Provoz

Provoz ŠD je od 6,30 – 7,35 a dále od 11,40 (12,30) dle konce vyučování dětí a končí v 17,30 h.

Odchody na oběd se řídí kapacitou jídelny.

Odchody na kroužky řídí vychovatelky po dohodě s lektory kroužků a rodičů. Děti si vyzvedávají lektoři, po dohodě s rodiči chodí děti samy.

Provozní řád

1. Přihlásit se mohou žáci 1. – 4.tříd.

2. Do ŠD se děti přihlašují Zápisním lístkem, na kterém rodiče vyplní řádně všechny údaje. Odchody domů (čas a doprovod) zapíší rodiče do notýsku ŠD, který dostanou od vychovatelky ve svém oddělení.

Přihláška do školní družiny/ klubu (1. strana)
Přihláška do družiny/ klubu (2.strana)

3. Přihlášení žáci mohou ze ŠD odcházet každé úterý z důvodů výchovné práce ŠD jen do 14,00 a dále od 15,30 do 17,30 h. V ostatní dny po písemné dohodě vychovatelky s rodiči kdykoliv. Změny oznámí rodiče vychovatelce písemně v notýsku ŠD nebo v ŽK, dle dohody s třídní učitelkou.

4. Po vyučování předává příslušná pí učitelka děti do ŠD pí vychovatelce, popř. s povolením rodičů přejdou děti do ŠD samy.

5. Na začátku I. a II. pololetí prosíme, aby  každý žák přinesl do ŠD hygienické potřeby – balík (12 ks) papírových kapesníčků a  sirup. Děkujeme.

6. Rodiče platí  měsíční příspěvek 200,- Kč na částečnou úhradu neinvestičních nákladů ŠD, a to ve 2 splátkách,nyní nově 1×800 Kč rok 2015 1x 1200 Kč rok 2016 (na žádost účetní firmy). Nebo 2.000 Kč na celý školní rok. V případě potřeby je možné domluvit měsíční splátku, která je splatná do 10 dne v měsíci. Příspěvek rodiče zaplatí převodem na účet .VS a číslo účtu najdete v žákovské knížce. Do zprávy pro příjemce, prosím, vpište jméno a třídu dítěte a období, za které platíte).Děkuji.

7.  Oblečení a obuv žáka prosím podepište jménem a třídou. V případě ztráty nebo záměny oděvu nebo obuvi není povinností vychovatelek  věci hledat či je uhradit.  Nalezené zapomenuté oblečení bude nicméně vystaveno  v ranní a večerní družině na určeném místě (Ztráty a nálezy). Pokud si jej během  stanovené doby nikdo nevyzvedne, bude věnováno charitě (odvoz jedenkrát za čtvrtletí).

8. Na pobyt venku doporučujeme převlečení – tepláky, sportovní obuv  (vše podepsané).

9. K vyzvedávání dětí  slouží videotelefony. S jejich obsluhou Vás seznámí recepční, Vy si pouze pečlivě zapamatujte oddělení a jméno pí vychovatelky, kam chodí Vaše dítě.

Jakékoliv prosby, připomínky a dotazy prosím směřujte přímo na vedoucí vychovatelku: Jana Mrňová JanaMrnova@seznam.cz.

Další informace najdete v sekci Družina.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*