Angličtina 5.ABCD (Kříž)

Komiks Mut´s present, have got

5.CD PO a 5.AB ÚT: minitest (sloveso have got – otázky, kladné a záporné věty)

5.A PO: odevzdat Homework 7 + mít napsaná slovíčka 3B Mut´s present, Colours, Other adjectives

PÁ 7.2.: mít hotový DÚ (pracovní sešit str. 25 + mít napsaná slovíčka 3D My school, School subjects)

Angličtina 5.ABCD (Kříž)

Zvířata, sloveso „have got“ – otázky, krátké odpovědi, kladné a záporné věty

5.CD PO a 5.AB ÚT: minitest (have got – kladné a záporné věty, slovíčka 3A)

PÁ: odevzdat Homework 7 + mít napsaná slovíčka 3B Mut´s present, Colours, Other adjectives

5.CD PO 27.1. a 5.AB ÚT 28.1.: minitest (sloveso have got – otázky, kladné a záporné věty)

Angličtina 5.ABCD (Kříž)

Začátek 3. lekce

Dobrovolné DÚ do PÁ 10.1.: křížovka se slovíčky ze 3. lekce, 10 kartiček se slovíčky z 3. lekce

5.AB – DÚ do PÁ 10.1.: pracovní sešit str. 22/1, 2

Angličtina 5.ABCD (Kříž)

Vánoce – slovíčka, zvyky…

Dobrovolné DÚ do PÁ 10.1.: křížovka se slovíčky ze 3. lekce, 10 kartiček se slovíčky z 3. lekce

5.AB – DÚ do PÁ 10.1.: pracovní sešit str. 22/1, 2

Pokud jste ještě neodevzdali portfolio nebo pokud za něj chcete získat lepší známku, máte možnost ho (znovu) odevzdat ke kontrole.

Angličtina 5.A, 5.B, 5.C, 5.D – Kloudová

Minulý týden jsme opakovali osobní a přivlastňovací zájmena, sloveso být v kladných, záporných větách i v otázkách.
Týdenní úkol byl ve formě online procvičování na stránkách Project – některým dětem se v pátek opět nepodařilo přihlásit, protože zapomněly buďto heslo nebo emailovou adresu, kterou použily, nebo obojí. Budu to řešit v pondělí přímo s regionálním zástupcem učebnic Project a dětem pak řeknu, co přesně mají udělat.
Některé děti ale nesplnily týdenní úkol i přesto, že se přihlásit mohly.
Do pátku 13.12. tedy všichni dokončí Online Practise – Unit 1 a Unit 2.
Novou lekci děti začínat nemají!!!
Tento týden budeme opakovat – dokončíme Unit 2 a v pátek si z této lekce napíšeme test – (názvy zemí, osobní a přivlastňovací zájmena, slovní zásoba z okruhu rodina, dny v týdnu, sloveso být – kladné a záporné věty, otázky a krátké odpovědi).
Příprava na test bude ve školním sešitě.
Srdečně zdravím! MKloudová