SAMOSTUDIUM 30. 3. – 3. 4.

Přeji všem hezký páteční den.
Abyste se mohli lépe orientovat v zadáních, tak název „SAMOSTUDIUM“ se týká naší třídy a komunikace mezi námi. Zároveň i plánovacích kalendářů.
Dále dostáváte příspěvky s názvy „MATEMATIKA“, „ČESKÝ JAZYK“, „ANGLICKÝ JAZYK“ a „ČLOVĚK A JEHO SVĚT“, které se týkají konkrétních předmětů.

Co nás čeká v dalším týdnu?

Společná schůzka přes videohovor 30. 3. v 9:00. Pokud se chcete připojit k videohovoru, klikněte na tento odkaz: https://meet.google.com/qtc-wagb-nhx
ještě vám všem v pondělí pošlu pozvánky. Jakmile se připojíte, prosím vypněte si mikrofony. Domluvíme společná setkání a konzultace.

V pátek 3. 4. závazné odevzdání plánovacího kalendáře (za týden 30. 3. – 3. 4.) – vytvoříte si plánovací kalendář, naplánujete práci a průběžně hodnoťte, jak se vám práce daří.
Hodnocena bude 1. ÚPRAVA (vlastnoruční výroba, barevné zpracování, přehlednost, aby se v tom čtenář mohl dobře zorientovat), 2. OBSAH (konkrétně naplánované úkoly s popisy, co je přesně za úkol, ne jen strana a cvičení, ale i popis, o čem cvičení je, dále popsané úkoly navíc), 3. HODNOCENÍ (popis vaší práce, jak se vám dařilo, můžete využít známky, ale k nim i připsat, proč se takto hodnotíte, jakých chyb jste se dopustili, co vám přišlo náročné, jaké pomůcky jste použili atd.).
Jde mi hlavně o to, abyste se pokusili zmapovat celý váš týden a ukázali mi, co jste všechno zvládly. Ráda bych se na váš kalendář podívala a poznala, jak jste se přes týden škole věnovali. Můžete to pojmout i jako deník nebo projekt/plakát. Originalitě se meze nekladou. Nemusíte se držet jen mé předlohy. V pondělí se vám to pokusím ještě upřesnit a odpovědět na případné dotazy.

PŘEJI VŠEM HODNĚ ŠTĚSTÍ V SAMOSTUDIU A NEBOJTE SE KDYKOLIV NAPSAT

Ještě přikládám roušky vašich spolužáků:

ČLOVĚK A JEHO SVĚT 23. 3. – 27. 3.

NOVÉ ÚKOLY
– Vzpomeňte si na jednoduché stroje. Zkuste vyjmenovat, které to jsou?
– Podívejte se kolem sebe, ve vašem bytě, domě, pokoji a zkuste popsat, co nejvíce věcí nebo činností, které doma děláte a které fungují na principu jednoduchých strojů. Zkuste tyto věci nebo činnosti namalovat, vyfotit, najít obrázky na internetu.
ÚKOLY Z MINULÉHO TÝDNE
– Přečtěte si v učebnici oddíl čeští vynálezci, který je součástí tématického celku 6. Manufaktury a první stroje. Na základě těchto informací doplňte zadní stranu pracovního listu Vznik manufaktur a první stroje  ke každému z prvních čtyř jmen českých vynálezců napiš jakým objevem či vynálezem  přispěl k rozvoji vědy a techniky.
Nepovinný úkol: Zjistěte a napište čím přispěl k rozvoji průmyslu a dopravy Jan Perner.
– V učebnici si přečtěte tématický celek 7. Obrození měšťanské společnosti. Na zadní stranu pracovního listu Národní obrození zapište mezi představitele národního obrození Františka Palackého a  Josefa Kajetána Tyla, ke každému uveďte, čím se zasloužil o český jazyk a pozvednutí národního sebevědomí.
Nepovinný úkol: Vyhledejte další dva vlastence, kteří se zasloužili o obrodu českého jazyka a do pracovního listu zapište čím se zabývali.
– V učebnici si přečtěte tématický celek 8. Z poddaného člověka občan a na základě zjištěných informací doplňte text pracovního listu Národní obrození od předposledního odstavce  V 19. století rostla nespokojenost …
 
