1.C týdenní plán od 18.11. – 22.11.2019

ČESKÝ JAZYK

– vyvození nových písmen Č, B (věci kolem nás, hry, psaní na tabulku, aj.)

– opakování písmen A,Á,U,Ú,Ů,M,T,Ť,E,É,O,Ó,L,J,I,Y,P, S,K a skládání slov z probraných písmen

– práce v pracovním sešitě Lili a Vili (str.25-31)

– první a poslední písmeno ve slově, hláskování slov

– psaní v pracovním sešitě Kreslím tvary (str. 29-35)

– uvolňovací cviky a nácvik správného držení tužky (postýlka, polštář, peřinka)

– čtení z knihy Lili a Vili ve světě pohádek, říkadel a příběhů (Čert a Káča)
– pondělní povídání o víkendu (lze donést předměty související s víkendem)

– pravidelné ranní prohlížení/čtení vlastní knihy, hledání písmen a slov

každodenní DÚ: pravidelné čtení textů ze známých písmen nebo ze své knihy (5-10 min.)

MATEMATIKA
Aritmetika:

– psaní číslic 7,8 a opakování psaní číslic 1-6, přiřazení k odpovídajícímu počtu

– Dětský park: (vybarvení pěšinek, dokreslení stanovišť)

– krokovací pás – hod 2 kostkami (tlesk, dup a počítání kroků)

– Vláčky: porovnávání a manipulace s dřevěnými hranolky=vláčky

– zapisování počtu pomocí čísel, čárek, teček

Geometrie:

– skládání papíru (geotvary, zlomky)

– stavby z kostek a určování podlaží stavby

PS: výběr cvičení str. 28-32

ČJS

– Dopravní výchova: chůze na silnici a přecházení vozovky

– Pravidla třídy a jejich význam

PS: str.15-16, 28-29

VV – kreslení perníčků na chaloupku (pohádka O perníkové chaloupce)

ČSP – písmenka z vlny

TV – basketbalová průprava (technika); gymnastika (kotoul vpřed)

HV – píseň Utíkej Káčo, utíkej (dramatizace)

– opakování známých písní

Akce

13.11. – 21.11.  Konzultace (žák – rodič – učitel), rozpis konzultačních hodin v recepci
28.11. – Výroba adventních věnců (dílna rodičů s dětmi)
3.12.  Výlet za čerty do Příbrami

9.12.  Muzeum českých vánoc v Ořechu

12.12. Edukativní kampaň na téma Ekologie a třídění odpadu (divadelní sál)

18.12. Vánoční dílny

21.12.2019 – 5.1. 2020 Vánoční prázdniny
30.1.  Pololetní vysvědčení
31.1.  Pololetní prázdniny
17.2. – 21. 2.  Jarní prázdniny

15.3. – 20.3.  Zimní ŠVP Černá hora
9.4. – 13.4.  Velikonoční prázdniny

Týdenní plán 1. A,B,C,D AJ (Martínková) – týden 11.-15.11.

Milí rodiče,

tento týden ve škole probíhal Tematický týden na téma Svoboda. Vzhledem k tomu, že děti pracovaly ve třídách, hodina AJ nebyla. Do příští vyučovací hodiny zůstává domácí úkol z pracovního sešitu na str. 11. A pokud to půjde, tak si zkuste s dětmi zazpívat písničku „What´s in my bag?“, kterou jsme se posledně naučili, dětem to moc šlo a tak si ji alespoň budou moct trochu zopakovat.

Minulý týden jsem kontrolovala všechny pracovní sešity a děti dostaly za odměnu nálepku. Našlo se pár dětí, které měly v pracovním sešitě nějaké „nedodělky“. Tyto jsou zapsané v žákovské knížce, abyste věděli, co Vám chybí. Prosím o jejich dodělání do příští vyučovací hodiny!

Mockrát děkuji a přeji Vám krásné podzimní dny, Nataša Martínková.

