Aj Maj 4.C 8.4.

V tomto týdnu budeme dál pokračovat v tématu volný čas, můj týden, co rádi děláme, v gramatice bude důraz na odlišení 1.osoby (Já rád běhám) a 3. os On rád plave (present simple)

opakování dnů v týdnu, měsíců, časové předložky (on Monday, in April, at 7 o´clock), otázky What/ When do you….

DÚ na pon 8.4.
1. věty dle přehledu, který budou mít děti nalepený ve ŠS – doma cvičit překlady z aj do čj a zpět (jako slovíčka) – malý testík
2. oprava testu Unit 5 (na zvláštní papír), podpis na hodnotící tabulce (z druhé strany, prosím, kde je moje slovní hodnocení) a ve všech sešitech. Portfolium jde domů k pochlubení, prosím vrátit nejpozději v pondělí do školy.
3. AB str. 51/3 – doplnit a číst

Aj Maj 4.C 25.3.

V tomto týdnu budeme mít jen 2 hodiny. Dokončíme lekci 5 – Colin a článek str. 34-35, budeme prezentovat projekty (konečný termín je ale až v úterý 2.4. po Velikonocích)

DÚ na út. 2.4. – celkové opakování lekce 5 – slovíčka i gramatika, děti, které ještě nebudou tento týden mít projekt, mají dokončit. Projít si AB a dokončit, popřípadě opravit cvičení dle pokynů
Ve čtvrtek 4.4. budeme psát test Unit 5.

BONUS – vyzkoušej si:
Easter words
Town words
Transport words
a cokoli jiného tě zaujme :-)

Aj Maj 4.C v týdnu od 18.3.

V tomto týdnu dokončíme lekci 5. Budeme si hrát na dopravní prostředky – rozhovory podle uč. str. 31, opakovat a prosvičovat vazby there is a/are lots of/isn´t a /aren´t any – děti by měly bezpečně zvládnout i v psané formě včetně rozlišení čísla jedn. a množného.

DÚ na pon. 25.3. – projekt My town
1.Nakresli jednoduchou mapku svého města (může být skutečné i vymyšlené, pokud bude vymyšlené, vymysli mu i jméno) a popiš ho větami there is/are – použij všechny typy včetně záporných vět (there isn´t/ aren´t), využij předložky k popisu polohy jednotlivých budov a částí města (There is a big park next to the church.
2. Napiš, co můžeš ve svém městě na různých místech všechno dělat – např. There is a library.You can borrow and read books there. Nebo There are lots of shops. You can buy sandals and boots in a shoeshop, bread and rolls in a bakery….
3.Nakresli dopravní prostředky a napiš, kam s nimi jezdíš – I usually go to school by yellow bus. Sometimes I go by boat. I never go to school by tram but I sometimes go to cinema by tram.
Ve svém městě nakresli alespoň 8 různých typů budov, 3 různé druhy dopravních prostředků a minimálně 10 vět různého typu.

Aj Maj 4.C týden od 11.3.

V pondělí bude hodina spojená (pí uř Santana je na školení), malý testík na ověření vět typu There is/ isn´t…bude proto až v úterý. Děti si měly dodělat vše, co jim chybí v prac. sešitě (mají označeno doplň, dodělej), pokud mají v sešitě poznámku C – mají opravit!

Budeme se věnovat dopravním prostředkům – slovní zásoba, písnička. Uděláme si průzkum, jak se kdo dostává do školy a přehrajeme si scénky cestování v dopravních prostředcích.

DÚ na pon 18.3.
1. slovíčka dopravní prostředky + věty How do you go to school? I go to school by car/bus… Do you go to school by…Yes, I do. No, I don´t. – testík
2. dokončit text v AB str. 43/4 – poté, co si ve škole vytvoříme graf.
3. AB str. 46/2 – dopnit text a obrázek o městě/části města, kde bydlíš.

BONUS: Read, listen, write answers: Fast trains

Aj Maj 4.C 4.2.

Tento týden napíšeme opakovací test Unit 4 (ve čtvrtek) – v testu bude slovní zásoba z této lekce – zejména zvířata, přídavná jména a předložky, z gramatiky půjde o stupňování – 2. stupeň (The tiger is bigger than the mouse), určování místa (The lions are next to the tigers) a zvládnutí napsání jednoduchých vět o zvířatech s využitím sloves ve 3. osobě – It has got…It is…It lives…It eats…It can…It cannot….

V pondělí uděláme cvičení v AB str.38, začneme s přípravou na projekt Our favourite animals, v úterý ho budeme realizovat (při té příležitosti budeme komplexně opakovat tvoření vět o zvířatech), rozšiřovat slovní zásobu, ve čtvrtek napíšeme test.

– vzhledem k tomu, že máme před sebou prázdniny a následně moji týdenní nepřítomnost (lyžařský zájezd 6AB,8.A), dostanou tentokrát DÚ až na pondělí 25.2.
1. projekt My favourite animal – název My favourite animals, 4 zvířata – jejich obrázky, kreslené nebo nalepené fotografie, ke každému zvířeti 4 -5 vět typu: This is a penguin. It is black and white. It has got a….., It hasn´t got ……………., It can swim, but it can´t ……………, It lives in……., It eats…………..a buď 2 poems podobné té v AB na str. 36 (poze přídavná jména) nebo 1 poem podobnou té v uč, str. 26 (i další verše, které se mohou, ale nemusí rýmovat). Pokud chceš přidat ještě další informace o zvířatech můžeš, ale určitě nejdříve použij větné vazby uvedené výše. Hodnotit se bude splnění požadavků, správnost, pečlivost zpracování, originalita i grafická úprava, tak si dej záležet! Vše vypracuj na jednotlivé papíry.
2. Slovíčka Unit 5 In the town – přepiš a nauč se pojmenování budov ve městě

V době mé nepřítomnosti budou skupiny spojeny a žáci budou pracovat podle pokynů pí uč Santany-Horvátové (včetně případných DÚ)