Angličtina 4.ABD – Křížová

4.AB PO a 4.D ÚT: Minitest (slovíčka ze str. 36-37 v učebnici)

4.AB PO a 4.D ÚT: mít hotovou zadanou práci v pracovním sešitě z minulého týdne

Dny v týdnu, volný čas (práce v učebnici str. 39-40 a v pracovním sešitě str. 54-55)

V týdnu od 27.5. nebude minitest.

Týdenní plán 20. – 26. 5.

Vážení rodiče, milé děti,

 

tento týden již bude ve znamení příprav na ŠvP (příští pondělí již odjíždíme). Prosím tedy všechny, aby mi do čtvrtku přinesli veškerou dokumentaci k ŠvP a doplatek 1000,-. Děkuji za spolupráci!

Co nás čeká v jednotlivých předmětech?

ČJ

 • Podmět a přísudek – shoda
 • Slovesa – upevňování znalostí

M

 • Opakování prostředí (algebrogramy, hadi, Lesoň…)
 • Geometrické konstrukce – opakování konstrukcí trojúhelníku, čtverce, obdélníku, rovnoběžek, úhlopříček…
 • Je potřeba mít s sebou ve škole rýsovací potřeby v odpovídajícím stavu…

ČJS

 • Vycházka do okolí školy – opakování dřeviny x byliny, části rostlin, druhy rostlin v okolí školy…
 • Průběžná práce na projektu Živočichové dle stanovených kritérií (děti si vylosovaly tento týden skupinu i téma)

Ve středu bude potřeba na VV vlna (viz. informace na třídních schůzkách).

Kam jsme tento týden došli: Tentokrát nevyplňuji z důvodu mé páteční nepřítomnosti ve škole (úmrtí v rodině).

 

Hezký víkend

Pavla P.

AJ 4.C,D (Andrea Běhalová) -týden 20.-24.5.,2019

Dobrý den,

Portfolia na AJ 4.C: Děti ze 4.C. mají nyní portfolia u sebe doma. Některé děti si mají portfolium dát znovu do pořádku. Děti donesou portfolia zpět na angličtinu v den shrnujícího Testu z Unitu 6, t.j., ve středu 22.5. Portfolium hodnotíme známkou.

Portfolia na AJ 4.D: Minulý týden jsme si vysbírali portfolia k hodnocení známkou. Některé děti neodevzdaly portfolium, proto tento týden v úterý 21.5. děti, které ještě neodevzdaly, by jej měly odevzdat.

Pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 20.-24.5. budeme pokračovat v následujícím:

4.C:  Tento týden v pondělí 20.5. a v úterý 21.5. si opakujeme Unitu 6  a věnujeme se četbě anglických knížek pro děti :-) Shrnující Test 6 z Unitu 6 si napíšeme ve středu 22.5. Připomínám, že děti si mají za domácí úkol vypracovat v pracovním listu cvičení s četbou textu a napsat si slovíčka k Unitu 6 do 3.skupin, které jsme si říkali ve vyučovací hodině.

4.D: Tento týden dokončíme Unitu 6, opakujeme si Unitu 6 a připravujeme se na shrnující Test z Unitu 6. Termín shrnujícího Testu 6 ještě upřesníme. Procvičujeme si a poté hodnotíme známkou rozhovory na téma „Free time“ –„Do you like  swimming? No, I don’t. Yes, I do.“ Pracujeme v pracovním sešitě a s pracovním listem. Věnujeme se četbě anglických knížek pro děti :-) Připomínám, že děti si mají za domácí úkol vypracovat v pracovním sešitě str.51/cv.2, str.52/cv.2, str.53/cv.3.

Přeji všem krásné jarní dny,

Andrea Běhalová

AJ 4.C,D (Andrea Běhalová) -týden 13.-17.5.,2019

Dobrý den,

Portfolia na AJ 4.D. Děti ze 4.D mají nyní portfolia znovu u sebe doma. Děti si mají dát portfolia do pořádku, t.j., přidat minimálně 10 prázdných Euroobalů, postupně podle probraných Unitů 1-5 si vše do portfolia založit a také si v portfoliu vše uložit tak, aby se nic nepřekrývalo v Euroobalech. Děti si mají donést portfolia zpět do školy a odevzdat je ve čtvrtek 16.5. Portfolia na angličtinu hodnotíme známkou.  

Pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 13.-17.5. budeme pokračovat v následujícím:

4.C:  Tento týden některým dětem znovu pošlu portfolium domů, protože po kontrole některá portfolia nejsou zcela v pořádku. Děti by si měly dát portfolium pořádně do pořádku. Portfolia na angličtinu hodnotíme známkou. Tento týden si opakujeme Unit 6 a připravujeme se na shrnující Test 6, který si napíšeme příští týden v úterý 21.5. Navíc ústně zkoušíme rozhovory na téma „Hobbies/ Free time activities“. Pracujeme v pracovním sešitě na cvičeních k Unitu 6. Věnujeme se mini-projektu „My week“. Na mini-projektech děti pracují samostatně pouze ve škole. Ústní prezentace u tohoto mini-projektu není. Věnujeme se četbě anglických knížek pro děti :-)

4.D: Tento týden jsme spojeni s druhou polovinou třídy a pokračujeme v Unitu 6. Napíšeme si minitest na dny v týdnu. Dokončujeme ústní zkoušení na nasměrování cesty. Např. Turn left, go straight on, ….(Zahni doleva, jdi rovně, …). Pracujeme v pracovním sešitě na cvičeních k Unitu 6. Věnujeme se mini-projektu „My week“. Na mini-projektech děti pracují samostatně pouze ve škole. Ústní prezentace u tohoto mini-projektu není. Věnujeme se četbě anglických knížek pro děti :-)

Přeji všem krásné jarní dny,

Andrea Běhalová

Angličtina 4.BD – Křížová

Celý týden budete spojeni s druhou skupinou nebo budete mít supl. Pracujte na zadané práci:

1) pracovní sešit str. 52 a 54 (vypracujte všechno kromě poslechů; odevzdat 4.B v PO 20.5. a 4.D v ÚT 21.5.)

2) pracovní sešit str. 87-92 (vypracujte všechno kromě poslechů; odevzdat 4.B v PO 20.5. a 4.D v ÚT 21.5.)

3) jen pokud stihnete: přečtěte si všechny příběhy o Colinovi v učebnici; také pokud stihnete, vymyslete, nakreslete a napište do bublin vlastní příběh o Colinovi

4.B PO 20.5. a 4.D ÚT 21.5.: Minitest (slovíčka ze str. 36-37 v učebnici)

Týdenní plán 13. 5. – 19. 5.

Vážení rodiče, milé děti,

tento týden bude opět plný nevšedních akcí.

14. 5. se děti seznámí s prací s dokumentem z cyklu Jeden svět (ve škole).

15. 5. jedeme do středověké vesnice Botanicus. Vše platí dle letáku, který byl přiložen u přihlášky. Odjezd v 8:00, sraz v 7:45 před školou. Návrat 13:15 – 13:45. Oběd bude ve ŠJ posunut na tuto dobu.

Ráda bych požádala zejména rodiče, aby vypravovali své děti na dobrovolné i školní akce včas, neboť svým pozdním příchodem narušují chod akce i bezpečnost ostatních dětí. Děkuji!

Naopak bych ráda upřímně poděkovala všem, co se zapojili do přípravy pokrmů na náš evropský raut. Naše jazýčky si krásně pocestovaly :-). A zbylo jen opravdu málo Vašich dobrot! Děti byly při přespávání úžasné. Mají mojí velikou pochvalu!!!

Blíží se ŠvP, někteří již posílají dokumentaci a doplatky. Děkuji za tuto spolupráci. Nezapomeňte na platný dotazník zdravotní způsobilosti (platnost 2 roky, potvrzeno od lékaře, mělo by Vám platit loňské).

Co nás čeká?

ČJ

 • Slovesa – opakování (testík z min. týdne…)
 • Podmět a přísudek

M

 •  Rovnice v různých prostředích
 • Převody jednotek – čas a hmotnost
 • Násobení dvojciferným číslem (propedeutika)

ČJS

 • Botanikus – život ve středověku na vlastní kůži
 • Živá příroda – podmínky života, živá a neživá příroda
 • Můj biotop

Co jsme stihli: ČJ do 66/3, 4, M do 27/11 + čas a hmotnost, ČJS – kritéria k hodnocení projektu Biotop.

Všem maminkám přeji krásný svátek a tatínkům odpočinek

Pavla P.