5. C TP Český jazyk 22. – 26. 6. 2020

Moji milí žáci 5. C,

na tento týden už Vám nedám žádné úkoly. Jen doufám, že si budete alespoň něco z toho, co jsme se spolu naučili, pamatovat. Chci Vás všechny pochválit, hezky se mi s Vámi spolupracovalo.
Chtěla bych Vám všem popřát pevné zdraví a krásné a pohodové prázdniny i mnoho úspěchů v dalším školním roce.

JH

Angličtina 5.ABCD VŠICHNI Kříž/Klou/Pej 22.-26.6.

1. Dobrovolné ONLINE KONZULTACE tento týden NEJSOU.

2. Práce na tento týden:

Pusť si video prezentaci King´s new clothes. Najdeš ji i v Teams.

3. Bonus – nepovinné:

Coronavirus songs: https://www.youtube.com/watch?v=uABDLKyVm8o

https://www.youtube.com/watch?v=NmQbfWhW8mE

https://www.youtube.com/watch?v=_C5_4TLrVII

End of covid school year: https://www.youtube.com/watch?v=UOjuq-1Q4FM

Umíme anglicky

4. Happy holiday :-)! LK + SP

5. C TP Český jazyk 15. – 19. 6. 2020

Moji milí žáci,

učivo z ČJ máme probrané. Na tento týden už nebudete mít nic nového. Dokončete si všechno, co jste nestihli udělat, budete nabyté znalosti potřebovat v 6. ročníku. Prosím, opakujte a procvičujte si sami učivo, které jsme probírali (vyjmenovaná slova, koncovky podstatných jmen, koncovky přídavných jmen tvrdých, měkkých a přivlastňovacích, shoda přísudku s podmětem, druhy zájmen, druhy číslovek, slovní druhy). Doporučuji všem procvičovat v aplikaci „umimeto“ alespoň 2 cvičení z Čj každý den. Jsou mezi vámi velké rozdíly v počtu získaných štítů i splněných úkolů.
Chválím všechny, kteří pilně pracovali a připojovali se pravidelně k videohovorům.

SAMOSTUDIUM 15. 6. – 26. 6.

Máte před sebou poslední dva týdny, kdy jste ještě žáky prvního stupně.
Tento a příští týden už žádné povinné úkoly a videohovory nebudou.
Níže máte výsledky matematických úloh z posledních tří týdnů pro vaši kontrolu.
Pokud se budete chtít připojit k dobrovolnému videohovoru, bude v pondělí v 9:00, jak jste zvyklí, tam se můžeme domluvit na dalších dobrovolných videohovorech.
Pokud chcete někdo se mnou něco řešit, či si jen popovídat nebo třeba řešit zajímavé úlohy, můžete mi napsat email. Ještě dva týdny, jsem tu pro vás.
Přeji hezký zbytek školního roku.

25. 5. – 29. 5._prirucka_k_opakovani
statni-prijimacky-matematika-test-klic-2019-1-radny-termin-osmilete-obory
Kontrola_poslední týden

Angličtina 5.ABCD VŠICHNI – Kříž/Klou/Pej 15.-19.6.

1. Známky jsou uzavřené. Úkoly už neposílejte. Můžete si je pro přehled vložit do Teams.

2. Dobrovolné online konzultace budou ve stejný čas (5.ABCD Klou/Pej ÚT 16:00, 5.AC Kříž ST 14:00, 5.BD Kříž 15:00) a na stejném odkazu jako minulý týden. Snažíme se namluvit a nahrát příběh Císařovy nové šaty.

3. Tento týden už žádná povinná práce není.

4. Bonus – nepovinné:

Můžeš dodělávat něco, co jsi nestihl(a) v minulých týdnech.

Můžeš si přečíst a poslechnout příběh „The Fox and the Crow“ v učebnici str. 87. Poslech je tady: https://elt.oup.com/student/project/level1/unit06/audio?cc=cz&selLanguage=cs (Page 87, Exercise 1a). Příběh také můžeš shlédnout na YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=YI5vcePtG6A

Umíme anglicky nebo tyto hry: https://elt.oup.com/student/project/level1/unit06/games/?cc=cz&selLanguage=cs

5ABCD Aj Pej/Klou známka na vysvědčení

Milí žáci,

zapsala jsem vám všechny známky, které jste během distanční výuky nasbírali. Pokud jsem nějakou zapomněla, prosím pošlete mi práci, ze které vám dlužím známku s upozorněním mailem do tohoto pátku.

Pí uč Kloudová vám ještě doplní známky za práci v Project online a doplňkovou známku, co jste měli na vysvědčení minulé pololetí. Pak už budete vidět všechny známky a průměr, co vám vychází na vysvědčení.

Sabina Pejsarová