Angličtina 2.A,2.B,2.C,2.D – Santana

Procvičování probrané slovní zásoby – písemnou formou – namalovat si do sešitu místnosti v domě (viz.CB str.31) každou místnost pojmenovat. Např. Když namalují koupelnu – napíší u obrázku BATHROOM. apod.

Poslední co bych chtěla, je aby jste byli přetížení a unavení. Rozdělujte si práci průběžně a v případě nejasností Vám ráda pomohu:

veronika.santana@fzs-chlupa.cz

Opatrujte se a přeji Vám hlavně pevné zdraví

Veronika Santana

 

 

 

 

 

 

Vím, že ne všichni máte pravidelné a neomezené internetové připojení. Proto mají děti zadanou práci z CB, AB, práce ve šk. s. a starší děti také projekty – viz. předešlé týdenní plány.

Ale v případě, že budete mít přístup k internetu, navštivte prosím i tyto webové stránky, které mohou dětem v době distanční výuky pomoci v procvičování AJ.

https://www.englishwsheets.com/furniture.html

https://www.jazyky-online.info/anglictina/index.php#jazyk

https://www.jazyky-online.info/anglictina/procvicovani2.php

https://www.jazyky-online.info/anglictina/uceni_slovicek.php

Přeji Vám hlavně zdraví!

Veronika Santana

AJ 2.A,B,C (Andrea Běhalová) -týden 30.3.-3.4.,2020

Dobrý den,

Portfolia na angličtinu (AJ) -2.A, 2.B, 2.C:  Oznamuji, že děti z 2.A, 2.B, 2.C mají portfolia na angličtinu ve škole.

Pracovní sešity (Activity Books)  -2.A, 2.B, 2.C:  Všechny děti z 2.A, 2.B, 2.C by měly mít pracovní sešity na angličtinu u sebe doma.

Distanční výuka na týden 23.-27.3.,2020:

 • Ukládání úkolů vystřižených z pracovního sešitu nebo vypracovaných mimo pracovní sešit/knihu: Prosím vezměte 1 Euroobal a ukládejte všechny vystřihovánky a další úkoly mimo pracovní sešit do jednoho Euroobalu. Pokud se škola otevře, tak se na to společně podíváme, tím si to zopakujeme a já to pak dětem zhodnotím.
 • Úkoly: POZOR! Úkoly máte na celý týden, tak je dětem prosím rozdělte. Kdo z vás rodičů doma může, bylo by dobré kdyby si sednul s dítětem a dohlédl na to, že dítě pracuje na úkolech. Učení pro děti bude účinnější, kdyby děti mohly pracovat s angličtinou cca 10 minut každý den.

 Tento týden pokračujeme v Unitu 4 na téma “Body parts” (Části těla).

 1. Sebekontrola: Kdo z vás rodičů doma může, tak bylo by dobré zkontrolovat spolu s dítětem úkol v pracovním sešitě str. 35 z minulého týdne. U kontroly děti pracují s učebnicí na str.25 a v pracovaním sešitě na str.35 děti označí barevnou pastelkou to, co mají špatně a poté si to v tom pracovním sešitě (vedle, nad nebo pod tím) opraví tak, jak to má být správně. U cvičení děti napíšou kolik udělaly chyb (_?__mistakes). Řešení ke cvičení (psaní slov částí těla) najdete v učebnici na str.25 a k tomu ještě přidáme slovíčka “hands” = ruce/dlaně a “feet” =chodidla.
 2. Tvorba miniknížky “Paint”. V pracovním sešitě (Activity Book) na str.75-76 si děti vyrobí miniknížku “Paint!” (česky: Natři barvou). Děti vybarví jednotlivé obrázky a dopisují do vět názvy barev a části těla. Pro kontrolu a inspiraci jak si miniknížku vyrobit podívejte se do učebnice na stránku 28.
 3. Přehrajte dětem následující 1 říkanku a 1 video několikrát během týdne. Při poslechu Vám děti říkanku samostatně přeříkávají. Říkanku najdete v učebnici na stránce 27 a na CDéčku.

