Školní družina

DružinaRanní družina Školní družina se dělí na osm oddělení, každé má svůj individuálně naplánovaný program, který pro děti sestavují pí vychovatelky. Kromě toho jsou pořádány i společné akce, kterých se účastní všechna oddělení naší školní družiny.

Činnost družiny vychází ze snahy vychovatelek o zajímavé a účelné vyplnění času dětí, které družinu navštěvují. Děti se nenásilnou a hravou formou učí základům činností z různých oblastí, např.výtvarné činnosti, rukodělných prací, společenského chování a společenských her, znalosti přírody, orientace či šifrování.

Rámcový plán ŠD

Literatura, ČJ

 • knihy, knihovna, čtenářský deník ŠD
 • práce s encyklopediemi,  s časopisem
 • VV – výroba loutek, kreslení
 • návštěva MÚ – občan, stát
 • ČR – nářečí
 • kreslení různých příběhů
 • návštěva muzea
 • Jazyky – AJ

  1. omalovánky
  2. práce s internetem
  3. život v jiných zemích – dovolená
  4. fotografie z rodinných výletů a dovolených – výstavka
  5. výroba Pexesa

  Matematika

  1. rébusy
  2. křížovky
  3. hry
  4. soutěže

  Informační a komunikační technologie

  1. práce s počítačem
  2. televize, rozhlas

  Člověk a jeho svět

  1. ČR – svátky a výročí
  2. rodina
  3. hygiena a zdraví – beseda s pracovníkem ČČK
  4. lidské tělo
  5. počasí

  Hudební výchova

  1. koncert
  2. hudební nástroje
  3. cvičení s hudbou

  Výtvarná výchova

  1. různé techniky
  2. výstavy

  Tělesná výchova – Člověk a zdraví

  1. pohybové aktivity – využití overballů
  2. bruslení
  3. plavání
  4. sauna

  Různé

  1. práce na zahradě
  2. práce v kuchyni – základy stolování
  3. péče o květiny
  4. dopravní výchova – celoročně

  Tradiční akce

  1. čertovský a masopustní karneval
  2. vánoční besídky
  3. malování na chodníku
  4. drakiáda
  5. sportovní odpoledne
  6. návštěvy divadel, výstav a jiných akcí
  7. bruslení
  8. odpolední výlety do přírody