AJ 4.C,D (Andrea Běhalová) -týden 18.-22.3.,2019

Dobrý den,

pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 18.-22.3.,2019 budeme pokračovat v následujícím:

4.C: Pokračujeme v Unitu 5. Procvičujeme si slovní vazby „There is/ are/ isn’t/ aren’t any“ a „There are lots of…/ There aren’t many….“ různou formou. K tomu se věnujeme popisu jednotlivých lokalit podle plánku města. Nakupujeme lístek na cestu dopravními prostředky. Učíme se nasměrovat cestu od jedné lokality k druhé. Např. Turn left, go straight on, ….(Zahni doleva, jdi rovně, …). Procvičujeme si v pracovním sešitě. Připomínám, že děti si mají vypracovat v pracovním sešitě str.43/ cv.2.

4.D: Rozšíříme si slovní zásobu k Unitu 4. Začneme Unit 5 na téma „In the town“ (Ve městě). Procvičujeme si slovní zásobu (místa a instituce ve městě) ústně a písemně a slovní vazby „There is/ are/ isn’t/ aren’t any“ a „There are lots of…/ There aren’t many….“ různou formou. Procvičujeme si v pracovním sešitě. Připomínám, že písemný domácí úkol jsem dětem nezadala.

Přeji všem pěkný den,

Andrea Běhalová

Angličtina 4.A, 4.B, 4.D – Křížová

4.AB PO a 4.D ÚT: Minitest (there is, there are)

Slovní zásoba: ve městě, vazby there is, there are – otázka, kladná a záporná věta (práce v učebnici str. 29 a pracovním sešitě str. 41-42)

PÁ: odevzdat Homework 11 + mít napsanou další část slovíček z 5. lekce (left-station)

4.AB PO 25.3. a 4.D ÚT 26.3.: Minitest (there is, there are – otázka, kladná a záporná věta)

Týdenní plán 18. 3. – 24. 3.

Vážení rodiče, milé děti,

Co nás čeká v následujícím týdnu?

ČJ

 • Slovesa – osoba, číslo, čas
 • Jednoduchá a složené tvary sloves
 • Slovesný tvar určitý a neurčitý
 • Časování sloves

M

 • Geometrie – konstrukce trojúhelníků, čtverců, obdélníků
 • Velká čísla – odhady a řády
 • Převody jednotek
 • Prosím o spolupráci z domova – děti nosí rýsovací pomůcky v hanebném stavu.  Z hodiny nám potom zabere hodně času uvedení např. tužek a kružítek do přijatelného stavu…

ČJS

 • Václav IV. Zikmund Lucemburský a Jan Hus
 • Život ve středověku
 • Vymření Lucemburků – v následujícím týdnu (25. – 29. 3.) lze očekávat test na Lucemburky

25. 3. Matematický klokan

29. 3. bude školní kolo Butovického zvonečku

1.- 5. 4. sběr papíru

4. a 5. 4. budou zápisy do prvních tříd. Na naší škole mají tuto milou povinnost vždy čtvrté třídy. Děti krásně pracují na přípravě stanovišť. Prosím i o aktivní účast dětí přímo na stanovištích v odpoledních hodinách v těchto dnech… Děkuji za spolupráci

Co jsme stihli v tomto týdnu? ČJ do 58/1  Draci dokončení strany 34, M do 12/6, ČJS Václav IV., Zikmund Lucemburský a Jan Hus (uč. 28 a 34).

 

Přeji Vám překrásný den a slunečný víkend

Pavla P.

AJ 4.C,D (Andrea Běhalová) -týden 11.-15.3.,2019

Dobrý den,

Portfolia na AJ 4.D. Děti ze 4.D. mají nyní portfolia u sebe doma. Děti se mají připravovat na shrnující Test z Unitu 4 a vložit si do portfolia minimálně 10 prázdných Euroobalů. Děti ze 4.D. odevzdají portfolia v den shrnujícího testu, t.j. tento týden v úterý 12.3.

Pracovní sešity (Activity Books) 4.C: Vysbírala jsem si od dětí ve 4.C pracovní sešity (Activity Books) ke kontrole, takže je mám nyní u sebe.

Pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 11.-15.3.,2019 budeme pokračovat v následujícím:

4.C: Pokračujeme v Unitu 5. Procvičujeme si slovní zásobu (místa a instituce ve městě) ústně a písemně a slovní vazby „There is/ are/ isn’t/ aren’t any“ a „There are lots of…/ There aren’t many….“ různou formou. Povídáme si anglicky jak se dopravujeme do školy a k tomu se učíme anglické názvy dopravních prostředků. Procvičujeme si v pracovním sešitě.

4.D: Shrnující Test 4 z Unitu 4 si napíšeme v úterý 12.3. Ve čtvrtek 14.3. dokončíme projekty „Animals in the ZOO“. V pátek 15.3. prezentujeme projekty „Animals in the ZOO“ a pokud stihneme, tak si rozšíříme slovní zásobu k Unitu 4.

Přeji všem pěkný den,

Andrea Běhalová

Angličtina 4.A, 4.B, 4.D – Křížová

V týdnu nebude minitest.

Vazby there is, there are, slovní zásoba: ve městě (práce v učebnici str. 28 a pracovním sešitě str. 37, 38, 40)

PÁ: mít napsanou část slovíček z 5. lekce (bike-lake) + dobrovolný DÚ (10 kartiček se slovíčky)

4.AB PO 18.3. a 4.D ÚT 19.3.: Minitest (there is, there are)

Týdenní plán 11. – 17.3.

Vážení rodiče, milé děti,

Co nás čeká v příštím týdnu?

 • pondělí – společná hodina TV s 5.D – vybíjená
 • pátek – třídní kolo pěvecké soutěže Butovický zvoneček (dětem byly sděleny detaily)

ČJ

 • koncovky podstatných jmen
 • slovesa – osoba a číslo

M

 • Souřadnice, vztahy a závislosti (šipkový a souřadnicový zápis)
 • Trojúhelník – druhy (pravoúhlý, tupý, rovnoramenný, rovnostranný), přepona, odvěsna
 • Konstrukce trojúhelníku a čtverce
 • Osová souměrnost
 • Pyramidy, autobusy
 • Tento týden prosím opět o kontrolu, zda mají děti vše na geometrii. Děkuji za spolupráci! Kalkulačky již nebudeme potřebovat.

ČJS

 • Zikmund Lucemburský
 • Jan Hus
 • Kdo nepsal testík z ČJS (Jan Lucemburský, Karel IV., gotika), bude jej ještě psát v tomto týdnu.

Kam jsme tento týden doputovali: M 9/9, ČJ dokončení str. 56, Draci do32/9 , ČJS: shrnutí Jana Lucemburského a Karla IV, Václav IV – nové učivo.

 

Krásný víkend přeje

 

Pavla P.