AJ 1.A,B,C,D (Andrea Běhalová) -týden 18.-22.11.,2019

Dobrý den,

pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 18.-22.11. budeme pokračovat v následujícím:

 1. Pokračujeme v Unitu 2 na téma “škola”. Procvičujeme si čísla 1-10 a k tomu slovní vazbu “How many pencils?” (česky: Kolik tužek?), “How many pens?” (česky: Kolik per?) příběhem, slovní hrou, písničkou a v pracovním sešitě.
 2. Pracujeme s kartičkama čísel a s obrázky, které si děti mají za domácí úkol donést vystřižené.
 3. Povíme si o podzimu. K tomu si připomeneme názvy barev hrou. :-)

Domácí úkol/ Homework (HW):

1.A na úterý 19.11.;     1.D na středu 20.11.;     1.B, 1.C na pátek 22.11.:

 1. V pracovním sešitě (Activity Book) si děti mají vypracovat stránku 13, kde dopíší do obrázků čísla dle pořadí.
 2. Doma si děti mají opakovat čísla 1-10 a slovíčka školních potřeb písničkou. Písničky děti najdou na CDéčku pod názvy “Ten little fingers” (česky: Deset malých prstíků) a “What’s in my bag?” (česky: Co je v moji tašce?) nebo odkaz na tyto písničky je zde: Songs
 3. Minulý týden jsme si navíc stihli povědět o dýni či vyřezávané dýni. Takže děti dostaly malý papírek, na kterém je obrázek s názvem dýně (anglicky: Pumpkin). Děti si mají dýni vybarvit. Navíc pokud děti chtějí, tak si oči a ústa u dýně mohou vystřihnout.
 4. Přidali jsme ještě jeden domácí úkol: V pracovním sešitě (Activity Book) na stránce 79 si děti mají vystřihnout všechny kartičky čísel a obrázky a donést v sáčku nebo v obálce na angličtinu. S kartičkama budeme pracovat příští týden.

Odkazy na podzimní písničky pro děti níže. Prosím nechte znovu dětem přeposlechnout doma.

Leaf, little leaf (česky: List, malý list),

Five little pumpkins (česky: Pět malých dýní)

How many leaves? (česky: Kolik listů?)

Přeji všem příjemné podzimní dny,

Andrea Běhalová 

Týdenní plán 1.A,B,C,D AJ (Martínková) – týden 4.-8.11.

Milí rodiče,

tento týden jsme s dětmi procvičovali školní potřeby ve 2. lekci. Pracovali jsme v učebnici, kde jsme popisovali obrázek (postavy z Happy House, kde jsou a co dělají). Děti zvládli několik poslechů (jednoduché názvy školních předmětů a taky příběh Polly a Daisy). Školní potřeby jsme si procvičili i několika hrami. Taky jsme se spolu naučili novou písničku „What´s in my bag?“, kterou děti zvládly velmi dobře.

V pracovním sešitě mají děti za domácí úkol stranu 11, vybarvit a pojmenovat 4 školní předměty.

Tento týden jsem si vzala ke kontrole pracovní sešity, abych viděla a zhodnotila jejich práci v 1. lekci. Dětem se daří moc dobře a všechny se hezky snaží. Zatím jsem stihla kontrolu pracovních sešitů 1.D, kde jsem sešity prošla a různé nedodělky dopsala i do žákovské knížky. V pátek jsem posbírala sešity 1.B a 1.C, které si projdu a během příštího týdne je dětem vrátím a zároveň do žákovských knížek dopíšu, co je ještě potřeba dodělat. Třídu 1.A se taky budu snažit dodělat tento týden, příp. ten následující. Všechno se ještě dozvíte z týdenního plánu. Tímto Vás, rodiče, prosím, abyste s dětmi dané úkoly do nejbližší hodiny AJ dodělali. A ti, co z nějakého důvodu ještě nepřinesli podepsané hodnocení 1. lekce, prosím ať to učiní do nejbližší hodiny AJ.

Vzhledem k tomu, že příští týden 11.-15.11. na celém 1. stupni probíhá Tematický týden, tentokrát na téma SVOBODA (Freedom), hodina AJ v 1. třídě nebude. Tudíž nejbližší hodinu AJ budeme mít s dětmi v týdnu 18.-22.11. Jelikož je to znova s 2-týdenním odstupem, budu moc ráda, když si s dětmi doma projdete tu nejnovější a i ty starší písničky a tak si zopakujete základní slovní zásobu.

Mockrát děkuji a všem Vám přeji hezké a pohodové dny, Nataša Martínková.

 

 

AJ 1.A,B,C,D (Andrea Běhalová) -týden 11.-15.11.,2019

Dobrý den,

Tento týden na 1.stupni se věnujeme tématu “Svoboda” (anglicky: Freedom nebo Liberty).

