AJ 1.A,B,C,D (Andrea Běhalová) -týden 24.-28.6.,2019

Dobrý den,

Portfolia na AJ -1.A, 1.B, 1.D: Oznamuji, že děti z 1.A, 1.B, 1.D mají portfolia na angličtinu nyní u sebe doma. Děti z 1.C si odnesou portfolia na angličtinu domů během tohoto týdne. Prosím rodiče, aby dohlédli doma na to, že si děti tato portfolia doma pečlivě uschovají a donesou je zpět do školy na angličtinu v září 2019. V září 2019 budeme obsah portfolia potřebovat k opakování učiva z 1.třídy. Poté si děti zavedou nové portfolium na angličtinu pro materiály k učivu probíraného ve 2.třídě.

Tento týden 24.-28.6.,2019 výuka angličtiny nebude, ale děti mě mohou najít po celý týden v ranních hodinách v moji třídě nebo kanceláři.  :-)

O prázdninách doporučuji dětem, aby:

 • Opakovaly si slovíčka, procvičovaly fráze, příběhy a písničky, které jsme se naučili (viz Cdéčko, pracovní sešit, portfolium a webové stránky https://elt.oup.com/student/happyhouse/level1/?cc=cz&selLanguage=cs )
 • Pečlivě si uschovaly portfolium s materiály na angličtinu. Děti budou portfolium znovu potřebovat v září 2019.
 • Dodělaly si všechna nevypracovaná cvičení v pracovním sešitě.
 • Pokusily se mluvit anglicky pokud k tomu budou mít příležitost.

Přeji vám všem krásné a radostné prázdniny. :-)

Andrea Běhalová

AJ 1.A,B,C,D (Andrea Běhalová) -týden 17.-21.6.,2019

Dobrý den,

Portfolia na AJ -1.A, 1.B, 1.C, 1.D: Oznamuji, že děti z 1.A, 1.B, 1.C, 1.D mají portfolia na angličtinu nyní ve škole. Ten, kdo ještě neodevzdal ke kontrole portfolium na angličtině minulý týden, prosím tedy, nechť mi jej neprodleně odevzdá tento týden.

Poznámka k plánu na tento týden 17.-21.6. 2019:  Připomínám, že z důvodu konání Chlupíkova divadelního léta ve škole během tohoto týdne, může dojít ke změnám v rozvrhu nebo v plánu ve vyučovacích hodinách.

Poznámka pro rodiče: Během příštího týdne vám napíšu úkoly na prázdniny a další důležité informace. Čtěte, prosím, školní web.

Pokud nenastanou nějaké změny tento týden 17.-21.6., tak si:

 • K Unitu 7 procvičujeme místní předložky “in” (ve,v), “on” (na povrchu něčeho), “under” (pod) a k tomu otázky Where is (the book)?” (Kde je kniha?), “Do you like (a cat)?” (Máš rád(a) kočku?) zábavnou formou.
 • Zazpíváme anglické písničky.
 • Opakujeme si všechna slovíčka z Unitů 1-7 hrou a popřejeme si hezké letní prázdniny.

Domácí úkol/ Homework (HW):  

1.D. na úterý 18.6.;    1.A, 1.B. na středu 19.6.;     1.C. na pátek 21.6.

Děti si mají opakovat slovíčka zvířátek (prosím vizte pracovní sešit na str.54). Děti si mohou opakovat slovíčka zvířátek také zde: Vocabulary ANIMALS

Pro poslech výslovnosti slov, stačí kliknout na jednotlivé obrázky zvířátek.

Přeji všem krásné sluníčkové dny. :-)

Andrea Běhalová

AJ 1.A,B,C,D (Andrea Běhalová) -týden 10.-14.6.,2019

Dobrý den,

Portfolia na AJ -1.A, 1.B, 1.C, 1.D: Oznamuji, že děti z 1.A, 1.B, 1.C, 1.D mají portfolia na angličtinu u sebe doma. Děti donesou portfolia zpět do školy na angličtinu tento týden.

Pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 10.-14.6. si opakujeme Unit 6, podíváme se na Unit 7 o zvířátkách a procvičujeme si v pracovním sešitě.

Domácí úkol/ Homework (HW):

1.D. na úterý 11.6.;    1.A, 1.B. na středu 12.6.;   

 1. Děti dostaly papír, na kterém je pexeso se slovíčky k Unitu 7. Děti si mají pexeso vystřihnout, založit do portfolia na angličtinu a donést jej na hodinu angličtiny.
 2. Děti dostaly papír, na němž je příběh o Ruby, Spikovi a kačence s názvem “Thank you, Rubby”. Děti mají z toho vyrobit miniknížku a přinést ji na angličtinu tento týden, Tudíž děti mají vystřihnout podle přerušované čáry a očíslovat jednotlivé obrázky v pořadí jak probíhá příběh. Stránka číslo 1 je začátek příběhu. Následně děti slepí stránky do podoby knížky a podepíšou si ji svým jménem. Děti si mohou obrázky v příběhu vybarvit, pokud chtějí. Vyrobenou miniknížku si děti založí do portfolia.
 3. Donést si portfolium na angličtinu.

1.C. na pátek 14.6.

