AJ 2.A,B,C,D (Andrea Běhalová) -týden 1.-5.6.,2020

Dobrý den,

Distanční výuka na týden 1.-5.6.: Sdělte, prosím, dětem: Milé děti, úkoly máte na celý týden, tak si je prosím rozdělte. Na úkolech pracujte samostatně, přibližně 10 minut každý den. Jsem moc ráda, děti, že všichni pilně a pečlivě vypracováváte úkoly. :-) Myslím na vás a tady máte úkoly na týden 1.-5.června.

Úkoly: Tento týden pokračujeme v Unitu 6 na téma “Summertime, Clothes” (Letní čas, Oblečení). Podle učebních osnov Unit 6 je posledním unitem v tomto školním roce.  

 1. Pusťte si moji video lekci na YouTube. Odkaz je zde: https://youtu.be/cXgYs-iStLM
 2. Přehrajte dětem následující 1 písničku a 1 říkanku několikrát během týdne.

PĺSNIČKA: Colours -song (česky: Barvy -písnička). Písničkou si děti připomenou některá známá slovíčka barev. Odkaz na písničku je zde:  

ŘĺKANKA:  My clothes -chant (česky: Moje oblečení -říkanka). Říkankou se děti učí přivlastňovací zájmeno: my (česky: moje) ve větách s oblečením. Odkaz na říkanku je zde:

 1. V pracovním sešitě si děti vypracují stránku 52. Ke každému obrázku myšek děti dokreslí symbol počasí (vizte symboly počasí nahoře na téže stránce) a do vět dopíšou anglicky slovo k tomu symbolu počasí (vizte slova nahoře na téže stránce). Tímto cvičením si děti procvičují anglicky psaní slov: snowy (zasněženo), rainy (deštivo), sunny (slunečno), windy (větrno). V angličtině se to vyjadřuje ve větách jinak než v češtině, např. takto: It’s rainy.= To je deštivo (venku). Po vypracování si udělejte sebekontrolu úkolu. Řešení najdete v moji video lekci na YouTube (vizte odkaz pod úkolem č.1 v tomto týdenním plánu. ;-) 
 2. Tvorba miniknížky “Clothes!”. V pracovním sešitě (Activity Book) na str.79-80 si děti vyrobí miniknížku “Clothes!” (česky: Oblečení). Tvorbou miniknížky si děti procvičují psaní slovní vazby: I am wearing.. (česky: Já mám na sobě oblečeno), psaní barev a zájmeno: my (česky: moje). Na první stránce miniknížky s názvem “Clothes!” si děti napíšou svoje jméno, příjmení a třídu. Na ostatních stránkách miniknížky děti vybarví kousky oblečení myšek v jednotlivých obrázcích a podle toho jakou barvou oblečení vybarví, tak dopisují anglicky do vět názvy barev. Jakmile děti budou mít vybarveno a napsáno, tak si vezmou nůžky a vystřihnout si miniknížku –ALE POZOR: Děti stříhají pouze podle přerušované čáry ——– a pak miniknížku slepí nebo sešívačkou dají dohromady. Pro inspiraci jak si miniknížku vyrobit podívejte se do učebnice na stránku 39. ;-)
 3. Úkol navíc pro “rychlíky” (rychlé děti): Děti si vytvoří slovíčkové pexeso k symbolům počasí podle slovíček v pracovním sešitě na stránce 52. Na jedné kartičce bude napsané slovo, na další kartičce k tomu slovu bude nakreslený barevný obrázek symbolu počasí.
 4. Dobrovolná/nadstandardní práce: Procvičování na stránkách UMIMETO.ORG –UMIME ANGLICKY.

Děkuji Vám za spolupráci a důvěru. Věřím, že spolu to zvládneme. ;-)

Přeji Vám všem hezké jarní dny a opatrujte se.

Vaše paní učitelka Andrea Běhalová

2.D AJ (Martínková) – důležité informace!!!!!

Dobrý den, milí rodiče,

chtěla bych Vám všem moc poděkovat. Rodičům domškoláků děkuji za všechny úkoly, které mi během týdne poslali a rodičům školáků děkuji, protože pracovní sešity jejich dětí jsem si dnes taky zkontrolovala a až na výjimky jsou všechny vzorně vypracované. Jsem za to moc ráda a tímto bych chtěla moc a moc pochválit všechny Vaše děti!!!

