AJ 1.A,B,C,D (Andrea Běhalová) -týden 27.-31.1.,2020 (v pátek 31.1. –pololetní prázdniny, škola je zavřená)

Dobrý den,

Připomínám, že v pátek 31.1. jsou pololetní prázdniny, tudíž škola je zavřená a děti z 1.B a 1.C nebudou mít angličtinu tento týden. 

Pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 27.-31.1. budeme pokračovat s dětmi v 1.A a 1.D v následujícím:

 1. Pracujeme v Unitu 3: Procvičujeme si názvy barev.
 2. Procvičujeme si pořadí slov ve větách a množné číslo u podstatných jmen (např. two blue cars (česky: 2 modré auta –počet + barva + název věci) zábavnou hrou s obrázkama.
 3. Procvičujeme si názvy základních tvarů – circle (kruh), square (čtverec), triangle (trojúhelník) -zábavnou hrou.

Domácí úkol/ Homework (HW):

1.A na úterý 28.1.2020;     1.D na středu 29.1.2020.;     1.B, 1.C na pátek 7.2.2020 (31.1. škola je zavřená):

 1. V pracovním sešitě (Activity Book) si děti mají vypracovat stránku 22.
 2. Děti si mají opakovat slovíčka hraček k Unitu 3. Odkaz je zde:  Vocabulary 
 3. Děti si mají přeposlechnout písničky “The toy song” a “The colour song”. Písničky najdete na CDéčku nebo odkaz je zde:  Songs (Unit 3)

Přeji všem hezký zimní den,

Andrea Běhalová

Týdenní plán 1. A,B,C,D AJ (Martínková) – týden 20.-24.1.

Milí rodiče,

tento týden jsme s dětmi pokračovali ve 3. lekci. Zkontrolovali jsme si domácí úkol – barvy a hračky – a procvičili jsme si spojení „a blue car, a red doll“ apod. Daná spojení jsme si procvičili i kreslením a vybarvováním hraček na tabuli. Naučili jsme se písničku „Colour song“ a připomněli jsme si barvy duhy. Tento týden jsem si děti postupně přezkoušela z dosud probrané slovní zásoby, zatím co ostatní děti samostatně vybarvovali obrázky v pracovním sešitě na str. 23. Chtěla bych děti za to moc pochválit, většina z nich to ovládá velmi dobře.

Za domácí úkol děti dostaly dodělat cvičení na str. 23 (v případě, že to nestihly v hodině) a dále pak str. 81 v pracovním sešitě, kde mají za úkol vystřihnout a vyrobit si 2 káči. Dětem jsem vysvětlila, že je potřeba obě káči vystřihnout, podlepit čtvrtkou (aby byly káči pevnější), vybarvit je 6 barvami (těmi, které jsme se zatím učili – blue, red, yellow, orange, pink, green). Ten tmavý kroužek uprostřed je na propíchnutí tužkou, co můžete s dětmi taky udělat doma. Na příští hodinu AJ prosím obě káči přinést. Taky prosím s dětmi dodělat ty úkoly, které ještě nepřinesly od Vánoc.

Mockrát Vám děkuji a přeji krásné zimní dny, Nataša Martínková.

1.C – týdenní plán od 20.1. – 24.1.2020

ČESKÝ JAZYK

– vyvození nových písmena CH, F

– opakování písmen A,Á,U,Ú,Ů,M,T,Ť,E,É,O,Ó,L,J,I,Y,P,S,K,       Č,B,R,N,V,AU,OU,D,C,Z,H,Š,Ž,Ř a skládání slov z písmen

– práce v pracovním sešitě Lili a Vili (str.54-61)

– psaní v novém PS Umím psát 1.díl (str. 2)

– čtení textu s porozuměním (přiřazení textu k obrázkům)

– recitační soutěž 1.tříd – texty básní (do 27.1. naučit 1 báseň na třídní kolo)

každodenní DÚ: čtení textů ze známých písmen nebo z knihy (10 min.)

