Týdenní plán 3.C,D AJ (Martínková) – týden 27.-31.1.

Milí rodiče!

V úterý se s dětmi podíváme na opravené testy z minulého týdne. Projdeme si věci, které byly problematičtější a kde děti chybovaly nejvíc. Doma si je do středy opravit a Vámi podepsané mi je hned ve středu přinesou zpátky. V úterý hned začneme 5. lekci – „At the park“, kde se seznámíme s novými slovíčky, které si zároveň procvičíme. Co se týče gramatiky, tak v této lekci se zaměříme na sloveso MÍT – „Have you got?“, „Yes, I have.“, „No, I haven´t.“, „I have got …“, „I haven´t got …“. V učebnici na str. 28 nás čeká píseň „I´ve got a ball“, kterou si společně zazpíváme. Do svých sešitů si děti zapíšou nová slovíčka.

Ve středu budeme pokračovat 5. lekcí. Budeme pracovat v pracovním sešitě na str. 40, kde je poslech a jednoduché cvičení na zopakování nových slovíček. Dále budeme pokračovat v učebnici na str. 29 poslechem, čtením s porozuměním a překladem příběhu „Let´s play football!“. 

SLOVNÍ ZÁSOBA: a ball, a kite, a plane, a boat, a bike, a skateboard, Let´s go!, Let´s play!, všechny výše uvedené tvary slovesa „to have got“.

Páteční hodina AJ nebude z důvodu pololetních prázdnin.

V příloze Vám, milí rodiče, posílám foto projektů „My favourite menu“, které se dětem moc povedly a z kterých mám velkou radost. Potěšte se nimi i Vy!

Mějte se hezky a přeji Vám hezké zimní dny, Nataša Martínková.

Angličtina 3.A,3.B,3.C,3.D – Santana

Týdenní plán 27.1. – 31.1.2020

Soutěže a aktivity na procvičení slovní zásoby 4.lekce

Procvičování ústní i písemnou formou

Příprava na shrnující test Unit 4 (3.A,3.B – 3.2.2020, 3.C,3.D – 4.2.2020)

Příští týden proběhne kontrola práce ve šk.s, a AB

Angličtina 3.A,3.B,3.C,3.D – Santana

Týdenní plán 20.1.-24.1.2020

Prezentování projektů „Food“

Tvoření vět v návaznosti na projekty

Procvičování – tvoření vět kladných i záporných s použitím „I like…/I don´t like…“, „He/She likes…/He/She likes…/He/She doesn´t like…

Společná kontrola práce v AB

Hry a aktivity na procvičení probrané slovní zásoby 4.lekce, příprava na shrnující test.

Týdenní plán 3. C,D AJ (Martínková) – týden 20.-24.1.

Milí rodiče,

příští týden v úterý děti čeká již avizovaný test ze 4. lekce. Tento týden jsme si ještě procházeli podobné typy cvičení, které budou i v testu, tak věřím, že se na to všichni dobře připraví a dobře to zvládnou.

Ve středu bychom měli pracovat na tématu – Czech and British currency a rozvíjet slovní zásobu větami „How much is it?“, „It´s five pounds. „Can I buy a book?“, „How much has Polly got?“ – děti dostanou kopii z novější verze učebnice. V pracovním sešitě to bude str. 34.

V pátek bychom měli ještě procvičit nakupování ovoce na trhu – taky na kopii z novější verze učebnice – „Can I have four bananas, please?“ a následně v pracovním sešitě na str. 37. Zbývající čas věnujeme poslechu a práci v pracovním sešitě na komiksu „Colin in Computerland – Part 3“ – str. 36.

Jelikož tímto týdnem ukončíme 4. lekci, během příštího týdne si budu od dětí vybírat ke kontrole pracovní sešity i sešity z angličtiny. Prosím, zkontrolujte s dětmi, že mají vše dodělané. Dětem budu držet palce, ať dobře zvládnou test a Vám všem přeji pokojné zimní dny, Nataša Martínková.

Angličtina 3.A,3.B,3.C,3.D – Santana

Týdenní plán 13..-17.1.2020

Dokončení prezentace projektů „My present“

Říkanka „I like pizzas“ – poslech, překlad

Hádanková hra – procvičování slovní zásoby 4.lekce – Food

Scénka – nakupování

Práce s AB – poslechová cvičení – následná společná kontrola správnosti

Rozšíření slovní zásoby – fruit and vegetables

Příprava na projekt „Food“.

Týdenní plán 3. C,D AJ (Martínková) – týden 13.-17.1.

Milí rodiče,

příští týden budeme s dětmi dále procvičovat v 4. lekci a připravovat se na test, který bude v úterý 21.1. Tady je seznam toho, co by děti měly na test zvládnout (ústně i písemně):

I like………..
I don´t like……………
Do you like……?
Yes, I do.
No, I don´t.

Can I have…………?
Anything else?
 
Slovní zásoba: an apple, an orange, a cake, a pear, a banana, an ice cream, pizza, pasta, chocolate, orange juice, coffee, tea, water, milk, a pepper, a tomato, a mushroom
V úterý budeme s dětmi pracovat na projektu „My favourite menu“. Dneska jsme si vysvětlili a ukázali, jak to asi bude vypadat. Děti si budou vyrábět svoje vlastní jídelní lístky, resp. menu – polévka, hlavní jídlo, dezert, nápoj, tzn. že bude rozdělené na 4 části. V každé části bude text a obrázek (obrázek můžou buď vymalovat nebo vytisknout, pokud mají doma možnost). Bude tam i níže uvedený text, který děti budou psát na menu v úterý, příp. středu. DOMA PROTO, PROSÍM, NIC NEDĚLEJTE!!!
I like ________ soup but I don´t like _________ soup.
I like ___________ (hlavní jídlo s využitím slovíček, které známe, nemusí být nic složitého) but I don´t like _________ .
I like __________ (dezert) but I don´t like ____________ ..
I like ___________ (nápoj) but I don´t like ____________.
Děti si mají vymyslet svůj vlastní název restaurace, např. White Horse Restaurant, Golden Fish Restaurant, …. atd.
Příští týden v pátek pak budou děti projekt prezentovat.
Mezitím ve středu budeme ještě procvičovat gramatiku, hlavně v psaném projevu tak, abychom s dětmi prošli všechno, co je potřeba umět na test.
Mockrát Vám všem děkuji a přeji hezké dny, Nataša Martínková.