Angličtina 5.ABCD (Kříž)

Komiks Mut´s present, have got

5.CD PO a 5.AB ÚT: minitest (sloveso have got – otázky, kladné a záporné věty)

5.A PO: odevzdat Homework 7 + mít napsaná slovíčka 3B Mut´s present, Colours, Other adjectives

PÁ 7.2.: mít hotový DÚ (pracovní sešit str. 25 + mít napsaná slovíčka 3D My school, School subjects)

Týdenní plán 27. 1. – 2. 2. 2020

Vážení rodiče, milé děti,

v následujícím týdnu si děti přinesou domů svá vysvědčení. Doufám, že jejich práci oceníte… Známky, které děti nyní získávají, budou zapsány do Bakalářů až v následujícím týdnu, neboť již platí na druhé pololetí.

A nyní několik akcí na tento týden: V pondělí budeme psát matematickou soutěž – Pythagoriádu. Původně čtvrteční termín dílny RWCT byl přesunut na středu. Ve čtvrtek bude vysvědčení a bude o hodinu zkrácená výuka na 11:40 (prosím o podpis v ŽK). V pátek nás čeká pro děti zasloužený odpočinek.

A co nás čeká v jednotlivých předmětech?

ČJ

 • Vyjmenovaná slova – testování
 • Slovní druhy – opakování

M

 • Pythagoriáda
 • Opakování formou testu sčítání a odčítání zlomků se stejným jmenovatelem, převod zlomku na desetinné číslo, výpočet části např. 3 čtvrtiny z 88, sčítání a odčítání desetinných čísel tento či příští týden.
 • Násobení desetinných čísel
 • Tělesa – povrch, objem, kostra, jednotky (z minulého týdne)
 • Prosím o donesení papírové krabice libovolné velikosti

ČJS

 •  Opakování doposud získaných informací

Pro chybějící: M Poč: str. 25 – 32, PS: str. 29 + 39/3, ČJ PS: 29 – 32, ČJS Cosmos Discovery, vznik Země – video,PL: Měsíc – jeho pohyby, příliv a odliv, vzhled. PL: Sluneční soustava.

Dny otevřených dveří a dílny pro rodiče

Krásný a pohodový víkend přeje

Pavla

Angličtina 5.A, 5.B, 5.C a 5.D – Kloudová

V pátek se uzavřely známky za 1. pololetí a od tohoto týdne už běží pololetí nové.
Dnes (v pondělí) budou ještě mít děti spojené hodiny, zítra už přijdu a budeme pokračovat v procvičování slovesa have got – mít (Unit 3). Učíme se kladné věty (I have got, you have got, he-she-it has got ….. a zkrácené tvary – I´ve got, you´ve got, he´s got, she´s got, it´s got ….) a zápor I have not got – you have not got – he, she, it has not got ….. a opět zkrácené tvary (I haven´t got – you haven´t got – he, she, it hasn´t got…..)
V tomto týdnu začneme i otázku Have you got …..? Has she got…..? Has your brother got…..?
Budeme také sloveso have got (mít) kombinovat ve větách se slovesem be (být) – např. I am Honza. I am from Prague. I am tall and I have got short brown hair. My sister is ten, she is short and she has got blue eyes. Podobné věty budeme tvořit, aby se děti naučily používat obě slovesa v kontextu. (Zpočátku se pletou hlavně zkrácené tvary).
V Pracovním sešitě budou mít všichni dokončenou Unit 2 až do str.21 včetně sloupečku I CAN (umím).
Pokud jsou děti nemocné, je třeba si zkusit pustit CD, které je vložené vzadu v pracovním sešitě a pokusit se doplnit to, co my ve škole uděláme. Stává se často, že děti přijdou i po delší době do školy, nedoplní si nic z toho, co zameškaly a pak to doháníme v hodinách s dětmi, které už to mají hotové. Je potřeba to alespoň zkusit a pokud to děti nezvládnou doma, pak musí hned po zameškaných hodinách samy od sebe přijít a říct, co nemají a co potřebují pomoci doplnit.
Krásný týden MKloudová

Angličtina 5.ABCD (Kříž)

Zvířata, sloveso „have got“ – otázky, krátké odpovědi, kladné a záporné věty

5.CD PO a 5.AB ÚT: minitest (have got – kladné a záporné věty, slovíčka 3A)

PÁ: odevzdat Homework 7 + mít napsaná slovíčka 3B Mut´s present, Colours, Other adjectives

5.CD PO 27.1. a 5.AB ÚT 28.1.: minitest (sloveso have got – otázky, kladné a záporné věty)

Týdenní plán 20. 1. – 26. 1.

Vážení rodiče, milé děti,

příští týden půjdeme ve středu na výstavu Cosmos Discovery. Proto prosím, abyste od pondělí do školy nosili 190,-Kč na vstupné. S sebou budete potřebovat to samé, jako jste si nesli do hvězdárny.

V úterý nás čeká třídní kolo Poetického shledání. Každý z Vás se bude prezentovat vhodnou básničkou o minimálním počtu tří slok. Dále odevzdáte úhledný opis básně (přednes i text budou hodnoceny).

V úterý 28. 1. od 17 hodin máte dále možnost navštívit naši školu v rámci Dnu otevřených dveří pro šesťáky. Můžete navštívit druhostupňové učebny a ptát se paní ředitelky na vše, co by Vás o chodu vyšších ročníků zajímalo.

Tento ani příští týden nebudou Šablonky.

30. 1. dostanete vysvědčení a na 31.1. si můžete naplánovat prázdninový program…

A co nás čeká v jednotlivých předmětech?

ČJ

 • Bě, pě, vě – upevňování znalostí – koncem týdne je již možné testování
 • Vyjmenovaná slova – opakování (i klasifikované)
 • Slovní druhy – opakování

M

 • sčítání a odčítání desetinných čísel a zlomků (se stejným jmenovatelem)
 • převody zlomků na DČ
 • tělesa – názvy, podstava, stěna, hrana, objem, povrch
 • převody jednotek – centimetry, centimetry čtvereční a krychlové

ČJS

 • Vesmír – dokončení prezentací
 • výstava

Všem přeji pohodové zakončení prvního pololetí

 

Pavla