AJ 4.A,B,C (Andrea Běhalová) – týden 21.-25.10.,2019

Dobrý den,

A4 linkované sešity -4.A: Oznamuji, že od dětí ve 4.A jsem si vysbírala A4 linkované sešity ke kontrole, takže je mám u sebe. A4 sešity si rozdáme na angličtině v pondělí 21.10.

Pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 21.-25.10. budeme pokračovat v následujícím:

 1. Dokončíme ústní zkoušení od pondělka 21.10. Minulý týden jsme si znovu procvičovali rozhovory ve dvojicích (t.j., běžnou konverzaci), takže od pondělka 21.10. budeme rozhovory hodnotit známkou. Děti by se měly při rozhovorech umět představit, zeptat se spolužáka na jméno a další osobní údaje, rozloučit se.
 2. Procvičujeme si popis členů rodiny (vzhled a osobní údaje) ústně a písemně a k tomu si povíme o projektu k Unitu 2. Zadání k projektu a kritéria hodnocení si nalepíme do A4 linkovaného sešitu.
 3. Věnujeme se práci s anglickým časopisem v pátek 25.10. Děti to již vědí a mají si v pátek 25.10. na hodinu angličtiny donést oba anglické časopisy (září a říjen vydání). Děti, které si neobjednaly časopis dostanou jinou práci.
 4. Ve středu 23.10. si zkontrolujeme domácí úkol –vypracovaný pracovní list ke slovesu “have got” a číslům 0-100.

Přeji všem hezké podzimní dny,

Andrea Běhalová

AJ 1.A,B,C,D (Andrea Běhalová) -týden 21.-25.10.,2019

Dobrý den,

pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 21.-25.10. budeme pokračovat v následujícím:

 1. Pokračujeme v Unitu 2 na téma “škola”. Procvičujeme si slovíčka školních potřeb ve větách (např. This is my pencil.” – česky: Toto je moje tužka.) znovu písničkou, obrázkovýma kartičkama a poslechovým cvičením.
 2. Procvičujeme si slovní vazbu What’s this? It’s…” (česky: Co je toto? To je…) příběhem a hrou na slepou bábu. :-) K tomu se učíme “I don’t know.” (česky: Já nevím.), “Yes” (česky: Ano) “No” (česky: Ne).
 3. Procvičujeme si v pracovním sešitě (Activity Book).

Domácí úkol/ Homework (HW):

1.A na úterý 22.10.;     1.D na středu 23.10.;     1.B, 1.C na pátek 25.10.:

 1. V pracovním sešitě (Activity Book) děti si mají vypracovat stránku 11, kde vybarvují, aby našly školní potřeby. Děti si procvičují slovní vazbu What’s this? It’s…” (česky: Co je toto? To je…).
 2. Děti si mají doma přeposlechnout písničku “What’s in my bag?” (česky: Co je v moji tašce?). Písnička je na CDéčku a odkaz na ni je zde: What is in my bag?

Přeji všem hezké podzimní dny,

Andrea Běhalová

AJ 3.A,B (Andrea Běhalová) – týden 21.-25.10.,2019

Dobrý den,

Poznámka k portfoliu na AJ: Oznamuji, že děti ze 3.A a 3.B mají portfolia nyní u sebe doma. Děti se mají připravovat na shrnující Test z Unitu 2. Portfolia děti donesou zpět do školy v den shrnujícího testu, tj., v pondělí 21.10. (3.B) a v úterý 22.10. (3.A).

Minulý týden jedna hodina angličtiny odpadla ve 3.A z důvodu celotřídního programu. Pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 21.-25.10. budeme pokračovat v následujícím:

 1. Shrnující Test 2 z Unitu 2 si napíšeme:

3.B v pondělí 21.10.

3.A posunuli jsme na úterý 22.10.

 1. V pondělí 21.10 ve 3.A si zopakujeme učivo k Unitu 2.
 2. V úterý 22.10. ve 3.B prezentujeme projekty „My school bag“. Děti ze 3.A výkresy k projektu „My school bag“ zatím pouze odevzdají ke kontrole v úterý 22.10.
 3. Znovu si procvičujeme a pokračujeme v ústním zkoušení rozhovorů v malých skupinkách (Can I borrow your pencil, please?, viz učebnice str.9) a rozhovorů ve dvojicích (představování se, kladení otázek a rozloučení).
 4. Za DÚ děti dostaly pracovní list, který jim pomůže zopakovat si učivo ke shrnujícímu Testu z Unitu 2. V úterý 22.10. na angličtině si jej vypracovaný vysbíráme.

