Angličtina 3.D,3.E – Santana

Týdenní plán 4.2.-8.2.2018

Probíhá kontrola práce ve šk.s. a AB

Rozšíření slovní zásoby –  práce s knihou

Pohádkový příběh „How the bear lost his tail“

3,D

Úvod do Unit 5 – At the park – nová slovní zásoba

Příběh „Let´s play football“ – poslech, překlad, nácvik správné výslovnosti

Poslechová cvičení – práce s Activity book

Tvoření otázek a odpovědí s použitím HAVE – v kladném i záporném tvaru

Opakování – číslovky 1-20 – ústní i písemnou formou.

3.E

Soutěže na opakování učiva 4.lekce – ústní i písemnou formou

Příprava na závěrečný test 4.lekce

Shrnující test 4.lekce

Úvod do Unit 5 – At the park – nová slovní zásoba

Příběh „Let´s play football“ – poslech, překlad, nácvik správné výslovnosti, dramatizace.

 

Angličtina 3.D,3.E – Santana

Týdenní plán 14.1.-18.1.2019

Procvičování slovní zásoby 4.lekce – Jídlo

Rozšíření slovní zásoby – Fruit

Práce s Activity book – následná společná kontrola

Prezentace projektů „Food“ – tvoření vět v návaznosti na projekty

Příprava na shrnující test 4.lekce (test se bude psát v pátek 25.1.2019)

Angličtina 3.D,3.E – Santana

 

Týdenní plán 7.1.-11.1.2019

Procvičování slovní zásoby – vánoční dárky – popis dárků  – opakování – barvy, přídavná jména, slovní zásoba – hračky, oblečení,….

Unit 4 – At the shop

Procvičování slovní zásoby – Food

Tvoření otázek a odpovědí s použitím slovní zásoby 4.lekce (Do you like….?)

Příprava na projekt Food:

Na čtvrtku A4 napsat min.3 věty s použitím „I like…“ (např. I like apples.) a min.3 věty s použitím „I don´t like…“ (např. I don´t like onions.)

Věty doplnit obrázky

Prezentace projektů bude probíhat příští týden.

Práce s AB – poslechová cvičení.