Angličtina 4.A,4.B,4.C,4.D – Santana

Týdenní plán 29.9.-2.10.2020

Prezentace projektů „ABC“

V návaznosti na projekty tvoření vět.

Příprava na shrnující test 1.lekce – procvičování ústní i písemnou formou

Abeceda, hláskování

Tvoření otázek v j.č. i mn. č. What´s this?/ What are these? a odpověďí.

Procvičování – barvy a předměty – probraná slovní zásoba 1.lekce

Odpovídání na základní otázky. (What´s your name?, How old are you?, How are you? etc…)

Příští týden si děti napíší shrnující test 1.lekce a proběhne kontrola práce v AB i šk.s.

 

Týdenní plán 4.C,D AJ (Martínková) – týden 28/9 – 2/10

Milí rodiče a milé děti,

minulý týden jsme ve škole procvičovali tvary slovesa BÝT. Zvládli jsme už procvičování s kartičkami OSOBNÍ ZÁJMENA, TVARY SLOVESA BÝT, PŘÍDAVNÁ JMÉNA  a tvořili jsme různé věty v kombinaci s těmito třemi druhy. Děti si procvičovaly různé možnosti, které jdou doplnit a také zjišťovaly, co doplnit nejde a tím si upevňovaly správné gramatické vazby I AM, YOU/WE/THEY ARE, HE/SHE/IT IS a taky jejich zápory I AM NOT, YOU/WE/THEY AREN´T, HE/SHE/IT ISN´T. Tvary slovesa BÝT jsme procvičovali taky na pracovních listech. Několik stran dostaly děti i na domácí úkol na víkend.

Příští týden si sloveso BÝT ještě krátce zopakujeme a přidáme k němu sloveso MÍT. Budeme ho procvičovat na kartičkách, na pracovních listech a pokud zbyde čas, tak i na www.liveworksheets.com , kde je spousta interaktivních pracovních listů s danou tematikou.

Ve středu nás čeká opakovací 10-minutovka, kde se zaměříme na procvičení číslovek 1-20, na popisu umístění předmětů (předložky IN, ON, UNDER) a na tvoření jednoduchých vět.

Pro děti mám připravených několik hudebních videí, kde se v názvech písní objevují tvary slovesa BÝT. Budu moc ráda, když si je stihneme poslechnout ve škole.

Páteční hodinu bych chtěla věnovat práci v časopise PLAY, v jeho zářijovém čísle. Budeme pracovat na str. 4-5 (Back to school), 6-7 (Back to Hogwarts School), 12-13 (Comic After-school clubs).

Tady je jedna ochutnávka ze slibovaných písní:

Na závěr bych chtěla poprosit všechny rodiče, aby po svých dětech (pokud tak již neučinili) poslali 280,- Kč za časopis PLAY, abych jim nové číslo mohla nechat na příští víkend domů.

Taky prosím všechny děti (které tak ještě neučinily), aby v průběhu příštího týdne přinesly do školy projekty ABC, které jsme dělali na konci loňského školního roku. V týdnu od 5/10 si The Alphabet zase na chvíli procvičíme spolu s učebnicí a taky pracovním sešitem.

Všem Vám přeji krásné podzimní dny a na děti se budu příští týden těšit ve škole. S pozdravem, Nataša Martínková.

 

Angličtina 4.A,4.B,4.C,4.D – Santana

Týdenní plán 21.-25.9.2020

Procvičování probrané slovní zásoby 1.lekce – ústní i písemnou formou

Práce v Activity book – následná společná kontrola

Abeceda – prezentace projektů ABC

Tvoření vět v návaznosti na prezentované projekty

Hry a aktivity na procvičení hláskování

Krátká video – Abeceda

Video na shlédnutí doma:

 

 

 

Týdenní plán 4.C,D AJ (Martínková) – týden 21-25/9

Milí rodiče, milé děti,

je před námi další pracovní týden a nás v něm v hodinách AJ čeká následující:

  • budeme nadále procvičovat vazby TO BE a HAVE GOT – tentokrát bychom už měli pracovat s vystřiženými kartičkami, které si barevně rozlišíme podle druhu (Adjectives, Family, Have got, To be, Pronouns). Budeme sestavovat různé věty s použitím různých kartiček. Dále bychom měli danou látku procvičovat i v různých pracovních listech a taky na internetu (www.liveworksheets.com)
  • budeme pokračovat v Unit 1 v procvičování vazeb What´s this?, It´s …. a What are they?, These are..

