AJ 4.A+B+C+D (Otr)

ZDRAVÍM ČTVRŤÁKY I JEJICH RODINY!

Jak se daří výuka „na dálku“?

Už dva týdny jsme se neviděli… a distanční výuka se postupně stala součástí našeho každodenního života. Moc by mě zajímalo, jak se Vám všem v novém režimu daří.

Pojďme se společně zamyslet nad tím, jak jsme pracovali v uplynulém týdnu. Následující otázky nás navedou: Věnovali jsme angličtině dostatek času? Vyskytly se nějaké problémy? Jsou vyřešené? Pokud ne – co s tím? Stihli jsme splnit základní úkoly? Zajímáme se o úkoly dobrovolné? Pokud máme možnost online procvičování – využíváme odkazů v týdenních plánech? Přihlásili jsme se na umimeto.org?

Asi jsou mezi Vámi i čtvrťáci, kteří s prací do školy ještě nezačali. Možná chtěli, ale z nějakého důvodu se to nepodařilo. Pro nás všechny – děti, rodiče i učitele – je současná situace nová. A někdo potřebuje více času, aby si nový režim zaběhnul. Nicméně připomínám, že školní rok pokračuje a „hrajeme dál“. Hlavu vzhůru –  práce nebylo tolik, abyste ji nezvládli.

Tento týden pokračujeme v Unit4:

1.Sami si zkontrolujeme vypracované úkoly – podle vzoru. To bude součástí výuky „na dálku“ a určitě si tím probírané učivo ještě lépe upevníme. Kompletní informace ke kontrole najdeme na PL (Worksheet 002). PL je opět přiložený u online odkazů. (Pokud někdo nemá možnost tisku, rodiče mu mohou kopii vyzvednout na recepci školy – je v deskách „AJ čtvrťáci“. POZOR – recepce je otevřena jen v PO+ST 8 -14h.)

2.Pokračujeme v popisu zvířat. Nově se zaměříme na slovíčka, která označují jednotlivé části těla. Přehled slovní zásoby je na PL (Worksheet 002) – včetně krátkého procvičení.

3.Na závěr tohoto týdne máme v plánu projekt Animals. Vybereme si druh exotického zvířete, které nás zajímá – něco o něm víme – nebo zjistíme z knih a internetu. Je dobré si vybrat zvíře, o kterém jsme se v angličtině neučili – pro nás všechny to bude nové a zajímavější. Použijeme papír A4 (bez linek) a na část papíru nakreslíme obrázek. Naše zvíře tam ale nebude samo – nakreslíme jich tam více – zvířata budou v páru, ve skupině jako rodina, smečka, stádo, hejno… Obrázky můžeme najít i v nějakém časopise, vystřihnout a na papír nalepit. Pod obrázek napíšeme celkem 6 vět o našem druhu – věty budou v množném čísle. Zvířata popíšeme: jaká jsou a jaká nejsou (jakou mají barvu, co je charakterizuje) – They are… They aren´t…. + napíšeme o jejich těle (jak vypadají, co na těle mají a nemají) – They have got… They haven´t got… + co mají rádi (jaké mají rádi prostředí, čím se živí) They like… a co rádi nemají (co nežerou, jaké mají nepřátele) They don´t like… Při popisu zvířat určitě využijeme slovní zásobu z obou pracovních listů.

Dobrovolné domácí úkoly: oba DDÚ z minulého týdne stále platí, nadšenci se mohou zapojit 😊

+ nové DDÚ pro online uživatele: 1) opakovaně si pustíme píseň Animal House – do ŠS zepředu napíšeme celými větami, kde se které zvíře nachází (používáme člen určitý – The kangaroo is in the kitchen.)

2) poslechneme si příběh The lion and the mouse – do ŠS zepředu napíšeme (česky), jak se ze lva a myšky stali přátelé

Nové online odkazy k procvičování učiva tohoto týdne:

Zvířata – části těla

Procvičování – zvířata – části těla (2 části): klik slovíčko v přehledu nahoře – lišty u obrázků zšednou – klik na vybraný obrázek – po dokončení klik finish – kontrola          část1          část2

WORKSHEET-002

Prosím, nadále sledujte týdenní plány. Pro zájemce o procvičování online budu průběžně uveřejňovat informace k umimeto.

Vše nasvědčuje tomu, že výuka „na dálku“ ještě potrvá. Buďme trpěliví a věřme, že situace se bude ve všech směrech zlepšovat. V případě potřeby mě kontaktujte – zatím komunikuji mailem. Uvítám jakoukoli zpětnou vazbu.

Děkuji za spolupráci a držím nám všem palce, ať se daří.

Monika Otrubová

AJ 4.A,B,C (Andrea Běhalová) –týden 23.-27.3.,2020

 Dobrý den,

Portfolia na angličtinu (AJ) -4.A, 4.B, 4.C:  Oznamuji, že děti ze 4.A, 4.B, 4.C mají portfolia na angličtinu nyní ve škole.

