Angličtina 5.A,5.C,5.D – Santana

4.2.-8.2.2018

5.A – ŠVP

5.C,5.D

Úvod do UNIT 3 – Part B – Have you got a pet? – nová slovní zásoba – Animals

Tvoření otázek a odpovědí – kladných i záporných – s použitím HAVE GOT

Aktivity na procvičení nové slovní zásoby

Part C – Mut´s present. Práce s Activity book – poslechová cvičení

Rozšíření slovní zásoby – adjectives – popis osob a věcí

Aktivity a hry na procvičení učiva 3.lekce

Úvod do Part D – My school – nová slovní zásoba

 

 

TÝDENNÍ PLÁN 5.C od 4.2. – 8.2.2019

ČESKÝ JAZYK

– nové učivo: přídavná jména měkká a tvrdá (vzory, skloňování)

– opakování učiva: přídavná jména (rozdělení podle vzorů), ktg podst.jmen, ktg sloves, skupiny mě/mně; skupiny bje/bě, vje/vě, pě; zdvojené souhlásky, slovní  druhy, shoda přísudku s podmětem, základní skladební dvojice, vzorce souvětí, atd.)

Výběr cvičení: PS 5.tř.: str. 26-39 U: str. 46-58, PS BD: str.18, 25

ČTENÍ A SLOH

– prezentace čten.listu (6,7); čtení z deníků páťáka (zápis 1xtýdně, 15 rozvitých vět)

– zpráva (napsání zprávy z návštěvy Oborových dnů – rozbor a oprava)

 TERMÍNOVANÝ DOMÁCÍ ÚKOL (TDÚ) do 15.3. vypracovat: čtenářský list z knihy dle vlastního výběru, odpovídající ČL mají děti ve čten. portfoliu

MATEMATIKA

– dělitelnost čísel (shrnutí a vyvození pravidel, stovková tabulka, hra Tleskni, dupni)

– rýsování trojúhelníku, 3-úhelníková nerovnost

– opakování probraného učiva: písemné +/-/./:; dělení dvouciferným číslem a různá matematická prostředí

– 10´- geometrické tvary a jejich vlastnosti, mnohoúhelníky-vlastnosti, konvexní/nekonvexní

Výběr cvičení: PS 5.tř.: str.23-26 U: str.32-35 Poč. 5.tř.:str. 7-20

ČJS: EVROPA: opakování informací o EU, souhrnný testík

HISTORIE: Třicetiletá válka, doba temna – nové učivo; bitva na Bílé hoře a                                        poprava českých pánů – souhrnný testík

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

VV projekt v 5.C: Představ svá díla a nauč ostatní novou výtvarnou techniku: Vytvoření obrázku (použití voskovek, tužky a tuše)

ICT: v době ICT návštěva programu v Rudolfinu

PLÁNOVANÉ AKCE

8.2.  Kdo se bojí filharmonie (hudební program v Rudolfinu), 150 Kč/os.

11.2.-17.2.  jarní prázdniny

18.2. – 22.2.  zimní ŠVP na Černé hoře

7.3. od 9h30  představení Lipany, divadlo Minor

18.4. – 22.4.  Velikonoční prázdniny

24.4. 2019   workshop Rom´n´Roll, Rudolfinum

Angličtina 5.B, 5.C, 5.D – Křížová

V týdnu od 4.2. ani v týdnu po jarních prázdninách nebude minitest.

Přídavná jména, školní předměty – práce v učebnici str. 33-34 a v pracovním sešitě str. 25 a 28

5.B PO: odevzdat Homework 10 + mít napsaná slovíčka 3C

5.CD ČT a 5.B PÁ: mít napsaná slovíčka School subjects + možnost vypracovat dobrovolný DÚ (křížovka se slovíčky z 1., 2. nebo 3. lekce)

TÝDENNÍ PLÁN 5.C od 28.1. -31.1.2019

ČESKÝ JAZYK

– nové učivo: přídavná jména (rozdělení na tvrdá/měkká/přivlastňovací a jejich rozlišení)

– 10´- předpona s- a z- (pravidla, výjimky)

– opakování učiva: ktg podst.jmen, ktg sloves, skupiny mě/mně; skupiny bje/bě, vje/vě, pě; zdvojené souhlásky, slovní  druhy, shoda přísudku s podmětem, základní skladební dvojice, vzorce souvětí, atd.)

