TP 23. 4. – 26. 4.

V pondělí 29. 4. nás čeká autorské čtení. Tuto středu 24. 4. je nutné informovat organizátory: kdo se bude účastnit a název jeho díla.

ČJ

 • Úvod – Přísudek
 • Dílna čtení – čtenářský deník vybírám v pátek 26. 4.
 • Čtení s porozuměním

M

 • V úterý opět vybírám pracovní sešity z matematiky po kapitolu „Dělitelnost“ – týká se těch, kteří neodevzdali minulý týden v pořádku!!
 • Kombinatorika, statistika

ČJS

 • Ústní opakování neživé přírody
 • Živá příroda – rostliny
 • Ve čtvrtek – dokončení a dotvoření měsíčního projektu ekosystémy (kamínky, jehličí, mech, listy, bavlnky, látky, dřevo, papír, špejle, lepenka, barvy, krepový papír atd.)

ICT

 • Powerpoint a vyhledávání na internetu – referáty ČjS

TV

 • Pokud bude vhodné počasí, PŮJDEME JIŽ VEN
 • Kopaná = fotbal

VV

 • Intuitivní malování – malba křídou

DDÚ

Český jazyk – Pracovní sešit (Učíme se hrou s Magikem; Velký)
58, 62, 63

AJ 4.C,D (Andrea Běhalová) -týden 23.-26.4.,2019

Dobrý den,

Velikonoční svátky 18.-22.4., škola je zavřená.

Portfolia na AJ 4.C, 4.D. Děti ze 4.C a 4.D mají nyní portfolia u sebe doma. Děti donesou portfolia zpět do školy na angličtinu v úterý 23.4.

Pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 23.-26.4. budeme pokračovat v následujícím:

4.C: Tento týden budeme spojeni s druhou polovinou třídy z důvodu nepřítomnosti paní učitelky Kloudové. Kromě Velikonoc se také věnujeme četbě anglických knížek pro děti a začneme Unit 6 na téma „Hobbies/ What do you do in your free time?“ (Zájmy/ koníčky, Volnočasové aktivity), pouze úvod k Unitu 6. Připomínám, že dětem jsem písemný domácí úkol nezadala, ale děti si mají pravidelně opakovat probraná slovíčka z Unitů 1-5.

4.D: Kromě Velikonoc také celý týden pokračujeme v opakování Unitu 5 a připravujeme se na shrnující Test 5. Termín Testu 5 je příští týden v úterý 30.4. Navíc ústně zkoušíme nasměrování cesty. Např. Turn left, go straight on, ….(Zahni doleva, jdi rovně, …). Připomínám, že dětem jsem písemný domácí úkol nezadala, ale děti si mají pravidelně opakovat probraná slovíčka z Unitů 1-5, především nyní opakovat si vše v Unitu 5.

Navíc se ve 4.C a 4.D věnujeme tématu „Easter“ (Velikonoce). Během velikonočních prázdnin si děti mohou poslechnout velikonoční písničku: It’s Easter

Četba anglických knížek a příběhů pro děti pokračuje ve 4.C a 4.D. také v dubnu, květnu a červnu. :-)

Příjemné prožití velikonočních svátků,

Andrea Běhalová

Happy Easter

Angličtina 4.A, 4.B a 4.C – Kloudová

Tento týden si napíšeme souhrnný test za Unit 5-My town – přípravu jsme dělali minulý týden.
Ve zbylých hodinách budeme tento týden opakovat to, co jsme se dosud naučili a novou lekci začneme až po prázdninách, které jsou od čtvrtka do pondělí včetně – děti nebudou mít žádný domácí úkol.
Krásné jarní svátky! MKloudová

AJ 4.C,D (Andrea Běhalová) -týden 15.-17.4.,2019 (Velikonoční svátky 18.-22.4., škola je zavřená)

Dobrý den,

Poznámka pro rodiče –Čtvrtletní hodnocení: Minulý týden jsme uzavřeli čtvrtletní hodnocení z angličtiny. Tento týden děti budou informovány o průběžné čtvrtletní známce z angličtiny.

Portfolia na AJ 4.C, 4.D. Děti ze 4.C a 4.D mají nyní portfolia u sebe doma. Děti ze 4.C donesou portfolia zpět do školy v den shrnujícího Testu 5 z Unitu 5, t.j. ve středu 17.4.  Děti ze 4.D donesou portfolia zpět do školy v úterý 16.4.

Pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 15.-17.4. budeme pokračovat v následujícím:

4.C: Pokračujeme v opakování Unitu 5. Shrnující Test z Unitu 5 si napíšeme ve 4.C ve středu 17.4.

4.D: Opakujeme si Unit 5 a připravujeme se na shrnující Test 5. Termín Testu 5 ještě upřesníme.

Přeji všem hezké jarní dny,

Andrea Běhalová

TP 15. 4. – 17. 4.

Prázdniny 18. 4. – 22. 4.

Prosím, ať si žáci na pondělí připraví sešity na ČjS.

16. 4. Návštěva Národního zemědělského muzea. 30 Kč + jedno vařené vejce (bílé); svačina a pití
16. 4. Odpadá AJ

ČJ

 • Dokončení sloves – vyhledávání, určování (osoba, číslo, čas, způsob), tvoření vět
 • Úvod – Přísudek
 • Dílna čtení – čtenářský deník
 • Duhová čeština

M

 • V úterý opět vybírám pracovní sešity z matematiky po kapitolu „Dělitelnost“
 • Žáci mají poslední možnost přinést vyřešené úlohy z Klokana, aby získali 1
 • Test – geometrie (rýsovací potřeby)
 • Dokončení kapitoly – „Dělitelnost“
 • Úvod kapitoly – „Kombinatorika, statistika“

ČjS

 • V pondělí – Ústní opakování historie (Jan Lucemburský – Rudolf II. Habsburský)
 • Opakování – houby
 • Živá příroda – rostliny

TV

 • Odpadá – návštěva Národního zemědělského muzea

HV

 • Říkačky a písně k Velikonocům

ČSP – VV

 • Výtvarná a pracovní dílna v rámci návštěvy Národního zemědělského muzea

DDÚ: Vzhledem ke krátkému týdnu a k dokončení kapitoly „dělitelnost“ v matematice, dobrovolné domácí úkoly nebudou. Žáci si mohou doplnit předešlé.

AJ 4.C,D (Andrea Běhalová) -týden 8.-12.4.,2019

Dobrý den,

pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 8.-12.4.,2019 budeme pokračovat v následujícím:

4.C: Opakujeme si Unit 5 a připravujeme se na shrnující Test 5, který si napíšeme příští týden v úterý 16.4. Věnujeme se četbě anglických knížek. Začneme Unit 6 –pouze úvod k Unitu 6.

4.D: Opakujeme si Unit 5. Procvičujeme si nasměrování cesty od jedné lokality k druhé. Např. Turn left, go straight on, ….(Zahni doleva, jdi rovně, …). Poté ústně zkoušíme nasměrování cesty. Dále si tento týden opakujeme Unit 5 a připravujeme se na shrnující Test 5. Termín shrnujícího Testu 5 ještě upřesníme. Rozšíříme si slovní zásobu o názvy budov a lokalit ve městě a další dopravní prostředky. Věnujeme se četbě anglických knížek. V úterý 9.4. si zkontrolujeme DÚ v pracovním sešitě str.46.

Přeji všem hezké jarní dny,

Andrea Běhalová