Pracovní sešity (Activity Books)  -4.A, 4.B, 4.C:  Děti ze ze 4.A, 4.B, 4.C mají pracovní sešity nyní ve škole.

Distanční výuka na týden 23.-27.3.,2020:

 • Ukládání úkolů vystřižených z pracovního sešitu nebo vypracovaných mimo pracovní sešit/knihu: Prosím vezměte 1 Euroobal a ukládejte všechny projekty a další úkoly mimo pracovní sešit do jednoho Euroobalu. Po návratu do školy se na to společně podíváme, tím si to zopakujeme a já to pak dětem zhodnotím.
 • Kontrola úkolů: V době distanční výuky kontrolu všech vypracovaných úkolů budu dělat společně s dětma na angličtině po návratu do školy.
 • Úkoly: POZOR! Úkoly máte na celý týden, tak je dětem prosím rozdělte. Učení pro děti bude účinnější, kdyby děti mohly pracovat s angličtinou cca 15 minut každý den.

Tento týden pokračujeme v opakování Unitu 4 na téma „Animals“ (Zvířata).

 1. Všechna napsaná slovíčka k Unitu 4 z minulého týdne si děti v A4 linkovaném sešitě rozdělí podtrhnutím barevnou pastelkou do 4 skupin a to:

Animals (zvířátka, např.chicken, cow),

Adjectives (přídavná jména, např. bigger, delicious –na přídavná jména se ptáme „jaký/jaká/jaké),

Prepositions (předložky, např. between)

Other (ostatní slova, která zbyla).

Tak třeba všechny názvy zvířátek v Unitu 4 si děti podtrhnou zeleně. Všechny názvy přídavných jmen v Unitu 4 si děti podtrhnou červeně…atd.

 1. Stupňování přídavných jmen. Děti si poslechnou říkanku „I am a very big animal“ a v učebnici na stránce 24 si v říkance všímají stupňování přídavných jmen (např. bigger than, smaller than). Odkaz na říkanku je zde: „I am a very big animal“
 2. Děti si poslechnout 2 video nahrávky několikrát během týdne. Video nahrávky jsou zde:

Video 1 (Opposites):

Video 2 (Adjectives):

Děkuji Vám za spolupráci a důvěru. Věřím, že spolu to zvládneme. ;-)

Přeji Vám všem hezké jarní dny a opatrujte se.

Andrea Běhalová

Angličtina online 4.C+D+E (Otr)

Hello, how are you?

Procházela jsem web „Umíme“ – část „Umíme anglicky“. Mnozí z vás jsou přihlášeni a někteří odvážlivci už se vrhli do práce. To je skvělé! Věřím, že aktivních uživatelů bude přibývat.

Na nástěnku tříd jsem umístila aktivity, které se hodí k Unit4. Zatím jsou to cvičení na výuku slovíček a jsou jednoduchá – vybíráme odpovědi z nabídky. Pro učení je to ideální. Postupně přidám i těžší varianty, kdy budete slovíčka sami psát. A nebudou chybět ani hravější úkoly.

Témata k Unit4 jsou: exotická zvířata, vlastnosti a popisy lidí, vlastnosti a popisy předmětů, části těla (lidského).

K tomu všemu ještě jedno cvičení na učivo, které je dobré stále osvěžovat: otázky, odpovědi, pozdravy.

Online procvičování není povinné. Je zcela na vás, co vše si na „Umíme anglicky“ vyzkoušíte. Toto jsou má doporučení. Jako registrovaný učitel vaši aktivitu mohu sledovat a ráda vás v práci na počítači podpořím. Už se těším, jak vám budou přibývat štíty 😊.

Pokud nemáte možnost procvičovat na počítači – nebo si ještě netroufáte – nesmutněte. Časem si práci s touto online cvičebnicí také osvojíte. Když ne při učení doma, tak určitě při hodině angličtiny ve škole. Naše školní tablety jsou vydesinfikované, nabité a čekají na nás.

Take care,

Monika

AJ 4.A+B+C+D (Otr)

Plán na týden od 16.3.:

ZDRAVÍM ČTVRŤÁKY I JEJICH RODINY!

Jak bude probíhat výuka angličtiny „na dálku“?

V nejlepším případě si na angličtinu najdeme čas každý den, stačí 10-15 minut. Nebo si rozložíme učivo jen do tří dnů v týdnu (jako probíhá výuka ve škole) a čas tomu přizpůsobíme. Každému vyhovuje něco jiného. Každý potřebujeme svůj čas, abychom práci úspěšně zvládli. Držím nám všem palce, ať se v angličtině daří!

Tento týden si upevníme vše, co jsme zatím v Unit4 probírali:

Posloucháme a čteme příběh v učebnici na s.22 – Funny Animals. (CD č.21 = Are they monkeys?)

Procvičujeme vazby v množném čísle: They are (funny). x Are they (penguins)? Yes, they are./No, they aren´t. Lze využít obrázky zvířat, např. v učebnici na s.23 + PL.

