Práva a povinnosti žáků

Žák ve školní družině má právo:

  • na odpočinek a volný čas
  • na dodržování pitného režimu a použítí WC podle potřeby
  • na docházku do ranní družiny 6,30 – 7,30 hod
  • na užívání víceúčelového hřiště na školní zahradě
  • na vyjádření vlastního názoru ve všech věcech, které se ho týkají
  • na poskytnutí pomoci, jestliže se ocitne v nesnázích nebo při úrazu

Žák ve školní družině má povinnost:

  • platit měsíční poplatek 200,- Kč na neinvestiční náklady ŠD
  • dodržovat pravidla slušného chování
  • včas se odhlásit ze ŠD při nepřítomnosti
  • dodržovat čas odchodu ze ŠD – nejdéle v 17,30,

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*