Angličtina 3.A,B,C,D (Andrea Běhalová) –týden 28.9.-2.10.,2020 (28.9. Státní svátek)

Dobrý den,

Známky v Elektronické Žákovské Knížce (EŽK) v Bakalářích: Známky, které děti získají, začneme pravidelně zapisovat do EŽK od tohoto týdne.

Pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 28.9.-2.10. budeme pokračovat v následujícím:

 1. Pokračujeme v opakování Unitu 1 také formou pracovního listu, minitestíků, ústního zkoušení a připravujeme se na shrnující Test z Unitu 1, který si napíšeme příští týden v úterý 6.října. K Unitu 1 by děti měly umět: čísla 0-12 ústně a písemně a počítat jednoduchou matematiku anglicky ; pozdravy, představování se, kladení otázek, rozloučení; rozlišit použití otázek Who is this? (Kdo je to?) What is this? (Co je to?); slovíčka k Unitu 1 (viz pracovní sešit (Activity Book) str.101/ první sloupeček slov až po slovíčko „Who…?“)
 2. Rozšíříme si další slovní zásobu k Unitu 1 a to tak, že se podíváme na čísla od 13 do 20 a na dny v týdnu.
 3. Začneme Unit 2 na téma „škola“ a seznámíme se s novou slovní zásobou (školní potřeby).
 4. Dětem jsem písemný DÚ (domácí úkol) nezadala, ale děti si mají opakovat učivo k Unitu 1 z A4 linkovaného sešitu, učebnice a pracovního sešitu a na internetu. Odkazy k Unitu 1 jsou zde:

Games =Hry  Hry „Listen and find“ a „Find the pairs“ (pexeso)

Numbers, characters =Čísla, postavičky Po kliknutí na obrázek děti uslyší výslovnost k jednotlivým slovům.

Story „Who is this?“ =Příběh „Kdo je to?“ 

Songs, chant =Písničky, říkanka

POZOR! Odkazy z Oxfordu uvedené výše jsou možné otevřít, když si aktivujete Adobe Flash Player ve Windows. Na Android a Apple zařízeních Adobe Flash Player již není podporován, ale odkazy se otevřou například přes prohlížeč Puffin (Puffin Web Browser), který zobrazí Flash v Cloudu.

Přeji všem hezký den,

Vaše paní učitelka Andrea Běhalová

Angličtina 3.A, 3.B, 3.C, 3.D – Kloudová

Děti psaly krátký testík na čísla 0-5, známky budou v Bakalářích v EŽK. Na úterý mají děti za úkol se naučit psát všechna čísla 0 – 10 – mají je napsaná v sešitě a najdete je také v učebnici na str.10. Brzy začneme počítat do 20, je třeba, aby děti uměly počítat do 10 bez problémů – zároveň, aby uměly čísla i napsat.
Učili jsme se spelovat (abecedu mají nalepenou ve školním sešitě) – budu se snažit s dětmi každou hodinu spelovat krátká slova, aby se naučily písmena na přeskáčku.
V učebnici na str. 7 jsme procvičovali otázku How are you? a odpověď I am fine, thanks – nebo zkrácený tvar I´m fine, thanks. Dále pozdravy při setkání Hello! / Hi! a při loučení Goodbye! / Bye! / See you! (Na viděnou).
Např. See you tomorrow! (Na viděnou zítra) See you on Tuesday! (Na viděnou v úterý apod.)
Opakovali jsme také otázku What´s your name? a odpověď My name is Tom / nebo I am Tom (zkrácený tvar I´m Tom).
Děti dnes dostaly první týdenní úkol – termín odevzdání je 1.10. ve čtvrtek.
Pro jistotu ještě úkol přikládám k týdennímu plánu – možnost stáhnout HW zde:
HW 1a 3.tř.
HW 1b 3.tř.

Srdečně zdravím! MKloudová

Angličtina 3.A,B,C,D (Andrea Běhalová) –týden 21.-25.9.,2020

Dobrý den,

Portfolia na angličtinu:  Oznamuji, že děti ze 3.ABCD mají portfolia nyní ve škole. Ten, kdo ještě nedonesl portfolium na angličtinu, nechtˇ jej donese tento týden.

Žákovská knížka: Vzadu žákovské knížky (předposlední stránka) zapisujeme zapomínání pomůcek a domácích úkolů na angličtinu. Pochvaly a poznámky z chování na angličtině zapisujeme v žákovské knížce na str.24-25 a také na začátku od str.2.

