str. 24 – AJ)
– trénovat čtení
– udělat DÚ z AJ a donést sešit na AJ

na tento týden, cvičení je označeno razítkem DÚ:
pondělí – písanka 22/ celá, 23/celá – čerti
úterý – nic, jsme na výletě
středa – malá matika 2/1
čtvrtek – písanka 48/celá

Akce
3.12. celodenní výlet za čerty na hrad Houska
s sebou: batoh, pití, svačina, klíček od šatny, karta od školy, teplejší oblečení
sraz v 7:40 před školou (odjezd v 8h), společně půjdeme na autobus, návrat okolo 15h, přijedeme ke školce U Stromu, tam si děti budete vyzvedávat, komu se dělá špatně nahlásí mi to a sedne si dopředu, měl by mít kinedryl (ráno před jízdou a na cestu zpět), kdo chce, může s sebou mít i kapesné max 100,-
4.12. výroba andělů Iva Jadrná (VV)
9.12. „Příběh Vánoc“ – program v kostele sv. Jakuba Staršího
12.12. ekologický program v divadelním sále naší školy
18.12. dopolední vánoční dílny pro žáky 1.stupně
19.12. soutěž v kuchyňce o nejlepší bramborový salát
19.12. přespávání ve třídě pod vánočním stromečkem (ze čtvrtka na pátek)
sraz v 18h před školou, s sebou: něco k večeři (pro sebe nebo ostatní), cukroví, karimatku, spacák, pyžamo, hygienu (kartáček+pasta, hřeben), plyšáka na spaní, baterku, věci na převlečení na druhý den, jídlo (snídaně), batoh místo tašky do školy
21.-5.1. 2020 Vánoční prázdniny
23.1. Divadlo v Dlouhé (Nebe – Peklo)
30.1. 2020 pololetní vysvědčení
31.1. 2020 Pololetní prázdniny
17.-21. 2. 2020 Jarní prázdniny

10.3. písečná animace ve třídě
9.13.4. 2020 Velikonoční prázdniny
27.4. výlet Velikonoční stodola (zvyky jara)
12.5. 2020 ekocentrum Prales – odpolední blok s přespáváním (17-19h ekologický program – kompostování), poté opékání buřtů a spaní v ekologickém srubu
22.-26.6. 2020 škola v přírodě
30.6. 2020 konec školního roku

Týdenní plán 1.B 25.11. – 29.11. 2019

ČJ
čtení + sloh
– povídání o volnu (kdo chce, může donést suvenýry)
– obrázková osnova + věty (co se děje a proč?)
– čtení slov, vět (nácvik plynulosti)
– práce s vlastní knihou, hledání písmen, kdo umí, může si číst
– ve středu dílna (Každý jsme jiný – 4h)
gramatika
– opakování písmen A,U,M,T,E,O,L,J,I,Y,P,S,K,Č,B,R,N,V
– dlouhé x krátké samohlásky (rozpoznání)
– vyvození dvojhlásky AU, OU + doprovodné aktivity k jejich zafixování, pracovní sešit
– skládání písmen do slov, kde ve slově slyším písmeno (začátek, prostředek, konec)
psaní (+ psací návyky)
– opis slov na tabulku
– dokončení uvolňovací cviky
– písanka – opakování psaní číslic 0,9

M
začátek 2. dílu
aritmetika
– číselné řady (1-9, 9-1)
– sčítání různých věcí dohromady, sestavování příkladů
– seznámení se s matematickými symboly (+,=), nově: větší, menší, porovnávání čísel
– příprava na pyramidy (sčítání políček)
geometrie
– geometrické tvary
– stavby, počet pater, baarevné kombinace

ČJS
– kořenová, listová a plodová zelenina (ochutnávka některých plodů), tvorba obličejů
– téma: Každý jsme jiný, práce s pracovním sešitem
– propojení s ČSP (otisky)

VV
– otisk jablka (věnec), dodělání zavařeniny

ČSP
– otisk ruky (propojení s dílnou, každý jsme jiný)
– týdenní hodnocení – sýry

TV
– pohybové a míčové hry, rozcvičení, švihadlo, reagování na píšťalku

HV
– písničky: Pyšný drak, Krávy, Krávy


– podepsat/okomentovat týdenní hodnocení
– podepsat zápisy v ŽK (+ str. 24 – AJ)
– číst (slova z emailu nebo z knihy)
– udělat DÚ z AJ a donést sešit na AJ

