Týdenní plán 1.D na 2. – 6.12.

ČJ – písmeno V – čtení a skládání slov, vět; umístění dané hlásky ve slově, diktát, autodiktát; uvolňovací cviky – spirály, přímé šikmé čáry

M – porovnávání čísel pomocí znaménka je větší, je menší; příklady na sč. a odč. podle názoru do 10, pamětní počítání do 6; řešení slovních úloh

ČJS – út – výlet za Mikulášek a čerty

– advend a adventní svátky

Týdenní plán 1. A,B,C,D AJ (Martínková) – týdenní plán 25.-28.11. – pro obě skupiny!!!!!

Milí rodiče,

tento týden jsme pokračovali v práci s celou třídou. Na úvod jsme si zopakovali čísla 1-10 různými aktivitami a hrami, aby si to děti dobře upevnily. Dále jsme si poslechli příběh Daisy a Polly a naučili jsme se píseň „Ten little fingers“. Další příběh, který jsme si poslechly, byl příběh „Abracadabra!„. I přes to, že v každé třídě bylo víc než 20 děti, tak jsme zvládli si příběh i zdramatizovat a myslím, že jsme si to spolu s dětmi užili!

Za domácí úkol mají děti opakovat dosavadní písničky, teď však nejvíc „Ten little fingers“ a taky pořádně procvičit čísla od 1 do 10.

Vás, rodiče, bych chtěla požádat, abyste si pravidelně četli týdenní plány, protože tento týden bohužel v některých třídách polovina dětí neměla domácí úkoly. Mám pak za to, že jelikož pracovní sešit je jediný, který doma děti mají a ten za celý týden ani neotevřou, je to pro ně docela velký problém, protože spousta dětí domácí úkoly dělá a učivo má mnohem víc procvičené. V závěru je to vidět na všech dětech, na těch, co domácí úkoly dělají a doma procvičují i na těch, co domácí úkoly nedělají pravidelně.

Proto Vás prosím, abyste si dle týdenního plánu za poslední týden dodělali s dětmi všechno, co mají mít. Zejména aby děti měly vystřížené pexeso s čísly a obrázky z pracovního sešitu na str. 79, protože s ním budeme příští hodinu pracovat!!!

Mockrát Vám děkuji a přeji hezké dny, Nataša Martínková.

 

Týdenní plán 1.D na 25. – 29.11.

ČJ – docvičení písmena R, nové písmeno N – čtení slov a vět, skládání slov z písmen, umístění daného písmene ve slově, dělení slov na slabiky; po – projektový den s odborníkem na téma Každý jsme jiný a přece stejný – lidská – dětská práva

M – číslo jako vyjádření počtu, sestavování příkladů na sč. a odč. podle názoru, porovnávání – je menší, větší, rovná se, tvorba slovních úloh

ČJS – Každý jsme jiný a přece stejný – lidská – dětská práva; Bezpečná cesta do školy

Týdenní plán 1. A,B,C,D AJ (Martínková) – týden 18.-22.11.

Milí rodiče,

tento týden jsme museli výuku trochu upravit oproti plánu, protože onemocněla paní učitelka Běhalová, která má druhou skupinu. Tím pádem jsme ve všech 1. třídách spojovali obě skupiny a vyučovalo se tak v kmenových třídách. I tak si myslím, že jsme to s dětmi zvládli velmi dobře a užili jsme si to.

Na začátku hodiny jsme si zopakovali postavy z Happy House a zazpívali jsme si písničku „The hello song“. Tak jsme si povídali o Happy House a zazpívali jsme si písničku „The Happy House song“. V 2. lekci se věnujeme školním potřebám, které jsme si taky zopakovali a následně jsme si zazpívali písničku „What´s in my bag?“. Potom jsme si prošli čísla od 1 do 10 (česky i anglicky) a různými aktivitami jsme je procvičovali – učili jsme se je správně vyslovovat i zapamatovat. Jako poslední aktivitu jsme měli pracovní list „Autumn Leaves“, ve kterém si děti vybarvovaly podzimní listy podle k tomu určené básně a zároveň jsme si procvičili čísla.

Jelikož jsem na tento týden potřebovala výuku neplánovaně upravit pro obě skupiny, dětem jsem zatím ve třídě nezadávala žádný domácí úkol. O tom Vás, rodiče, informuji až teď. Pro příští týden s dětmi, prosím, udělejte str. 13 v pracovním sešitě (tam si děti procvičí čísla a doplní chybějící čísla) a dále str. 79 v pracovním sešitě (kde si děti vystřihnou čísla a obrázky – přinesou je příští týden s sebou do školy v nějaké obálce nebo uzavřeném obalu – budeme s nimi pracovat). S dětmi prosím procvičujte školní potřeby a teď hlavně i čísla, ať je umí hezky vyjmenovat a název přiřadit k danému číslu.

Mockrát Vám všem děkuji a přeji hezké dny, Nataša Martínková.

 

Týdenní plán 1.D na 18. – 22.11.

ČJ – písmeno B – čtení slov a vět; uvolňovací cviky

M – sč. a odč. do 10 se znázorněním, sestavování příkladů podle znázornění, vytváření slovních úloh a jejich řešení, číselná řada 1 – 8, porovnávání

ČJS – dopravní výchova – opakování, okolí školy a domova

Týdenní plán 1. A,B,C,D AJ (Martínková) – týden 11.-15.11.

Milí rodiče,

tento týden ve škole probíhal Tematický týden na téma Svoboda. Vzhledem k tomu, že děti pracovaly ve třídách, hodina AJ nebyla. Do příští vyučovací hodiny zůstává domácí úkol z pracovního sešitu na str. 11. A pokud to půjde, tak si zkuste s dětmi zazpívat písničku „What´s in my bag?“, kterou jsme se posledně naučili, dětem to moc šlo a tak si ji alespoň budou moct trochu zopakovat.

Minulý týden jsem kontrolovala všechny pracovní sešity a děti dostaly za odměnu nálepku. Našlo se pár dětí, které měly v pracovním sešitě nějaké „nedodělky“. Tyto jsou zapsané v žákovské knížce, abyste věděli, co Vám chybí. Prosím o jejich dodělání do příští vyučovací hodiny!

Mockrát děkuji a přeji Vám krásné podzimní dny, Nataša Martínková.