Domácí úkol/ Homework (HW) posouváme na příští týden:

1.A na úterý 19.11.;     1.D na středu 20.11.;     1.B, 1.C na pátek 22.11.:

 1. V pracovním sešitě (Activity Book) si děti mají vypracovat stránku 13, kde dopíší do obrázků čísla dle pořadí.
 2. Doma si děti mají opakovat čísla 1-10 a slovíčka školních potřeb písničkou. Písničky děti najdou na CDéčku pod názvy “Ten little fingers” (česky: Deset malých prstíků) a “What’s in my bag?” (česky: Co je v moji tašce?) nebo odkaz na tyto písničky je zde: Songs  
 3. Minulý týden jsme si navíc stihli povědět o dýni či vyřezávané dýni. Takže děti dostaly malý papírek, na kterém je obrázek s názvem dýně (anglicky: Pumpkin). Děti si mají dýni vybarvit. Navíc pokud děti chtějí, tak si oči a ústa u dýně mohou vystřihnout.
 4. Přidali jsme ještě jeden domácí úkol: V pracovním sešitě (Activity Book) na stránce 79 si děti mají vystřihnout všechny kartičky čísel a obrázky a donést v sáčku nebo v obálce na angličtinu. S kartičkama budeme pracovat příští týden.

Odkazy na podzimní písničky pro děti níže. Prosím nechte dětem přeposlechnout doma.

Leaf, little leaf (česky: List, malý list),

Five little pumpkins (česky: Pět malých dýní)

How many leaves? (česky: Kolik listů?)

Přeji všem hezké podzimní dny,

Andrea Běhalová

1.C – týdenní plán od 4.11. – 8.11.2019

ČESKÝ JAZYK

– vyvození nových písmen S, K (věci kolem nás, hry, modelování, psaní na tabulku, aj.)

– opakování písmen A,Á,U,Ú,Ů,M,T,Ť,E,É,O,Ó,L,J,I,Y,P a skládání slov z probraných písmen

– práce v pracovním sešitě Lili a Vili (str.25-31)

– první a poslední písmeno ve slově, hláskování slov

– psaní v pracovním sešitě Kreslím tvary (str. 26-30)

– uvolňovací cviky a nácvik správného držení tužky (postýlka, polštář, peřinka)

– čtení z knihy Lili a Vili ve světě pohádek, říkadel a příběhů (metody RWCT)
– pondělní povídání o prázdninách (lze donést předměty související s víkendem)

– pravidelné ranní prohlížení/čtení vlastní knihy, hledání známých písmen a slov

– návštěva představení Za kůzlátky do pohádky (divadlo Glans)

každodenní DÚ: pravidelné každodenní čtení buď textů ze známých písmen nebo z vlastní knihy  (5-10 minut)

MATEMATIKA
Aritmetika:

– krokovací pás (tlesk, dup a počítání kroků)

– Dětský park (vybarvení pěšinek, dokreslení stanovišť)

– Vláčky (porovnávání a manipulace s dřevěnými hranolky=vláčky)

– opakování psaní číslic 1-6 a přiřazení k odpovídajícímu počtu

– zapisování počtu pomocí čísel, čárek, teček

Geometrie:

– skládání papíru (geotvary, zlomky)

– stavby z dřívek podle vzoru

PS: výběr cvičení str. 24-29

ČJS: Dopravní výchova: chůze na silnici a přecházení vozovky

Život stromu ve čtyřech ročních obdobích

PS: str.15-16, 21

Akce

7.11.  Představení Za kůzlátky do pohádky, divadlo Glans ve škole, vstupné: 90 Kč/os.

13.11. – 21.11.  Konzultace (žák – rodič – učitel), rozpis konz. hodin v recepci
11.11.- 15.11.  Tematický týden „Svoboda“ (1. stupeň)

28.11. – Výroba adventních věnců (dílna rodičů s dětmi)
3.12.  Výlet za čerty do Příbrami

9.12.  Muzeum českých vánoc v Ořechu

21.12.2019 – 5.1. 2020 Vánoční prázdniny
30.1.  Pololetní vysvědčení
31.1.  Pololetní prázdniny
17.2. – 21. 2.  Jarní prázdniny

15.3. – 20.3.  Zimní ŠVP Černá hora
9.4. – 13.4.  Velikonoční prázdniny