Angličtina 5.A,5.C,5.D – Santana

Týdenní plán 20.5.-24.5.2019

Angličtina 5.CD – Křížová

5.C PO a 5.D ÚT: Minitest (přítomný prostý čas – kladné a záporné věty)

5.C PO a 5.D ÚT: mít hotovou zadanou práci z minulého týdne, 5.D mít v sešitě úkol Free Time

ČT: odevzdat Homework 15

Budeme dokončovat 4. lekci – přítomný prostý čas, my day, volný čas…

5.C TÝDENNÍ PLÁN 13.5. – 17.5. 2019

ČESKÝ JAZYK

– NOVÉ: číslovky – skloňování číslovek DVA, TŘI, ČTYŘI, psaní číslovek, číslovky složené; psaní předložek s a z

– opakování učiva: zájmena – rozdělení, skloňování zájmen JÁ,TY,ON,ONA, druhy podmětů a shoda přísudku; koncovky příd.jmen, ktg podst.jmen a sloves, vyjm.slova, sl.druhy, vzorce souvětí, aj.

Výběr cvičení: PS II.: 9-14, 23-26 U: str.92-103 PS BD: str.18-21, 26-28

ČTENÍ A SLOH

– prezentace čten.listu dle rozpisu (21,22); čtení z deníků páťáka; podvojný deník (text z ČJS)

MATEMATIKA

– kostra (cm), povrch (cm2), objem (cm3) – modelování ve 3D, výpočet, převody jednotek

– desetinné číslo, zlomek, násobení a dělení desetinných čísel

– praxe PedF UK – souhrn informací z praxe, matematická soutěž Riskuj

– opakování probraného učiva: zlomek a desetinné číslo, rovnice, písemné +/-/./:; dělení dvouciferným číslem, dělitelnost čísel, různá matematická prostředí

Výběr cvičení:PS I str.31-32; PS II str.19,26-28 U:s tr.40-43,80-83 Poč.:str.33-34,47,50-51

ČJS

HISTORIE: Růst tovární výroby v 19. století; vznik Národního divadla a osobnosti s ním spojené

EVROPA: vypracovat prac.list k jižní Evropě (atlas, encyklopedie, internet) jako TDÚ do 14.5., společná kontrola PL, následně testík

ICT

projekt SLUNEČNÍ SOUSTAVA A JEJÍ PLANETY – TDÚ vypracovat do 24.5.2019

– vypracovat PowerPointu

– velikost písma: 24 normální, v nadpisech tučné

– typ písma dle vlastního výběru, musí jít napsat háčky a čárky

 1. úvodní stránka: název prezentace, jméno, příjmení a třída
 2. stránka: Sluneční soustava: co je to // co do ní patří // názvy planet dle pořadí od Slunce
 3. – 10. stránka: vždy věnována jedné z osmi planet Sluneční soustavy dle této struktury:
 • nadpis (název planety)
 • pořadí a vzdálenost v km od Slunce
 • charakteristika planety (např. povrch, složení, vzhled, atd.)
 • zajímavost/i
 • obrázek
 • 6 informací na stránku, psát svými slovy, abys text chápal/a
 • informace psát v bodech
 1. – 12. stránka:
 • slovníček: použiješ-li cizí výrazy, tak na závěr prezentace vysvětlit cizí slova ve slovníčku
 • uvést zdroje, odkud jsi čerpal/a (odkazy)

Kritéria hodnocení:

Srozumitelnost a přehlednost informací, informace formulovat vlastními slovy, dodržení dané struktury prezentace, celková úprava, pravopis, obrázky.

PLÁNOVANÉ AKCE

21.5. – workshop Rom´n´Roll, Rudolfinum

31.5. – 3.6.  – školní výlet ve spolupráci s agenturou STAN

7.6. – návštěva Štefánikovy hvězdárny

12.6. – představení „Klapzubova jedenáctka“, divadlo Minor,

19.6. – představení Demokracie, divadlo Minor

Angličtina 5.CD – Křížová

Celý týden budete spojeni se skupinou paní učitelky Santany. Pracujte na zadané práci:

1) pracovní sešit str. 38-40 (vypracujte všechna cvičení kromě poslechu a cvičení se třemi hvězdičkami; odevzdat 5.C v PO 20.5. a 5.D v ÚT 21.5.)

