2.C týdenní plán od 29.9. – 2.10.

ČESKÝ JAZYK
– abeceda (osvojení pořadí všech písmen a řazení slov podle abecedy)

– opakování a procvičování učiva z 1. třídy

– povídání o víkendu (lze donést předměty související s víkendem)

PS se skřítkem: str. 9-10

Psaní

– Itálie spojená s psaním velkého I

– uvolňovací cviky a správné držení tužky (postýlka, polštář, peřinka)

– ukotvení psaní všech velkých, malých písmen a číslic

– diktát krátkých vět

PS Umím psát na cestách: str. 4-5

Čtení

– pravidelné ranní čtení vlastní knihy

– seznámení s novým čten.listem pro 2.C a kritéria hodnocení

– založení sešitu ke čtení

Čítanka Fraus: povídka „Kalendář“ s následnými otázkami pochopení textu (str. 74-75)

MATEMATIKA

– zavedení nového matematického prostředí Autobus

– procvičování učiva z 1. třídy (+/- do 20, porovnávání čísel, číselná řad 0-20)

– dokončení různých mat.prostředí v PS III.díl1.tř. (krokování,dřívka,vláčky,hřiště)

– geometrie: stavby z kostek, parkety

PS III. z 1. třídy: výběr cvičení str. 97-120; Početníček: výběr str. 6-8

ČJS
– podzim a příroda

– seznámení s „Pěšky do školy“ (https://www.prazskematky.cz/projekty/pesky-do-skoly/

– dopravní výchova (Cesta do školy, dopravní značky, světelná signalizace)

PS: str. 4-5, 9

ČSP: portréty nových obyvatel planety 2.C

TV: ukázková hodina miniházené; cvičení na nářadí (přeskok přes kozu), vybíjená

HV: rytmická cvičení s podzimní tématikou; nová píseň: Lupínek

AKCE:

28.- 30. října 2020: Podzimní prázdniny:

2.- 6. listopadu: tematický týden: téma bude upřesněno

16. listopadu: ředitelské volno a úterý 17.11. (státní svátek)

26. listopadu: dílna Adventních věnců

20.12.2020 – 3.1.2021: Vánoční prázdniny (řed.volno 20.-21.12.2020), návrat do školy: 4.1.2021

čt 28. ledna 2021: předání pololetního vysvědčení:

pá 29. ledna 2021: jednodenní pololetní prázdniny:

22.- 28. února 2021: Jarní prázdniny:

1.- 5. dubna 2021: Velikonoční prázdniny

30. června 2021: konec školního roku

Angličtina 2.A,B,C,D (Andrea Běhalová) -týden 28.9.-2.10.,2020 (28.9. Státní svátek)

Dobrý den,

pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 28.9.-2.10. budeme pokračovat v následujícím:

 1. 2.D: V Unitu 1 se učíme a procvičujeme si novou slovní zásobu (zvířátka –animals) ústně, četbou i písemně, poslechovým cvičením a písničkou.
 2. Pokračujeme v Unitu 1 a poslechem a dramatizací příběhu “It’s Otto” jako v divadle/ ve filmu se učíme slovní vazby: I can (see)…(Umím či (vidím) a I can’t (see) (Neumím či (nevidím). Navíc, I can hop. I can jump. I can skip. I can….
 3. Pokračujeme v procvičování anglické abecedy. 

Domácí úkol/ Homework (HW): 2.A. na úterý 29.9.     2.B, 2.C. na středu 30.9. ____2.D. na pátek 2.10.

 1. 2.B, 2.C: Děti si dodělají v pracovním sešitě str.6.
 2. Děti si mají procvičovat slovíčka k Unitu 1 v učebnici a také na odkazech zde:

Animals =Zvířátka  Po kliknutí na obrázek zvířátka děti uslyší výslovnost k jednotlivým slovům.

On safari! song =písnička

3. 2.D: Minulý pátek 25.9. byla škola zavřená, angličtina odpadla a tudíž jsem dětem nezadala domácí úkol.