ŘĺKANKA: Odkaz je zde: I’ve got brown hair! (česky: Já mám hnědé vlasy!) Pokud by Vám náhodou nešla stránka otevřít, tak si na svém počítači nebo tabletu aktivujte Adobe Flash Player a nastavte hlasitost zvuku nahoru.

VIDEO: Parts of the body (části těla). Děti mohou doma cvičit podle pokynů ve video  nahrávce.

Děkuji Vám za spolupráci a důvěru. Věřím, že spolu to zvládneme. ;-)

Přeji Vám všem hezké jarní dny a opatrujte se.

Andrea Běhalová

Angličtina 2.A,2.B,2.C,2.D,3.A,3.B,3.C,3.D,4.D,4.E – Santana

Milé děti, maminky a tatínkové

vím, že ne všichni máte pravidelné a neomezené internetové připojení. Proto mají děti zadanou práci z CB, AB, práce ve šk. s. a starší děti také projekty – viz. předešlé týdenní plány.

Ale v případě, že budete mít přístup k internetu, navštivte prosím i tyto webové stránky, které mohou dětem v době distanční výuky pomoci v procvičování AJ.

https://www.jazyky-online.info/anglictina/index.php#jazyk

https://www.jazyky-online.info/anglictina/procvicovani2.php

https://www.jazyky-online.info/anglictina/uceni_slovicek.php

Přeji Vám hlavně zdraví!

Veronika Santana

Angličtina 2.A,2.B,2.C,2.D – Santana

Upozornění pro rodiče:

Dobrý den maminky a tatínkové, 

tuto zprávu Vám píši v návaznosti na dotaz jedné z maminek. Její dítě si zapomnělo svoje portfolio ve škole. V tomto portfoliu mají děti vložené kopie se slovní zásobou všech lekcí 2.ročníku.

Pokud i Vaše dítko toto portfolio zapomnělo ve škole, prosím nestresujte se. Hned po oznámení přerušení výuky jsem dětem vložila do týdenních plánů práci, ke které potřebují pouze: Učebnici (CB), Pracovní sešit (AB) a školní s. K vypracování není portfolia zapotřebí. 

K procvičení AJ každý týden do týdenních plánů vkládám nová info – např. zajímavé stránky, kde si děti mohou AJ procvičovat zábavnou formou. 

Kromě opakování z portfolia si děti mohou sledovat videa, která jsem hned po oznámení o přerušení výuky do týdenních plánů vložila. Také pravidelně do týdenních plánů dávám další odkazy na zajímavé stránky, kde si děti mohou procvičovat AJ.

Hlavní je nyní jak fyzické, tak psychické zdraví a věřím a doufám, že bude líp!

Opatrujte se 

Veronika Santana

 

Angličtina 2.A,2.B,2.C,2.D – Santana

Důležité upozornění!
Vážení rodiče a milé děti,
v návaznosti na dočasné uzavření školy Vám píši tuto zprávu. Každý  týden vkládám na stránky školy/týdenní plány informace o učivu, které si děti budou během „domácího studia“ vypracovávat.
Tímto Vás milé maminky a tatínkové žádám o spolupráci. Dohlédněte prosím na to, aby si děti procvičovaly průběžně, aby se jim učivo nenahromadilo.
Kromě zadání práce z Activity Book (AB – pracovní sešit) zadám práci i do školního sešitu a děti si budou pracovat na projektech. Tyto projekty budou děti prezentovat po svém návratu do školních lavic.
Také Vám do týdenních plánů vložím několik odkazů na stránky, kde si děti mohou angličtinu procvičovat.
Věřím, že tuto situaci zvládneme.
Přeji nám všem pevné zdraví!!!
Opatrujte se
Veronika Santana

2.A,2.B,2.C,2.D

Práce v Activity Book/Pracovní sešit :  str.34,str.36 (kromě poslechu),str.37

Četba textu Class Book/Učebnice: str.28, str.29

Výroba mini book: (AB str.75,76)

Práce ve školním sešitě: Namalovat si 3 postavy (mohou být pohádkové, známé osobnosti, vymyšlené – záleží na volbě dětí) a každou osobu popsat např.  A NOSE, AN EYE, A MOUTH, apod.

