TP 18. – 22. 2.

Čj (Literatura)

 • Dílna čtení
 • Recitace (třídní kolo a školní kolo)

Čj (sloh)

 • Dílna psaní
 • Osnova

Čj (mluvnice)

 • Vzory podstatných jmen rodu mužského
 • Životnost a neživotnost
 • Podstatná jména pomnožná, hromadná a látková

M

 • Rýsování
 • Práce s daty
 • Slovní úlohy

ČjS

 • Zápisky – Ladislav Pohrobek, Jiří z Poděbrad
 • Nástup Jagellonců

Hv

 • Zpěv písně

ČsP

 • Krychle – Špejle, barevné dlouhé bavlnky nebo vlny. 
 • Pokud má některý rodič možnost poskytnout polystyrén, který umožní spoj mezi špejlemi, může jej zanechat na recepci školy do středy do 8:00 nebo po domluvě emailem i později. Děkuji

Tv

 • Basketbal (Důležitá je pevná obuv. Doporučuji tenisky do tělocvičny)

DDÚ

 

Český jazyk – Pracovní sešit (Učíme se s magikem)

Str. 47, 48, 49

Matematika – Učebnice

52/4 (předchozí rámeček je vysvětlení k úloze)

54/12

55/15, 16, 17

AJ 4.C,D (Andrea Běhalová) -týden 18.-22.2.,2019 (jarní prázdniny 11.-15.2, škola je zavřená)

Dobrý den,

pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 18.-22.2.2019 budeme pokračovat v následujícím:

4.D: Dokončujeme Unit 4. Procvičujeme si popis zvířat (vzhled, potrava, kde žijí,…) a porovnávání zvířat. Vydáme se do ZOO a spolu s místníma předložkama popisujeme a ptáme se kde v ZOO jsou zvířata umístěna. Procvičujeme si v pracovním sešitě. Opakujeme si slovíčka k Unitu 4 a množné číslo u podstatných jmen formou minitestů. V úterý 19.2. si zkontrolujeme DÚ (napsaná slovíčka zvířat z Unitu 4 a opravy k Testu 3 napsané v A4 sešitě. Děti ve 4.D. mají donést rodičem podepsaný Test 3 spolu s opravama.

4.C: Opakujeme si Unit 4 formou minitestů a čteme anglické texty o zvířátkách. Připravujeme se na shrnující Test 4. Termín Testu 4 ještě upřesníme. Písemný DÚ jsem dětem ve 4.C. nezadala.

Přeji všem dětem a rodičům hezké jarní prázdninové volno.

Andrea Běhalová

Angličtina 4.A, 4.B, 4.C – Kloudová

Celý týden budeme procvičovat slovní zásobu Animals-zvířátka. Povinná slovíčka budou mít děti zapsaná ve školním sešitě. Budeme se učit popisovat zvířátka v jednotném a množném čísle – vše budou mít děti zapsané. Budeme si přehrávat příběh A Day in the Zoo.
Týdenní domácí úkol bude zadán až po jarních prázdninách – v pondělí 18.2. a termín odevzdání bude 25.2.
Krásný týden!MKloudová

AJ 4.C,D (Andrea Běhalová) -týden 4.-8.2.,2019

Dobrý den,

pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 4.-8.2.2019 budeme pokračovat v následujícím:

4.D: Pokračujeme v Unitu 4. Procvičujeme si slovní zásobu v kladných a záporných větách „It is/isn’t…“, „They are/aren‘t….“ formou příběhu. Učíme se popsat zvířata (vzhled, potrava, kde žijí,…) a porovnat je s jinýma zvířatama. Hrajeme hry v rámci tohoto učiva a poslechneme si říkanku. Procvičujeme si v pracovním sešitě. V úterý 5.2. si zkontrolujeme DÚ v pracovním sešitě str.28 (pouze ty děti,které nevypracovaly minulý týden).

4.C: Minulý týden jsme byli spojeni s druhou polovinou třídy a museli jsme pozměnit plán výuky. Dokončujeme Unit 4. Vydáme se do ZOO a spolu s místníma předložkama popisujeme a ptáme se kde v ZOO jsou zvířata umístěna. Procvičujeme si v pracovním sešitě. Opakujeme si slovíčka k Unitu 4 a množné číslo u podstatných jmen formou minitestů. V úterý 5.2. si zkontrolujeme DÚ (napsaná všechna slovíčka k Unitu 4).

Přeji všem pěkný den,

Andrea Běhalová

TP 4. 2. – 8. 2.

Čj (sloh)

 • Dílna psaní

Čj (Literatura)

 • Dílna čtení
 • Recitace
 • Čtení s porozuměním
 • RWCT

Čj (mluvnice)

 • Opakování
 • Vzory podstatných jmen rodu ženského a koncovky

M

 • Geometrie 2D – Obvod
 • Geometrie 3D – krychlové stavby
 • Rovnice o dvou neznámých – Zvířátka dědy Lesoně, Hadi, Myslím si číslo, Rovnice s „x“
 • Rýsování

ČjS

 • Husitské války
 • Země bez krále – Ladislav Pohrobek, Jiří z Poděbrad

Hv

 • Opakování písniček
 • Tempo a takt

Vv

 • Kresba fixami – čtverce a jiné geometrické tvary
 • Tenká černá, červená, zelená a modrá fixa pro obkreslení a rýsování

Tv

 • Vybíjená

ICT

 • Program Word a práce s textem a obrázky

Angličtina 4.C – Kloudová

Začali jsme Unit 4 – Animals. Děti mají ve školním sešitě zapsaná slovíčka a popis jednoho zvířete jako vzor – podle něj mají za úkol popsat dvě další zvířata podle svého výběru. (použití vět typu It is….It has got… It can…. It lives… It eats…It drinks…)
Úkol je na pondělí 4.2.
Hezký týden MKloudová