AJ 1.A,B,C,D (Andrea Běhalová) -týden 23.-26.4.,2019

Dobrý den,

Velikonoční svátky 18.-22.4., škola je zavřená. 

Portfolia na AJ -1.A, 1.B, 1.C, 1.D: Pokud někdo ještě neodevzdal portfolium na angličtinu, tak by jej měl neprodleně odevzdat.

Minulý týden jsme měli angličtinu pouze v 1.A. Děti v 1.B, 1.C, 1.D měly jiný celotřídní program na místo angličtiny. Pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 23.-26.4. se věnujeme tématu “Easter” (Velikonoce).

 1. Učíme se slovní zásobu v rámci tématu: an Easter card, a rabbit, hot cross buns, an Easter egg, chocolate.
 2. Zapřemýšlíme, povíme a porovnáme si tradice Velikonoc v České republice vs. anglicky mluvících zemích. K tomu vzhlédneme video nahrávku.
 3. Zpíváme si anglické velikonoční písničky.
 4. Vyrobíme si malé velikonoční přáníčko. :-)
 5. Pracujeme v pracovním sešitě.

Domácí úkol/ Homework (HW):

1.D. na úterý 23.4.;    1.A, 1.B. na středu 24.4.;    1.C. na pátek 26.4.:    

 1. V pracovním sešitě na stránce 85 si děti mají vystřihnout celý dort (svíčky nechat prosím na dortu) a vybarvit jej a svíčky. Na stejné stránce si děti mají vystřihnout čísla jako pexeso (čísla nikde nelepíme).
 2. Děti si mají opakovat slovíčka k Unitu 5. Odkaz na výslovnost ke slovíčkům zde: Slovíčka k Unitu 5
 3. Během velikonočních prázdnin si děti mohou poslechnout velikonoční písničku: It’s Easter  

Příjemné prožití velikonočních svátků,

Andrea Běhalová

Happy Easter

Angličtina 1.D – Kloudová

Minulý týden jsme zpívali I´ve got a present a Party song. Opakovali jsme otázku How old are you? Počítali jsme např. two and one more is … – dva a o jeden více je….Procvičovali jsme otázku What´s that? a odpověď It´s a train… apod.
Domácí úkol-dokončit str. 42 v Pracovním sešitě.
Krásné Velikonoce! MKloudová

AJ 1.A,B,C,D (Andrea Běhalová) -týden 15.-17.4.,2019 (velikonoční svátky 18.-22.4., škola je zavřená)

Dobrý den,

Portfolia na AJ -1.A, 1.B, 1.C, 1.D: Pokud někdo ještě neodevzdal portfolium na angličtinu, tak by jej měl neprodleně odevzdat.

Pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 15.-17.4. budeme pokračovat v následujícím:

 1. Procvičujeme pozdravy, rozloučení a konverzační otázky a odpovědi.

Hello! (nebo: Good morning.)Ahoj. (Dobré ráno.)

How are you? I’m fine, thank you. –Jak se daří? Dobře, děkuji.

What’s your name? My name is…. (nebo: I’m ….)Jak se jmenuješ? Jmenuji se…

How old are you? I’m …. –Kolik máš let? Mám….

Goodbye. -Nashledanou.

 1. Opakujeme si slovní zásobu k Unitům 2,4,5.
 2. Zpíváme si anglické velikonoční písničky a vyrobíme si velikonoční přáníčko.

Domácí úkol/ Homework (HW):

1.D. na úterý 16.4.;    1.A. na středu 17.4.;     1.B. na středu 24.4.;    1.C. na pátek 26.4.: 

 1. V pracovním sešitě na stránce 85 si děti mají vystřihnout celý dort (svíčky nechat prosím na dortu) a vybarvit jej a svíčky. Na stejné stránce si děti mají vystřihnout čísla jako pexeso (čísla nikde nelepíme).
 2. Děti si mají opakovat slovíčka k Unitu 5. Odkaz na výslovnost ke slovíčkům zde: Slovíčka k Unitu 5

Přeji všem hezké jarní dny,

Andrea Běhalová

AJ 1.A,B,C,D (Andrea Běhalová) -týden 8.-12.4.,2019

Dobrý den,

Portfolia na AJ -1.A, 1.B, 1.C, 1.D: Portfolia na AJ máme nyní ve škole. Pokud někdo ještě neodevzdal portfolium, tak by jej měl neprodleně odevzdat na hodině angličtiny.

