AJ 3.A+E(Otr)

Plán na týden od 13.5.:

Práce s příběhem Where´s Hammy?

Procvičování slovní zásoby – nábytek. Nově – místnosti v bytě/domě.

Otázka Where is…? It is… – procvičování předložek in, on, under.

Cvičení v PS.

Ústní zkoušení – dramatizace příběhu ve dvojicích.

Minitest – porozumění textu – předložky in, on, under: v pátek 17.5.

DÚ: dramatizace příběhu (CD32) + slovíčka + PS 51/2, 52/2

Odkaz na online procvičování – příběhnábytekhra

Angličtina 3.D,3.E – Santana

Týdenní plán 6.5.-10.5.2019

Dokončení prezentace projektů „Who is it? – popis osob – hádanková hra – v návaznosti na projekty

Práce a AB – email to Greg

Hry a aktivity na procvičení slovní zásoby 7.lekce

Opakování – popis osob, barvy, oblečení, protiklady – příprava na test Unit 7

Rozšíření slovní zásoby – práce s knihou „THE TALE OF LITTLE RED DIDING HOOD/POHÁDKA O ČERVENÉ KARKULCE“.