Týdenní plán: 3.B + 3.C AJ1, Hladíková

Dokončení Unit 2 „Ve škole“ – aktivní užívání slovní zásoby: školní potřeby a jejich vypůjčování, barvy: Jakou barvu má …?, Ukaž mi  … barvu., Tady je  …barva., ve třídě: kamarád,učitel/ka/,třída,učebna,šk. taška – ústně i písemně,příprava na 2.test. Komiks „Colin in Computerland“ – poslech, čtení, porozumění a dramatizace. V PS str.10-11 a 16-17 „Rhyme time“ a „Quizzyś question“.

Týdenní plán 3.B +3.C AJ 1, Hladíková /5.-9.11.2018/

Pokračujeme v Unit 2, v učebnici i pracovním sešitě: školní pomůcky a jejich vypůjčování, barvy /ústně i písemně/, rozhovory „Jakou barvu má…?“
Slovní zásobu rozdělíme do tří skupin: pomůcky, barvy, třída a postupně zapíšeme do sešitů a procvičíme k osvojení.

Anglické odpoledne – Halloween Afternoon Party

Anglické odpoledne – Halloween Afternoon Party

Ve středu 31.10.2018 od 16.00 do 18.00 hodin se bude v naší škole konat pro děti 3.-4.tříd zábavné odpoledne plné her, písniček, soutěží – to vše v anglickém jazyce. Akce bude zakončena občerstvením a diskotékou ve vestibulu školy. (Na závěrečnou hostinu je možné přinést drobné občerstvení – sladkosti, slanosti. Ale není to podmínkou, občerstvení pro děti bude nachystáno)

Přijďte v maskách a kostýmech.(Fantazii při výrobě nebo nakupování masek a kostýmů se meze nekladou!)

Přihlášky si děti mohou vyzvednout u svého vyučujícího – AJ. A odevzdávají se: 2.patro – žlutá chodba, učebna AJ – Veronika Santana. Přihlášky odevzdávejte nejpozději do 25.10.2018. Maximální počet účastníku je 35. Rozhoduje rozhoduje datum a hodina odevzdání přihlášky (Z důvodu omezeného počtu míst budou přednostně vybrány děti, které se loňské Halloween Afternoon Party nezúčastnily).

 

 

AJ 3.A + 3.B + 3.C + 3.E (Otr)

Plán na týden od 8.10.:

Procvičování učiva 1.lekce – číslovky, pozdravy, představení se, základní fráze – ústně a zejména písemně (mazací tabulka, pracovní listy).

Minitest na procvičované učivo.

Příprava na prezentaci projektů.

DÚ na čtvrtek 11.10.: Projekt Who is this? It is …

V hodinách jsme začali používat mazací tabulku + fix + hadřík. Osvědčilo se, budeme využívat i nadále – prosím o průběžnou kontrolu, aby pomůcky byly funkční. Děkuji za spolupráci.

AJ 2.C (Otr)

Minulý týden byly obě skupiny spojené. Skočili jsme do Unit 7 – Playtime (máme jen v PS, v učebnici není). Poznali jsme slovíčka – a bike, a scooter, a boat, a skipping rope, a ball, a trampoline. Opakovali jsme barvy a používali vazbu a blue boat, a red ball… Poslouchali jsme písničku I´m skipping! Doprovázeli jsme ji pohybem a zkoušeli ji zpívat. Pracovali jsme v PS.

DÚ na středu 13.6.: PS s.61 – křížovka