Týdenní plán 18. 2. – 24. 2.

Dobrý den,

ve dne 11. – 17. 2. budou jarní prázdniny a já Vám přeji, ať si je báječně užijete. Z toho důvodu (jako každé prázdniny) nedávám domácí úkoly, aby Vám zábavu nekazily zbytečné povinnosti…

Co nás čeká po prázdninách?

ČJ

 • Dokončení vzorů podstatných jmen rodu mužského
 • Opakování mluvnických kategorií rod, životnost, pád, vzor u všech rodů + testování znalostí
 • Psaní koncovek

M

 • Převody jednotek (pro velikou nemocnost opět přesunuto)
 • Zlomky a desetinná čísla

ČJS

 • Karel IV.

V pondělí začíná Duhová čeština, tzv. mixy. Děti Vám doma budou vyprávět o její organizaci a o co se konkrétně jedná.

V úterý 19.2. po prázdninách navštívíme Muzeum Karlova mostu. Součástí prohlídky bude i komentovaná plavba parníkem po Vltavě. Cena je 130,- Kč. Peníze budu vybírat hned v pondělí po prázdninách. Na výlet budeme vycházet hned po AJ, s sebou svačinku, Lítačku, vhodné oblečení. Děti budou vždy chvilku venku a chvilku v interiéru, kde se zahřejeme. Součástí plavby je i teplý nápoj. Návrat kolem 12.35.

Kam jsme došli tento týden? ČJ strana 51 (dokončit) , Draci do 22/3, M PS do 6/4, ČJS: Jan Lucemburský, doba Lucemburků – jak se žilo na vesnici a ve městě, vzdělanost, český jazyk v době Lucemburků, pověsti o Karlu IV….

Přeji Vám překrásné prázdniny plné sněhu a smíchu.

Pavla

AJ 4.C,D (Andrea Běhalová) -týden 18.-22.2.,2019 (jarní prázdniny 11.-15.2, škola je zavřená)

Dobrý den,

pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 18.-22.2.2019 budeme pokračovat v následujícím:

4.D: Dokončujeme Unit 4. Procvičujeme si popis zvířat (vzhled, potrava, kde žijí,…) a porovnávání zvířat. Vydáme se do ZOO a spolu s místníma předložkama popisujeme a ptáme se kde v ZOO jsou zvířata umístěna. Procvičujeme si v pracovním sešitě. Opakujeme si slovíčka k Unitu 4 a množné číslo u podstatných jmen formou minitestů. V úterý 19.2. si zkontrolujeme DÚ (napsaná slovíčka zvířat z Unitu 4 a opravy k Testu 3 napsané v A4 sešitě. Děti ve 4.D. mají donést rodičem podepsaný Test 3 spolu s opravama.

4.C: Opakujeme si Unit 4 formou minitestů a čteme anglické texty o zvířátkách. Připravujeme se na shrnující Test 4. Termín Testu 4 ještě upřesníme. Písemný DÚ jsem dětem ve 4.C. nezadala.

Přeji všem dětem a rodičům hezké jarní prázdninové volno.

Andrea Běhalová

Angličtina 4.A, 4.B, 4.D – Křížová

V týdnu po jarních prázdninách nebude minitest.

Zvířata, stupňování krátkých přídavných jmen, předložky určující místo – práce v učebnici str. 25-26 a pracovním sešitě str. 33-34

PÁ 22.2.: odevzdat Homework 9

4.A PO 25.2. a 4.D ÚT 26.2.: Minitest (zvířata), 4.B zimní švp

AJ 4.C,D (Andrea Běhalová) -týden 4.-8.2.,2019

Dobrý den,

pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 4.-8.2.2019 budeme pokračovat v následujícím:

4.D: Pokračujeme v Unitu 4. Procvičujeme si slovní zásobu v kladných a záporných větách „It is/isn’t…“, „They are/aren‘t….“ formou příběhu. Učíme se popsat zvířata (vzhled, potrava, kde žijí,…) a porovnat je s jinýma zvířatama. Hrajeme hry v rámci tohoto učiva a poslechneme si říkanku. Procvičujeme si v pracovním sešitě. V úterý 5.2. si zkontrolujeme DÚ v pracovním sešitě str.28 (pouze ty děti,které nevypracovaly minulý týden).

4.C: Minulý týden jsme byli spojeni s druhou polovinou třídy a museli jsme pozměnit plán výuky. Dokončujeme Unit 4. Vydáme se do ZOO a spolu s místníma předložkama popisujeme a ptáme se kde v ZOO jsou zvířata umístěna. Procvičujeme si v pracovním sešitě. Opakujeme si slovíčka k Unitu 4 a množné číslo u podstatných jmen formou minitestů. V úterý 5.2. si zkontrolujeme DÚ (napsaná všechna slovíčka k Unitu 4).

Přeji všem pěkný den,

Andrea Běhalová

Angličtina 4.A, 4.B, 4.D – Křížová

V týdnu od 4.2. ani v týdnu po jarních prázdninách nebude minitest. Žáci, kteří ještě nepsali souhrnný test z 3. lekce, si ho napíší.

Zvířata, přídavná jména, časování slovesa to be=být (práce v učebnici str. 23-24 a v pracovním sešitě str. 29-31)

PÁ: mít napsaná slovíčka (Unit 4) + možnost odevzdat dobrovolný DÚ (kartičky se slovíčky)

Týdenní plán 4. 2. – 10. 2. 2019

Vážení rodiče, milé děti,

po pololetních prázdninách nás čeká mnoho nové látky, tak načerpejte potřebnou sílu a hurá do nového pololetí. Přeji Vám v něm mnoho štěstí, zdraví a nadšení!!!

ČJ

 • Opakování rod, číslo, pád a vzor u podstatných jmen rodu ženského a středního (i testování znalostí)
 • Vyvození mluvnických kategorií i rodu mužského (+ životnost)

M

 • Převod jednotek (z minulého týdne)
 • Práce s daty
 • Děti opět dostanou nové PS2

ČJS

 • Prosím o přinesení encyklopedií o historii ČR
 • Lucemburkové – Jan Lucemburský a Karel IV.

AKCE.

V pátek bude divadelní představení Karel Čapek: Pošťácká pohádka v divadle Glans, cena 80,- Kč, bude hrazeno z TF. Výuka probíhá dle rozvrhu…

V tomto pololetí pojedeme dne 15. 5. do středověké vesnice Botanicus. Cena bude 340,- Kč, vybírat se bude počátkem dubna (píši pro jistotu dopředu). Výlet není povinný, v případě Vašeho nesouhlasu bude Vašemu dítku zajištěna výuka v jiné třídě.

V blízké době také navštívíme muzeum Karlova mostu. Neude hrazeno z TF (cena 130,- Kč), datum bude upřesněn v dostatečném předstihu.

V tomto týdnu budou psát prověrku znalostí z ČJS ti, kdo ji ještě nepsali (opakování pravěk – poslední Přemyslovci).

Příští týden budou jarní prázdniny…

Pro chybějící – kam jsme došli v PS? ČJ: dokončení str. 49, Draci: dokončení str. 16, M: dokončení celého PS1 (nevyplněné úkoly můžete doplnit cvičně :-)), Početníček: celá str. 48.

 

Krásný prodloužený víkend a báječný první týden nového pololetí Vám přeje

 

Pavla P.