Budu se snažit, abychom si danou látku procvičili co nejvíc, protože na jaře na to nebylo tolik času. Obě slovesa „have got“ i „to be“ jsou v AJ velmi často používaná a konkrétně u slovesa „to be“ děti získávají základy pro budoucí správné používání napr. Present Continuous (přítomný průběhový čas). Bohužel, obě slovesa mají víc než 1 tvar (am, are, is, have got, has got), proto je důležité je správně procvičit, aby děti věděly, kdy a jak ich používat správně.

Věřím, že se nám příští týden podaří výše uvedenou látku procvičit co nejvíc. Všechno bude, samozřejmě, záležet i od dětí, jak jim to půjde. Jelikož to je látka docela důležitá, poprosím i Vás, rodiče, o podporu dětí doma (pouštějte jim videa s danou tematikou, příp. ať si to děti procvičují i na www.umimeanglicky.cz).

Mějte se moc hezky a přeji Vám hezké podzimní dny, Nataša Martínková.

 

 

 

Angličtina 4.A,4.B,4.C,4.D – Santana

Základní informace o výuce ve školním roce 2020/2021

Podrobné informace mají děti vlepené ve školním s. a nechají doma jedním z rodičů podepsat

Děti si budou do hodin AJ nosit následující pomůcky:

Class Book  Happy Street 2

Activity Book Happy Street 2

Portfolio (ve kterém budou mít 20 euro obalů)

Žákovskou knížku

Penál

Domácí úkoly si budou děti i v tomto šk.r. psát ze druhé str. sešitu

Také budu o probíraném učivu pravidelně informovat na školním webu – viz. Týdenní plány – Angličtina – Santana

Do týdenních plánů budu i letos psát  co se v daném týdnu probírá popřípadě budu vkládat zajímavé odkazy. 

Věřím, že bude školní rok 2020/2021 šťastný a děti se budou do hodin těšit. 

Veronika Santana

AJ 1.9. – 19.9.2020

Úvodní hodiny – Classroom rules

Procvičování: Alphabet and Spelling

Úvod do Unit 1 – Welcome back!

Příběh „Where´s Flossy?“ – poslech překlad, dramatizace

Procvičování probrané slovní zásoby písemnou i ústní formou.

Práce v AB – samostatná práce i poslechová cvičení, následná společná kontrola

 

 

Týdenní plán 4.C,D AJ (Martínková) – týden 7-11/9 + 14-18/9

Milí rodiče a milé děti,

zdravím Vás všechny po prázdninách. Jsem moc ráda, že jste si je užili a po 2 měsících jsme se mohly s dětmi znovu shledat. 

První a druhý školní týden jsme společně stihly:

  • popovídat si o prázdninách
  • rozdat si učební pomůcky – učebnice, pracovní sešity, sešity
  • rozdat si „Informace o výuce AJ ve 4. třídách“, které měly děti za úkol s rodiči přečíst a podepsat
  • informovat se o časopisu Play, který budeme letos používat ve výuce AJ jako doplňkový materiál (mockrát děkuji za podporu, věřím, že bude pro děti motivací do dalšího studia AJ)
  • pracovat v jednom z loňských vydání časopisu Play tzv. „na zkoušku“, aby děti viděly, co všechno v něm jde dělat
  • zopakovat si slovní zásobu z 3. třídy
  • připomenout si třídní pravidla

Tento týden nás čeká další opakování a procvičování gramatických vazeb z 3. třídy (I am, you are, he is, she is, it is, this is, I´ve got, She´s got, He´s got, can, like apod.). Toto nás bude provázet celou 4. třídou, kdy se na gramatiku soustředíme víc.

Dětem jsem minulý týden (za domácí úkol do úterý 15/9) rozdala kartičky na vystřihování – sloveso BÝT (to be), přídavná jména (adjectives) a tento týden ještě bude následovat sloveso MÍT (to have got) a taky přivlastňovací zájmena (possesive adjectives). Kartičky bych chtěla používat průběžně v průběhu školního roku na procvičování správného tvoření vět a upevňování správných gramatických vazeb. Vystřižené kartičky si děti budou nechávat ve škole každé ve svém pytlíku a budeme s nimi procvičovat hlavně ve škole. Jelikož kartiček bude víc, budou sepnuty svorkami dle témat. Domů si je nosit nebudou, abychom předešly tomu, že někomu budou ve škole chybět nebo že se ztratí.

Časopis PLAY jsem dětem již objednala, první letošní číslo bychom měly mít ve škole v průběhu příštího týdne (v týdnu od 21/9). Proto Vás, milí rodiče, poprosím, abyste s dětmi do konce týdne poslali peníze (280,- Kč) na jeho zaplacení. Předem Vám všem mockrát děkuji!

Děkuji Vám za pozornost a těším se na spolupráci s Vámi v novém školním roce!

S pozdravem, Nataša Martínková.