Věnujte pozornost kontrole svého historického portfolia. Měli byste v něm mít založené tyto pracovní list:
Doba pobělohorská
České země v druhé polovině 18. století 
Vznik manufaktur a první stroje
Národní obrození

Aj 5.ABCD Klo/MAJ 23.3.2020

Zdravím všechny páťáky,
hned na úvod omluva za to, že nám minulý týden řádil v týdenním plánu tiskařský  šotek, a do zadání úkolů se nám proto vloudila chyba. Původně jsem chtěla, abyste si zkusili v AB udělat cv. 1,2 na str. 32, ale napsala jsem msto toho stranu v učebnici tj. 40/1,2. Proto Vám tento týden přikládám správné řešení AB str. 40 – Klíč AB s.40 a zároveň správné řešení úkolů na str. 32/1,2 – Klíč AB s.32 (poslech je na CD). Pokud jste ještě stranu 32 nedělali, nejprve to v rámci opakování zkuste a pak si vše zkontrolujte. Jestli jste zvládli str. 40,  pak jste na tom opravdu dobře :-), ale jestli ne, nic se neděje, zatím nechte a na konci lekce to zkusíte znovu. Vysvětlení ke cvičením na v AB straně 40 – AB s.40 _ vysvětlivky

Úkoly na tento týden: Naučíme/ zopakujeme si, jak hovořit o tom, jak probíhá běžný den.
1.Pokud můžeš, pusť si video My day
2. Přečti si text a prohlédni obrázky v uč. s. 42 – které denní aktivity byly ve videu a nejsou v učebnici a naopak?
3. AB (activity book – prac. sešit) s. 34 – cv. 1 – najdeš a zakroužkuješ všech dalších 10 slov? Kdo bude pozorný, najde jich možná 12 :-) , cv. 2 – dokážeš doplnit věty podle obrázků? (pomůže ti i slovníček v AB str. 83/UNIT 4B).
BONUS: Zvládli jste a máte chuť na procvičení? Zkus UNIT 4/ Vocabulary na https://proj.ouponlinepractice.com (můžete si vyzkoušet i jakákoli další cvičení z UNIT 1-3, která jste ještě nedělali). Máš pořád chuť? Learning chocolate – daily routines/ His day…, – vyzkoušejte i hry (horní lišta)
A nezapomeňte si zazpívat a zatančit! Let´s sing and dance everybody :-) 

Do školního sešitu si můžete poznamenat, které bonusové aktivity jste zvládli :-). Have a nice week!

Angličtina 5.ABCD (Kříž) 23.-27.3.

Milí páťáci,

moc děkuji všem, kteří mi už poslali úkol. Je úžasné, že mnozí z vás zvládli i poslechové cvičení. Pokud jste nevěděli co s poslechovým cvičením máte dělat, vzadu v pracovním sešitě byste měli mít CD, kde najdete všechny poslechy z pracovního sešitu. Kdyby to z nějakého důvodu nešlo udělat, nic se neděje. Ale budu ráda, když mi napíšete email, abych věděla, s jakými obtížemi se potýkáte. Dala jsem jedničku (váha 2) všem, kteří poslali úkol. Doufám, že jsem na nikoho nezapomněla. Horší známky jsem nedávala, protože tuším, že někteří z vás možná neměli možnost úkol dodělat.

Páťáci, prosím vás, pokud mi posíláte email, jestli můžete, posílejte ho vy sami a nezatěžujte s tím zbytečně rodiče. Děkuji a přeji vám pevné zdraví.

LK

Práce na 23.-27.3.: Naším hlavním úkolem je naučit se používat předložky ON a AT a zopakovat si určování času.

