Angličtina 5.D,5.E – Santana. Dnes naposledy na webu školy. TP i nadále v Komens/Nástěnka třídy/TP

Týdenní plán  8.2.-12.2.2021

Učím v deseti třídách a proto není možné na Vaše dotazy reagovat obratem. Pokud i po přečtení Týdenního plánu nenaleznete odpověď na Vaši otázku, můžete mi napsat přes Komens. 

Veškeré informace týkající se výuky i domácí přípravy naleznete v TP. Děti, které mají technické problémy při online výuce, lékařská vyšetření, nemoc, ….mají vždy extra čas navíc na dodělání zameškaného učiva. 

TP budu i nadále v EŽK, Komens, Nástěnka třídy, TP a nově i v TEAMS.

Přeji Vám vše nejlepší

Veronika Santana

Týdenní plán  8.2.-12.2.2021

Samostatná práce :

Průběžné vypracování cv. na UMIMETO

AB str.48/1,2,3,4 – spojování části slov, sestavování slov, doplňování – family members.

(následná společná kontrola proběhne při naší online hodině)

Online hodina:

Ukázky z projektů „My school“ , tvoření vět v návaznosti na dané projekty.

Procvičování – tvoření vět – popis osob – s použitím probrané slovní zásoby 2A lekce

Tvoření otázek a odpovědí – Have got positive/negative. Family members. Např. Have you got a brother? Yes, I have./ No, I haven´t.

Hry a aktivity na procvičení probrané slovní zásoby – popis osob, rodina.

Doporučená videa:

https://www.youtube.com/watch?v=1Ner8zd7sJ0

https://www.youtube.com/watch?v=FHaObkHEkHQ

https://www.youtube.com/watch?v=NVEzzzia8Yo

https://www.youtube.com/watch?v=VvrG4JguNQk

Angličtina 5.D,5.E – Santana

TP 1.2.-5.2.2021

Průběžné vypracování cvičení na UMIMETO

Tvoření vět s použitím slovní zásob​y nulté a první lekce

Places/ Místa, Prepositions of place /předložky místa

Prezentace projektů – tvoření vět v návaznosti na prezentované projekty

Společná kontrola práce v AB. (str.46/47) – popis osob

Aktivity na procvičení probrané slovní zásoby

Doporučená videa:

Hobbies, Free time activities

https://www.youtube.com/watch?v=oHcsl2p2Njo

https://www.youtube.com/watch?v=z595z_DmpmQ

https://www.youtube.com/watch?v=N1o4oOXLOZc

Angličtina 5.D,5.E – Santana

Týdenní plán 25.1.-29.1.2021

Tvoření vět s použitím probrané slovní zásoby:

Místa ve škole i v okolí školy

Předložky místa

Tvoření vět s použitím: There is…/There are…

Prezentace projektů „My school“

Tvoření vět v návaznosti na projekty

Samostudium:

Průběžné vypracování cv. na UMIMETO

AB str.46/47 – doplnit chybějící slovíčka (nápovědu najdete na pravé straně na str.47)

Shlédnutí videí v tomto TP:

https://www.youtube.com/watch?v=vyXq6uZN1Sk

https://www.youtube.com/watch?v=7zCNjzTEOeI

https://www.youtube.com/watch?v=7zCNjzTEOeI

https://www.youtube.com/watch?v=s3jGBtNsyPo

https://www.youtube.com/watch?v=XGdKDemKF30

Angličtina 5.D,5.E – Santana

Týdenní plán 18.1.-22.1.2021

Project „MY SCHOOL“

Máte dvě možnosti“ 1) vycházet z reality 2) vycházet z Vašich představ a fantazie

Napsat minimálně deset vět.

Věty musí obsahovat následující:

Slovní spojení There is…/There are….

Předložky místa (Next to, Between, Opposite,…)

Alespoň 5 míst opravdových (Places – Classrooms viz. AB str.40)

Jak se rozhodnete projekt vypracovat (plánek, mapa, průřez budovy, 3D maketa, atd….) to nechám zcela na Vašem rozhodnutí.

Při naší online hodině budeme s těmito projekty pracovat, tvořit otázky i věty oznamovací, atd, atd.

Tento týden Vám žádnou další práci na vypracování nedávám.

Upřímně se už těším na Vaše práce!

Přeji Vám hezký víkend a příští týden na „online viděnou“

Angličtina 5.D,5.E – Santana

Týdenní plán 11.1.-15.1.2021

CB str.34,35 – stačí pouze přečíst a věty ústně, nemusíte psát

AB str.41 cv.5 (Pro ty, kteří nestihli vypracovat minulý týden)

Procvičování Předložek místa AB str.42 /6,7,8 str.43/9

Při naší online hodině všechna cvičení společně projdeme a provedeme případnou opravu chyb .o)

Doporučená videa:

https://www.youtube.com/watch?v=85OIh59Bhtk

https://www.youtube.com/watch?v=4530pfmquro

https://www.youtube.com/watch?v=p_lgP_XwDig