AJ 4.A,B,C (Andrea Běhalová) –týden 24.-28.2.,2020

Dobrý den,

Jarní prázdniny: Připomínám, že v době jarních prázdnin od 15.2 do 23.2. je škola zavřená. S dětma se uvidíme až od pondělka 24.2.

A4 linkované sešity -4.A: Od některých dětí ze 4.A jsem si vysbírala A4 linkované sešity, takže je mám nyní u sebe. Kontroluji napsané opravy k Testu 3.

AJ Portfolia -4.A, 4.B, 4.C: Oznamuji, že portfolia na angličtinu mají děti nyní ve škole.

Pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 24.-28.2. budeme pokračovat v následujícím:

 1. Začneme Unit 4 na téma „Animals“ (Zvířata).
 2. Pracujeme se slovní zásobou v jednotném vs. množném čísle; tvoříme věty a otázky se slovní vazbou „It is a…“, „They are…“, „Which animals are (big)? a dále k popisu zvířat; hrajeme hru „Scavenger hunt“.
 3. Věnujeme se stupňování přídavných jmen. Např. small –smaller –the smallest (malý –menší –nejmenší).
 4. Procvičujeme si umístění něčeho/ někoho s použitím místních předložek (např. between, next to, opposite) formou rozhovorů.
 5. Procvičujeme si v pracovním sešitě (Activity Book).
 6. Ústně zkoušíme slovíčka z Unitu 3 (pouze ten, kdo ještě nebyl).

Přeji všem pěkné jarní prázdniny,

Andrea Běhalová

AJ 4.A+B+C+D+E (Otr)

Plán na týden od 10.2.:

Procvičování a opakování učiva Unit 3 – příprava na souhrnný test. (Informace o konkrétním učivu a odkazy k procvičování jsou uvedeny v předchozích týdenních plánech.)

Dokončení zkoušení: čtení The Breakfast show + rozhovory „Popletený číšník“.

Souhrnný test Unit 3: 4.D ve středu 12.2. / 4.A+B+C+E v pátek 14.2.

DÚ: podle pokynů v hodinách – příprava na zkoušení, oprava práce ve ŠS, oprava minitestů, dokončení a kontrola práce v PS

AJ 4.A,B,C (Andrea Běhalová) –týden 10.-14.2.,2020

Dobrý den,

AJ Portfolia -4.A, 4.B, 4.C: Oznamuji, že portfolia na angličtinu mají děti nyní ve škole.

Časopisy (prosincové vydání + dvojčíslo na leden/únor 2020): Oznamuji, že děti ze 4.A ,4.B, 4.C mají u sebe nyní anglické časopisy (prosincové vydání + dvojčíslo na leden/únor). Děti by si měly nosit na angličtinu 2 časopisy (prosincové vydání + dvojčíslo na leden/únor).

Pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 10.-14.2. budeme pokračovat v následujícím:

 1. Dokončíme ústní zkoušení na určování času a slovíčka k Unitu 3.
 2. Prezentujeme vypracované projekty k Unitu 3.
 3. Zamyslíme se nad opravenými shrnujícími Testy k Unitu 3 a píšeme společně opravy k Testu 3.
 4. Připomeneme si svátky a významné události v lednu a únoru, včetně Valentine’s Day.

Přeji všem pěkný zimní den,

Andrea Běhalová

AJ 4.A+B+C+D+E (Otr)

Plán na týden od 3.2.:

Procvičování a opakování učiva Unit 3 – ústně i písemně, samostatná práce, práce ve dvojicích a skupinách – PS, kopie, školní sešit. Příprava na souhrnný test.

Slovní zásoba. Vazby – v 1. a 3. osobě jednotného čísla: kladné I have got some… x He/She has got some… a záporné I haven´t got any… x He/She hasn´t got any… + kladné I like… x He/She likes… a záporné I don´t like… x He/She doesn´t like… Určování času: o´clock, half past, quarter past, quarter to. Užití času ve větách: I have lunch at quarter to one. x He/She has dinner at guarter past six. Užití always, never, sometimes ve větách: I always have tea for breakfast. x He/She never has lunch at half past eleven.

Minitest: určování času.

Zkoušení: čtení The Breakfast Show + rozhovory „Popletený číšník“.

DÚ na středu 5.2.: PL + rozhovory „Popletený číšník“

AJ 4.A,B,C (Andrea Běhalová) –týden 3.-7.2.,2020

Dobrý den,

AJ Portfolia -4.A, 4.B, 4.C: Oznamuji, že portfolia na angličtinu mají děti nyní doma. Děti donesou portfolia zpět do školy v den shrnujícího Testu z Unitu 3, t.j., ve středu 5.2.

Pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 3.-7.2. budeme pokračovat v následujícím:

 1. Ústní zkoušení od pondělka 3.2. na určování času a slovíčka k Unitu 3.
 2. Pracujeme v hodinách angličtiny na projektu k Unitu 3.
 3. Shrnující Test 3 z Unitu 3 si napíšeme ve středu 5.2.

Navíc, užitečné odkazy k opakování Unitu 3:

Vocabulary

Story „Shopping for mum“

Song and rhyme (Unit 3)

Přeji všem pěkný den,

Andrea Běhalová

AJ 4.A,B,C (Andrea Běhalová) –týden 27.-31.1.,2020 (v pátek 31.1. –pololetní prázdniny, škola je zavřená)

Dobrý den,

Připomínám, že v pátek 31.1. jsou pololetní prázdniny, tudíž škola je zavřená.

Známky ke 2.pololetí: Známky ke 2.pololetí začneme vkládat do elektronického systému „Bakaláři“ od února 2020.

AJ Portfolia -4.A, 4.B, 4.C: Oznamuji, že portfolia na angličtinu mají děti nyní ve škole.

Pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 27.-31.1. budeme pokračovat v následujícím:

 1. Opakujeme si Unit 3 na téma „Food“ (jídlo). Připravujeme se na shrnující Test z Unitu 3, který si napíšeme příští týden ve středu 5.2.
 2. Povíme si o projektu k Unitu 3 a začneme na něm pracovat ve škole.
 3. Vysbíráme si pracovní sešity (Activity Books) ke kontrole v pondělí 27.1. (4.A.) a v úterý 28.1. (4.B,4.C). Děti vědí které stránky mají mít vypracované/ dodělané k Unitu 3.
 4. Ústní zkoušení ve středu 29.1. na určování času.                                    Ústní zkoušení na slovíčka k Unitu 3 –pouze dobrovolníci tento týden a pak všechny další děti příští týden.

Navíc, odkazy k opakování Unitu 3:  Vocabulary      Songs and chants (Unit 3) Story „Shopping for mum“ (Unit 3)

Přeji všem hezký zimní den,

Andrea Běhalová