Týdenní plán 2.D AJ (Martínková) – týden 2.-6.12. – pro obě skupiny!!!

Milí rodiče,

minulý týden jsme si s celou třídou procvičili školní potřeby a barvy doplňovačkou na tabuli. Dále jsme ve dvojicích procvičovali přivlastňovací zájmena MY a YOUR. Ta jsme si prověřili i poslechem v pracovním sešitě na str. 13, který všechny děti zvládly velmi dobře. Druhou půlku hodiny jsme poslouchali prezentace knížek „Books“, které si děti doma připravily. Děti mi udělaly velkou radost, protože skoro všechny to odprezentovaly krásně, plynule, se správnou výslovností a s úhledně vybarvenými obrázkami.

Za domácí úkol děti dostaly v pracovním sešitě str. 17 – vyhledat slova a správně je zapsat. Dále pak str. 18 – v prvním cvičení správně pojmenovat slova (vybarvit domeček), v druhém cvičení přečíst slova a zapsat čísla (vybarvit domeček), třetí cvičení je poslech, to si uděláme ve škole, ve čtvrtém cvičení vybarvit obrázky a pojmenovat je (vybarvit domeček).

Příští pátek 13.12. děti čeká test z 2. lekce. Prosím, abyste si s nimi zopakovali školní potřeby, barvy, zájmena my a your. Je potřeba, aby uměli věci správně pojmenovat a i správně zapsat.

Mockrát Vám děkuji a přeji hezký advent, Nataša Martínková.

Týdenní plán 2.D AJ (Martínková) – týden 25.-28.11. – pro obě skupiny!!!!

Milí rodiče,

tento týden jsme s třídou stále ještě pracovali dohromady. V úvodu jsme si procvičili školní potřeby a barvy několika hrami a aktivitami. Potom jsme si zopakovali píseň „Listen, it´s a red clock.“ Děti se obeznámili se zájmeny „my“ a „your“, které jsme si také společně procvičili. Dále jsme si v učebnici na str. 14 poslechli příběh „This is Tina“, ve kterém jsme si výše uvedená zájmena znovu procvičili. Trochu „provizórně“ v lavicích jsme si příběh i společně přehráli. V učebnici jsme si také přečetli příběh na str. 16, který slouží jako předloha k domácímu úkolu.

Domácí úkol mají všechny děti společný a to vystřihnout, vybarvit, vypsat knížku (Tina´s Tiny Book „Books“) na str. 71-72 a naučit se ji prezentovat. Příští hodinu to budou předvádět ve třídě. Prosím Vás, rodiče, abyste si s dětmi průběžně opakovali písně a taky krátce zopakovali probrané učivo (momentálně školní potřeby a barvy).

Mockrát Vám všem děkuji a přeji hezké dny, Nataša Martínková.

Týdenní plán 2.D AJ (Martínková) – týdenní plán 18.-22.11.

Milí rodiče,

tento týden jsme měli hodinu AJ dohromady obě skupiny z důvodu nemoci paní učitelky Santana, pracovali jsme tedy v kmenové třídě.

Na začátku hodiny jsme si všichni zopakovali školní potřeby (na obrázcích i ve skutečnosti) a zazpívali si písničku „The classroom song“ (několikrát různými způsoby, aby si ji děti dobře zapamatovaly), kterou jsme s mojí skupinou zpívali už minule. Potom jsme si zopakovali barvy různými aktivitami a hrami, naučili jsme se písničku „Listen, it´s a red clock“, kterou jsme si četli, procvičovali nazpaměť, zpívali několikrát. V pracovním sešitě děti samostatně pracovaly na str. 14, kterou jsme následně společně zkontrolovali.

Za domácí úkol děti dostaly str. 15 v pracovním sešitě, kde mají vybarvit školní potřeby a zapsat je.  Taky Vás poprosím o to, abyste s dětmi procvičovali školní potřeby, barvy, čísla i písničky (hlavně ty nejnovější – The classroom song, Listen, it´s a red clock).

Mockrát Vám všem děkuji a přeji hezké dny, Nataša Martínková.

 

Angličtina 2.A,2.B, 2.C,2.D – Santana

Týdenní plán 18.11.-22.11.2019

Úvod do Unit 2 – School time.

Nová slovní zásoba – procvičování ústní i písemnou formou (CB str.12,13)

Poslech příběhu

Písnička „The Classroom song“

Práce s Activity book str.12,13)

Poslechové cvičení – opakování – barvy

Nová slovíčka – spojování v návaznosti na poslech.

Příprava na D.Ú. (AB str.14)

Týdenní plán 2.D AJ (Martínková) – týden 11.-15.11.

Milí rodiče,

tento týden byl v naší škole věnován tématu Svobody. Tomu jsme přizpůsobili i hodinu AJ.

Na začátku jsme si zopakovali různé pokyny (commands), které děti z hodin AJ už znají (stand up, sit down, sing, dance, say, whisper, shout atd.) a následně jsme zavedli zápor DON´T s tím, že jsme procvičili Don´t stand up!, Don´t sing!, Don´t speak! atd. Na tomto přikladu jsme si povídali o tématu svobody – kdy se cítíme svobodní a v jakém případě bychom cítili, že naše svoboda je ohrožena. Padly různá tvrzení jako např. kdybych si nemohla hrát se slizem, kdybych nemohla jezdit na koni nebo hrát na klavír. Bylo zajímavé si s dětmi o tom povídat. Se svou zkušeností jsem přispěla i já, t.j. že by pro mě bylo ohrožením svobody, kdybych nemohla tančit a zpívat tak, jak já chci.

Tudíž naše hodina se vyvíjela tímto směrem – s dětmi jsme si postupně zazpívali 5 písní, které se doposud učily – přitom jsme si zopakovali slovní zásobu a i dané písně. Na konec jsme se ještě naučili novou píseň „The classroom song“, kde jsme procvičili aktuálně probíranou slovní zásobu na téma „School time“. Myslím, že jsme si to s dětmi velmi užili a jako odměnu si domů odnesly usměváčka za zpěv.

Za domácí úkol děti dostaly vystřihnout a slepit Tina´s Tiny Book – Books! v pracovním sešitě na str. 71-72. Zatím s dětmi nic nevybarvujte ani nevypisujte!!! To budou mít za úkol až později. Každopádně ať si knížku přinesou do školy!!!

Na závěr bych jenom chtěla připomenout, že v případě nepřítomnosti dítěte ve škole z jakéhokoliv důvodu, sledujte, prosím,  týdenní plány a pracujte s dětmi podle nich. Minulý týden jsem kontrolovala pracovní sešity i sešity a zjistila jsem, že několik děti nemá dodělaná měsíc stará cvičení. Všechny „nedodělky“ jsou zapsané i v žákovských knížkách, prosím o nápravu do příští hodiny AJ.

Mockrát Vám děkuji a přeji Vám krásné podzimní dny, Nataša Martínková.

 

 

Angličtina 2.A,2.B,2.C,2.D – Santana

Týdenní plán 11.11.-15.11.2019

Tematický týden – Svoboda / Freedom

Nová slovní zásoba

Opis slov:

King, Queen, Prince, Princess, Knight

Použití probrané slovní zásoby  (a king,a queen, a prince, freedom, etc…) – pasivně – poslech – krátká videa.

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=18l0MA4uLas