AJ 4.A+B+C+D+E (celé třídy)

Plán na týden od 15.6. – 2.lekce:

ZDRAVÍM VŠECHNY ČTVRŤÁKY A JEJICH RODINY!

V druhé lekci tohoto týdne budeme pouze opakovat s nahrávkami a pracovním sešitem. Učebnice už děti postupně odevzdávají. Pokud někteří domškoláci nemají podmínky pro přehrávání online – budou pracovat v rámci svých možností. Přikládám řešení k pracovnímu listu z minulé hodiny – v tištěné formě bude opět ve vstupu školy – v deskách „AJ čtvrťáci“.

Plán na 2.lekci: PS s.61 – shrnutí Unit6 – nespokojíme se pouze s ústním vypracováním – zopakujeme si vše písemně = na volné místo na stránce (nebo do ŠS) píšeme věty podle tabulky – He/She likes… He/She doesn´t like… + napíšeme dny v týdnu tak, jak jdou za sebou + barevně spojíme části vět tak, aby tvořily smysluplné věty

+ PS s.92/cv.1 POSLECH (nejdříve si dobře přečteme věty v tabulce)

+ PS s.92/cv.2 obrázky k větám

+ dobrovolně PS s.92/cv.3

Video k tématu 

ŘEŠENÍ worksheet 15 – 6

Nadále doporučuji procvičování na Umime anglicky.cz

Práci děti zasílají tak, jak jsou zvyklé – a to svojí paní učitelce (Andree B., Veronice S., Monice O.). Děti, které pracují ve škole odevzdají PS ke kontrole tam.

Děkuji za spolupráci a přeji příjemné dny a pevné zdraví.

Těším se na děti na online setkáních / konzultacích,

Monika Otrubová

AJ 4.A+B+C+D+E (celé třídy)

Plán na týden od 15.6. – 1.lekce:

ZDRAVÍM VŠECHNY ČTVRŤÁKY A JEJICH RODINY!

Tento týden nás čekají ještě dvě lekce angličtiny, příští týden uvidíme… V první lekci budeme pracovat s videem a pracovním listem. Pokud někteří domškoláci nemají možnost přehrávání online – vypracují pracovní list včetně šestého (extra) cvičení. A „na oplátku“ vynechají cvičení 2 a 3 (jsou poslechová). Řešení PL bude v plánu na další hodinu – děti si opět samy zkontrolují. Pokud někdo nemá možnost tisku, rodiče mu mohou kopii vyzvednout ve vstupu školy – je v deskách „AJ čtvrťáci“.

Plán na 1.lekci: Opakování písničky. Slovesa like, love, hate (= nenávidět) – kladné a záporné věty v 1. a 3.os.j.č. – vazby s -ing. Užití really (= opravdu) ve větách. Např. I really like taking photographs. (Opravdu rád /-a fotografuji.) Práce na PL – poslechová cvičení, čtení, psaní.

Odkazy:          Video lekce 15 – 6 (1)          WORKSHEET 15 – 6

Doplňková cvičení pro zájemce a rychlíky:   PS s.54/cv.1: POSLECH

+ PS s.54/2: pod obrázky dopíšeme správný den v týdnu + do vět doplníme aktivitu a den v týdnu (věty jdou po sobě jako dny v týdnu, aktivity jsou stejné jako  v učebnici s.38/2)

+ Procvičování na Umíme anglicky: určitě se podíváme, jestli nepřibylo nějaké nové zadání na nástěnce a jako domácí úloha 😊

Práci na pracovních listech děti zasílají tak, jak jsou zvyklé – a to svojí paní učitelce (Andree B., Veronice S., Monice O.). Děti, které pracují ve škole odevzdají PL ke kontrole tam.

Děkuji za spolupráci a přeji hezké dny.

Těším se na děti na online setkáních / konzultacích,

Monika Otrubová

Angličtina 2.A,2.B,2.C,2.D,3.A,3.B,3.C,3.D,4.D,4.E – Santana

Přeji všem dobrý den,

i nadále mohou děti pracovat na umimeto.org.  Toto procvičování je dobrovolné, ale dětem vřele doporučuji. Je to zase další způsob, jak se zdokonalit v AJ. Pravidelně přidávám nová a nová zadání.

Stejně tak i nadále pokračují dobrovolné konzultace pro všechny třídy ve kterých jsem v tomto školním roce učila. Tyto konzultace probíhají pravidelně každou středu (3.třídy, 4.třídy) a každý čtvrtek (2.třídy)

Přeji Vám skvělý start do nového týdne

Veronika Santana

4.A+B+C+D+E (celé třídy)

Plán na týden od 8.6.:

ZDRAVÍM VŠECHNY ČTVRŤÁKY A JEJICH RODINY!

