Angličtina 3.A,3.B,3.C,3.D – Santana

Týdenní plán 18.11.-22.1.2019

Celý tento týden je p.uč. Andrea Běhalová nepřítomna a proto jsou skupiny spojené (3.A,3.B)

Opakování – Unit 3

Tvoření otázek „Is it a…?“a odpovědí (kladných i záporných) „Yes, it is a…“, „No, it isn´t a…“ s použitím nové slovní zásoby – hračky

Hry na opakování: barev, číslovek, školních pomůcek,přídavných jmen – popis věcí

Procvičování – hláskování.

Příprava na projekt „My favourite toy“

Týdenní plán 3.C,D AJ (Martínková) – týden 18.-22.11.

Milí rodiče,

minulý týden jsme procvičovali věty „Where are you from?“, „I am from ………….“, „Where is he from?“, „He is from …………..“ a povídali jsme si o anglicky mluvících zemích. Za domácí úkol měly děti napsat dopis svému spolužákovi, kterého si vylosovaly.

V úterý si výše uvedené věty budeme opakovat a přečteme si všechny dopisy, které děti doma vytvořily. Shlédneme video s danou tematikou.

Dále během týdne budeme procvičovat téma Hračky a věty „My favourite toy is ……….“ v učebnici na str. 18. Budeme si povídat o našich oblíbených hračkách, které si do školy i přineseme, pokud to bude možné. V pracovním sešitě budeme pracovat na str. 23. Taky shlédneme několik videí s danou tematikou.

SLOVNÍ ZÁSOBA: my favourite toy, a teddy, a block, a computer game, a teddy bear, a bike, a ball, a kite

Milí rodiče, pokud je to ve Vašich možnostech, tak prosím, abyste si s dětmi alespoň o víkendu prošli slovíčka a věty, které probíráme – aby je děti uměly správně přečíst i napsat a případně prošli i písničky, které momentálně probíráme. V lepším případě si s dětmi klidně opakujte před každou hodinou AJ, stačí pár minut:-) A pokud mají nějaké „nedodělky“, což mají obvykle zapsané i v žákovské knížce, prosím o jejich dodělání.

Mockrát Vám děkuji a přeji Vám krásné podzimní dny, Nataša Martínková.

Týdenní plán 3. C,D AJ (Martínková) – týden 11.-.15.11.

Milí rodiče,

tento týden je tematický a je věnován tématu Svoboda (Liberty, Freedom).

Pojala jsem to tím způsobem, že kdežto v jiných vyučovacích hodinách se o angličtině a věcech s ní spojených nesmí ani mluvit (vzhledem k minulému režimu), my, v angličtině, máme tu výhodu, že mluvit o angličtině a anglicky můžeme, a dokonce otevřeně. Učebnu angličtiny máme stranou od všech ostatních, tak se tam můžeme cítit trochu víc „svobodně“:-))

Tím pádem jsem se tento týden rozhodla zaměřit na anglicky mluvící země a na dopisování s kamarády v anglickém jazyce (osobně si živě pamatuji dopisování si se sovětskými kamarády, tak proč ne s anglickým?!?).

Během první vyučovací hodiny AJ budeme s dětmi pracovat s frází „Where are you from?“ a odpovědí „I am from ………….. .“ V poslechu se dozvíme o různych dětech žijících v různých anglicky mluvících zemích. Povíme si něco o těch zemích, trochu o historii a důležitých faktech. Procvičíme na tom „Where is he/she from?“ a „He/She is from …….. .“

Během druhé vyučovací hodiny AJ si přečteme dopis Grega svému kamarádovi. Na základě toho se budeme snažit napsat dopis pro svého kamaráda, se kterým si budeme dopisovat.

SLOVNÍ ZÁSOBA: freedom, liberty, the UK, Great Britain, England, the USA, South Africa, Canada, India, Australia, výše uvedené otázky a odpovědi, Slovakia, Slovak, Russia, Russian, English.

Věřím, že si s dětmi týden užijeme a Vám všem přeji taky krásný a „svobodný“ týden. Nataša Martínková.

 

Angličtina 3.A,3.B,3.C,3.D – Santana

Týdenní plán 11.11.-15.11.2019

Tematický týden – Svoboda/Freedom

Nová slovní zásoba

Opis slov:

Freedom, Jail/Prison, Free, Imprisoned, Human right, Opportunity to choose, To vote, Sadness, Happiness, Government, Party, March, Strike, Police, Election, Velvet, Revolution, Velvet Revolution, Knowledge, Wisdom, Law, Right, Responsibility, Citizen, Freedom of speech, Opinion, Obey, Against

Použití probrané slovní zásoby – pasivně – poslech – krátká videa

Pokračování v Unit 3 – práce s AB

Chant „I´m a red robot“ – poslech, překlad, nácvik správné výslovnosti, dramatizace