Ty rodiče domškoláků, které úkoly ještě neposlali, poprosím, aby tak udělali co nejdříve, abych měla zpětnou vazbu za celé období distanční výuky, abych viděla, jak děti doma pracovaly a abych je taky mohla pochválit. Úkoly mi, prosím, posílejte na můj email.

KONTROLA PRACOVNÍCH SEŠITŮ – všem školákům budu pracovní sešity kontrolovat pravidelně v pátek dopoledne ve škole a následně je rozdám odpovědným paním učitelkám. Všechny domškoláky prosím, aby mi nadále posílali úkoly na můj email nebo je možnost, že byste mi pracovní sešity domškoláků s vypracovanými úkoly za daný týden přinesli nejpozději do pátku 12:00 a nechali na recepci školy v krabici označené NATAŠA AJ. Já bych si je přes víkend zkontrolovala a v pondělí ráno do 9:00 bych Vám je vrátila zpátky na stejné místo a Vy byste si je tam vyzvedli.

KNÍŽEČKY TINA´S TINY BOOK – ještě před nástupem na distanční výuku děti ve škole prezentovaly jednu z knížek Tina´s Tiny Book. Všechny knížečky zůstaly v učebně AJ na nástěnce. Tento týden jsem školákům jejich knížečky rozdala, ale zůstaly mi knížečky domškoláků. Najdete je, milí rodiče, v krabici NATAŠA AJ na recepci školy.

DOBROVOLNÉ KONZULTACE OD 1.6. – Od příštího týdne a dále nabízíme možnost se připojit na online konzultace (v délce max. 30 minut) ke kterékoliv paní učitelce AJ v rámci 2. ročníku, t.j. ke mně, k pí uč Andree Běhalové nebo k pí uč Veronice Santana. Tzn. že kterékoliv dítě z 2. třídy se může připojit na konzultace na kterýkoliv z níže uvedených časů. Náplň konzultací je více-méně totožný – je určený pro děti, které by si chtěly s paní učitelkami popovídat, které by potřebovaly něco vysvětlit apod. Nejedná se primárně o výuku. Prokliky na všechny konzultace dostanete emailem od Vašich třídních učitelek. Zde uvádím rozpis všech dobrovolných konzultací pro 2. třídu.

2.A,B,C (Běh) – čt 16:30 Google meet

2.A,B,C,D (San) – čt 16:00 Google meet

2.D (Mar) – po 16:30 Google meet

V pondělí dostanete od pí uč Běhalové do Týdenních plánů plán výuky AJ na příští týden. Všem dětem moc držím palce, ať všechno dobře zvládnou a hlavně, ať si to užijí.

Zatím se všichni mějte hezky! S pozdravem, paní učitelka Nataša.

 

 

Angličtina – 2.A,2.B,2.C,2.D,3.A,3.B,3.C,3.D,4.D,4.E – Santana

Důležité upozornění:

jak jsem Vám psala v minulém TP, od příštího týdne budu poskytovat dobrovolné konzultace. Budou každou středu (3.a 4.třídy) a každý čtvrtek (2.třídy)
Středa:
3.třídy – od 16.00 hod
4.třídy – od 16.30 hod
Čtvrtek:
2.třídy – od 16.00 hod
Tyto konzultace jsou dobrovolné a pokud se jich nezúčastníte, nemusíte mi posílat emailem omluvenky .o)
Přeji Vám všem hezký den
Veronika Santana
Ps. Tyto schůzky budou probíhat přes googlemeets a proklik na schůzku dostanete emailem.

AJ 2.A,B,C,D (Andrea Běhalová) -týden 25.-29.5.,2020

Dobrý den,

Distanční výuka na týden 25.-29.5.: Sdělte, prosím, dětem: Milé děti, úkoly máte na celý týden, tak si je prosím rozdělte. Na úkolech pracujte samostatně, přibližně 10 minut každý den. Jsem moc ráda, děti, že všichni pilně a pečlivě vypracováváte úkoly. :-) Myslím na vás a tady máte úkoly na týden 25.-29.května. 

