Angličtina 5.A, 5.B, 5.C, 5.D – Kloudová

V pátek jsme poprvé pracovali na školních tabletech – téměř všem dětem se podařilo zaregistrovat na stránkách Oxford University Press – Online Practising – Procvičování Online. Místo týdenního úkolu musí každý splnit určitou část tohoto procvičování – do večera 5.12. by měly všechny děti mít hotovou celou 1.lekci – všechny oddíly. Vidím, jak kdo pracuje, protože máme vytvořenou svoji třídní skupinu a veškeré procvičování dětí se mi ukládá a mohu to kdykoliv zkontrolovat.
Pokud by některé z dětí nemělo možnost pracovat doma na počítači, napište mi to prosím na email.
Pokračujeme v lekci 2 – přítomný čas slovesa být – otázky, zápor. Budeme si opakovat názvy dnů v týdnu (umíme již z minulého roku).
Týdenní úkol – není na pracovním listě – práce na online practising
Krásný Advent! MKloudová

Angličtina 5.ABCD (Kříž)

Opakování učiva 2. lekce

5.CD PO a 5.AB ÚT: minitest (dny v týdnu, zájmena, tázací slova Wh-)

PÁ: odevzdat projekt Interview with a star (na co byste se mohli zeptat slavné osobnosti nebo postavy z filmu nebo knihy; alespoň 7otázek a odpovědí a 5 obrázků) + možnost odevzdat dobrovolný DÚ (10 kartiček se slovíčky 3. lekce)

5.CD PO 9.12. a 5.AB ÚT 10.12.: Souhrnný test 2. lekce (chybějící žáci budou test dopisovat hned po svém návratu do školy)

V týdnu od 9. 12. proběhne kontrola a hodnocení portfolií. Zkontroluje si, že máte portfolia podepsaná a kompletní, listy jsou smysluplně seřazené a každý z nich má vlastní košilku. Kompletní portfolio obsahuje: 5 vypracovaných domácích úkolů, souhrnný test z 1. lekce a 1 projekt (pokud není zrovna vystaven ve třídě).

V současné době probíhají konzultace. Pokud chcete něco konzultovat, neváhejte se na mě obrátit.

Angličtina 5.A, 5.B, 5.C, 5.D – Kloudová

Stále opakujeme osobní a přivlastňovací zájmena, časování slovesa být – přítomný čas – věty kladné, záporné a otázky. Děti mají přehledy časování slovesa ve školním sešitě a je třeba si vše opakovat.
Tento týden se budeme učit rozhovor v učebnici na str.26 (nová slovní zásoba) – rozhovor je zaměřen na správné tvoření a použití otázky slovesa být – Are you…? Is your dog ..? Is this …? a krátké odpovědi – Yes, he is/No he isn´t. Yes it is./No, it isn´t. Projdeme si novou slovní zásobu, naučíme se slova číst a společně je procvičíme.
V Pracovním sešitě k učebnici máme hotové vše do str. 14.
DÚ – slovíčka ze str. 81 Pracovní sešit – 2C Mickie, Millie and Mut – do pátku je budou mít děti zapsaná ve slovníčku a budeme psát testík.
Týdenní úkol – termín odevzdání v pátek 29.11.
Srdečně zdravím! MKloudová

Angličtina 5.ABCD (Kříž)

Dny v týdnu, sloveso „be“ – otázky

5.CD PO a 5.AB ÚT: minitest (sloveso „be“ – otázky, krátké odpovědi, kladné a záporné věty)

PÁ: odevzdat Homework 5 + mít napsaná slovíčka 2D What day is it today? Days of the week

5.CD PO 2.12. a 5.AB ÚT 3.12.: minitest (dny v týdnu, zájmena, tázací slova Wh-)

V současné době probíhají konzultace. Pokud chcete něco konzultovat, neváhejte se na mě obrátit.

Angličtina 5.ABCD (Kříž)

Sloveso „be“ – otázky, krátké odpovědi

5.CD PO a 5.AB ÚT: minitest (zájmena, přivlastňovací ´s)

PÁ: mít hotový DÚ (pracovní sešit celá str. 16 + slovíčka 2C Mickey, Millie and Mut)

5.CD PO 25.11. a 5.AB ÚT 26.11.: minitest (sloveso „be“ – otázky, krátké odpovědi, kladné a záporné věty)

AJ 4.A,B,C (Andrea Běhalová) – týden 18.-22.11.,2019

Dobrý den,

Časopisy (listopadové vydání): Oznamuji, že děti ze 4.A a 4.C mají u sebe nyní anglické časopisy (listopadové vydání). Děti ve 4.B dostanou časopis za listopad tento týden. Děti by si měly nosit na angličtinu 2 časopisy (říjnové a listopadové vydání).

Minulý týden jsme měli obě skupiny angličtiny ve 4.A spojeny jednu vyučovací hodinu, tudíž jsme trochu změnili výukový plán. Pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 18.-22.11. budeme pokračovat v následujícím:

  1. Celý týden si opakujeme slovní zásobu a učivo k Unitu 2 a připravujeme se na shrnující Test 2 z Unitu 2. Termín Testu 2 ještě upřesníme.
  2. Ústně zkoušíme: slovíčka k Unitům 1 a 2 (vizte pracovní sešit str.95).
  3. Písemný domácí úkol jsem dětem nezadala, ale děti si mají opakovat vše k Unitu 2.

Přeji všem příjemné podzimní dny,

Andrea Běhalová