Angličtina 2.A,2.B,2.C,2.D – Santana

Týdenní plán 10.6.-14.6.2019

Final test – Shrnující test učiva 2.ročníku

Příští týden budeme mít poslední hodinu v tomto školním roce. Proto chci Vám i Vašim dětem už nyní popřát  pohodové léto plné odpočinku a krásných zážitků!!!

Veronika Santana 

 

Angličtina 2.D – Křížová

Opakovali jsme učivo probrané v tomto školním roce. Učili jsme se nová slovíčka – oblečení.

DÚ: do sešitu nakreslit 6 obrázků oblečení ze str. 37 v UČ a napsat anglicky jejich názvy

Příště: závěrečný test

Závěrečný test neovlivní hodnocení na vysvědčení, ale bude sloužit jako jeden z podkladů pro rozdělení skupin AJ v příštím školním roce.

Angličtina 2.A,2.B,2.C,2.D – Santana

Týdenní plán 3.6.-7.6.2019

Rozdání opravených testů Unit 5

Upozornění pro rodiče:

Děti si mají do své ŽK průběžně  zapisovat  výsledky každého testu – za tento školní rok jsme psali 5 shrnujících testů a opravené testy si děti ukládají do portofolia. Každý test má být podepsaný jedním z rodičů, stejně tak záznam v ŽK.

Prezentace Minibook „Clothes by…“

Procvičování slovní zásoby 6. lekce – ústní i písemnou formou

Práce s AB – opakování – barvy oblečení (AB str. 54,5)

Odpovídání na otázky: „What are you wearing?“ „Are you wearing …?

Příprava na shrnující test učiva 2.ročník: Děti mají za D.Ú projít si slovní zásobu Unit 1 – Unit 6 (viz. vložené kopie v portfoliu). V příštím týdnu budou děti psát shrnující test probraného učiva za celý tento školní rok. 

2.A, 2.B,2.D (kromě 2.C – ta bude Unit 7 probírat 17.6.) :

„Úvod do Unit 7

Playtime – nová slovní zásoba – poslech, překlad, nácvik správné výslovnosti

Práce s AB „What are you doing?“

 

Angličtina 2.D – Křížová

Četli jsme příběh o domečku pro panenky na str. 34 v UČ a opakovali jsme si slovní zásobu (poslechová cvičení v PS str. 39 a 44).

DÚ: PS str. 43 a dokončit str. 44

Příště: opakování

Při některé červnové hodině budeme psát závěrečný test. Tento test neovlivní hodnocení na vysvědčení, ale bude sloužit jako jeden z podkladů pro rozdělení skupin AJ v příštím školním roce.

Angličtina 2.A,2.B,2.C,2.D – Santana

Týdenní plán 27.5.-31.5.2019

Úvod do Unit 6 – Summer time

Nová slovní zásoba – oblečení (CB str.36-37) počasí (AB str.52)

Procvičování ústní i písemnou formou

Práce s AB – poslechová cvičení (AB str.50)

Písnička „My summer song!“

Práce s textem – četba, překlad (CB.str.39)

Příprava na D.Ú (AB str.79)

Rozšíření slovní zásoby – Práce s knihou – „The old woman who lived in a Shoe“

Hry a aktivity na popis osob – oblečení (He/She is wearing…)