Na základě zpětné vazby z výuky doma i ve škole trochu zvolníme tempo práce v angličtině. Kdo ještě nedokončil 2.lekci minulého týdne, bude se jí věnovat v tomto týdnu. Informace najdeme v předchozím TP.

Pokud máme hotovo, určitě si pustíme tematická videa na procvičování (odkazy jako minulý týden jsou níže) a v PS vypracujeme na s.52/cv.2 (pokud ještě nemáme).

Tematická videa na procvičování: Písnička1   Koníčky/záliby1   Koníčky/záliby2

Učivo dále procvičujeme na „živých“ pracovních listech:

The days of the week      řadíme názvy dnů v týdnu tak, jak jdou za sebou – názvy dnů přetahujeme z levého sloupce / 2.píšeme názvy jednotlivých dnů – písmena přetahujeme / 3.na bublině klik na mikrofon – posloucháme slovo a od slova vedeme čáru k bublině / 4.píšeme den, který následuje / 5.klik na mikrofon – posloucháme a píšeme slovo / po vyplnění klik Finish a Check my answers       

 Sports     prohlédneme si všechny obrázky a přečteme všechny názvy sportů / do koleček u obrázků dopisujeme čísla, která jsou u jednotlivých slov (Pozor: fotbal jak ho známe je nazvaný soccer a hra s oválným míčem je nazvaná football – známe ho jako american football.) / po vyplnění klik Finish a Check my answers  (Pozor: v kontrole je chybka – baseball se opravuje jako basketball.)

DDÚ: Procvičování na Umíme anglicky – určitě se podíváme, jestli nepřibylo nějaké nové zadání na nástěnce a jako domácí úloha :-)

ŘEŠENÍ: PS s.52/cv.1+2

Práci v pracovních a školních sešitech děti zasílají tak, jak jsou zvyklé – a to svojí paní učitelce (Andree B., Veronice S., Monice O.). Děti, které pracují ve škole odevzdají sešity ke kontrole tam.

Děkuji za spolupráci a přeji i nadále pohodové dny.

Těším se na děti na online setkáních / konzultacích,

Monika Otrubová

AJ 4.A+B+C+D+E (celé třídy)

Plán na týden od 1.6. – 2.lekce:

ZDRAVÍM VŠECHNY ČTVRŤÁKY A JEJICH RODINY!

V druhé lekci tohoto týdne opět využijeme zelený pracovní sešit (Activity Book) a budeme psát i do školního sešitu. Práci si děti samy zkontrolují / opraví podle videa. Odkazy najdete níže.

Plán na 2.lekci: Procvičování slovní zásoby – aktivity, koníčky, zájmy – dancing, watching TV, playing computer games, running, playing football, playing tennis, playing basketball, swimming, going to the supermarket. Nové slovíčko: rollerblading (jízda na kolečkových bruslích).

 Procvičování vazeb v 1.osobě jednotného čísla – I like playing tennis. I don´t like playing football. I love dancing. Kontrola PS s.51/cv.1.

Otázky a krátké odpovědi – Do you like rollerblading? (Máš rád/ráda jízdu na kolečkových bruslích?) Yes, I do. (Ano, mám.) / No, I don´t. (Ne, nemám.) Pracovní sešit s.53/cv.3.

Vazby ve 3.osobě jedn.č. – He/She likes playing basketball. (Rád/Ráda hraje basketbal.) He/She doesn´t like playing computer games. (Nerad/Nerada hraje počítačové hry.) He/She loves running. (On/Ona miluje běhání.) 

 Kdo stihne a zvládne, vypracuje i PS s.52/cv.2.

+ Po videu si poslechneme a vypracujeme i PS s.52/cv.1 (není nahrané v lekci) – odkaz pro paní učitelky a děti, které pracují z domova: POSLECH

Práci v pracovních a školních sešitech děti zasílají tak, jak jsou zvyklé – a to svojí paní učitelce (Andree B., Veronice S., Monice O.). Děti, které pracují ve škole odevzdají sešity ke kontrole tam.

Odkazy: Video lekce 1 – 6 (2)

Tematická videa na procvičování: Písnička1   Koníčky/záliby1   Koníčky/záliby2

Děkuji za spolupráci a přeji radostné a zdravé dny.

Těším se na děti na online setkáních / konzultacích,

Monika Otrubová