1) Zkontroluj si obě cvičení v pracovním sešitě str. 32. Použij řešení, které sem přikládám. Barevně si oprav případné chyby a napiš pod každé cvičení smajlíka podle počtu chyb: 0-3 chyby :-), 4-6 chyb :-/, 7 a víc chyb :-(. Jestli máš hodně chyb, doporučuji podívat se znovu na videa o určování času z minulého týdne. Pozor: půl DESÁTÉ=half past NINE, půl JEDENÁCTÉ=half past TEN, půl DRUHÉ=half past ONE… V tomhle často děláme chyby. Máš to určitě správně? :-)

2) Podívej se na video o tom, kdy používáme kterou předložku: https://www.youtube.com/watch?v=YgwgzEI60EM Nejdůležitější, co potřebuješ vědět: ON + dny v týdnu (např. on Monday=v pondělí, on Thursday=ve čtvrtek…), AT + konkrétní čas (např. at five o´clock=v pět hodin, at half past three=v půl čtvrté…). Potom udělej v pracovním sešitě celou str. 33.

3) Napiš si do sešitu slovíčka 4B My day. Pokud některá slovíčka dokonale znáš, nemusíš si je psát. Ale určitě napiš minimálně 5 nejsložitějších slovíček.

Bonus (nepovinné):

Jestli chceš, můžeš si dál procvičovat třeba na těchto odkazech…:-)

https://elt.oup.com/student/project/level1/unit04/grammar/exercise1?cc=cz&selLanguage=cs

https://elt.oup.com/student/project/level1/?cc=cz&selLanguage=cs

https://www.tolearnenglish.com/cgi2/myexam/liaison.php?liaison=_heure_

5. C – samostudium Český jazyk na dny 23. – 27. 3. 2020

Moji milí žáci,

doufám, že jste všichni zdraví a snažíte se pracovat na zadaných úkolech. Každý pracujete jiným tempem, někdo je rychlejší, někdo pomalejší. Proto jsem se rozhodla zmenšit množství i rozsah jednotlivých cvičení, aby samostatné studium pro Vás i Vaše rodiče nebylo stresující a zvládli jste jej všichni. Prosím, dokončete zadané úkoly z předchozích týdnů. Rozdělím Vám učivo na základní (povinné) pro všechny a učivo rozšiřující (dobrovolné). Na každý den jsem Vám připravila z českého jazyka jedno cvičení na opakování a jedno cvičení z nového učiva.

Český jazyk – opakování:
učebnice str. 48/cv. 18 – 4 řádky
učeb. str. 48/cv. 19 – 4 řádky
učeb. str. str. 48/cv. 20 a) – 5 řádků(9 vět)
učeb. str. 49/cv. 21 – 4 řádky (končíte větou: Z_ral na nás s otevřenou pusou.)
Cvičení pište do sešitu. Pokud máte sešit popsaný, pište do nového sešitu, třeba i jiného nebo i do bloku.

Nové učivo: skloňování osobních zájmen
Úkol: naučte se skloňovat zájmeno já, ty, se ve všech pádech (učeb. str. 101 – tabulka nahoře) a přečtěte si modrou tabulku na str. 101
učeb. str. 101/cv. 1 – 4 řádky (11 vět – končíte větou: Převzali (se) první cenu.)
učeb. str. 101/cv. 1 – 4 řádky (dokončíte celé cvičení, třeba druhý den)
učeb. str. 102/cv. 3 – přečtěte si nejdříve modrou tabulku nad cvičením.
Sloh – popište Vašeho domácího mazlíčka nebo vaše oblíbené zvíře (Kdo je to?, Jak vypadá?, Zvláštnosti., Co umí?) – napište na papír A5 (velikost vašeho sešitu na ČJ), můžete i nakreslit obrázek zvířátka – kdo chce. Odevzdáte mi pak ve škole, až se sejdeme.

https://scio.cz/pro-deti-a-rodice/procvicovaci-testy.asp – nejedná se o testy, ale o procvičování učiva jednotlivých ročníků. V tuto chvíli jsou testy zpřístupněny zdarma. Je sice potřeba provést objednávku, ale cena je 0 Kč. Do emailu pak přijdou přístupové údaje, prostřednictvím kterých se k testům přihlásíte.

Přeji mnoho úspěchů.

JH

SAMOSTUDIUM 23. 3. – 27. 3. MATEMATIKA

Začne nám 3. týden samostudia,

Získáváte mnoho zkušeností, které vám budou v životě nesmírně cenné.
Děkuji každému, který mi píše emaily nebo se se mnou setkává na videohovoru. Už mám 4 skupiny a budu ráda za další. Každý den od 8:00 se můžeme vidět. Nejprve se však dohodněte s rodiči.