POZOR! Odkazy z Oxfordu uvedené výše jsou možné otevřít, když si aktivujete Adobe Flash Player ve Windows. Na Android a Apple zařízeních Adobe Flash Player již není podporován, ale odkazy se otevřou například přes prohlížeč Puffin (Puffin Web Browser), který zobrazí Flash v Cloudu.

Přeji všem hezký den,

Vaše paní učitelka Andrea Běhalová

Týdenní plán 2.A,B,C AJ (Martínková) – týden 21-25/9

Milí rodiče a milé děti,

máme za sebou další školní týden a tady je shrnutí toho, co jsme s dětmi probrali:

 • zopakovali jsme si postavy z Happy House a přidali jsme k nim jednu novou – myšku Tinu – učebnice str. 4-5
 • povídali jsme si o české a anglické abecedě, obeznámili jsme se s jednotlivými písmeny, zazpívali jsme si písničku „The Alphabet“
 • začali jsme Unit 1 – „Playroom safari“, kde jsme se naučili 6 zvířat a zopakovali jsme si i další, která známe – učebnice str. 6-7
 • poslechli jsme si příběh, ve kterém si Jack a Polly hrají na safari
 • zapsali jsme si 6 slovíček z učebnice na str. 7 do sešitu 

Za DOMÁCÍ ÚKOL mají děti:

 • dopsat si slovíčka, kdo to ve třídě nestihl a naučit se je vyslovovat i psát
 • v PS str. 4, str. 6
 • několikrát si poslechnout „The Alphabet“ na CD-čku a naučit se alespoň nějakou část abecedy. Budeme to průběžně procvičovat.
 • https://elt.oup.com/student/happyhouse/level2/?cc=cz&selLanguage=cs

Chválím všechny děti, které už přinesly do školy podepsané Informace o výuce a taky portfolio. Kteří tak ještě neučinily, prosím o nápravu do příštího týdne.

SLOVNÍ ZÁSOBA: a tiger, a monkey, a zebra, a snake, a crocodile, a lion, + slovíčka a gramatické vazby z 1. třídy, která průběžně opakujeme a procvičujeme (What´s this?, Who´s this? What colour is it? What´s your favourite animal? Can you see? )

Přeji Vám všem krásný prodloužený víkend a celý příští týden. S pozdravem, Nataša Martínková.

 

1.C týdenní plán od 21.9. -25.9.

ČESKÝ JAZYK
– abeceda (seznámení s abecedou a postupné osvojení pořadí všech písmen)

– opakování a procvičování učiva z 1. třídy

– povídání o víkendu (lze donést předměty související s víkendem)

– projektové vyučování zaměřené na multikulturní výchovu na téma: JSME SPOLU (text Prvňák Pavko)

PS se skřítkem: str. 8-9

Psaní

– uvolňovací cviky a nácvik správného držení tužky (postýlka, polštář, peřinka)

– opakování a ukotvení psaní velkých, malých písmen a číslic psacího písma

– diktát krátkých vět

PS Umím psát na cestách: str. 3

Čtení

– pravidelné ranní čtení vlastní knihy

– založení portfolia čtenářských listů

Čítanka Fraus: povídka „Kalendář“ s následnými otázkami pochopení textu (str. 74-75)

MATEMATIKA

– opakování učiva z 1.třídy (+/- do 20, porovnávání čísel, číselná řad 0-20)

– zavedení nového matematického prostředí Autobus

– dokončení mat.prostředí v III.díl z 1.třídy (krokování,vláčky,dřívka,hřiště,aj.)