DÚ na tento týden, cvičení je označeno razítkem DÚ:
pondělí – Písanka 46/celá
úterý – ČJ 35/3
středa – Písanka 47/celá
čtvrtek – M A5 3/2

Akce
28.11. věncování s rodiči ve třídě, od 16h
29.11. vánoční fotografování jednotlivců (odevzdané lístečky)
3.12. celodenní výlet za čerty na hrad Houska
s sebou: batoh, pití, svačina, klíček od šatny, karta od školy, teplejší oblečení
4.12. výroba andělů Iva Jadrná (VV)
9.12. „Příběh Vánoc“ – program v kostele sv. Jakuba Staršího
12.12. ekologický program v divadelním sále naší školy
18.12. dopolední vánoční dílny pro žáky 1.stupně
19.12. soutěž v kuchyňce o nejlepší bramborový salát
19.12. přespávání ve třídě pod vánočním stromečkem (ze čtvrtka na pátek)
21.-5.1. 2020 Vánoční prázdniny
23.1. Divadlo v Dlouhé (Nebe – Peklo)
30.1. 2020 pololetní vysvědčení
31.1. 2020 Pololetní prázdniny
17.-21. 2. 2020 Jarní prázdniny

10.3. písečná animace ve třídě
9.13.4. 2020 Velikonoční prázdniny
27.4. výlet Velikonoční stodola (zvyky jara)
12.5. 2020 ekocentrum Prales – odpolední blok s přespáváním (17-19h ekologický program – kompostování), poté opékání buřtů a spaní v ekologickém srubu
22.-26.6. 2020 škola v přírodě
30.6. 2020 konec školního roku

Týdenní plán 1. A,B,C,D AJ (Martínková) – týden 18.-22.11.

Milí rodiče,

tento týden jsme museli výuku trochu upravit oproti plánu, protože onemocněla paní učitelka Běhalová, která má druhou skupinu. Tím pádem jsme ve všech 1. třídách spojovali obě skupiny a vyučovalo se tak v kmenových třídách. I tak si myslím, že jsme to s dětmi zvládli velmi dobře a užili jsme si to.

Na začátku hodiny jsme si zopakovali postavy z Happy House a zazpívali jsme si písničku „The hello song“. Tak jsme si povídali o Happy House a zazpívali jsme si písničku „The Happy House song“. V 2. lekci se věnujeme školním potřebám, které jsme si taky zopakovali a následně jsme si zazpívali písničku „What´s in my bag?“. Potom jsme si prošli čísla od 1 do 10 (česky i anglicky) a různými aktivitami jsme je procvičovali – učili jsme se je správně vyslovovat i zapamatovat. Jako poslední aktivitu jsme měli pracovní list „Autumn Leaves“, ve kterém si děti vybarvovaly podzimní listy podle k tomu určené básně a zároveň jsme si procvičili čísla.

Jelikož jsem na tento týden potřebovala výuku neplánovaně upravit pro obě skupiny, dětem jsem zatím ve třídě nezadávala žádný domácí úkol. O tom Vás, rodiče, informuji až teď. Pro příští týden s dětmi, prosím, udělejte str. 13 v pracovním sešitě (tam si děti procvičí čísla a doplní chybějící čísla) a dále str. 79 v pracovním sešitě (kde si děti vystřihnou čísla a obrázky – přinesou je příští týden s sebou do školy v nějaké obálce nebo uzavřeném obalu – budeme s nimi pracovat). S dětmi prosím procvičujte školní potřeby a teď hlavně i čísla, ať je umí hezky vyjmenovat a název přiřadit k danému číslu.

Mockrát Vám všem děkuji a přeji hezké dny, Nataša Martínková.

