Aj Maj 4.C 10.6.

V tomto týdnu dokončíme opakování a ve čtvrtek napíšeme závěrečný test.
Budeme popisovat počasí (v závěrečném testu ještě nebude).

DÚ na pon 17.6.
:
1. slovíčka počasí – podle učebnice (testík v pondělí)
2. Projekt na motivy Clive the stone age painter – vymyslet si svoji postavu z kterékoli doby a popsat její den. Minimálně 4 obrázky s popisky, které budou popisovat, co dotyčný dělá a v jakou dobu (obměna, úprava textu z učebnice).

Aj Maj 4.C 20.5.

V tomto týdnu snad už budeme mít všechny plánované hodiny :-).Téma je stále povolání, denní režim a present simple. Uč str. 44-46

DÚ na 27.5. – zbylá slovíčka z lekce 7 (testík), AB str. 64/2 a str. 65/4 (toto cvičení vypracujte až po té, co ve škole uděláme cv. 3)

Sing a song People work

BONUS: Read, listen, answer the questions

Aj Maj 13.6.

V tomto  týdnu budeme pokračovat v lekci 7, s největší pravděpodobností ještě znovu s omezeními (generálky a vlastní oslava ve čtvrtek). Vzhledem k tomu, že minulý týden jsme nakonec kvůli nácviku na oslavy měli pouze 1 hodinu a nestihli jsme vše, mají děti, které ještě nestihly DÚ str. 45 (viz minulý Tp), čas na doplnění.  Některé děti ještě mají dodat projekt Our free time (zadání v minulých tp).

DÚ na pon 20.5.

1) slovíčka lekce 7 – povolání (str. 43 v učeb a str. 60 v AB) -testík

2) AB str. 60/2 a 61/3.

3) oprava Test Unit 6 (na zvláštní papír – test i opravu založit do portfolia do stejné kapsy)

4) kdo ještě nestihl věty dle obrázku z učebnice str. 43 doplní (do ŠS)

Aj Maj 4.C 29.4.

V tomto týdnu věnujeme hodiny opakování tvoření vět o trávení volného času (present simple -s ve 3. osobě, tvoření otázek a odpovědí Do you play tennis? Does he like playing tennis? He doesn´t like reading. He doesn´t read….) a novému příběhu o Colinovi. V AB dokončíme celkově Unit 6.
DÚ na pondělí 6.4.– celkové opakování – slovíčka lekce 6 + věty, které máme nalepené ve ŠS nebo slovníčku (podle toho, jak kdo poslouchal :-) ). Projekt – My free time – zadání na prac. listě, který dostanou děti ve škole.
Dodělat chybějící cvičení v AB tak, aby mohla být práce v AB kalsifikována nejpozději v pondělí 6.5. (některé děti už mají hotovo). Ve slovníčku už mají být napsána všechna slovíčka 6. lekce – někteé děti stále nemají!
Příští týden budeme psát opakovací test Unit 6.
BONUS Read, listen, answer the questions (písemně nebo ústně dle své volby + nakresli svůj kostým na maraton a připrav si o něm několik vět:-) )

Aj Maj 4.C 22.4.

V tomto týdnu budou hlavním tématem druhy televizních pořadů, později rozšíříme o druhy časopisů, literárních děl…
Gramatické učivo stále zahrnuje zejména procvičování přítomného času prostého při vyjadřování opakované, pravidelné činnosti, kladné i záporné věty, otázky, krátké odpovědi, důraz je kladen na zvládnutí 3.os č.j. Dále procvičujeme časové údaje – at 4, on Mondays, at weekends, in May, in the morning… (I go swimming on Mondays. He likes shopping. Do you play tennis this week? When do you play tennis? He goes home at 4 every day….)

DÚ Na pon 29.4.: opakovat slovíčka lekce 6 a věty. AB str. 55/4, dokončit str. 56 (začneme ve škole, nedělejte napřed!!!)

Watch and learn:
What do kids in UK watch every day? TV channel for children in UK
Today is Monday song
7 days in a week rap
Seasons rap

Aj Maj 4.C 15.4.

Tématem je stále volný čas, opakování určování časových údajů (dny, měsíce, hodiny včetně správných předložek), rozšiřování slovní zásoby, tvoření otázek, odpovědí a krátkých vyprávění v přít. čase prostém (-s ve 3.osobě, pomocné sloveso do/does don´t/ doesn´t).

DÚ na čtvrtek 18.4. AB str. 49/2, na pondělí 22.4. – slovíčka Unit 6 + další procvičování gramatiky (věty nalepené ve školním sešitě)

Prosím rodiče o podpis na hodnotící tabulce a ve všech sešitech (ve slovníčku z obou stran – zezadu píšeme malé testíky)