Angličtina 5.D,5.E – Santana

Týdenní plán 4.1.-8.1.2021

Milé děti a rodiče,

doufám, že jste měli možnost přes vánoční svátky načerpat energii do roku 2021. Jak jste již byli informováni, opět nastala distanční výuka. Bude probíhat jednu hodinu týdně (viz. naplánovaná schůzka v TEAMS). Dále je určena dobrovolná konzultace (která je také zapsána v TEAMS). 

TP vkládám pravidelně do Komens v Bakalářích, tak pro některé rodiče  i nadále na web školy. Prosím sledujte TP pravidelně a vypracovávejte zadané úkoly. Online hodina bude vždy kromě dalšího určena na kontrolu vypracovaných úkolů. 

Dětem jsem plánovala povánoční hodinu, která se odsouvá do doby, kdy se děti vrátí zpět do školních lavic a do té doby budeme pokračovat v práci v AB a CB.

Práce na tento týden:

Nová slovní zásoba – Unit 1.D „Welcome to my school!“

Děti si zapíší do školního s.:

nadpis: UNIT 1.D „WELCOME TO MY SCHOOL“

pod nadpis si opíší tabulky Singlular/Plural, There is /There are (viz.CB str.32)

poté napsat do sešitu novou slovní zásobu – místa ve škole – jako nápovědu použít AB str. 40,41,42,43,71

práce v AB: str.40/1, 41/2,3,4,5

kontrola práce proběhne při naší online hodině

Doporučená videa:

https://www.youtube.com/watch?v=2i4CbCINjWA

https://www.youtube.com/watch?v=xG93Rt_uUL8

https://www.youtube.com/watch?v=2i4CbCINjWA

https://www.youtube.com/watch?v=bYrNqxF66aI

Angličtina 5.D,5.E – Santana

Týdenní plán 30.11. – 4.12.2020

Práce v AB, následná společná kontrola

Rekapitulace – vypracovaná cvičení  Unit 0A – 1.C

Prezentace projektů

Tvoření vět v návaznosti na projekty

Příprava na test probrané lekce 0A-0D

(Test si děti napíší následující týden, kdy proběhne i hodnocení práce v AB)

Angličtina 5.D,5.E – Santana

Týdenní plán 23.11.-27.11.2020

Samostudium – průběžné zpracovávání úkolů na „UMIMETO“

Rozšíření slovní zásoby – sledování doporučených videí

Práce v AB Bloggers – str.38

Online hodina – práce s projekty

Tvoření vět v návaznosti na projekty

Společná kontrola práce v AB

https://www.youtube.com/watch?v=i7s9wWNkOpc

https://www.youtube.com/watch?v=hoyhPZDp3dE

https://www.youtube.com/watch?v=z595z_DmpmQ

Angličtina 5.D,5.E – Santana

Týdenní plán 16.11.-20.11.2020

Během samostudia si vypracujte project „HOBBIES“

Project „Hobbies“

Vyberete si minimálně 7 osob – volba je na Vás.

Nejdříve napíšete o sobě – Např. In my free time I like to read books. I don´t like gymnastics. atd…

U každé další osoby také napíšete co rád/ráda dělá  ve volném čase. Můžete si vybrat členy rodiny, ale můžete klidně přidat i své kamarády/kamarádky.

Při naší online hodině budeme s těmito projekty pracovat

 

Angličtina 5.D,5.E – Santana – prosím sledujte TP v EŽK

Týdenní plán 9.11.-13.11.2020

Úvod do Unit 1C – Our hobbies challenge

Samostudium – projít si CB str.30,31

Do školního sešitu vytvořit vlastní příspěvek k výroční zprávě – inspirace viz. CB str.31/6 (nemusíte doplnit obrázkem ani fotografií. Stejně tak nemusíte psát název školy. Stačí jméno, věk a odpovědět na otázku „What do you like doing in your free time?“ Ideálně napsat minimálně pět krátkých vět. Při naší online hodině budete tyto věty číst.

Bloggers AB str.36,37,38- přečíst nejprve zadání a v návaznosti na to, vyplnit daná cvičení. Veškerou potřebnou slovní zásobu na doplnění cvičení najdete v CB str.30,31 a AB str.36,37​,38

Nové úkoly na umimeto Vám nedávám, myslím si, že je zbytečné Vás přetěžovat. Takže prosím průběžně pracujte s AB a CB. Veškerou zadanou práci si společně projdeme a provedeme kontrolu, popři. opravu chyb při naší online hodině ve čtvrtek 12.11.2020)

Zde jsou videa, která by Vám mohla pomoci se zapamatováním si slovní zásoby 1.lekce .o)

https://www.youtube.com/watch?v=gH89yUhIAV0

https://www.youtube.com/watch?v=N1o4oOXLOZc

https://www.youtube.com/watch?v=90LfcLAjLiI