Opakujeme slovíčka – zvířata – 11 slov označených v PS na s.95-96 + PL.

Postupně se učíme přídavná jména – pro popis osob, zvířat, i věcí – ŠS + PL.

Popisujeme zvířata v jednotném i množném čísle. Základní slovní zásoba k popisu je uvedena na PL. Kde je třeba, užíváme neurčitý člen: a big hippo/an ugly snake x fast tigers. Zvířata budeme popisovat i celými větami. V jednotném čísle: This animal is long. It isn´t funny. It has got a long tongue. It hasn´t got any legs. It likes mice. It doesn´t like birds . (It is a snake.) V množném čísle: These animals are birds. They aren´t dangerous. They have got wings and a beak. They haven´t got big ears. They like water and fish. They don´t like sharks . (They are penguins.) Ústně i písemně + PL.

Jak je vidět z plánu, většinu učiva si procvičíme na pracovním listě. Je potřeba, abychom ho vytiskli –  je přiložený u online odkazů. (Pokud někdo nemá možnost tisku, rodiče mu mohou kopii vyzvednout na recepci školy – pod názvem „AJ čtvrťáci“).

V PS by měla být vypracovaná tato cvičení: na straně 29/cvičení 2 + s.30/cv.2 + 31/3 + 35/1+2. Pokud nám něco chybí, doplníme si.

Starý DDÚ stále platí – píšeme báseň o svém oblíbeném zvířeti (jako v PS na s.35) – papír formátu A5 + obrázky + umíme přeříkat.

Nový DDÚ – PS s.34/cv.1. (Někdo možná nebude rozumět všem slovům v popisu – zvířata ale určitě každý přiřadí správně :-))

O zvířatech se můžeme učit i na youtube – hodně zajímavých videí je zde:

meet the animals

Nat Geo WILD

hádanky – zvířata

WORKSHEET 001

Jak bude práce „na dálku“ hodnocena?

Většinu zadané práce budu hodnotit známkou. Pracovní sešit, školní sešit i pracovní listy budete po návratu do školy odevzdávat. (Předem si budete moci zkontrolovat, jestli máte úkoly správně.) Práce, které se prezentují ústně (čtení, rozhovor, projekt…) nám představíte během hodin angličtiny.

Prosím, v rámci možností sledujte týdenní plány. Během pár dní ještě doplním informace o možnostech online procvičování.

Věřím, že společnými silami budeme tuto formu výuky zvládat.

V případě potřeby mě, prosím, kontaktujte mailem.

DĚKUJI ZA SPOLUPRÁCI – A PŘEJI VESELOU MYSL A PEVNÉ ZDRAVÍ, Monika Otrubová

AJ 4.A,B,C (Andrea Běhalová) –týden 16.-20.3.,2020

Dobrý den,

Portfolia na angličtinu (AJ) -4.A, 4.B, 4.C:  Oznamuji, že děti ze 4.A, 4.B, 4.C mají portfolia na angličtinu nyní ve škole.

Pracovní sešity (Activity Books)  -4.A, 4.B, 4.C:  Děti ze ze 4.A, 4.B, 4.C mají pracovní sešity nyní ve škole.

Distanční výuka na týden 16.-20.3.,2020:

 • Ukládání úkolů vystřižených z pracovního sešitu nebo vypracovaných mimo pracovní sešit/knihu: Prosím vezměte 1 Euroobal a ukládejte všechny projekty a další úkoly mimo pracovní sešit do jednoho Euroobalu. Po návratu do školy se na to společně podíváme, tím si to zopakujeme a já to pak dětem zhodnotím.
 • Kontrola úkolů: V době distanční výuky kontrolu všech vypracovaných úkolů budu dělat společně s dětma na angličtině po návratu do školy.
 • Úkoly: POZOR! Úkoly máte na celý týden, tak je dětem prosím rozdělte. Učení pro děti bude účinnější, kdyby děti mohly pracovat s angličtinou cca 15 minut každý den. Upravila jsem dětem práci na tento týden, aby toho neměly hodně.  
 1. Slovíčka k Unitu 4. Děti se učí slovíčka k Unitu 4 a napíšou si slovíčka k Unitu 4 do A4 linkovaného sešitu (anglicky a česky). Slovíčka k Unitu 4 najdete zde: Slovníček
 2. Místní předložky. Děti si poslechnout video nahrávku k místním předložkám zde:
 3. Excuse me, where are….? V učebnici na stránce 25 ústně tvoří věty s předložkama podle obrázku. Např. The elephants are opposite the lions. (česky: Sloni jsou naproti lvům.) Nakonec z toho 3 věty napíše do A4 linkovaného sešitu. Každá věta má jinou předložku.

Děkuji Vám za spolupráci a důvěru. Věřím, že spolu to zvládneme. ;-)

Přeji Vám všem hezký den a opatrujte se.

Andrea Běhalová