Angličtina 2.A,2.B,2.C,2.D – Santana

Týdenní plán 20.1.-24.10.2020

Úvod do Unit 3 -„I´m hungry“

Nová slovní zásoba – Food – Procvičování ústní i písemnou formou

Příběh – poslech, překlad

Song „Helping mum“

Rozšíření slovní zásoby – krátká videa – Food

 

Týdenní plán AJ 2.D (Martínková) – týden 13.-17.1.

Milí rodiče,

tento týden jsme s dětmi pokračovali ve 3. lekci – „I´m hungry“. Prošli jsme si společně domácí úkol v PS na str. 20. Na koberci jsme si povídali o vánočních dárcích, které si děti s sebou přinesly. Dále jsme pracovali s kartičkami a obrázky a procvičovali jsme slovní zásobu. Zároveň jsme se seznámili s otázkou „Do you like?“ a s odpovědi na ni. Zopakovali jsme si píseň „Helping Mum“. 

Za domácí úkol děti dostaly str. 25 v pracovním sešitě. Prosím, abyste si s nimi průběžně procvičovali slovní zásobu – ústně i písemně, příp. i zazpívali již naučené písničky.

Mockrát Vám všem děkuji a přeji krásné zimní dny, Nataša Martínková.

Týdenní plán 2.D (AJ) Martínková – týden 6.-10.1.

Milí rodiče,

dneska jsme s dětmi začali pracovat ve 3. lekci – „I´m hungry“ – která se věnuje jídlu. Představili jsme si nová slovíčka, která jsme procvičovali různými aktivitami a hrami. Dané jídlo jsme rozdělili do 2 skupin – in the fridge a in the cupboard. Potom jsme se naučili písničku z učebnice na str. 19 „Helping Mum“. Do školního sešitu si děti zapsaly 6 nových slovíček.

Za domácí úkol mají děti dopsat slovíčka (ti, co to nestihli ve škole) a vypracovat str. 20 v pracovním sešitě. Dále většina dětí neudělala během prázdnin hodnocení 2. lekce, které bylo na dvoustraně, kde byl i test. Prosím Vás, dodělejte to s nimi – přečtěte daný řádek a děti si do sloupečku „já“ doplní buď usměváček, rovnou pusu nebo mračouna. A hlavně, podepište jim ten list. A co se týče každé lekce, procvičte si alespoň jednou-dvakrát během týdne s dětmi probíraná slovíčka a písničku. 

Na příště si děti můžou přinést do školy 1 vánoční dárek, o kterém si budeme společně povídat. Doporučuji něco menší a ne moc drahé, např. malou hračku nebo knížku. Nechám to na Vašem zvážení.

Mockrát děkuji a přeji hezké dny, Nataša Martínková.

Angličtina 2.A,2.B,2.C,2.D – Santana

Týdenní plán 6.1.-10.1.2019

Popis vánočních dárků

Tvoření vět:

„This is…“ (a car, a doll, a book, a ball, …)

„It´s…“ (big, small, hard, soft,…)

Hádankové hry – vánoční dárky

Upozornění pro 2.A,2.B,2.C :

Příští týden si děti napíší shrnující test Unit 2 – School time (2.D se tato informace netýká. V této třídě se test psal v prosinci.)

Týdenní plán 2.D AJ (Martínková) – týden 16.-20.12.

Milí rodiče,

moc se Vám omlouvám, ale až teď jsem zjistila, že týdenní plán, který jsem Vám původně posílala 20.12., k Vám nedorazil, protože jsem omylem v systému neoznačila 2.D, takže v našem systému jsem ho viděla jako odeslaný, ale už se nezobrazil na webu školy pod záložkou 2.D. Pokud to ještě stihnete, tak prosím dodělejte podle níže uvedených pokynů.

Milí rodiče,

tento týden jsme s dětmi měli poslední hodinu před Vánocemi.

Na začátku hodiny jsme si zkontrolovali domácí úkol – v prac. sešitě na str. 19. Dále jsme si rozdali testy z minulého týdne a vysvětlili jsme si některé chyby, které děti udělaly. V učebnici jsme si přečetli a poslechli rozhovor „Well done, Daisy!“ na str. 17 a procvičili otázku „How many ….. ?“. 

Pak jsme se písničkou „We wish you a Merry Christmas“ přenesli do vánoční nálady. Prohlédli jsme si knížku o anglických Vánocích a obohatili slovní zásobu o nová slovíčka. Shlédli jsme video a zazpívali si písničku „Twinkle, twinkle, little star“. Rozloučili jsme se malými dárečky a přáním hezkých Vánoc.

Za domácí úkol na prázdniny děti dostaly následovné:                                                      – pracovní list, na kterém je z jedné strany text písně „Twinkle, twinkle“, kde mají děti za úkol vybarvit si hvězdičku. Z druhé strany mají vánoční spojovačku, kde jsou slovíčka a obrázky, o kterých jsme si povídali v hodině. Za úkol mají děti spojit slovíčka a obrázky.                                                                                                                           – oprava testu – když je chyba ve větě, prosím přepsat celou větu.  Prosím Vás, rodiče, podepsat opravený test.                                                                                      – na druhé straně testu máte hodnocení – prosím, vyplňte ho s dětmi. Je tam moje hodnocení dětí za 2. lekci.                                                                                                  – pokud budete mít čas a chuť, projděte si s dětmi písničky, které jsme se letos naučili

Mockrát Vám všem děkuji za spolupráci a přeji Vám krásné a pokojné Vánoce a do nového roku mnoho zdraví, štěstí a pohody. Nataša Martínková.