Angličtina 4.D,4.E – Santana

Týdenní plán 18.11.-22.11.2019

Celý tento týden je p.uč. Monika Otrubová nepřítomna a proto jsou skupiny spojené.

Prezentace projektů „My Family“, „My Crazy Family“

Hry na opakování slovní zásoby 2.lekce – příprava na shrnující test

Procvičování – spelling, numbers 1-100, family members

Tvoření vět – základní informace o rodině

„My dad´s name is…“, „My sister likes…“, „My grandma lives…“ etc.

Přivlastňování – His, Her.

Angličtina 4.D,4.E – Santana

Týdenní plán 11.11.-15.11.2019

Tematický týden – Svoboda  /Freedom

Nová slovní zásoba

Opis slov:

Freedom, Jail/Prison, Free, Imprisoned, Human right, Opportunity to choose, To vote, Sadness, Happiness, Government, Party, March, Strike, Police, Election, Velvet, Revolution, Velvet Revolution, Knowledge, Wisdom, Law, Right, Responsibility, Citizen, Freedom of speech, Opinion, Obey, Against

Práce s časopisem RR:

„The Velvet Revolution /Sametová Revoluce – četba článku, překlad

What are the missing words? – nová slovní zásoba – viz. tematický týden

„A Child in the revolution“ – rozšíření slovní zásoby – četba textu, překlad

Použití probrané slovní zásoby – pasivně – poslech – krátká videa

Pokračování v prezentaci projektů „My Family“, „My Crazy Family“

 

 

 

Angličtina 4.D,4.E – Santana

Týdenní plán 4.11.2019-8.11.2019

Rozšíření slovní zásoby – Halloween – hry, aktivity, písničky

„Who are you?“ – costume party

Ghosts catching/counting – chytání/počítání duchů

„What is it?/Co je to?“ – práce s obrázkem – kolik zvířat se ukrývá v jednom Halloween popleteném obrázku. – procvičování – Animals

Halloween puzzles

Hry s flashcards – „What is missing?/Co chybí?

Halloween dance – krátká videa

Prezentace projektů – „My Family“, „My crazy family“ – tvoření vět v návaznosti na projekty

Opakování slovní zásoby 2.lekce – ústní i písemnou formou, příprava na shrnující test. (Family members, numbers 1-100,…)