AJ 1.A,B,C,D (Andrea Běhalová) -týden 18.-22.3.,2019

Dobrý den,

pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 18.-22.3.,2019 budeme pokračovat v následujícím:

1.A.,1.B, 1.C, 1.D: Dokončíme Unit 4. Procvičujeme si slovní zásobu (oblečení), slovní vazbu “my favourite (T-shirt)” a k tomu si poslechneme a zahrajeme příběh. Učíme se písničkou “put on (skirt)” (oblékni si sukni) a “take off (shoes)” (vyzuj si boty). Pracujeme v pracovním sešitě (Activity Book). Pokračujeme v opakování Unitu 2 (slovíčka školních potřeb a čísla 1-10).

Domácí úkol/ Homework (HW):

1.D. na úterý 19.3.2019;      1.A.,1.B. na středu 20.3.2019;       1.C. na pátek 22.3.2019: 

  1. Děti dostaly papír, na kterém je pexeso. Děti si mají pexeso vystřihnout a donést jej na hodinu angličtiny.
  2. Děti si mají opakovat slovní vazbu “my favourite (T-shirt)” písničkou. Zde je odkaz na písničku My favourite T-shirt .

Přeji všem pěkný den,

Andrea Běhalová

Angličtina 1.A,1.B,1.C – Santana

Týdenní plán 11.3.-15.3.2019

Pokračování v Unit 4 – oblečení. Práce s D.Ú. z minulé hodiny – popis oblečení – druh/barva. (AB str.28)

Procvičování – AB str.30 – počítání 1-5, barvy, oblečení

Příprava na D.Ú (AB.str.31) Děti si mají namalovat své nejoblíbenější tričko, nebo tričko jaké se jim líbí.

Rozšíření slovní zásoby – práce s knihou – Příběh: Finn MacCool and the Giant´s causeway/ Fin Drsňák a obrův chodník.

AJ 1.A,B,C,D (Andrea Běhalová) -týden 11.-15.3.,2019

Dobrý den,

pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 11.-15.3.,2019 budeme pokračovat v následujícím:

1.A.,1.B, 1.C, 1.D:

Pokračujeme v Unitu 4. Procvičujeme si slovní vazby: počet + barva + název věci. Např. “Five blue jumpers”. (Pět modrých svetrů -pulovrů) a “one white T-shirt and two yellow socks”(Jedno bílé tričko a dvě žluté ponožky), včetně procvičování v pracovním sešitě (Activity Book) na stránkách 29 a 33. Učíme se novou slovní vazbu “My favourite T-shirt is (pink).” Nadále si opakujeme Unit 2 (slovíčka školních potřeb a čísla 1-10).

Domácí úkol/ Homework (HW):

1.D. na úterý 12.3.2019;      1.A.,1.B. na středu 13.3.2019;       1.C. na pátek 15.3.2019: 

  1. Děti dostaly papír, na němž je příběh “Two red socks”. Děti mají z toho vyrobit miniknížku a přinést ji na angličtinu tento týden, Tudíž děti mají vystřihnout podle přerušované čáry a očíslovat jednotlivé obrázky v pořadí jak probíhá příběh. Stránka číslo 1 je začátek příběhu. Následně děti slepí stránky do podoby knížky a podepíšou si ji svým jménem. Děti si mohou obrázky v příběhu vybarvit, pokud chtějí.
  2. Děti si mají znovu přeposlechnout příběh “Two red socks”. Zde je odkaz na příběh “Two red socks”

Přeji všem pěkný den,

Andrea Běhalová

Angličtina 1.A,1.B,1.C – Santana

Týdenní plán 4.3.-8.3.2018

Práce s D.Ú z minulé hodiny – AB str.25 – tvoření krátkých vět „It´s a…“

Úvod do Unit 4 – Dressing up

Nová slovní zásoba – oblečení

Poslech, překlad, nácvik správné výslovnosti

Písnička „Where´s my T-shirt?“

Práce s Activity book – poslechové cvičení – opakování – počítání, barvy (str.29)

.Příprava na D.Ú. (str.28)

Video – procvičení nové slovní zásoby

 

AJ 1.A,B,C,D (Andrea Běhalová) -týden 4.-8.3.,2019

Dobrý den,

Pracovní sešity (Activity Books) 1.C: Vysbírala jsme si od dětí v 1.C. pracovní sešity ke kontrole, takže je mám u sebe.

Pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 4.-8.3.,2019 budeme pokračovat v následujícím:

1.A.,1.B, 1.C, 1.D:  Pokračujeme v Unitu 4. Procvičujeme si slovíčka (oblečení) společnou hrou. Poslechneme a zahrajeme si příběh “Two red socks” (Dvě červené ponožky). Hraním rolí v příběhu se učíme slovní vazby: počet + barva + název věci. Např. Three yellow hats. (Tři žluté klobouky/ čepice). Na tento týden jsme posunuli opakování slovíček z Unitu 2. K Unitu 2 si rozšíříme slovní zásobu: a classroom (třída jako místnost), a notebook (sešit), a teacher (učitel/ka), a table (stůl), a chair (židle), a lunch box (přenosná plastická dóza, ve které je oběd do školy/ do práce).

Domácí úkol/ Homework (HW):

1.D. na úterý 5.3.2019;      1.A.,1.B. na středu 6.3.2019;       1.C. na pátek 8.3.2019: Děti si mají opakovat doma nová slovíčka (oblečení). Zde je odkaz: Slovíčka –oblečení Stačí kliknout na obrázek a děti uslyší výslovnost. :)

Přeji všem pěkný den,

Andrea Běhalová

Angličtina 1.A,1.B,1.C – Santana

Týdenní plán 25.2.-1.3.2018

1.A

Kontrola D.Ú – práce s D.Ú – tvoření vět (This is a blue pen. This is a red car,…)

Procvičování probrané slovní zásoby – barvy, tvary, hračky, školní předměty, hudební nástroje

Práce s Activity book

Příprava na D.Ú.(AB str.25)

Rozšíření slovní zásoby – práce s knihou – pohádkový příběh „Finn MacCool and the Giant´s causeway/ Fin Drsňák a obrův chodník“.

 

Kontrola D.Ú – práce s D.Ú – tvoření vět (This is a blue pen. This is a red car,…)

Procvičování probrané slovní zásoby – barvy, tvary, hračky, školní předměty, hudební nástroje

Příběh „Be quiet, Daisy!“ – poslech, překlad, nácvik správné výslovnosti, dramatizace

Práce s Activity book

Příprava na D.Ú. (AB str.25)

Upozornění pro rodiče!

V tomto týdnu dětem rozdávám jejich portfolia. Většina jich je v pořádku. Ale našly se děti, které mají listy seřazené zcela špatně, některým dětem dokonce kopie chybí. Proto prosím o spolupráci, doma s dětmi srovnejte portfolio následujícím způsobem:

Od titulní strany:

MY ENGLISH ISLAND –  „Ostrov pokladů“ ´, kde musí být napsáno jméno a třída

Informace o výuce  – angličtina v 1.třídách 2018/2019

Seznamovací tabulka – holka/kluk

Slovní zásoba 1. lekce

Kopie  –  čísla a školní pomůcky

Otisky rukou – číslovky 1-10

Slovní zásoba 2.lekce

Kopie – Halloween 

Slovní zásoba 3.lekce

Sněhulák

Kopie – slovní zásoba Vánoce

Slovní zásoba 4.lekce ( dětem rozdávám tento týden, mají za úkol založit doma do portofolia.

Děkuji za spolupráci!!!

Veronika Santana

O