Angličtina 5.D,5.E – Santana

Základní informace o výuce ve školním roce 2020/2021

Podrobné informace mají děti vlepené ve školním s. a nechají doma jedním z rodičů podepsat

Děti si budou do hodin AJ nosit následující pomůcky:

Class Book  Bloggers 1

Activity Book Bloggers 1 – 1.díl  (v průběhu šk.r. budeme používat i Activity Book Bloggers 1 – 2.díl)

Portfolio (ve kterém budou mít 20 euro obalů)

Žákovskou knížku

Penál

Domácí úkoly si budou děti i v tomto šk.r. psát ze druhé str. sešitu

Také budu o probíraném učivu pravidelně informovat na školním webu – viz. Týdenní plány – Angličtina – Santana

Do týdenních plánů budu i letos psát  co se v daném týdnu probírá popřípadě budu vkládat zajímavé odkazy. 

Věřím, že bude školní rok 2020/2021 šťastný a děti se budou do hodin těšit. 

Veronika Santana

AJ 1.9. – 19.9.2020

Úvodní hodiny – Classroom rules

Úvod – Unit 0 – Hello! How are you?

Greeting – scénky na procvičení nové slovní zásoby

Numbers/Číslovky 1-100 – Cardinal/Základní, Ordinal/Řadové

Months of the year

Procvičování probrané slovní zásoby písemnou i ústní formou

 

 

 

Angličtina 4.D,4.E – Santana

Důležité upozornění!!!

Vzhledem ke stávající situaci jsem nemohla dětem předat časopisy RR osobně. Tyto časopisy mám pro děti připravené a dostanou je hned první týden v září. Každé dítě dostane dva časopisy. Jedno číslo za duben a jedno dvojčíslo za květen/červen.

Přeji Vám krásné léto!!!

Veronika Santana

Smiling Sun Royalty Free Stock Photography - Image: 34434947 ...

4.A+B+C+D+E (celé třídy)

Plán na týden od 22.6.:

ZDRAVÍM VŠECHNY ČTVRŤÁKY A JEJICH RODINY!

Tento týden budeme sledovat video s prázdninovou tématikou. Něco bude nové, něco zopakujeme. Témata: cestování, zeměpisná slovíčka, světadíly a oceány, prázdninové aktivity.

Odkaz: Video lekce 22 – 6  

Do video lekce se, bohužel, nenahrávají anglické titulky. Proto přikládám ještě youtube odkazy na jednotlivá videa – a doporučuji využít k procvičování.

Odkazy na youtube:     písnička1          písnička2

zeměpisná slovíčka     světadíly a oceány    světadíly     oceány

prázdninové aktivity1     prázdninové aktivity2     prázdninové aktivity3

I nadále můžeme procvičovat na Umimeanglicky.cz.

Vzhledem k malému zájmu se tento týden už nekonají online setkání.

Děkuji za spolupráci.

Přeji Vám všem vydařené prázdniny plné radosti a stále pevné zdraví.

Těším se na shledání v novém školním roce,

Monika Otrubová

AJ 4.A+B+C+D+E (celé třídy)

Plán na týden od 15.6. – 2.lekce:

ZDRAVÍM VŠECHNY ČTVRŤÁKY A JEJICH RODINY!

V druhé lekci tohoto týdne budeme pouze opakovat s nahrávkami a pracovním sešitem. Učebnice už děti postupně odevzdávají. Pokud někteří domškoláci nemají podmínky pro přehrávání online – budou pracovat v rámci svých možností. Přikládám řešení k pracovnímu listu z minulé hodiny – v tištěné formě bude opět ve vstupu školy – v deskách „AJ čtvrťáci“.

Plán na 2.lekci: PS s.61 – shrnutí Unit6 – nespokojíme se pouze s ústním vypracováním – zopakujeme si vše písemně = na volné místo na stránce (nebo do ŠS) píšeme věty podle tabulky – He/She likes… He/She doesn´t like… + napíšeme dny v týdnu tak, jak jdou za sebou + barevně spojíme části vět tak, aby tvořily smysluplné věty

+ PS s.92/cv.1 POSLECH (nejdříve si dobře přečteme věty v tabulce)

+ PS s.92/cv.2 obrázky k větám

+ dobrovolně PS s.92/cv.3

Video k tématu 

ŘEŠENÍ worksheet 15 – 6

Nadále doporučuji procvičování na Umime anglicky.cz

Práci děti zasílají tak, jak jsou zvyklé – a to svojí paní učitelce (Andree B., Veronice S., Monice O.). Děti, které pracují ve škole odevzdají PS ke kontrole tam.

Děkuji za spolupráci a přeji příjemné dny a pevné zdraví.

Těším se na děti na online setkáních / konzultacích,

Monika Otrubová

AJ 4.A+B+C+D+E (celé třídy)

Plán na týden od 15.6. – 1.lekce:

ZDRAVÍM VŠECHNY ČTVRŤÁKY A JEJICH RODINY!

Tento týden nás čekají ještě dvě lekce angličtiny, příští týden uvidíme… V první lekci budeme pracovat s videem a pracovním listem. Pokud někteří domškoláci nemají možnost přehrávání online – vypracují pracovní list včetně šestého (extra) cvičení. A „na oplátku“ vynechají cvičení 2 a 3 (jsou poslechová). Řešení PL bude v plánu na další hodinu – děti si opět samy zkontrolují. Pokud někdo nemá možnost tisku, rodiče mu mohou kopii vyzvednout ve vstupu školy – je v deskách „AJ čtvrťáci“.

Plán na 1.lekci: Opakování písničky. Slovesa like, love, hate (= nenávidět) – kladné a záporné věty v 1. a 3.os.j.č. – vazby s -ing. Užití really (= opravdu) ve větách. Např. I really like taking photographs. (Opravdu rád /-a fotografuji.) Práce na PL – poslechová cvičení, čtení, psaní.

Odkazy:          Video lekce 15 – 6 (1)          WORKSHEET 15 – 6

Doplňková cvičení pro zájemce a rychlíky:   PS s.54/cv.1: POSLECH

+ PS s.54/2: pod obrázky dopíšeme správný den v týdnu + do vět doplníme aktivitu a den v týdnu (věty jdou po sobě jako dny v týdnu, aktivity jsou stejné jako  v učebnici s.38/2)

+ Procvičování na Umíme anglicky: určitě se podíváme, jestli nepřibylo nějaké nové zadání na nástěnce a jako domácí úloha 😊

Práci na pracovních listech děti zasílají tak, jak jsou zvyklé – a to svojí paní učitelce (Andree B., Veronice S., Monice O.). Děti, které pracují ve škole odevzdají PL ke kontrole tam.

Děkuji za spolupráci a přeji hezké dny.

Těším se na děti na online setkáních / konzultacích,

Monika Otrubová