Váš první úkol stále trvá. Na začátku týdne si naplánujte práci do plánovacího kalendáře, průběžně ho plňte a hodnoťte. Od 30.3. bude kalendář hodnocen. Zhodnocena bude úprava, vlastní tvorba, popis úkolů a hodnocení. Přesná kritéria sem nahraji během týdne. Součástí zhodnocení vaší práce bude i prezentace vašeho kalendáře.

MATEMATIKA
– Učebnice – kapitola „Velká čísla“ (str. 88/1,4,5,6,7) [U první slovní úlohy nakreslete obrázek, podle kterého můžeme počítat. Mezi úlohou 4 a 5 si nezapomeňte přečíst rámeček. Úkol 6 si pečlivě napište. Doporučuji vám použít čtverečkované papír a do něj úlohy přepsat.]

 Pracovní sešit – kapitola „Velká čísla“ (str. 33/2,3) [Jedná se jen o dvě cvičení. Výsledky zkontrolujte na kalkulačce. Pokud si budete vědět rady můžete vyřešit i zbytek úloh.]

NAVÍC – Pracovní sešit – kapitola „Žáci sobě“ (str. 43-46) [NENÍ potřeba vyřešit vše. Píši vám to sem proto, protože jsou tací, kteří jsou rychle hotoví a chtějí řešit dál. U slovních úloh nezapomínejte na VÝPOČET a ODPOVĚĎ CELOU VĚTOU tj. první písmeno velké, sloveso ve větě a tečka na konci. U šipkových grafů úloha 15 a 16 se objevuje i mínus, tak zbystřete. Pokud nevíte, jak se řeší výstaviště úloha 18, tak přeskočte. U úlohy 21 se sčítají zlomky. Pokud si nebudete vědět rady sami, úlohu přeskočte.]

NAVÍC (GEOMETRIE) Učebnice str. 54/nejprve si přečti bublinu, pak řeš úkol 14 – 23 [Nejprve si připomeňte, co je to úhlopříčka, rovnoramenný trojúhelník, základna, ramena, pravoúhlý trojúhelník, odvěsny, přepona, kosočtverec. Tyto úkoly jsou zaměřeny na přesné rýsování a určování obvodu.]

Dále přidávám dobrovolné úkoly
VÝTVARNÉ VÝCHOVY – V rámci mimořádných opatření, které postihly celou Českou republiku. Jsme pro Vás připravily novou výtvarnou soutěž: Namaluj Kouzlo jara. Tato výtvarná soutěž je určena pro všechny děti, dospělé i seniory, kteří kvůli mimořádným opatřením zůstali nečekaně zavření doma. Všechny informace naleznete zde: https://www.lhmp.cz/eko/2020/03/19/vytvarna-soutez-pro-vsechny-kteri-zustali-doma-namalujte-kouzlo-jara/. Těšíme se na Vaše díla Lesy hl. m. Prahy

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE – Určitě jste zaregistrovali, že celý národ šije nebo si tvoří roušky. Dávám vám to jako výzvu. Zkuste si také vyrobit roušku. Místo šití můžete použít sešívačku. Rouška bude jen pro vás. Můžete ji vyfotit a poslat mi emailem. Níže jsou obrázky roušek vašich spolužáků.

Další doporučené stránku k samostatné práci:
https://www.skolasnadhledem.cz/profil/prehled– všechny předměty
https://skolakov.eu/ – všechny předměty
www.internetovaskolicka.cz – všechny předměty
www.mojecestina.cz – čeština
www.matika.in – matematika
http://cviceni.testy.sweb.cz/matematika.htm – matematika
https://www.gramar.in/cs/ – čeština
https://www.zlatka.in/cs/ – finanční gramotnost
https://www.trainbra.in/cs/ – kritické myšlení
http://muzeumprahy.cz/pro-deti-na-doma  – muzeum hl. města Prahy
https://www.jsns.cz/ – 275 audiovizuálních lekcí

Pro přípravu k přijímacím zkouškám:

Státní přijímací zkoušky na střední školy 2020