Úkoly: Tento týden pokračujeme v Unitu 6 na téma “Summertime, Clothes” (Letní čas, Oblečení). Podle učebních osnov Unit 6 je posledním unitem v tomto školním roce.  

 1. Pusťte si moji video lekci na YouTube. Odkaz je zde:
 2. Přehrajte dětem následující 2 video nahrávky několikrát během týdne.

VIDEO 1: What are you wearing? (česky: Co máš na sobě oblečeno?). Videem si děti připomenou některá známá slovíčka oblečení a také se učí porozumět otázce: What are you wearing? =Co máš na sobě oblečeno? Odkaz na video 1 je zde:  

VIDEO 2:  I’m wearing (česky: Já mám na sobě oblečeno). Videem se děti učí slovní vazbu: I’m wearing = Já mám na sobě oblečeno. Odkaz na video 2 je zde:

 1. Děti si několikrát poslechnou příběh “The sunhat“ (česky: sluneční klobouk) a při poslechu si všímají slovních vazeb: What are you wearing? = Co máš na sobě oblečeno?; I’m wearing…= Já mám na sobě oblečeno…; Take off your sunhat =sundej si svůj sluneční klobouk. Děti pak povídají česky rodičům, babičce, dědečkovi nebo třídní učitelce o čem ten příběh byl. Odkaz na příběh je zde:
 2. V pracovním sešitě si děti vypracují stránku 49. Nahoře na stránce děti pracují s barevnýma pastelkama, čtou jednotlivá slova barev (red =červená, blue =modrá, green =zelená, yellow =žlutá, brown =hnědá), sledují čáry a zjistí jaké barvy jsou jednotlivé kousky oblečení (shorts =kraťasy, T-shirt =tričko, sunhat =sluneční klobouk, socks =ponožky, trainers =tenisky). Pak podle vypracované stránky nahoře děti dopíšou názvy oblečení do věty (dole na stránce) a tatínkovi na obrázku vybarví pastelkama oblečení, tak jak to napsaly do věty. Po vypracování si udělejte sebekontrolu úkolu. Řešení najdete v moji video lekci na YouTube (vizte odkaz pod úkolem č.1 v tomto týdenním plánu. ;-)      
 3. Úkol navíc pro “rychlíky” (rychlé děti): Děti si vytvoří slovíčkové pexeso k oblečení podle slovíček v učebnici angličtiny na stránce 37. Na jedné kartičce bude napsané slovo, na další kartičce k tomu slovu bude nakreslený barevný obrázek kousku oblečení.
 4. Dobrovolná/nadstandardní práce: Procvičování na stránkách UMIMETO.ORG –UMIME ANGLICKY.

Děkuji Vám za spolupráci a důvěru. Věřím, že spolu to zvládneme. ;-)

Přeji Vám všem hezké jarní dny a opatrujte se.

Vaše paní učitelka Andrea Běhalová

Angličtina 2.A,2.B,2.C,2.D,3.A,3.B,3.C,3.D,4.D,4.E – Santana

Důležité upozornění:

Předpokládám, že jste již četli informace paní ředitelky na stránkách školy ohledně vyučování od 25.5.2020

Od příštího týdne budu mít na starosti všechny třídy 3.ročníku. Nejen mé skupiny A1, ale i skupiny kolegyň A2

2.ročník bude mít na starosti Andrea Běhalová a 4.ročník Monika Otrubová

Pravidelně každé pondělí budu do TP pro 3.ročník psát učivo, které se bude v daném týdnu procvičovat. Zároveň pro děti připravím na každý týden video s informacemi, co přesně mají udělat, popřípadě přidám videa – příběhy, písničky –  pro pobavení a procvičení. Mohu vložit i zajímavé odkazy. Ačkoliv již nebudu tvořit plány pro 2.a 4.ročník, ve všech skupinách, které jsem učila máte i nadále přístup na UMITETO.ORG. Tato cvičení jsou dobrovolná, ale vřele doporučuji v nich pracovat i v následujících týdnech.

V návaznosti na vývoj situace budu každý týden dětem poskytovat „konzultace“. Tyto konzultace nejsou povinné. Den a hodinu napíši během příštího týdne do TP, stejně tak proklik na schůzku. (schůzky se budou konat v Google meets – tyto konzultace se budou týkat všech tříd tj. 2.A,2.B,2.C,2.D3.A,3.B,3.C,3.D,4.D.E)

Informace 2.D AJ (Martínková) – důležité!!!

