Angličtina 3.D,3.E – Santana

10.6.-14.6.2019

3.E ŠVP

3.D

Příprava na shrnující test učiva 3.ročníku

Shrnující test

Rozdávání projektů vytvořených ve šk.r.2018/2019

Opakování probraného učiva

Příští týden budeme mít poslední hodinu v tomto školním roce. Proto chci Vám i Vašim dětem už nyní popřát  pohodové léto plné odpočinku a krásných zážitků!!!

Veronika Santana 

 

Angličtina 3.D,3.E – Santana

Týdenní plán 3.6.-7.6.2019

3.D,3.E

Opakování učiva 1.-9.lekce – příprava na shrnující test učiva 3.ročníku, který budou děti psát v následujícím týdnu

3.E

Prezentace projektů „It´s too…“

Tvoření vět s návaznosti na projekty (His/Her shoes are too big.,etc…)

Unit 9 – At the Sports centre

Nová slovní zásoba – Parts of the body – nácvik správné výslovnost

Říkanka „Arms up“, Příběh „Oh no, my phone!“- poslech, překlad, nácvik správné výslovnosti, dramatizace

Opakování učiva 1.-9.lekce – příprava na shrnující test učiva 3.ročníku, který budou děti psát v následujícím týdnu

 

 

Angličtina 3.D, 3.D – Santana

Týdenní plán 27.5.-31.5.2019

3.E

Rozšíření slovní zásoby – práce s knihou – „The old woman who lived in a shoe“

Unit 8 – práce v AB – společná kontrola

Procvičování – Tvoření vět s použitím – Too Small/Big/Long/Short a oblečení

Příprava na domácí úkol – Project „It´s too…“

Úvod do Unit 9

At the sports centre – příběh – poslech, překlad, dramatizace

3.D

Úvod do Unit 8 – In the playground

Nová slovní zásoba – oblečení

Procvičování ústní i písemnou formou

Song – It´s Muddy! – poslech, překlad

Poslechová cvičení – práce s AB – procvičování – barvy, oblečení, předložky místa

Příběh „The hat“ – poslech, překlad, dramatizace

Hry a soutěže na procvičení probrané slovní zásoby – popis osob, popis oblečení

Rozšíření slovní zásoby – práce s knihou – „The old woman who lived in a shoe“

Příprava na domácí úkol – Project „It´s too…“