Angličtina 5.ABCD (Kříž)

Dny v týdnu, sloveso „be“ – otázky

5.CD PO a 5.AB ÚT: minitest (sloveso „be“ – otázky, krátké odpovědi, kladné a záporné věty)

PÁ: odevzdat Homework 5 + mít napsaná slovíčka 2D What day is it today? Days of the week

5.CD PO 2.12. a 5.AB ÚT 3.12.: minitest (dny v týdnu, zájmena, tázací slova Wh-)

V současné době probíhají konzultace. Pokud chcete něco konzultovat, neváhejte se na mě obrátit.

Týdenní plán 25. 11. – 1. 12.

Vážení rodiče, milé děti,

již nám opadaly téměř všechny listy ze stromů a blíží se adventní čas. Příští týden tedy bude ještě v pracovním tempu. Některé dny si ale i přesto ozvláštníme… V úterý navštívíme knihovnu na Lužinách. Protože končíme v ČJS geografické téma Evropa a čeká nás Věda a technika, jako evokaci jsem objednala literární dílnu na téma Verne a jeho technické objevy. Ze školy budeme odcházet v průběhu první vyučovací hodiny a navrátíme se na AJ a Duhovou češtinu. S sebou prosím o vhodné oblečení a Lítačku (nebo kartičku do MK). Děti budou mít možnost si zapůjčit či vrátit knihy.

V pátek 29. bude focení jednotlivců. Děti v září obdržely poukázky k přihlášení.. Zpět se mi vrátily od těchto žáků: 11, 23, 20, 19 a 6.

Příští týden se budeme věnovat sebereflexi a probíhají KH.

A co nás čeká v jednotlivých předmětech?
ČJ

 • zdvojené souhlásky
 •  předpony s a z

M

 • čtyřúhelníky
 • dělitelnost

ČJS

 • ve středu – velký opakovací test na téma Evropa (viz. minulý TT) + vodstvo. Vše dle portfolia (stránky Kam patříme, Podnebné pásy, Svět, Hlavní města států, Sousední státy, Vodstvo + zápisy z prezentací)

Co jsme stihli tento týden: ČJ: PS do 15/3, O do 36/5, M: PS do 22/7, ČJS – vodstvo, opakování.

 

Krásný předadventní čas přeje

Pavla

Angličtina 5.ABCD (Kříž)

Sloveso „be“ – otázky, krátké odpovědi

5.CD PO a 5.AB ÚT: minitest (zájmena, přivlastňovací ´s)

PÁ: mít hotový DÚ (pracovní sešit celá str. 16 + slovíčka 2C Mickey, Millie and Mut)

5.CD PO 25.11. a 5.AB ÚT 26.11.: minitest (sloveso „be“ – otázky, krátké odpovědi, kladné a záporné věty)

Týdenní plán 18. 11. – 24. 11. 2019

Vážení rodiče, milé děti,

minulý týden byl v duchu retra, totality a snahy o vybojování si zpět svých práv a svobody. Doufám, že díky tomuto projektu budou pro děti hmatatelnější události kolem 17. listopadu.

Z důvodu technické poruchy výstavy Totální stát byl náš termín návštěvy přeložen na pondělí 18. 11. Děti s sebou nepotřebují nic mimořádného. Jen prosím o teplé oblečení a Lítačku.

Ve vestibulu školy jsou zápisové archy na konzultační hodiny. Konzultace nejsou povinné. Prosím ty, kdo potřebují něco řešit, nechť se zapíší.

Děti v pátek obdržely výpis známek, které jim aktuálně vychází v jednotlivých předmětech. Naleznete je v ŽK na str. 4.

Dále žáčci dostali závaznou přihlášku na ŠvP. Kdo má zájem se zúčastnit, prosím o její vyplnění a odevzdání. Letos pracujeme na tématu Indiáni a kovbojové.

A co nás čeká v následujícím týdnu?

ČJ

 • zdvojené hlásky
 • přídavná jména tvořená od podstatných
 • vyvození předpon S- a Z-

M

 • mnohoúhelníky – konvexní a nekonvexní, strany a úhlopříčky
 • dělitelnost, graf dělitelů

ČJS

 • vodstvo (přeloženo z minulého týdne)
 • dokončení a opakování Evropy
 • velký opakovací test ve středu 27. 11.: kontinenty, časová a podnebná pásma, hlavní města, organizace, hádání států dle jejich typických rysů, sousední státy… Vše dle získaných materiálů v portfoliu.

Co jsme stihli v tomto týdnu: ČJ PS do 15/3, O 22/32, M: PS cv. 23/4, ČJS: hlavní města států Evropy, sousední státy podrobněji – práce s učebnicí 46 – 53.

Krásné podzimní dny přeje

Pavla P.

Angličtina 5.ABCD (Kříž)

5.CD PO a 5.AB ÚT: minitest (sloveso „be“)

Přivlastňovací zájmena, přivlastňování, sloveso „be“ – otázky, kladné a záporné věty

PÁ: odevzdat Homework 4 + mít napsaná slovíčka 2A Where are you from? B My family, Family, Possessive adjectives

5.CD PO 18.11. a 5.AB ÚT 19.11.: minitest (zájmena, přivlastňovací ´s)

Týdenní plán 11.11. – 17.11.2019

Vážení rodiče, milé děti,

asi bych Vás správně ani neměla informovat o tom, co nás v příštím týdnu čeká, neboť to nezapadá do filosofie totalitního režimu :-), ale zvyk je železná opona (tedy košile).

Příští týden bude probíhat tematický týden s názvem Svoboda. Děti se budou učit i tradičním (pro nás netradičním) způsobem a zkusíme na vlastní kůži zažít minulost. Ve středu navštívíme besedu s autorem knihy TRIKOLORA, panem Šinkovským. Ve čtvrtek nás čeká návštěva výstavy Totalitní stát, kde prostřednictvím videomappingu budou děti mít možnost seznámit se s reáliemi doby před listopadem 1989.Na tento zážitek jsme objednaní v čase od 12:00 do 12:30, je umístěn na Karlově náměstí. Očekávám příchod do školy kolem 13:00, doufám, že tím nikomu nevzniknou žádné komplikace. Další happeningy budou probíhat v prostorách naší školy.

Pokud byste doma našli nějaký pěkný dobový materiál, který by se mohl hodit jako ilustrace dob minulých, prosím neváhejte je poslat po dětech… Děkuji!

ČJ

 •  Předložky x předpony
 • Zdvojené hlásy ve slovech (např. zz, nn, dd, jj…)
 • Přípona -ský

 

M

 • Dělení dvojciferným číslem
 • V druhé polovině týdne bude testík na dělení jednociferným i dvojciferným číslem

ČJS

 • Dějiny – události kolem roku 1989
 • Vodstvo – hlavní toky
 • Hospodářství Evropy
 • Opakování států a největších měst – ve čtvrtek test

Co jsme stihli v minulém týdnu: ČJ: PS do 13/7, 0: 17/1 – 3, M: PS do 20/2, Poč.: do 20/2 (jen první 4 příklady), ČJS: vyhledávání informací na internetu, orientace na mapě, věci typické pro daný stát, povrch Evropy (ČJS – modelování), státy a hlavní města.

Krásný víkend přeje

Pavla P.