MATEMATIKA – Aritmetika:

– porovnávání počtu (větší, menší, rovná se)

– součtové trojúhelníky

– sčítání do deseti, přepis čárek, teček do příkladů na sčítání

– Krokování dopředu a dozadu, kontrola a zápis pomocí čísel/šipek

– Dětský park: dokreslení stanovišť podle cest

– Vláčky: porovnávání vagónů

Geometrie: krychlové stavby (zápis umístění krychlí ve stavbě)

– geometrické tvary (stříhání papíru)

II.PS: výběr cvičení str.46-52

ČJS

– rozbor PL k tématu „Každý jsme jiný“ a dokončení tématu „Nikdo není jako já“ (PL)

– nová témata: S každým mám něco společného

– měsíce v roce a roční období (spojení s VV)

PS: str.25-26

AKCE:
30.1.  Pololetní vysvědčení
31.1.  Pololetní prázdniny

4.2.    Poetické shledání (školní kolo recitační soutěže)
17.2. – 21. 2.  Jarní prázdniny

15.3. – 20.3.  Zimní ŠVP Černá hora
9.4. – 13.4.  Velikonoční prázdniny

28.4.  Výlet do Čechovy stodoly u Příbrami (Jarní zvyky a čarodějnice)

Týdenní plán AJ 1. A,B,C,D (Martínková) – týden 13.-17.1.

Milí rodiče,

tento týden jsme s dětmi pokračovali ve 3. lekci – „Come and play!„. Na začátku jsme si společně prošli domácí úkol v pracovním sešitě na str. 20. Na koberci jsme procvičovali slovní zásobu ve spojení s čísly, např. „four cars, three planes“ atd.  a v učebnici jsme si danou problematiku procvičili společně na str. 23, kde děti zjišťovaly, na kterém ze 2 obrázků se nachází daný počet věcí („Four planes – picture number 1, seven dolls – picture number 2“ atd.).

Dále jsme se seznámili s 6 barvami – red, green, yellow, , orange, pink, blue – které jsme si procvičili na kartičkách a následně i v učebnici na str. 24 v příběhu s Polly, Otto a Spikem, kdy Polly malovala duhu. 

Domácí úkoly na příští hodinu děti dostaly dva:                                                                  1. vybarvit duhu na pracovním listu                                                                                2. vybarvit předměty v pracovním sešitě na str. 21 podle barev, které děti v poslechu slyšely (jen pro jistotu, aby to měly správně, barvy následují v pořadí – red, pink, yellow, blue, orange, green).

Ještě Vás, rodiče, poprosím, abyste s dětmi průběžně procvičovali dosud probranou slovní zásobu a písně (pokud to jde), protože je docela velký rozdíl v rámci každé třídy mezi dětmi, které doma procvičují a mezi těmi, které doma neprocvičují. Jelikož se blíží pololetí, příští týden se speciálně zaměříme na přezkoušení slovní zásoby a budeme to i hodnotit. Budu moc ráda, když bude co nejvíc usměváčků.

SLOVNÍ ZÁSOBA: Mum, Dad, Polly, Jack, Daisy, Otto, Ruby, Spike, Rodney, What´s your name? I´m … , Goodbye, Hello, It´s …. Who´s this?, Good morning, a bag, a book, a ruler, a pencil, a pen, a pencil-case, What´s this?, It´s a …., one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, How many …?, a doll, a train, a car, a plane, a guitar, a drum, spojení two dolls apod., red, green, yellow, orange, pink, blue.

Mockrát Vám všem děkuji a přeji hezké zimní dny, Nataša Martínková.

 

AJ 1.A,B,C,D (Andrea Běhalová) -týden 20.-24.1.,2020

Dobrý den,

Portfolia na angličtinu (AJ) -1.A, 1.B, 1.C, 1.D:  Oznamuji, že portfolia na angličtinu děti mají nyní ve škole.

Pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 20.-24.1.2020 budeme pokračovat v následujícím:

 1. Pokračujeme v Unitu 3: Opakujeme si barvy.
 2. Procvičujeme si pořadí slov ve větá Např. a red pen (česky: červené pero -barva + název věci) a three green dolls (česky: 3 zelené panenky –počet + barva + název věci) hrou a příběhem.
 3. Učíme se názvy základních tvarů v jednotném a množném čísle. Např. two blue squares (česky: 2 modré čtverce), five pink circles (5 růžových kruhů), one yellow triangle (1 žlutý trojúhelník).
 4. Procvičujeme si v pracovním sešitě.

Domácí úkol/ Homework (HW):

1.A na úterý 21.1.2020;     1.D na středu 22.1.2020.;     1.B, 1.C na pátek 24.1.2020:

 1. V pracovním sešitě (Activity Book) si děti mají vypracovat stránku 21. Děti vybarvují obrázky podle barevných nádob (vizte v horní části stránky). To je, obrázek č.1 vybarví podle barvy u nádoby č.1, obrázek č.2 vybarví podle barvy u nádoby č.2, …atd. Děti, které si na angličtinu donesly pracovní sešit minulý týden, tak již mají jednotlivé nádoby vybarvené podle poslechového cvičení, které jsme dělali ve škole. Děti nemají CDéčko k tomuto poslechovému cvičení.
 2. Děti by měly již mít vypracovanou stránku 19 v pracovním sešitě. Pokud někdo ještě nemá vypracováno, nechť si stránku 19 neprodleně dodělá.
 3. Děti si mají znovu přeposlechnout písničku “The colour song”, kterou najdou na CDéčku nebo zde: The colour song    Děti si písničkou opakují názvy barev a nové slovíčko “rainbow” (česky: duha).

Přeji všem hezký den,

Andrea Běhalová

1.C – týdenní plán od 13.1. – 17.1.2020

ČESKÝ JAZYK

– vyvození nových písmena Ž,Ř

– opakování písmen A,Á,U,Ú,Ů,M,T,Ť,E,É,O,Ó,L,J,I,Y,P,S,K,Č,B, R,N,V,AU,OU,D,C,Z,H,Š a skládání slov z písmen

– práce v pracovním sešitě Lili a Vili (str.52-56)

– psaní v novém PS Umím psát 1.díl (str.1-2)

– čtení textu s porozuměním (odpověď na otázky z textu)

– souhrnný testík z ČJ

každodenní DÚ: pravidelné čtení textů ze známých písmen nebo z knihy

MATEMATIKA 

Aritmetika:

– porovnávání počtu (větší, menší, rovná se)

– sčítání do deseti, přepis čárek, teček do příkladů na sčítání

– součtové trojúhelníky

– Dětský park: dokreslení stanovišť podle cest

– krokování dopředu a dozadu a zápis pomocí čísel/šipek

– rytmus

– souhrnný testík z M

Geometrie:

– krychlové stavby

– geometrické tvary (stříhání papíru)

– praxe studentek PedF UK (středa,1.-2.vyuč.hodina)

2.PS: výběr cvičení str.46-50

ČJS – témata: S každým mám něco společného a Děti jako já (přiřazení textu)

PS: str.26-27

VV – žába (malování prstovými barvami, přiřazení k počtu)

ČSP – výroba žížaly (barevný papír, nůžky, lepidlo)

TV
– rozcvička (švihadla, prostná)

– skok na švédskou bednu (odraz z můstku)

– basketbal (technika, střelba na snížený koš)

 HV – rytmická cvičení, opakování písní s klavírem

 Akce

30.1.  Pololetní vysvědčení
31.1.  Pololetní prázdniny
17.2. – 21. 2.  Jarní prázdniny                                                                                      15.3. – 20.3.  Zimní ŠVP Černá hora
9.4. – 13.4.  Velikonoční prázdniny