Angličtina 5.A,5.C,5.D – Santana

Týdenní plán 20.5.-24.5.2019

Týdenní plán 5.D na 20. – 24.5.

ČJ – druhy podmětu a přísudku, shoda podmětu s několikanásobným přísudkem, práce na poště – vyplnění podacího lístku a složenky + procvičování probraného učiva; DDÚ – 5.ČTL do 7.6.

M – počítání s desetin.č., slovní úlohy, frausovská prostředí – test ve středu; obvod, obsah čtverce, obdélníku, objem a povrch krychle a kvádru

ČJS – po – Mnichovská dohoda; test – 1.republika

st – dokončení projektů na ŠvP – evropské státy – skupinová práce

Angličtina 5.CD – Křížová

5.C PO a 5.D ÚT: Minitest (přítomný prostý čas – kladné a záporné věty)

5.C PO a 5.D ÚT: mít hotovou zadanou práci z minulého týdne, 5.D mít v sešitě úkol Free Time

ČT: odevzdat Homework 15

Budeme dokončovat 4. lekci – přítomný prostý čas, my day, volný čas…

Týdenní plán 5.D na 13. – 17.5.

ČJ – přímá řeč a shoda podmětu s přísudkem + procvičování probraného učiva; DDÚ – 5.ČTL do 7.6.

M – počítání s desetin.č., slovní úlohy, sčítání a odčítání času; převody jednotek, obvod, obsah čtverce, obdélníku, trojúhelníku, objem a povrch krychle

ČJS – po – 1.republika – dokončení + shrnutí projektu při přespání

st – evropské státy – práce skupin na vybraném státě – příprava na ŠvP

Angličtina 5.CD – Křížová

Celý týden budete spojeni se skupinou paní učitelky Santany. Pracujte na zadané práci:

1) pracovní sešit str. 38-40 (vypracujte všechna cvičení kromě poslechu a cvičení se třemi hvězdičkami; odevzdat 5.C v PO 20.5. a 5.D v ÚT 21.5.)

2) Homework 15 (odevzdat ve ČT 23.5.)

3) jen pokud stihnete: v učebnici str. 46-47 přečtěte komiks a do sešitu vypracujte všechna cvičení, která můžete; také pokud stihnete, pište si dopředu nová slovíčka

5.D: Nezapomeňte na úkol Free Time – do ÚT 21.5.

5.C PO 20.5. a 5.D ÚT 21.5.: Minitest (přítomný prostý čas – kladné a záporné věty)

Angličtina 5.A,5.C,5.D – Santana

Týdenní plán 6.5.-10.5.2019

Opakování učiva 4.lekce

Určení času, volnočasové aktivity

Tvoření vět s použitím IN,ON,AT

Present simple – tvoření vět kladných i záporných

WH-questions

Hudební nástroje, sporty

Příprava na shrnující test 4.lekce

Shrnující test 4.lekce

Kontrola práce ve šk.s. a AB.