 1. Děti dostaly 2 papíry, na každém papíře je jedno pexeso se slovíčky k Unitu 6 a Unitu 7. Děti si mají oba pexesa vystřihnout, založit do portfolia na angličtinu a donést jej na hodinu angličtiny.
 2. Děti dostaly papír, na němž je příběh o o Ruby, Spikovi a kačence s názvem “Thank you, Rubby”. Děti mají z toho vyrobit miniknížku a přinést ji na angličtinu tento týden, Tudíž děti mají vystřihnout podle přerušované čáry a očíslovat jednotlivé obrázky v pořadí jak probíhá příběh. Stránka číslo 1 je začátek příběhu. Následně děti slepí stránky do podoby knížky a podepíšou si ji svým jménem. Děti si mohou obrázky v příběhu vybarvit, pokud chtějí. Vyrobenou miniknížku si děti založí do portfolia.
 3. Donést si portfolium na angličtinu.

Přeji všem hezký den,

Andrea Běhalová

AJ 1.A,B,C,D (Andrea Běhalová) -týden 3.-7.6.,2019

Dobrý den,

Portfolia na AJ -1.A, 1.B, 1.D: Oznamuji, že děti z 1.A, 1.B, 1.D mají portfolia na angličtinu u sebe doma a mají je ukázat rodičům. Děti donesou portfolium zpět do školy tento týden, 3.-7.6., na angličtinu.

Minulý týden angličtina v 1.C. odpadla kvůli sportovním aktivitám a hrám k oslavě Dnu dětí. Pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 3.-7.6. budeme pokračovat v následujícím:

 1. Vypracujeme si Test k Unitu 5 “Happy Birthday!”
 2. Dokončíme Unit 6 “Bathtime”. Procvičujeme si: I wash my (face/hair/hands), I brush my (hair/teeth), I dry my (hands/hair/body) hrou.
 3. Učíme se přídavná jména/ protiklady:

Hot, warm vs. cold (horký, teplý vs. studený)

Clean vs. dirty (čistý vs. špinavý)

Tidy vs. messy (upravený vs. nepořádný)

 1. K tomu se věnujeme příběhu a procvičujeme si v pracovním sešitě.

Domácí úkol/ Homework (HW):

1.D. na úterý 4.6.;    1.A, 1.B. na středu 5.6.;   

 1. V pracovním sešitě (Activity Book) si děti mají vypracovat stránku 53. Děti mají vlepit samolepky k jednotlivým obrázkům. Děti najdou samolepky k Unitu 6 vzadu pracovního sešitu (Activity Book). Tímto cvičením si děti opakují základní slovíčka k Unitu 6.
 2. Děti dostaly papír, na kterém je pexeso se slovíčky k Unitu 6. Děti si mají pexeso vystřihnout, založit do portfolia na angličtinu a donést jej na hodinu angličtiny.
 3. Děti si mají opakovat Unit 5.

Zde je odkaz na Slovíčka k Unitu 5  Vocabulary Unit 5

Zde je odkaz na příběh “The present”  Story The present

Zde je odkaz na písničky a říkanky Songs and chants

4.Děti si mají donést portfolium zpět do školy na hodinu angličtiny.

1.C. na pátek 7.6. (DÚ z minulého týdne): 

 1. V pracovním sešitě si děti mají vypracovat stránku 47. Například děti se ptají podle obrázku na horní části stránky: “Can you see a (duck)?” (Vidíš kačku?), hledají kačku na obrázku a odpoví Yes nebo No X
 2. Děti si mají opakovat nová slovíčka k Unitu 6. Prosím vizte slovíčka v pracovním sešitě stránku 46, kterou děti mají již vypracovanou. Zde děti také najdou Vocabulary Unit 6
 3. Děti si mají opakovat Unit 5.

Zde je odkaz na Slovíčka k Unitu 5  Vocabulary Unit 5

Zde je odkaz na příběh “The present”  Story The present

Zde je odkaz na písničky a říkanky Songs and chants

Přeji všem krásné jarní dny,

Andrea Běhalová

Angličtina .D – Kloudová

V úterý jsme si zopakovali šest základních slov z lekce 6 – a towel, a duck, soap, shampoo, a toothbrush, a hairbrush. Učili jsme se říkat wash my hands (umýt si ruce), wash my face (umýt si obličej), brush my hair (učesat se), brush my teeth (vyčistit si zuby) – Pracovní sešit str. 49 a zapívali jsme si písničku Everyday I wash my hands…
Everyday I wash my hands – Song
Rozlišovali jsme slovo hot (horký) – warm (teplý) a cold (studený) a vybarvovali jsme v pracovním sešitě kapičky na str. 50.
Domácí úkol na úterý 4.6. – Pracovní sešit str. 52 – nakreslit do 3 obdélníčků obrázek, který drží myšák Rodney (hledali jsme v učebnici) a je to mýdlo (soap), kartáč na vlasy (a hairbrush) a ručník (a towel). Dále si děti zopakují slovní zásobu v dalším cvičení a vybarví si domeček, pokud všechna slova umí. Na str. 53 si dolepí do obrázků samolepky a také si zopakují slovní zásobu.
Posílám ještě proklik i na slovíčka:
Slovní zásoba Unit 6
Přeji krásné dny! MKloudová