Nová slovní zásoba: UNIT 5

Děti si napíší do školního sešitu nadpis lekce: UNIT 5 – MY HOUSE

Pod nadpis opíší slovíčka ze str.31 (places in the house)

Práce v AB – str.38,40,41,43,45

Četba textu v CB – str.34,35

Namalovat si do sešitu místnosti v domě (viz.CB str.31) každou místnost pojmenovat. Např. Když namalují koupelnu – napíší u obrázku BATHROOM. apod. 

Prosím procházejte s dětmi průběžně kopie se slovní zásobou 1.-5.lekce. Tyto kopie jsem dětem připravila a rozdala hned na začátku školního roku a děti je mají uložené ve svých portfoliích.

Do týdenních plánů jsem  vložila odkazy na videa, které si děti mohou sledovat a tím procvičovat AJ.

Další stránky, které mohou děti navštívit a procvičovat si AJ:

helpforenglish.cz

https://www.tolearnenglish.com/cgi2/myexam/

Předpokládám, že ne všechny děti mají bezproblémový přístup na internet. Proto mají děti zadanou práci v CB, AB a práci ve školním s., která není na internetovém připojení závislá.

A přidávám i odkazy na další zajímavé stránky, kde si děti mohou průběžně procvičovat své znalosti AJ:

AJ 2.A,B,C (Andrea Běhalová) -týden 23.-27.3.,2020

Dobrý den,

Portfolia na angličtinu (AJ) -2.A, 2.B, 2.C:  Oznamuji, že děti z 2.A, 2.B, 2.C mají portfolia na angličtinu nyní ve škole.

Pracovní sešity (Activity Books)  -2.A, 2.B, 2.C:  Všechny děti z 2.A, 2.B, 2.C by měly mít pracovní sešity na angličtinu u sebe doma.

Distanční výuka na týden 23.-27.3.,2020:

 • Ukládání úkolů vystřižených z pracovního sešitu nebo vypracovaných mimo pracovní sešit/knihu: Prosím vezměte 1 Euroobal a ukládejte všechny vystřihovánky a další úkoly mimo pracovní sešit do jednoho Euroobalu. Po návratu do školy se na to společně podíváme, tím si to zopakujeme a já to pak dětem zhodnotím.
 • Kontrola úkolů: V době distanční výuky kontrolu všech vypracovaných úkolů budu dělat společně s dětma na angličtině po návratu do školy.
 • Úkoly: POZOR! Úkoly máte na celý týden, tak je dětem prosím rozdělte. Učení pro děti bude účinnější, kdyby děti mohly pracovat s angličtinou cca 10 minut každý den.

Tento týden pokračujeme v Unitu 4 na téma “Body parts” (Části těla).

 1. Připomenout si slovíčka částí těla. Odkaz na webu zde: Slovíčka částí těla Pokud by Vám náhodou nešla stránka otevřít, tak si na svém počítači nebo tabletu aktivujte Adobe Flash Player a nastavte hlasitost zvuku nahoru. Děti klikají počítačovou myší nebo prstem na obrázky a uslyší výslovnost jednotlivých slov. Děti také zkouší jednotlivá slova vyslovit.
 2. V pracovním sešitě si děti vypracují celou stránku 35.
 3. Přehrajte dětem následující písničku několikrát během týdne. Během písničky děti mohou zpívat a tančit. Song “Head, shoulders, knees and toes” (česky: Písnička “Hlava, ramena, kolena, palce u nohou)

Děkuji Vám za spolupráci a důvěru. Věřím, že spolu to zvládneme. ;-)

Přeji Vám všem hezké jarní dny a opatrujte se.

Andrea Běhalová