Výběr cvičení: PS 5.tř.: str. 26-39 U: str. 46-67, PS BD: str.15-18, 25

ČTENÍ A SLOH

– prezentace čten.listu dle rozpisu (5,6); čtení z deníků páťáka

– zpráva (napsání zprávy z návštěvy oborových dnů)

– čítanka: text k historii (Bitva na Bílé hoře, poprava českých pánů)

 TERMÍNOVANÝ DOMÁCÍ ÚKOL (TDÚ) do 15.3. vypracovat:

4.čtenářský list z knihy dle vlastního výběru, odpovídající ČL mají děti ve čten. portfoliu

MATEMATIKA

– nové: mnohoúhelníky (konvexní a nekonvexní); opakování: rýsování trojúhelníku, 3-úhelníková nerovnost, výpočet O a S, n-úhelníky a jejich úhlopříčky

– dělitelnost

– opakování probraného učiva: písemné +/-/./:; dělení dvouciferným číslem a různá matematická prostředí, atd.

Výběr cvičení: PS 5.tř.: str.21-26 U: str.28-35 Poč. 5.tř.:str. 7-20, 37-39

ČJS

– EVROPA: testík z EU

– HISTORIE: Bitva na Bílé hoře a poprava českých pánů

PLÁNOVANÉ AKCE

30.1. – 31.1. – návštěva Oborových dnů 2. stupně (témata: Survival, Korea, Sporty)

31.1.-  předání pololetního vysvědčení
1.2. – pololetní prázdniny

8.2. od 9h – Kdo se bojí filharmonie (hudební program v Rudolfinu), 150 Kč/os.

11.2.-17.2. – jarní prázdniny

18.2. – 22.2. – zimní ŠVP na Černé hoře

TÝDENNÍ PLÁN 5.C od 21.1. -25.1.2019

ČESKÝ JAZYK

– nové učivo: předpona s- a z- (pravidla, výjimky)

– opakování učiva: ktg podst.jmen, ktg sloves, skupiny mě/mně; skupiny bje/bě, vje/vě, pě; zdvojené souhlásky a výjimky, slovní  druhy, shoda přísudku s podmětem, základní skladební dvojice, přídavná jména odvozená příponou –ský, -cký, vzorce souvětí, atd.)

Výběr cvičení: PS 5.tř.: str. 22-25, 39 U: str. 38-41, PS BD: str.15-18

ČTENÍ A SLOH

– prezentace čten.listu dle rozpisu (3,4); čtení z deníků páťáka (zápis 1xtýdně, min. 15 rozvitých vět); odevzdání 3. čten.listu a 1. kulturního listu – ohodnocení, rozbor 

TERMÍNOVANÝ DOMÁCÍ ÚKOL (TDÚ) do 15.3. vypracovat: 4. čtenářský list z knihy dle vlastního výběru, odpovídající ČL mají děti ve čten. portfoliu

MATEMATIKA

– nové: mnohoúhelníky (pojmy: vrchol, strana, úhlopříčka)

– rýsování ve čtvercové síti, výpočet obvodu a obsahu, n-úhelníky a jejich úhlopříčky

– opakování probraného učiva: písemné +/-/./:; dělení dvouciferným číslem a různá matematická prostředí

Výběr cvičení: PS 5.tř.: str.20-22 U: str.28-31 Poč. 5.tř.:str. 7-20, 37-39

ČJS: EVROPA: Evropská unie: vznik, členské státy, obecné info

ICT: Powerpoint – prezentace na téma: Kdo jsem (dle zadaných kritérií)

PLÁNOVANÉ AKCE

30.1. – 31.1. – návštěva Oborových dnů 2. stupně (témata: Survival, Korea, Sporty), divadelní sál

31.1.-  předání pololetního vysvědčení
1.2. – pololetní prázdniny

8.2. od 9h – Kdo se bojí filharmonie (hudební program v Rudolfinu), 150 Kč/os.

11.2.-17.2. – jarní prázdniny

18.2. – 22.2. – zimní ŠVP na Černé hoře