Milí rodiče, milé děti,

vzhledem k tomu, že od 25.5. se mění forma výuky AJ(vizte předchozí dopis od pí uč. Andrey Běhalové, která bude mít na starost výuku AJ ve všech skupinách všech 2. tříd), bych Vám chtěla sdělit ještě pár informací, které se týkají jenom Vaší skupiny (2.D AJ Nataša).

Děti, které budou ve škole, budou mít po celou dobu až do konce školního roku odpovídající paní učitelku, tím pádem vyučující AJ už do výuky ve škole vstupovat nebude. Aby byla sjednocena výuka pro školní děti i domškoláky, odpadají i moje online vstupy do skolyvpyzamu, jak jste byli dosud zvyklí.

Každé pondělí dostanete od pí uč Běhalové týdenní plán na daný týden, který bude jednotný pro všechny děti (doma i ve škole). Děti, které budou ve škole, budou každý pátek odevzdávat pracovní sešity ke kontrole. Paní učitelka, se kterou budou ve škole, posbírá pracovní sešity a každá učitelka AJ si ty svoje během víkendu zkontroluje. Následně pak v pondělí je odevzdá znovu dětem do třídy a další pátek si je znovu vezme ke kontrole. Takhle to bude probíhat až do konce školního roku.

Tímto prosím rodiče všech domškoláků, aby vždy do pátku daného týdne mi poslali ofocené nebo naskenované úkoly svých dětí (nejbližší pátek je 29.5. a budu si kontrolovat všechny úkoly během distanční výuky až doposud). Kdo nemá možnost skenování, tak se individuálně domluvíme na tom, kdy si pracovní sešity předáme, abych je taky mohla zkontrolovat. Proto prosím během tohoto víkendu a příštího týdne, abyste si s dětmi dodělali to, co nestihly. 

VŠECHNY VYPRACOVANÉ ÚKOLY, KTERÉ JSTE MI UŽ POSLALI, MI UŽ ZNOVU POSÍLAT NEMUSÍTE. POŠLETE MI, PROSÍM, JENOM TO, CO JSTE JEŠTĚ NEPOSLALI. TAK, ABYCH K 29.5. MĚLA ZASLANÉ VŠECHNY ÚKOLY A BĚHEM VÍKENDU SI JE MOHLA ZKONTROLOVAT (platí jenom pro rodiče domškoláků, školní děti budou pracovní sešity odevzdávat odpovědnému vyučujícímu a já si je v pátek vyberu).

Co se týče hodnocení a kontroly práce v pracovním sešitě, primárně se zaměřím na to, jestli je úkol vůbec udělaný, na úhlednost práce. V případě, že tam budou gramatické chyby, tak je opravím, ale vzhledem k distanční formě výuky na ně nebudu přihlížet při slovním hodnocení na konci školního roku. Budu samozřejmě přihlížet i na to, jak děti pracovaly na www.umimeanglicky.cz, abych ty děti, které tam pracovaly, mohla pochválit.

Pro větší přehlednost zde uvádím všechny úkoly z pracovního sešitu, které budu příští týden kontrolovat a které děti měly vypracovat během distanční výuky:

 • Unit 4 – 32, 33, 75-76 (miniknížka), 36 (kromě poslechu), 37
 • Unit 5 – 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 77-78 (miniknížka)               (dobrovolné obrázek domu s pokoji)
 • Unit 6 – 48, 53

Chtěla bych Vás ještě informovat, že od 1.6. v odpoledních hodinách budu všem dětem ze svých skupin (obdobně by to měla mít i pí uč Běhalová pro svoje skupiny) nabízet DOBROVOLNÉ KONZULTACE v případě, že byste potřebovali něco dovysvětlit nebo se děti chtěli se mnou jen tak vidět a popovídat si.

Všem Vám, milí rodiče a milé děti, děkuji za spolupráci a důvěru. Věřím, že zvládneme i toto další období plné změn. Všem Vám přeji hodně pevného zdraví a hezké jarní dny.

Vaše paní učitelka Nataša.