Angličtina 5.BCD – Křížová

V týdnu po Velikonocích ani v týdnu od 29.4. nebude minitest.

Volný čas – slovíčka, přítomný čas prostý – kladné a záporné věty (učebnice str. 44-45)

5.CD ČT 25.4. a 5.B PÁ 26.4.: mít vyplněnou str. 35 v pracovním sešitě (kromě poslechu) + mít napsaná slovíčka 4C

V současné době probíhají konzultace. Pokud byste se mnou rádi něco konzultovali, neváhejte se na mě obrátit. Přeji Vám krásné Velikonoce.

Angličtina 4.ABD – Křížová

4.BD ÚT 24.4. a 4.A ST. 25.4.: souhrnný test z 5. lekce (chybějící žáci budou test dopisovat hned po svém návratu do školy)

PÁ 26.4.: odevzdat projekt My City + možnost odevzdat dobrovolný DÚ (10 kartiček se slovíčky z 6. lekce)

Do PÁ 26.4.- Pokud jste ještě neodevzdali portfolio nebo pokud za něj chcete získat lepší známku, máte možnost ho (znovu) odevzdat ke kontrole.

V týdnu od 29.4. nebude minitest.

V současné době probíhají konzultace. Pokud byste se mnou rádi něco konzultovali, neváhejte se na mě obrátit. Přeji Vám krásné Velikonoce.

Angličtina 2.D – Křížová

Psali jsme test ze 4. lekce. Hledali jsme velikonoční obrázky a slovíčka („Easter hunt“). Kontrolovala jsem dětem pracovní sešity – kromě dvoustrany 28-29 by mělo být hotovo vše do str. 37.

DÚ: dokončit str. 36 a 37 v PS

Příště: začneme 5. lekci – místnosti v domě

V současné době probíhají konzultace. Pokud byste se mnou rádi něco konzultovali, neváhejte se na mě obrátit. Přeji Vám krásné Velikonoce.

AJ 5.A. (Andrea Běhalová) -týden 23.-26.4.,2019

Dobrý den,

Velikonoční svátky 18.-22.4., škola je zavřená.

Pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 23.-26.4. budeme pokračovat v následujícím:

  1. Věnujeme tématu „Easter“ (Velikonoce).
  2. Pokračujeme v Unitu 4. Ústně zkoušíme povídání o “My day”.
  3. Nadále si procvičujeme kladení otázek v přítomném čase prostém.

Homework (due Wednesday, April 24 –středa, 24.4.2019): Děti se mají připravovat na ústní zkoušení –plynulé povídání v přítomném čase prostém o “My day” (Můj den).

Příjemné prožití velikonočních svátků,

Andrea Běhalová

Happy Easter

AJ 4.C,D (Andrea Běhalová) -týden 23.-26.4.,2019

Dobrý den,

Velikonoční svátky 18.-22.4., škola je zavřená.

Portfolia na AJ 4.C, 4.D. Děti ze 4.C a 4.D mají nyní portfolia u sebe doma. Děti donesou portfolia zpět do školy na angličtinu v úterý 23.4.

Pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 23.-26.4. budeme pokračovat v následujícím:

4.C: Tento týden budeme spojeni s druhou polovinou třídy z důvodu nepřítomnosti paní učitelky Kloudové. Kromě Velikonoc se také věnujeme četbě anglických knížek pro děti a začneme Unit 6 na téma „Hobbies/ What do you do in your free time?“ (Zájmy/ koníčky, Volnočasové aktivity), pouze úvod k Unitu 6. Připomínám, že dětem jsem písemný domácí úkol nezadala, ale děti si mají pravidelně opakovat probraná slovíčka z Unitů 1-5.

4.D: Kromě Velikonoc také celý týden pokračujeme v opakování Unitu 5 a připravujeme se na shrnující Test 5. Termín Testu 5 je příští týden v úterý 30.4. Navíc ústně zkoušíme nasměrování cesty. Např. Turn left, go straight on, ….(Zahni doleva, jdi rovně, …). Připomínám, že dětem jsem písemný domácí úkol nezadala, ale děti si mají pravidelně opakovat probraná slovíčka z Unitů 1-5, především nyní opakovat si vše v Unitu 5.

Navíc se ve 4.C a 4.D věnujeme tématu „Easter“ (Velikonoce). Během velikonočních prázdnin si děti mohou poslechnout velikonoční písničku: It’s Easter

Četba anglických knížek a příběhů pro děti pokračuje ve 4.C a 4.D. také v dubnu, květnu a červnu. :-)

Příjemné prožití velikonočních svátků,

Andrea Běhalová

Happy Easter

AJ 3.A,D (Andrea Běhalová) -týden 23.-26.4.,2019

Dobrý den,

Velikonoční svátky 18.-22.4., škola je zavřená.

Portfolia na AJ 3.D: Děti ze 3.D mají nyní portfolia u sebe doma. Děti donesou portfolia zpět do školy v den shrnujícího Testu 6 z Unitu 6, t.j. ve čtvrtek 25.4.

Pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 23.-26.4. budeme pokračovat v následujícím:

3.D.  Shrnující Test z Unitu 6 si napíšeme ve 3.A tento týden ve čtvrtek 25.4. Poté v pátek 26.4. si rozšíříme slovní zásobu k Unitu 6. Připomínám, že děti si mají za domácí úkol vypracovat pracovní list, který slouží k opakování Unitu 6 navíc.

3.A. Začneme Unit 7 „In the Street“ –nová slovní zásoba (lidé, popisná přídavná jména), slovesa „have got“ a „to be“ v popisu osob (Např. She has got long black hair. He is tall.). Procvičujeme si v pracovním sešitě. Připomínám, že dětem jsem písemný domácí úkol nezadala, ale děti si mají pravidelně opakovat probraná slovíčka z Unitů 1-6.

Navíc se ve 3.A a 3.D věnujeme tématu „Easter“ (Velikonoce). Během velikonočních prázdnin si děti mohou poslechnout velikonoční písničku: It’s Easter

Četba anglických knížek a příběhů pro děti pokračuje ve 3.A a 3.D. také v dubnu, květnu a červnu. :-)

Příjemné prožití velikonočních svátků,

Andrea Běhalová

Happy Easter