Angličtina 5.B, 5.D – Křížová

5.B PO a 5.D ÚT: Minitest (slovíčka My school, school subjects)

Budeme opakovat 3. lekci (práce v učebnici str. 38 a pracovním sešitě str. 30).

5.D ČT a 5.B PÁ: odevzdat Homework 12

V týdnu od 4.3. nebude minitest. V závěru týdne budeme pravděpodobně psát souhrnný test z 3. lekce.

Týdenní plán 5.D na 25. 2. – 1.3.

ČJ – skloňování a pravopis tvrdých a měkkých přídavných jmen, stupňování příd.jm., mluvnické kategorie; DDÚ na 4.3. promyslet na sloh vlastní text; DDÚ – 4.ČTL do 1.4.

M – sčítání a odč. desetin.č. a zlomků se stejným jmenovatelem, grafy, slovní úlohy; rýsování pláště kvádru

ČJS – po – projektový den Stavíme Národní divadlo

st – Vesmír – prezentace Jonáše a Vojty

čt – návštěva ND

Angličtina 5.A,5.C,5.D – Santana

Týdenní plán 18.2.-22.2.2018

5.C – ŠVP

5.A,5.D

Pokračování v učivu 3.lekce – part D – My school

Procvičování probrané slovní zásoby ústní i písemnou formou

Práce s časopisem RR – „Different countries, different schools“ – práce s textem – čtení, překlad, nácvik správné výslovnosti,poslechové cvičení,  diskuse

Práce s AB – Poslechová cvičení

5.A – Příprava na projekt „My school“.

5.D – Prezentace projektů „My school“

 

Týdenní plán 5.D na 18. – 22.2.

ČJ – skloňování a pravopis přidavných jmen tvrdých a měkkých + procvičování probraného učiva; DDÚ – promyslet si text na slohovou práci na 4.3.; DDÚ – 4.ČTL do 1.4.

M – sčítání a odčítání desetin.č. a zlomků je stejným jmenovatelem + procvičování probraného učiva; objem a povrch krychle a kvádru

ČJS – po – Národní obrození – úvod

st – Vesmír – prezentace Claudie a Evy

Angličtina 5.B, 5.D – Křížová

V týdnu po jarních prázdninách nebude minitest.

Škola, školní předměty, školy v Británii a v ČR – práce v učebnici str. 34-35 a pracovním sešitě str. 28-29

5.D ČT 21.2. a 5.B PÁ 22.2.: odevzdat Homework 11 + mít napsaná slovíčka 3D My school

5.B PO 25.2. a 5.D ÚT 26.2.: Minitest (slovíčka My school, school subjects)

Angličtina 5.A,5.C,5.D – Santana

4.2.-8.2.2018

5.A – ŠVP

5.C,5.D

Úvod do UNIT 3 – Part B – Have you got a pet? – nová slovní zásoba – Animals

Tvoření otázek a odpovědí – kladných i záporných – s použitím HAVE GOT

Aktivity na procvičení nové slovní zásoby

Part C – Mut´s present. Práce s Activity book – poslechová cvičení

Rozšíření slovní zásoby – adjectives – popis osob a věcí

Aktivity a hry na procvičení učiva 3.lekce

Úvod do Part D – My school – nová slovní zásoba