AJ 4.A,B,C (Andrea Běhalová) –týden 27.-31.1.,2020 (v pátek 31.1. –pololetní prázdniny, škola je zavřená)

Dobrý den,

Připomínám, že v pátek 31.1. jsou pololetní prázdniny, tudíž škola je zavřená.

Známky ke 2.pololetí: Známky ke 2.pololetí začneme vkládat do elektronického systému „Bakaláři“ od února 2020.

AJ Portfolia -4.A, 4.B, 4.C: Oznamuji, že portfolia na angličtinu mají děti nyní ve škole.

Pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 27.-31.1. budeme pokračovat v následujícím:

 1. Opakujeme si Unit 3 na téma „Food“ (jídlo). Připravujeme se na shrnující Test z Unitu 3, který si napíšeme příští týden ve středu 5.2.
 2. Povíme si o projektu k Unitu 3 a začneme na něm pracovat ve škole.
 3. Vysbíráme si pracovní sešity (Activity Books) ke kontrole v pondělí 27.1. (4.A.) a v úterý 28.1. (4.B,4.C). Děti vědí které stránky mají mít vypracované/ dodělané k Unitu 3.
 4. Ústní zkoušení ve středu 29.1. na určování času.                                    Ústní zkoušení na slovíčka k Unitu 3 –pouze dobrovolníci tento týden a pak všechny další děti příští týden.

Navíc, odkazy k opakování Unitu 3:  Vocabulary      Songs and chants (Unit 3) Story „Shopping for mum“ (Unit 3)

Přeji všem hezký zimní den,

Andrea Běhalová

AJ 3.A,B (Andrea Běhalová) –týden 27.-31.1.,2020 (v pátek 31.1. –pololetní prázdniny, škola je zavřená)

Dobrý den,

Připomínám, že v pátek 31.1. jsou pololetní prázdniny, tudíž škola je zavřená.

Známky ke 2.pololetí: Známky ke 2.pololetí začneme vkládat do elektronického systému „Bakaláři“ od února 2020.

AJ Portfolia -3.A, 3.B: Portfolia na angličtinu mají děti ze 3.A, 3.B nyní u sebe doma. Děti mají donést portfolium na angličtinu v den shrnujícího Testu z Unitu 4, t.j., tento týden v pondělí 27.1.

Pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 27.-31.1. budeme pokračovat v následujícím:

 1. Shrnující Test z Unitu 4 si napíšeme s dětmi ve 3.A a 3.B tento týden v pondělí, 27.1.2020.
 2. Rozšíříme si slovní zásobu a slovní vazby k Unitu 4 (jídlo, pití, vydáme se nakupovat potraviny do obchodu v Oxfordu, připomeneme si ústně a písemně slovní vazby –např. How much is it? (Kolik stoji pomeranče?), That is…It costs… (Tohle je…Stojí to…. ). Navíc, podíváme se na animovaný příběh o Colinovi -Colin in Computerland „The Ice Monster“).
 3. Začneme Unit 5 na téma „Toys and Sport equipment“ (hračky a sportovní potřeby). Tento týden se zaměříme na práci se základní slovní zásobou a slovní vazbou I’ve got…“ (Já mám…), „I haven’t got….“(Já nemám…) .

Navíc, odkazy k opakování Unitu 4:  Vocabulary        How many ice creams? -story        Songs and chants

Přeji všem hezký zimní den,

Andrea Běhalová

AJ 2.A,B,C (Andrea Běhalová) -týden 27.-31.1.,2020 (v pátek 31.1. –pololetní prázdniny, škola je zavřená)

Dobrý den,

Připomínám, že v pátek 31.1. jsou pololetní prázdniny, tudíž škola je zavřená.  

AJ Portfolia -2.A, 2.B, 2.C: Oznamuji, že portfolia na angličtinu děti mají nyní ve škole. 

Pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 27.-31.1. budeme pokračovat v následujícím:

 1. Zamyslíme se nad opravenými shrnujícími Testy z Unitu 2, co nám jde a co nám ještě nejde.
 2. Pokračujeme v Unitu 3 na téma “Food” (jídlo). Pracujeme se slovní zásobou a procvičujeme si ji tvorbou vět.
 3. Poslechneme a zahrajeme si příběh “Be careful” (česky: Buď opatrný). Příběhem si nejen procvičujeme známou slovní zásobu a slovní vazby, ale navíc se učíme kladení otázek Do you like (cheese)? Yes. / No.” (česky: Máš rád(a) sýr? Ano/ Ne).
 4. Procvičujeme si v pracovním sešitě.

Domácí úkol/ Homework (HW):

2.A. na pondělí 27.1.2020;       2.B, 2.C. na čtvrtek 30.1.2020:

 1. V pracovním sešitě (Activity Book) děti si mají vypracovat stránku 20.
 2. Děti si mají doma přeposlechnout písničku “Helping mum” a říkanku “I don’t like coffee”. Písničku a říkanku najdete na CDéčku v pracovním sešitě nebo odkazy jsou zde:    Song and chant (Unit 3)

Přeji všem hezký zimní den,

Andrea Běhalová

AJ 4.A+B+C+D+E (Otr)

Plán na týden od 27.1.:

Procvičování určování času – ústně i písemně.

Rozhovory – uč.s.17 (popletený číšník) – poslech, čtení, porozumění.

Použití always, sometimes, never ve větách.

The Breakfast Show – čtení na známky.

DÚ na středu 29.1.: čtení textu The Breakfast Show – uč.s.18 + procvičování určování času podle kopie ve ŠS a podle odkazů

https://www.youtube.com/watch?v=fq2tRfHu5s8

https://www.youtube.com/watch?v=GFVQLq-gq5s

 

AJ 1.A,B,C,D (Andrea Běhalová) -týden 27.-31.1.,2020 (v pátek 31.1. –pololetní prázdniny, škola je zavřená)

Dobrý den,

Připomínám, že v pátek 31.1. jsou pololetní prázdniny, tudíž škola je zavřená a děti z 1.B a 1.C nebudou mít angličtinu tento týden. 

Pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 27.-31.1. budeme pokračovat s dětmi v 1.A a 1.D v následujícím:

 1. Pracujeme v Unitu 3: Procvičujeme si názvy barev.
 2. Procvičujeme si pořadí slov ve větách a množné číslo u podstatných jmen (např. two blue cars (česky: 2 modré auta –počet + barva + název věci) zábavnou hrou s obrázkama.
 3. Procvičujeme si názvy základních tvarů – circle (kruh), square (čtverec), triangle (trojúhelník) -zábavnou hrou.

Domácí úkol/ Homework (HW):

1.A na úterý 28.1.2020;     1.D na středu 29.1.2020.;     1.B, 1.C na pátek 7.2.2020 (31.1. škola je zavřená):

 1. V pracovním sešitě (Activity Book) si děti mají vypracovat stránku 22.
 2. Děti si mají opakovat slovíčka hraček k Unitu 3. Odkaz je zde:  Vocabulary 
 3. Děti si mají přeposlechnout písničky “The toy song” a “The colour song”. Písničky najdete na CDéčku nebo odkaz je zde:  Songs (Unit 3)

Přeji všem hezký zimní den,

Andrea Běhalová

AJ 4.A+B+C+D+E (Otr)

V týdnu od 20.1.:

The Breakfast Show – práce s textem.

Použití always, sometimes, never. Cvičení v PS.

What time is it? Určování času v angličtině –  výrazy o´clock, half past, quarter past, quarter to.

DÚ na středu 22.1.: slovíčka – jídlo – PS s.95 (Unit3) + donést chybějící PL