Úkolníček: Domácí úkoly si děti mají zapisovat do úkolníčků, který si mají nosit na každou hodinu angličtiny. Během hodin angličtiny píšeme domácí úkoly na tabuli a vyhradíme si čas na jejich zápisy do úkolníčků.

Pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 21.-25.9. budeme pokračovat v následujícím:

 1. Opakujeme si Unit 1 a připravujeme se na shrnující Test z Unitu 1. Termín shrnujícího testu ještě upřesníme. Z Unitu 1 by děti měly již umět ústně, četbou a písemně:
 • čísla 0-12 ústně a písemně;
 • pozdravy, představování se, kladení otázek, rozloučení
 • rozlišit použití otázek Who is this? (Kdo je to?) vs. What is this? (Co je to?)
 • slovíčka k Unitu 1 (viz pracovní sešit (Activity Book) str.101/ první sloupeček slov až po slovíčko „Who…?“)
 1. V úterý 22.9. děti mají donést vypracovaný projekt „Who is this?“ a odprezentují jej. Zadání k projektu a kritéria hodnocení mají děti nalepené v A4 linkovaných sešitech.
 2. Pokračujeme v matematice anglicky. Tento týden se věnujeme jednoduchému násobení a dělení.

Přeji všem hezký den,

Vaše paní učitelka Andrea Běhalová

Angličtina 3.A, 3.B, 3.C, 3.D – Kloudová

Celý týden procvičujeme čísla 0-10.
Naučili jsme se a opakovali dvě otázky – What´s this? – Co je to? a Who´s this? Kdo je to? i odpověď – It´s a mouse. It´s Polly. Děti mají ve školním sešitě několik obrázků s otázkami i odpověďmi.
DÚ na úterý-procvičovat čísla do 10 ústně a písemně se naučit alespoň do pěti. Psaní všech čísel do 10 budeme procvičovat celý týden v hodinách. V úterý si také děti nalepí do sešitu anglickou abecedu a budeme zkoušet každou hodinu chvíli spelování jednoduchých a krátkých anglických slov.
Učebnice str. 6 – čísla 1-10 – a zároveň přikládám i odkazy, kde děti uslyší spelování jednotlivých čísel:
Numbers 1-10
Numbers
Příští týden se naučíme rozlišovat pozdravy při setkání a při loučení – učebnice str. 7.
Ve čtvrtek 24.9. dostanou děti první týdenní DÚ – termín odevzdání 1.10. ve čtvrtek.
Přeji klidný víkend MKloudová

Úvodní informace k angličtině (AJ Andrea Běhalová) ve 3.třídách: AJ 3.A,B,C,D

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

vítám Vás a Vaše děti ve školním roce 2020/2021 a oznamuji, že na těchto webových stránkách pravidelně ke konci týdne najdete informace o výuce AJ. Další podrobnější informace o výuce AJ ve 3.třídách naleznete v příloze této zprávy. V klidu si informace o výuce AJ v příloze přečtěte a seznamte se s nimi, prosím. Zde klikněte na přílohu: Informace o výuce AJ

Tyto AJ informace v tištěné formě mají děti již nalepené a Vámi podepsané v A4 linkovaných sešitech.

Děkuji Vám za spolupráci a důvěru.

Přeji všem příjemný den.

Andrea Běhalová, Ph.D.

Angličtina 3.A,B,C,D – Kloudová

Naučili jsme se úvodní písničku Happy Street, děti ji mají nalepenou ve školním sešitě. Zpívali jsme i písničku z učebnice na str. 4 Come and play …. Učíme se otázku- Who´s this? Kdo je to? a odpověď- It´s Greg. To je Greg. Učíme se rozlišit otázku What´s this? Co je to? a Who´s this? Kdo je to? Dále jsme si opakovali z loňského roku věty: I am /My name is … Já jsem/Jmenuji se…/ I like blue/I Like pizza and water/I like dogs and rabbits – Líbí se mi modrá/Mám rád pizzu a vodu/Líbí se mi psi a králíci. I have got a hamster and fish/ I have got one sister and two brothers – Já mám křečka a rybičky/ Já mám sestru a dva bratry.
Tento týden budeme opakovat čísla 0 – 10 a pozdravy při setkání (Hello/Hi a při loučení Bye, See you… i otázku How are you? Jak se máš?-Fine, thank you.)
V úterý děti přinesou domů Informace o výuce v hodinách AJ – projdeme je společně při hodině, prosím znovu přečíst s dětmi doma a vložit do Portfolia.
Krásný týden MKloudová