Angličtina 3.D,3.E – Santana

Týdenní plán 18.3.-22.3.2019

Úvod do UNIT 6 – Greg´s flat

Nová slovní zásoby – Furniture

Procvičování nové slovní zásoby ústní i písemnou formou

Práce s Activity book – poslechová cvičení

Příběh „Where´s Hammy?“ – poslech, překlad, nácvik správné výslovnosti, dramatizace

Prepositions of place – ON, IN, UNDER

Rozšíření slovní zásoby – práce s knihou – Rumpelstiltskin/Rampelník.

Příprava na projekt „My room“ – děti budou prezentovat v pátek 29.3.2019

AJ 3.A+E(Otr)

Plán na týden od 18.3.:

Školní projekt Food. Prezentace – otázky a odpovědi.

Oprava souhrnného testu.

Práce s portfolii.

Opakování základních frází (How are you? What is your name? How old are you? What colour is your…? What is your favourite …?) a odpovědí na ně – ústně i písemně.

Minitest – krátké odpovědi Yes, I do. / No, I don´t. – v pátek 22.3.

DÚ na čtvrtek 21.3.: pracovní list

Angličtina 3.D,3.E – Santana

Týdenní plán 11.3.-15.3.2019

Kontrola práce v AB a šk.s

Hry a aktivity na procvičení částí těla

Příběh „Colin in Computerland“ – poslech, překlad, nácvik správné výslovnosti, dramatizace příběhu

Rozšíření slovní zásoby – práce s knihou

Příběh „Finn MacCool and the Giant´s Causeway/ Fin Drsňák a obrův chodník.

AJ 3.A+E(Otr)

Plán na týden od 11.3.:

Procvičování a opakování učiva Unit 4: slovní zásoba – jídlo a pití, neurčitý člen a/an, jednotné a množné číslo, vazby I like / I don´t like… + Do you like…? Yes, I do. / No, I don´t.

Opakování základních frází (How are you? What is your name? How old are you? What colour is your…? What is your favourite …?) a odpovědí na ně – ústně i písemně.

Minitest na slovní zásobu + vazby I like / I don´t like… : ve čtvrtek 14.3.

Souhrnný test Unit 4: v pátek 15.3.

DÚ na čtvrtek 14.3.: slovní zásoba – český význam, čtení, psaní (slovíčka označená v PS s.102)

odkaz na online procvičování slovní zásoby (nejsou tu ale všechna slovíčka)