– geometrie: stavby z kostek, parkety

PS III. z 1. třídy: výběr cvičení str. 97-120; Početníček: str. 5-6

ČJS
– podzim (23.9.) a opakování čtvero ročních období

– akce „Pěšky do školy“ (https://www.prazskematky.cz/projekty/pesky-do-skoly/

– dopravní výchova (Cesta do školy, dopravní značky, světelná signalizace)

PS: str. 4-5

VV/ČSP
– plakát a figurína prvňáka Pavka (viz projekt zaměřený na multikulturní výchovu)

– výroba hodin pro nácvik určování času

TV
– seznámení s tělocvičnou, pravidla chování v tělocvičně, pohybové a seznamovací hry

– rozcvička: cvičení s míči a prostná

– cvičení na nářadí (přeskok přes kozu), vybíjená vracečka a střelba na koš

HV: opakování písní z 1.třídy

AKCE:

21.září: projekt zaměřený na multikulturní výchovu na téma: JSME SPOLU

28.září: státní svátek sv. Václava

28.- 30. října 2020: Podzimní prázdniny:

2.- 6. listopadu: Tematický týden: téma bude upřesněno

16. listopadu: ředitelské volno a úterý 17.11. (státní svátek)

26. listopadu: dílna Adventních věnců

20.12.2020 – 3.1.2021: Vánoční prázdniny (ředit.volno 20.-21.12.2020)

28. ledna 2021: Předání pololetního vysvědčení:

pá 29. ledna 2021: Jednodenní pololetní prázdniny

22.- 28. února 2021: Jarní prázdniny:

1.- 5. dubna 2021: Velikonoční prázdniny

30. června 2021: konec školního roku

Týdenní plán 2.A,B,C AJ (Martínková) – týden 14-18/9

Milí rodiče,

tento týden jsme s dětmi opakovaly a procvičovaly slovní zásobu z 1. třídy. Děti pracovaly ve skupinách a postupně nám prezentovaly slovní zásobu z jednotlivých témat probraných v 1. třídě (Animals, Colours, Numbers, Clothes, School, Toys). V učebnici jsme pracovali na str. 2,3, kde děti pojmenovávaly věci a hledaly je na obrázku.

Za domácí úkol měly děti přinést podepsané Informace o výuce v hodinách AJ ve 2. třídách, které ode mě dostaly již předchozí týden. Bohužel, spousta dětí to zatím nezvládla, proto Vás, rodiče, prosím o kontrolu a nápravu do příští hodiny AJ. Taky měly děti za úkol vyprázdnit portfolia z 1. třídy. Ty, co to zvládly, moc chválím a ty, co to ještě nemají, prosím o nápravu do příštího týdne.

Ve 2. třídě budeme s dětmi procvičovat slovní zásobu AJ nejen ústně, ale taky písemně. K tomu nám budou sloužit sešity, kam budeme slovíčka zapisovat a procvičovat. Dětem velmi pomůžete tím, že slovíčka z dané lekce doma procvičíte ústně i písemně a že si s nimi projdete písně a příběhy probrané ve škole.

Připomínám Vám všem odkaz, kde můžete všechno s dětmi procvičovat (jde otevřít jen přes Microsoft Edge).                https://elt.oup.com/student/happyhouse/level2/?cc=cz&selLanguage=cs

Součástí pracovního sešitu je také CD se všemi písněmi, které se budeme učit ve 2. třídě. Vřele Vám doporučuji, abyste si je s dětmi pravidelně pouštěli. Dětem to hodně pomůže.

Přeji Vám, milí rodiče a milé děti, krásné podzimní dny. 

S pozdravem, Nataša Martínková.

Angličtina 2.A,B,C,D (Andrea Běhalová) – týden 21.-25.9.,2020

Dobrý den,

Angličtina ve škole i doma: V průběhu školního roku v hodinách AJ si pravidelně opakujeme vše co jsme se již učili a naučili, abychom to nezapomněli (písničky, příběhy, slovíčka, povely, apod.). Bylo by dobré kdyby děti také doma si pravidelně opakovaly vše co se učíme ve škole na angličtině. Proto Vás prosím, pusťte doma nebo cestou na výlet v autě dětem CDéčko s písničkama, které zpíváme ve škole. Přehrajte jim příběhy a další písničky, které budu vyvěšovat zde, na školních webových stránkách.

