Angličtina 4.D,4.E – Santana

Týdenní plán 9.9.-13.9.2019

Kontrola podpisů – informace o výuce ve šk.r.2019/2020

Úvod do Unit 1 – Welcome back!

Can you find…? Tvoření vět s použitím slovní zásoby 3.tříd (CB str.2-3)

Příběh „Where´s Flossy?“ (CB str.4) – poslech, překlad, nácvik správné výslovnosti, dramatizace

Tvoření vět otázek v j.č. „What is this?“ a mn.č. „What are these?“ a odpovědí „It´s…“, „These are…/They are…“

Abeceda – procvičování hláskování

Příprava na project „ABC“

Angličtina 4.D,4.E – Santana

Úvodní hodina:

Třídní pravidla

Informace o výuce angličtiny ve školním roce 2019/2020  – Děti mají vlepeno ve školním s. Některé děti sešit neměly, ty dostanou kopii až poté, co budou mít sešit.

První domácí úkol v tomto školním roce byl nechat informace o výuce podepsat alespoň jedním z rodičů.

Rozšíření slovní zásoby – Rules Minions

Angličtina 3.D,3.E – Santana

10.6.-14.6.2019

3.E ŠVP

3.D

Příprava na shrnující test učiva 3.ročníku

Shrnující test

Rozdávání projektů vytvořených ve šk.r.2018/2019

Opakování probraného učiva

Příští týden budeme mít poslední hodinu v tomto školním roce. Proto chci Vám i Vašim dětem už nyní popřát  pohodové léto plné odpočinku a krásných zážitků!!!

Veronika Santana 

 

Angličtina 3.D,3.E – Santana

Týdenní plán 3.6.-7.6.2019

3.D,3.E

Opakování učiva 1.-9.lekce – příprava na shrnující test učiva 3.ročníku, který budou děti psát v následujícím týdnu

3.E

Prezentace projektů „It´s too…“

Tvoření vět s návaznosti na projekty (His/Her shoes are too big.,etc…)

Unit 9 – At the Sports centre

Nová slovní zásoba – Parts of the body – nácvik správné výslovnost

Říkanka „Arms up“, Příběh „Oh no, my phone!“- poslech, překlad, nácvik správné výslovnosti, dramatizace

Opakování učiva 1.-9.lekce – příprava na shrnující test učiva 3.ročníku, který budou děti psát v následujícím týdnu