Týdenní plán 3.C,D AJ (Martínková) – týden 27.-31.1.

Milí rodiče!

V úterý se s dětmi podíváme na opravené testy z minulého týdne. Projdeme si věci, které byly problematičtější a kde děti chybovaly nejvíc. Doma si je do středy opravit a Vámi podepsané mi je hned ve středu přinesou zpátky. V úterý hned začneme 5. lekci – „At the park“, kde se seznámíme s novými slovíčky, které si zároveň procvičíme. Co se týče gramatiky, tak v této lekci se zaměříme na sloveso MÍT – „Have you got?“, „Yes, I have.“, „No, I haven´t.“, „I have got …“, „I haven´t got …“. V učebnici na str. 28 nás čeká píseň „I´ve got a ball“, kterou si společně zazpíváme. Do svých sešitů si děti zapíšou nová slovíčka.

Ve středu budeme pokračovat 5. lekcí. Budeme pracovat v pracovním sešitě na str. 40, kde je poslech a jednoduché cvičení na zopakování nových slovíček. Dále budeme pokračovat v učebnici na str. 29 poslechem, čtením s porozuměním a překladem příběhu „Let´s play football!“. 

SLOVNÍ ZÁSOBA: a ball, a kite, a plane, a boat, a bike, a skateboard, Let´s go!, Let´s play!, všechny výše uvedené tvary slovesa „to have got“.

Páteční hodina AJ nebude z důvodu pololetních prázdnin.

V příloze Vám, milí rodiče, posílám foto projektů „My favourite menu“, které se dětem moc povedly a z kterých mám velkou radost. Potěšte se nimi i Vy!

Mějte se hezky a přeji Vám hezké zimní dny, Nataša Martínková.

Angličtina 3.A,3.B,3.C,3.D – Santana

Týdenní plán 27.1. – 31.1.2020

Soutěže a aktivity na procvičení slovní zásoby 4.lekce

Procvičování ústní i písemnou formou

Příprava na shrnující test Unit 4 (3.A,3.B – 3.2.2020, 3.C,3.D – 4.2.2020)

Příští týden proběhne kontrola práce ve šk.s, a AB

Angličtina 3.A,3.B,3.C,3.D – Santana

Týdenní plán 20.1.-24.1.2020

Prezentování projektů „Food“

Tvoření vět v návaznosti na projekty

Procvičování – tvoření vět kladných i záporných s použitím „I like…/I don´t like…“, „He/She likes…/He/She likes…/He/She doesn´t like…

Společná kontrola práce v AB

Hry a aktivity na procvičení probrané slovní zásoby 4.lekce, příprava na shrnující test.

Týdenní plán 3. C,D AJ (Martínková) – týden 20.-24.1.

Milí rodiče,

příští týden v úterý děti čeká již avizovaný test ze 4. lekce. Tento týden jsme si ještě procházeli podobné typy cvičení, které budou i v testu, tak věřím, že se na to všichni dobře připraví a dobře to zvládnou.

Ve středu bychom měli pracovat na tématu – Czech and British currency a rozvíjet slovní zásobu větami „How much is it?“, „It´s five pounds. „Can I buy a book?“, „How much has Polly got?“ – děti dostanou kopii z novější verze učebnice. V pracovním sešitě to bude str. 34.

V pátek bychom měli ještě procvičit nakupování ovoce na trhu – taky na kopii z novější verze učebnice – „Can I have four bananas, please?“ a následně v pracovním sešitě na str. 37. Zbývající čas věnujeme poslechu a práci v pracovním sešitě na komiksu „Colin in Computerland – Part 3“ – str. 36.

Jelikož tímto týdnem ukončíme 4. lekci, během příštího týdne si budu od dětí vybírat ke kontrole pracovní sešity i sešity z angličtiny. Prosím, zkontrolujte s dětmi, že mají vše dodělané. Dětem budu držet palce, ať dobře zvládnou test a Vám všem přeji pokojné zimní dny, Nataša Martínková.