Angličtina 4.D,4.E – Santana

Týdenní plán 27.1.-31.1.2019

Prezentace projektů „Food“

Tvoření vět v návaznosti na projekty

Procvičování – určení času, jídlo během dne (Breakfast, Snack, Lunch, Dinner, …)

Rozšíření slovní zásoby – Extended Reading – My year of celebrations – práce s textem

Opakování probraného učiva 3.lekce – příprava na shrnující test

AJ 4.A+B+C+D+E (Otr)

Plán na týden od 27.1.:

Procvičování určování času – ústně i písemně.

Rozhovory – uč.s.17 (popletený číšník) – poslech, čtení, porozumění.

Použití always, sometimes, never ve větách.

The Breakfast Show – čtení na známky.

DÚ na středu 29.1.: čtení textu The Breakfast Show – uč.s.18 + procvičování určování času podle kopie ve ŠS a podle odkazů

Odkazy na procvičování   TIME1     TIME2     TIME3

AJ 4.A+B+C+D+E (Otr)

V týdnu od 20.1.:

The Breakfast Show – práce s textem.

Použití always, sometimes, never. Cvičení v PS.

What time is it? Určování času v angličtině –  výrazy o´clock, half past, quarter past, quarter to.

DÚ na středu 22.1.: slovíčka – jídlo – PS s.95 (Unit3) + donést chybějící PL

Angličtina 4.D,4.E – Santana

Týdenní plán 20.1.-24.1.2020

Procvičování probrané slovní zásoby 3.lekce – ústní i písemnou formou

Práce s AB – poslechová cvičení

Opakování – food, time, parts of the day

Příběh „At the restaurant“ – poslech, překlad, dramatizace

Práce s textem – „The Breakfast“ – nácvik správné výslovnosti, překlad

Příprava na projekt – „I have…“

Společná kontrola práce v AB

Rozšíření slovní zásoby – „Colin in Computerland“

Opakování učiva 3.lekce, příprava na shrnující test