Slovní zásoba: V pracovním sešitě (Activity Book) od stránky 81 děti najdou základní slovní zásobu ke každému Unitu/ Lekci. Tuto slovní zásobu by děti měly znát ústně a vybraná klíčová slova také vyjádřit písemně. Psaní vybraných klíčových slov si procvičujeme v pracovním sešitě (Activity Book) a v A4 linkovaném sešitě. Momentálně pracujeme se slovní zásobou k Úvodní lekci a Lekci/Unitu 1.

Žákovská knížka: Vzadu žákovské knížky (předposlední stránka) zapisujeme zapomínání pomůcek a domácích úkolů na angličtinu. Pochvaly a poznámky z chování na angličtině zapisujeme v žákovské knížce na str.24-25.

Co jsme se doposud učili?  V úvodní hodině AJ jsme se seznámili s pravidly (rules) podle, kterých bychom se všichni měli chovat, abychom v hodinách nezlobili a naopak, věnovali se angličtině a hodně se anglicky naučili. Pravidla jsme si říkali také anglicky, děti je vědí a pravidelně si pravidla opakujeme anglicky. ;-)

Jednoduché povely anglicky, které budeme používat v hodinách (classroom language), jsme se společně zopakovali také. Například děti již znají: stand up (postav se), sit down (sedni si), jump (poskoč si), open your book (otevři si knížku), close your book (zavři si knížku), listen (poslouchej), look at me (podívej se na mne), look at the picture (podívej se na obrázek), point (ukaž prstem).

Opakovali jsme si slovní zásobu z 1.třídy s obrázkovýma kartičkama, psaním slov a písničkou “The Happy House song”. Odkaz na “The Happy House song” najdete na CDéčku vloženého v pracovním sešitě (Activity Book) a zde: The Happy House song  Děti již umí k této písničce tančit. Připomněli jsme si postavy z učebnice na stránce 4-5 a procvičovali jsme si je v pracovním sešitě. Opakovali jsme si jak zdravit a představovat se anglicky “Good morning/ Hello, My name is….”, klást otázku na jméno “What’s your name?” a věk “How old are you?”, klást otázku na kdo je to “Who is this?” a loučit se “Goodbye” nebo “Bye”.

Věnovali jsme se anglické abecedě s pomocí obrázků s písmenky a říkanky “The Alphabet chant” a poskládali jsme si k abecedě puzzle. Děti by měly umět písmenka abecedy i na přeskáčku. Odkaz na říkanku “The Alphabet” najdete na CDéčku vloženého v pracovním sešitě (Activity Book) a zde: The Alphabet chant 

Alphabet song: 

 Co bude tento týden 21.-25.září?  Pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 21.-25.9. budeme pokračovat v následujícím:

 1. Tvoříme úvodní stránku do portfolia na angličtinu.
 2. Začneme Unit 1 “Animals” (Zvířata). Učíme se a procvičujeme si novou slovní zásobu (zvířátka –animals) ústně, četbou i písemně, poslechovým cvičením a písničkou.
 3. Pokračujeme v procvičování anglické abecedy.

Domácí úkol/ Homework (HW):  2.A. na úterý 22.9.          2.B, 2.C. na středu 23.9.____2.D. na pátek 25.9. 

 1. Portfolia na angličtinu máme nyní ve škole –ten, kdo ještě portfolium nedonesl, nechtˇ jej donese na angličtinu tento týden.
 2. Poslala jsem po dětech domů tištěný dokument s informací o výuce angličtiny ve 2.třídách a prosím o Váš podpis, kterým mi dáte vědět, že jste to četli a rozumíte tomu. Dokument mají děti nalepený v A4 linkovaném sešitě na angličtinu. Děti měly donést tento Vámi podepsaný dokument na hodinu angličtiny již minulý týden. Ten, kdo ještě nedonesl, nechtˇ jej donese tento týden.

Přeji všem hezký den,

Vaše paní učitelka Andrea Běhalová