Angličtina 2.A,2.B,2.C,2.D – Santana

Týdenní plán 18.3.-22.3.2019

2.B, 2.A

Práce s AB – části těla

Prezentace minibook „Paint by…“

Příprava na D.Ú (AB.str.35,37)

Rozšíření slovní zásoby – práce s knihou – Rumpelstiltskin/Rampelník.

2.C

Procvičování slovní zásoby Unit 4 – části obličeje /těla

Práce s D.Ú. z minulé hodiny

Rozšíření slovní zásoby – barvy vlasů

Práce v AB. Příprava na D.Ú

Básnička „I´ve got…“ – poslech, překlad, nácvik správné výslovnosti

Práce s textem – příprava na D.Ú (My minibook – Paint by…)

2.D – opakování probrané slovní zásoby 4.lekce

 

Angličtina 2.A,2.B,2.C,2.D – Santana

Týdenní plán 11.3.-15.3.2019

2.C – Shrnující test 3.lekce. Kontrola práce v AB a šk.s.

2.A,2.B,2.D

Procvičování slovní zásoby Unit 4 – části obličeje /těla

Práce s D.Ú. z minulé hodiny (AB str.30)

Rozšíření slovní zásoby – barvy vlasů  Práce v AB (str.32)

Příprava na D.Ú. (AB str.33)

Básnička „I´ve got…“ – poslech, překlad, nácvik správné výslovnosti (CB str.27)

Práce s textem  (CB str.28)

Příprava na D.Ú. (AB str.75)

 

Angličtina 2.A,2.B,2.C,2.D – Santana

Týdenní plán 4.3.-8.3.2018

2.C – Hodina zrušena, školní akce s TU

2.A,2.B,2.D

2.A – Shrnující test 3.lekce, Kontrola portfolií a práce ve šk.s. a AB

2.B, 2.D

Úvod do Unit 4 – Parts of the body

Nová slovní zásoba – poslech, překlad, nácvik správné výslovnosti

Aktivity na procvičení nové slovní zásoby

Písničky „It´s me!“, „Head, shoulders, knees and toes“

Práce s AB – poslechové cvičení (AB str.31)

Krátká videa – Parts of the body

Příprava na domácí úkol (AB str.30)