Přeji všem hezké podzimní dny,

Andrea Běhalová

Angličtina 5.ABCD (Kříž)

Příští týden budou hodiny AJ suplované. Samostatná práce na hodiny AJ v týdnu 21.-25.10.:

1) pracovní sešit str. 12-14 (všechna cvičení kromě poslechu)

2) projekt „About me“ (alespoň 15 vět o sobě a 10 obrázků)

kdo stihne: 3) píše si slovíčka dopředu nebo vytvoří libovolný komiks v AJ nebo ještě jeden projekt v AJ na libovolné téma

Pokud nestihnete 1) a 2) při hodinách AJ, dodělejte si za domácí úkol.

Kontrola samostatné práce – PO 4.11. (5.CD) a ÚT 5.11. (5.AB)

V týdnu po podzimních prázdninách nebude minitest.

AJ 2.A,B,C (Andrea Běhalová) – týden 21.-25.10.,2019

Dobrý den,

Portfolia na angličtinu (AJ): Děti mají portfolia na AJ nyní u sebe a donesou je zpět na angličtinu příští týden.

Pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 21.-25.10. budeme pokračovat v následujícím:

 1. Shrnující Test 1 z Unitu 1 si napíšeme tento týden:

2.A v pondělí 21.10.

2.B, 2.C ve čtvrtek 24.10.

 1. Četbu miniknížek jsme přesunuli na tento týden po shrnujícím testu.
 2. Rozšíříme si slovní zásobu o vice názvů zvířátek a k tomu si povíme o projektu “Animals”. ;-)

Domácí úkol/ Homework (HW):

2.A. na pondělí 21.10.;       2.B, 2.C. na čtvrtek 24.10.:

 1. Pexeso (zvířátka): Děti dostaly malý papír s obrázky zvířátek a názvy zvířátek. Děti si mají vystřihnout jednotlivé části, zahrát si s pexesem doma, založit do portfolia a přinést na angličtinu.
 2. V pracovním sešitě na stránce 11/ cv.2 si děti mají nakreslit svoje oblíbené zvířátko a napsat jeho anglický název.
 3. Děti si doma mají opakovat vše k Unitu 1. Odkazy k opakování Unitu 1: songs  ,  story It’s Otto   ,  Animals vocabulary

Přeji všem hezké podzimní dny,

Andrea Běhalová

AJ 4.A,B,C (Andrea Běhalová) – týden 14.-18.10.,2019

Dobrý den,

Portfolia na AJ: Děti ze 4.A,B,C mají AJ portfolia nyní u sebe doma. Děti si mají projít materiály v portfoliu, opravit a dopsat si co jim chybí a přinést portfolium zpět na angličtinu tento týden v pondělí (4.A) nebo v úterý (4.B,C).

Časopisy na angličtinu (říjen 2019 vydání): Oznamuji, že minulý týden děti dostaly časopis za říjen 2019. Děti mají mít oba časopisy (září a říjen 2019 vydání) podepsané (jméno, příjmení, třída) a mají si oba časopisy nosit nyní na každou hodinu angličtiny. Ve 4.B časopisy za říjen 2019 dorozdáme dětem v úterý 15.10. 

Pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 14.-18.10. budeme pokračovat v následujícím:

 1. Opakujeme si z Unitu 1 anglickou abecedu, hláskování a rozhovory ve dvojicích hrou a ústním zkoušením. Ústně zkoušíme od pondělka 14.10.: Znovu hláskování, ale nyní hláskování slov (Děti by měly již umět zapsat různá hláskovaná slova.) a rozhovory ve dvojicích (Děti by se měly již umět představit, zeptat se na jméno a další osobní údaje, rozloučit se).
 2. Pokračujeme v Unitu 2 na téma „Family“. Procvičujeme si čísla 0-100 ústně, písemně a znovu písničkou. Procvičujeme si sloveso „have got“ ve větách a otázkách, např. „How many brothers/sisters have you got? I’ve got…..“, „She/He has got……..“, „Have you got any ….?“ zábavnou hrou.
 3. Učíme se stručně popsat členy rodiny (vzhled a osobní údaje).
 4. Celohodinovou práci s anglickým časopisem přesuneme na příští týden v pátek 25.10.
 5. Ve středu 16.10. si zkontrolujeme domácí úkoly (DÚ) vypracované v pracovním sešitě a v A4 linkovaném sešitě. Děti si zapsaly DÚ do ukolníčků.

Přeji všem hezký podzim,

Andrea Běhalová