Minulý týden si děti vypracovaly Testy k Unitům 3 a 4 a procvičovaly si navíc “put on” (obléct si) a “take off” (svléknout si). Pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 8.-12.4. budeme pokračovat v následujícím:

 1. Dokončíme jedno cvičení v Testu 4 na “put on” (obléct si) a “take off” (svléknout si).
 2. Začneme Unit 5 “Happy birthday!”. Učíme se novou slovní zásobu písničkou.
 3. V dubnu si postupně procvičujeme pozdravy, rozloučení a konverzační otázky a odpovědi. Děti se nejprve učí porozumět a odpovídat na otázky. Pak se děti učí i samostatně klást otázky. Např.

Hello! (nebo: Good morning.)Ahoj. (Dobré ráno.)

How are you? I’m fine, thank you. –Jak se daří? Dobře, děkuji.

What’s your name? My name is…. (nebo: I’m ….)Jak se jmenuješ? Jmenuji se…

How old are you? I’m …. –Kolik máš let? Mám….

Goodbye. -Nashledanou.

Poté v květnu si k tomu přidáme další slovní vazby, aby děti dokázaly vést delší rozhovor s někým.

Domácí úkol/ Homework (HW):

1.D. na úterý 9.4.;    1.A.,1.B. na středu 10.4.;    1.C. na pátek 12.4.:  

Děti si mají pravidelně opakovat všechna slovíčka k Unitům 1,2,3,4, především “put on” (obléct si) a “take off” (svléknout si). Odkaz na písničku k “put on” a “take off” najdete zde: Put on, take off song

Přeji všem hezké jarní dny,

Andrea Běhalová

Angličtina 1.D – Kloudová

Dnes jsme opět procvičovali otázky a odpovědi – děti se samy sebe ptaly a navzájem si odpovídaly – What´s your name? How are you? How old are you? What´s your favourite colour? apod.
Zpívali jsme písničky I´ve got a present, Party Freeze.
Poslouchali jsme příběh The Birthday Card a přehrávali jsme si ho jako divadlo.
Domácí úkol na 9.4. – Pracovní sešit str.39 – nejdříve spojit balonky s číslem, pak napsat myškám na tričko správné číslo (věk) a potom dole na stránce si nahlas říkat: How old are you? a odpovídat I am 10…
Krásný týden! MKloudová

AJ 1.A,B,C,D (Andrea Běhalová) -týden 1.-5.4.,2019

Dobrý den,

Portfolia na AJ -1.A, 1.B, 1.C, 1.D: Děti mají portfolia na angličtinu nyní u sebe a měly by si doma z nich opakovat Unity 3 a 4. Děti přinesou portfolia zpět do školy tento týden.

Pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 1.-5.4. budeme pokračovat v následujícím: Vypracujeme si Test k Unitům 3 a 4. Minulý týden jsme si opakovali a říkali si co se děti mají na Test učit.

Domácí úkol/ Homework (HW):

1.D. na úterý 2.4.;    1.A.,1.B. na středu 3.4.;    1.C. na pátek 5.4.:    

 1. Děti si mají opakovat vše k Unitům 3 a 4 na Test, především slovíčka (hračky, barvy, oblečení, čísla 1-10), včetně slovíček “put on” (obléct si) a “take off” (svléknout si). Děti si opakují s pomocí materiálů založených v portfoliu a z pracovního sešitu (Activity Book). Navíc si děti mohou opakovat na následujících odkazech na webu: Slovíčka k Unitu 3, Slovíčka k Unitu 4. Po kliknutí na jednotlivé obrázky, děti uslyší výslovnost.
 2. Sebehodnotící tabulka k Unitu 4: Dětem jsem poslala domů sebehodnotící tabulku k Unitu 4. Prosím rodiče, aby přečetli dětem z tabulky jednotlivé body na každém řádku v tabulce a děti ke každému bodu se samy zhodnotí. Jestli umí, tak nakreslí smajlíka. Jestli trochu umí, tak nakreslí rovňáska. A jestli neumí, tak nakreslí mračouna.
 3. Děti si mají portfolia přinést zpět do školy na hodinu angličtiny.

Přeji všem hezké jarní dny,

Andrea Běhalová