Angličtina 2.A,2.B,2.C,2.D – Santana

Týdenní plán 18.2.-22.2.2019

Procvičování probrané slovní zásoby 3.lekce – příprava na shrnující test (budeme psát příští týden)

Prezentace mini book – Cheese by….

Rozšíření slovní zásoby – práce s knihou – pohádkový příběh „Monkey´s magic pipe/Kouzelná opičí píšťalka“

Příprava na domácí úkol –  2.A,2.B,2.C, 2.D  AB (str.27)

2.D – vytvořit mini book „Books by…“ (AB str.71)

Příští týden si vyberu školní sešity, AB i portfolia – bude probíhat kontrola

2.C

Procvičování slovní zásoby 3. lekce – ústní i písemnou formou

Tvoření vět kladných i záporných a použitím slovesa LIKE

Příběh „Soup“ – poslech, překlad, nácvik správné výslovnosti, dramatizace příběhu

Práce s activity book – opakování probraného učiva

Příprava na domácí úkol – Mini book.

AJ 2.A,B,C (Andrea Běhalová) -týden 18.-22.2.,2019 (jarní prázdniny 11.-15.2, škola je zavřená)

Dobrý den,

pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 18.-22.2.2019 budeme pokračovat v následujícím:

 1. Opakujeme si Unit 3 a připravujeme se na shrnující Test z Unitu 3, který si napíšeme příští týden:

2.B.,2.C v pondělí 25.2

2.A. v pátek 1.3.

 1. Navíc si procvičujeme slovní vazby: “Do you like…? Yes, I do. No, I don’t”
 2. Zpíváme si písničky na Valentýna. Odkazy na písničky jsou zde:

Heart song 

„I love you“ song (zpíváme si a tančíme s našim novým kamarádem, fialovým dinosaurem Barney)

Domácí úkol/ Homework (HW):

2.C,B na pondělí 18.2.   2.A. na pátek 22.2.

Ústně a písemně si děti mají opakovat slovíčka (jídlo/potraviny, nápoje) z Unitu 3 a tvorbu vět a otázek se slovesem “like” (mít rád). Např. I like milk. I don’t like coffee. Do you like yoghurt? (Česky: Mám rád(a)  mléko. Nemám rád(a) kávu. Máš rád(a) jogurt?).

Přeji všem dětem a rodičům hezké jarní prázdninové volno.

Andrea Běhalová

Angličtina 2.A,2.B,2.C,2.D – Santana

Týdenní plán 4.2.-8.2.2018

2.C – ŠVP

2.B

Procvičování slovní zásoby 3. lekce – ústní i písemnou formou

Tvoření vět kladných i záporných a použitím slovesa LIKE

Práce s activity book – opakování probraného učiva (AB str.25,26)

Příběh „Soup“ – poslech, překlad, nácvik správné výslovnosti, dramatizace příběhu

Příprava na domácí úkol – Mini book (AB str.73)

2.A,2.D

Procvičování slovní zásoby 3. lekce – ústní i písemnou formou

Tvoření vět kladných i záporných a použitím slovesa LIKE

Práce s activity book – opakování probraného učiva (AB str.25,26)

Příprava na domácí úkol – Mini book (AB str.73)

Rozšíření slovní zásoby – práce s knihou

Pohádkový příběh „How the bear lost his tail“

 

 

AJ 2.A,B,C (Andrea Běhalová) -týden 4.-8.2.,2019

Dobrý den,

pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 4.-8.2.2019 budeme pokračovat v následujícím:

 1. 2.A: Dokončíme odříkání říkanky “I don’t like coffee”. Čteme si mini-knížečky “Cheese”. K Unitu 3 si znovu procvičujeme otázku “Do you like…?” příběhem “Soup”. Procvičujeme si v pracovním sešitě. Zpíváme si písničku na Valentýna.
 2. 2.B. a 2.C: Dokončíme odříkání říkanky “I don’t like coffee”. Opakujeme si Unitu 3. Zpíváme si písničku na Valentýna.

Domácí úkol/ Homework (HW):

2.C,B na pondělí 4.2. : V A4 sešitě si děti mají vytvořit svoji vlastní polévku (soup). Mají nakreslit talíř a k němu nalepit nebo nakreslit potraviny, které jsou v polévce. Každou nalepenou nebo nakreslenou potravinu mají pojmenovat anglicky.

2.A. na pátek 8.2.: Děti si mají vyrobit a napsat mini-knížečku “Cheese”. Mini-knížečku najdou v pracovním sešitě (Activity Book) na stránce 73-74. Děti doplňují do vět názvy potravin/jídla/pití, dokreslí a vybarví si potraviny/jídlo/pití na každé stránce miniknížky.

Přeji všem pěkný den,

Andrea Běhalová

AJ 2.A,B,C (Andrea Běhalová) – týden 28.-31.1.,2019 (pololetní prázdniny v pátek 1.2., škola je zavřená)

Dobrý den,

pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 28.-31.1.2019 budeme pokračovat v následujícím:

 1. Dokončíme Unit 3.
 2. 2.A: Minulý týden jsme byli spojeni s druhou polovinou třídy, takže jsme pozměnili plán výuky. Tento týden nám angličtina odpadne, protože v pátek 1.2. jsou pololetní prázdniny a škola je zavřená. S dětma se uvidíme až v pátek 8.2.
 3. 2.B. a 2.C: Dokončíme ústní zkoušení odříkání říkanky “I don’t like coffee”. K Unitu 3 si znovu procvičujeme otázku “Do you like…?” příběhem “Soup”. Procvičujeme si v pracovním sešitě.
 4. Zpíváme si novou zimní písničku.

Domácí úkol/ Homework (HW):

2.C,B na pondělí 28.1.   2.A. na pátek 8.2.2019

Děti si mají vyrobit a napsat mini-knížečku “Cheese”. Mini-knížečku najdou v pracovním sešitě (Activity Book) na stránce 73-74. Děti doplňují do vět názvy potravin/jídla/pití, dokreslí a vybarví si potraviny/jídlo/pití na každé stránce miniknížky.

Přeji všem hezký den,

Andrea Běhalová

AJ 2.A,B,C (Andrea Běhalová) – týden 21.-25.1.,2019

Dobrý den,

pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 21.-25.1.2019 budeme pokračovat v následujícím:

 1. Pokračujeme v Unitu 3.
 2. Hrajeme příběh “Be careful” jako v divadle nebo ve filmu.
 3. Procvičujeme si otázku “Do you like…?”.
 4. Čteme Spikovu miniknížku v rámci tématu.
 5. Ústně zkoušíme odříkání říkanky “I don’t like coffee”.

Domácí úkol/ Homework (HW):

2.C,B na pondělí 21.1.   2.A. na pátek 25.1.2019

 1. Děti se mají naučit zpaměti odříkat krátkou říkanku “I don’t like coffee”, která je v učebnici na stránce 22.
 2. V pracovním sešitě si děti mají vypracovat cvičení na stránce 26, jedná se o cvičení u druhého domečku a cvičení u čtvrtého domečku. Na stránce 27 si děti mají vypracovat cvičení dole na stránce.

Přeji všem hezký den,

Andrea Běhalová