 

Týdenní plán 1.B 18.11. – 22.11. 2019

ČJ
čtení + sloh
– povídání o volnu (kdo chce, může donést suvenýry)
– kniha na pokračování- Krysáci 2.díl (metody kritického myšlení), obrázková osnova
– práce s vlastní knihou, hledání písmen, kdo umí, může si číst
– slova, která se rýmují
gramatika
– opakování písmen A,U,M,T,E,O,L,J,I,Y,P,S,K,Č,B,R
– dlouhé x krátké samohlásky (rozpoznání)
– vyvození písmen N,V + doprovodné aktivity k jejich zafixování, pracovní sešit
– skládání písmen do slov, kde ve slově slyším písmeno (začátek, prostředek, konec)
psaní (+ psací návyky)
– uvolňovací cviky
– písanka – opakování psaní číslic 1,2,3,4,5,6,7,8,9 nově číslice 0

M
dokončení 1. dílu
aritmetika
– sčítání různých věcí dohromady, sestavování příkladů
– seznámení s matematickými symboly (+,=)
– příprava na pyramidy (sčítání políček)
– práce v pracovním sešitě
– cyklotrasy (orientace v plánku)
geometrie
– dřívka, odeber a vytvoř
– stavby, počet pater

ČJS
– kořenová, listová a plodová zelenina, stavba rostlin (ochutnávka některých plodů)
– semena uvnitř ovoce (význam, počet, ukázka)
– propojení s ČSP (otisky)

VV
– kresba kočky, rytmus (pruhy, tečky,..)

ČSP
– otisk jablka, výroba zavařeniny
– týdenní hodnocení – sýry
– zakládání úkolů do portfolia, vyhodnocení úkolů z tematického týdne

TV
– pohybové a míčové hry, rozcvičení, reagování na píšťalku
– nově: švihadlo

HV
– písničky: Kalamajka, Rybička maličká, Pyšný drak


– podepsat/okomentovat týdenní hodnocení
– podepsat zápisy v ŽK (+ str. 24 – AJ)
– denně číst (slova z emailu nebo z knihy)
– udělat DÚ z AJ a donést sešit na AJ

DÚ na tento týden, cvičení je označeno razítkem DÚ:
pondělí – Písanka 41/celá
úterý – ČJ 29/1
středa – Písanka 44/celá
čtvrtek – ČJ 31/2 – jen ústně

Akce
28.11. věncování s rodiči ve třídě, od 16h
29.11. vánoční fotografování jednotlivců (odevzdané lístečky)
3.12. celodenní výlet za čerty na hrad Houska
s sebou: batoh, pití, svačina, klíček od šatny, karta od školy, teplejší oblečení
12.12. ekologický program v divadelním sále naší školy
19.12. soutěž v kuchyňce o nejlepší bramborový salát
19.12. přespávání ve třídě pod vánočním stromečkem (ze čtvrtka na pátek)
21.-5.1. 2020 Vánoční prázdniny
23.1. Divadlo v Dlouhé (Nebe – Peklo)
30.1. 2020 pololetní vysvědčení
31.1. 2020 Pololetní prázdniny
17.-21. 2. 2020 Jarní prázdniny

10.3. písečná animace ve třídě
9.13.4. 2020 Velikonoční prázdniny
27.4. výlet Velikonoční stodola (zvyky jara)
12.5. 2020 ekocentrum Prales – odpolední blok s přespáváním (17-19h ekologický program – kompostování), poté opékání buřtů a spaní v ekologickém srubu
22.-26.6. 2020 škola v přírodě
30.6. 2020 konec školního roku

Týdenní plán 1. A,B,C,D AJ (Martínková) – týden 11.-15.11.

Milí rodiče,

tento týden ve škole probíhal Tematický týden na téma Svoboda. Vzhledem k tomu, že děti pracovaly ve třídách, hodina AJ nebyla. Do příští vyučovací hodiny zůstává domácí úkol z pracovního sešitu na str. 11. A pokud to půjde, tak si zkuste s dětmi zazpívat písničku „What´s in my bag?“, kterou jsme se posledně naučili, dětem to moc šlo a tak si ji alespoň budou moct trochu zopakovat.

Minulý týden jsem kontrolovala všechny pracovní sešity a děti dostaly za odměnu nálepku. Našlo se pár dětí, které měly v pracovním sešitě nějaké „nedodělky“. Tyto jsou zapsané v žákovské knížce, abyste věděli, co Vám chybí. Prosím o jejich dodělání do příští vyučovací hodiny!

Mockrát děkuji a přeji Vám krásné podzimní dny, Nataša Martínková.