2) Homework 15 (odevzdat ve ČT 23.5.)

3) jen pokud stihnete: v učebnici str. 46-47 přečtěte komiks a do sešitu vypracujte všechna cvičení, která můžete; také pokud stihnete, pište si dopředu nová slovíčka

5.D: Nezapomeňte na úkol Free Time – do ÚT 21.5.

5.C PO 20.5. a 5.D ÚT 21.5.: Minitest (přítomný prostý čas – kladné a záporné věty)

Angličtina 5.A,5.C,5.D – Santana

Týdenní plán 6.5.-10.5.2019

Opakování učiva 4.lekce

Určení času, volnočasové aktivity

Tvoření vět s použitím IN,ON,AT

Present simple – tvoření vět kladných i záporných

WH-questions

Hudební nástroje, sporty

Příprava na shrnující test 4.lekce

Shrnující test 4.lekce

Kontrola práce ve šk.s. a AB.

5.C TÝDENNÍ PLÁN 6.5. – 10.5. 2019

ČESKÝ JAZYK

– NOVÉ: číslovky – rozdělení; psaní předložek s a z

– opakování učiva: zájmena – rozdělení, skloňování vybraných zájmen, druhy podmětů a shoda přísudku; koncovky příd.jmen, ktg podst.jmen a sloves, vyjm.slova, sl.druhy, vzorce souvětí, aj.

Výběr cvičení: PS II.: 9-13, 18-25 U: str.92-103, 111-115 PS BD: str.18-21, 26-28

ČTENÍ A SLOH

– prezentace čten.listu dle rozpisu (19,20); čtení z deníků páťáka; metoda INSERT (text z HV)

TERMÍNOVANÝ DOMÁCÍ ÚKOL (TDÚ) do  10.5. vypracovat: 2.kulturní list a 5. čtenářský list z knihy dle svého výběru, odpovídající ČL mají děti ve čt. portfoliu

MATEMATIKA

– kostra (cm), povrch (cm2), objem (cm3) – modelování ve 3D, výpočet

– opakování probraného učiva: zlomek a desetinné číslo, rovnice, písemné +/-/./:; dělení dvouciferným číslem, dělitelnost čísel, různá matematická prostředí

Výběr cvičení:PS I str.30-32 PS II str.19,26-28 U:s tr.40-43,80-83 Poč.str.33-34,47,50-51

ČJS

HISTORIE: Revoluční rok 1848 a nástup Františka Josefa I.; Národní obrození – testík

TDÚ do 14.5.: Jižní Evropa – vypracování PL (atlas Evropy, encyklopedie, internet)

ICT: projekt SLUNEČNÍ SOUSTAVA A JEJÍ PLANETY – TDÚ vypracovat do 24.5.2019

– vypracovat PowerPointu

– velikost písma: 24 normální, v nadpisech tučné

– typ písma dle vlastního výběru, musí jít napsat háčky a čárky

              úvodní stránka: název prezentace, jméno, příjmení a třída

 1. stránka: Sluneční soustava: co je to // co do ní patří // názvy planet
 2. – 10. stránka: vždy věnována jedné z osmi planet Sluneční soustavy dle této struktury:
 • nadpis (název planety)
 • pořadí a vzdálenost v km od Slunce
 • charakteristika planety (např. povrch, složení, vzhled, atd.)
 • zajímavost/i
 • obrázek
 • 6 informací na stránku, psát svými slovy, abys text chápal/a
 • informace psát v bodech
 1. – 12. stránka:
 • slovníček: použiješ-li cizí výrazy, tak na závěr prezentace vysvětlit cizí slova ve slovníčku
 • uvést zdroje, odkud jsi čerpal/a (odkazy)

Kritéria hodnocení: srozumitelnost a přehlednost informací, informace formulovat vlastními slovy, dodržení dané struktury prezentace, celková úprava, pravopis, obrázky.

PLÁNOVANÉ AKCE

21.5. – workshop Rom´n´Roll, Rudolfinum

31.5. – 3.6.  – školní výlet ve spolupráci s agenturou STAN

7.6. – návštěva Štefánikovy hvězdárny

12.6. – představení „Klapzubova jedenáctka“, divadlo Minor,

19.6. – představení Demokracie, divadlo Minor