Týdenní plán 3.C,D AJ2 (Martínková) – týden 16.-20.9.

Dobrý den, milí rodiče,

minulý týden (9.-13.9) jsme se s dětmi seznámili, prošli jsme si třídní pravidla, připomněli jsme si všechny pomůcky, které budou v hodinách potřebovat a se kterými budeme pracovat (prosím na to nezapomínat, protože jakákoli absence pomůcek zdržuje práci celé třídy!). Děti si ozdobily svůj třídní domeček, připomněly si postavy z Happy House, zopakovaly slovní zásobu z 2. třídy. Za DÚ měly přečíst s rodiči a podepsat „Informace o výuce AJ“. 

Dále jsme pracovali v učebnici na str. 2,3 (seznámili jsme se s Happy Street), na str. 4, 5 (poslouchali jsme, četli, překládali, dramatizovali oba rozhovory), procvičovali jsme podobné rozhovory s reálnými lidmi. Na str. 7 jsme četli (3.C,D) a procvičovali a psali (3.D). DÚ zatím nesplnili všichni, prosím, dohlédnout na to, aby to do úterý 17.9. děti měly přečtené, podepsané i vlepené na 1. straně sešitu!

V týdnu 16.-20.9. plánujeme dále procvičovat pozdravy a loučení, čtení, mluvení i psaní jednotlivých frází tak, aby se děti dobře připravily na test na konci lekce, který bude v týdnu od 23.9. Budeme taky pracovat na projektu s uvedeným tématem.

Mockrát děkuji a přeji Vám i Vašim dětem hezký týden, Nataša Martínková.

 

Angličtina 3.A,3.B,3.C,3.D – Santana

Týdenní plán 9.-13.9.2019

Kontrola podpisů – informace o výuce angličtiny  2019/2020 (vlepené ve šk.s.)

Úvod do Unit 1 – Welcome to Happy Street

Zopakování osob a míst z minulého školního roku a seznámení se s novými osobami (viz. CB str.2-3)

Scénky – seznamování, loučení (CB str.4,7)

Příběh „Who´s this?“ – poslech, překlad, nácvik správné výslovnosti, dramatizace (CB str.5)

Opakování – ústní i písemnou formou – číslovky 1-10 (CB str.6)

Poslechová cvičení – zapisování číslovek 1-10

Rozšíření slovní zásoby číslovky 11-100 (v testu se ale objeví pouze 1-10)

 

 

Angličtina 3.A,3.B,3.C,3.D – Santana

Úvodní hodina:

Třídní pravidla

Informace o výuce angličtiny ve školním roce 2019/2020  – Děti mají vlepeno ve školním s. Některé děti sešit neměly, ty dostanou kopii až poté, co budou mít sešit.

První domácí úkol v tomto školním roce byl nechat informace o výuce podepsat alespoň jedním z rodičů.

Rozšíření slovní zásoby – Rules Minions

Angličtina 2.A,2.B,2.C,2.D – Santana

Týdenní plán 10.6.-14.6.2019

Final test – Shrnující test učiva 2.ročníku

Příští týden budeme mít poslední hodinu v tomto školním roce. Proto chci Vám i Vašim dětem už nyní popřát  pohodové léto plné odpočinku a krásných zážitků!!!

Veronika Santana 

 

Angličtina 2.D – Křížová

Opakovali jsme učivo probrané v tomto školním roce. Učili jsme se nová slovíčka – oblečení.

DÚ: do sešitu nakreslit 6 obrázků oblečení ze str. 37 v UČ a napsat anglicky jejich názvy

Příště: závěrečný test

Závěrečný test neovlivní hodnocení na vysvědčení, ale bude sloužit jako jeden z podkladů pro rozdělení skupin AJ v příštím školním roce.

Angličtina 2.A,2.B,2.C,2.D – Santana

Týdenní plán 3.6.-7.6.2019

Rozdání opravených testů Unit 5

Upozornění pro rodiče:

Děti si mají do své ŽK průběžně  zapisovat  výsledky každého testu – za tento školní rok jsme psali 5 shrnujících testů a opravené testy si děti ukládají do portofolia. Každý test má být podepsaný jedním z rodičů, stejně tak záznam v ŽK.

Prezentace Minibook „Clothes by…“

Procvičování slovní zásoby 6. lekce – ústní i písemnou formou

Práce s AB – opakování – barvy oblečení (AB str. 54,5)

Odpovídání na otázky: „What are you wearing?“ „Are you wearing …?

Příprava na shrnující test učiva 2.ročník: Děti mají za D.Ú projít si slovní zásobu Unit 1 – Unit 6 (viz. vložené kopie v portfoliu). V příštím týdnu budou děti psát shrnující test probraného učiva za celý tento školní rok. 

2.A, 2.B,2.D (kromě 2.C – ta bude Unit 7 probírat 17.6.) :

„Úvod do Unit 7

Playtime – nová slovní zásoba – poslech, překlad, nácvik správné výslovnosti

Práce s AB „What are you doing?“