Angličtina 5.A,5.C,5.D – Santana

Týdenní plán 10.6.-14.6.2019

Opakování učiva 5.ročníku – ústní i písemnou formou

Příprava na Final test

Final test

Prezentace projektů „Our city“ – tvoření otázek a odpovědí v návaznosti na projekty (5.D)

Aktivity na procvičení probrané slovní zásoby

Práce s Activity book.

Týdenní plán 5.D na 10. – 14.6.

ČJ – slovesné tvary, časování sloves, jejich pravopis + procvičování probraného učiva

M – procvičování probraného učiva, řešení zajímavých slovních úloh a matematických hříček; obvod, obsah čtverce a obdélníku, povrch a objem krychle a kvádru ve slovních úlohách, měření a rýsování úhlů

ČJS – po, st – 2.světová válka – pokračování

čt – návštěva kina Aero – animované filmy

Angličtina 5.BCD – Křížová

V týdnu od 10.6. nebudu ve škole. Budete pracovat na zadané práci: dodělávat si v pracovním sešitě cokoli, co ještě nemáte hotové (např. z lekcí 5 a 6 – nemusíte postupně).

V některé hodině se bude psát závěrečný test. Tento test neovlivní známku na vysvědčení. Slouží jako zpětná vazba pro žáky, aby viděli, co umí, a také jako jeden z podkladů pro rozdělení skupin AJ na 2. stupni.

Týdenní plán 5.D na 3. – 7.6.

ČJ – shoda několikanásobného podmětu s přísudkem + procvičování probraného učiva; DDÚ – 5.ČTL do 7.6.

M – zápis a řešení rovnic+ procvičování probraného učiva; objem a povrch krychle a kvádru, převody jednotek, osová souměrnost

ČJS – po – opakování o Evropě

st – 2.světová válka

Angličtina 5.CD – Křížová

Ústní opakování témat probraných v tomto roce – short speaking

5.D: ČT 6.6.: mít vypracovanou str. 41 v pracovním sešitě + možnost odevzdat dobrovolný DÚ (křížovka se slovíčky, která jsme se letos učili)

V týdnu od 10.6. se bude psát závěrečný test. Tento test neovlivní známku na vysvědčení. Slouží jako zpětná vazba pro žáky, aby viděli, co umí, a také jako jeden z podkladů pro rozdělení skupin AJ na 2. stupni.