Angličtina 2.A,B,C,D (CELÉ TŘÍDY, Andrea Běhalová) – týden 12.-.16.,2020

Dobrý den,

tento týden děti z 2.B pracují doma a děti z 2.A, 2.C, 2.D pracují ve škole. Nadále budeme spojeni ve 2.ABCD s druhou polovinou třídy, protože paní učitelka Nataša Martínková je nemocná. Pokud nenastanou nějaké další změny, tak v týdnu 12.-16.10. budeme pokračovat v následujícím:

 1. Pokračujeme v Unitu 1. Dokončíme dramatizaci příběhu “It’s Otto” jako v divadle/ ve filmu. Odkaz na příběh je zde: Story (Příběh) It´s Otto
 2. Provičujeme si kladení otázky: Can you see (a crocodile)? (Vidíš krokodýla?) různou formou a k tomu si přidáme slovní vazby: Can zebras run? (Mohou zebry utíkat?), Can tigers climb trees? (Mohou tygři lézt po stromech?), Can ducks fly? (Mohou kačeny létat?).
 3. Procvičujeme si v pracovním sešitě. 

Domácí úkol/ Homework (HW): 2.A. na úterý 13.10.          2.B na strředu 21.10. , 2.C. na středu 14.10.____2.D. na pátek 16.10.

 1. 2.ABCD: V pracovním sešitě si všechny děti vypracují stránku 7.
 2. 2.D: Děti ze 2.D od paní učitelky Martínkové si mají vyrobit miniknížečku “Animals!” (vizte Activity Book/ Pracovní sešit str.69-70) a naučit se ji číst anglicky, tak aby ji mohly prezentovat ostatním dětem v hodině. V miniknížečce “Animals!” děti vybarvují a dokreslují obrázky zvířat z Unitu 1 a doplňují do vět slovíčka zvířat. Děti ze 2.D mi přečtou vyrobené miniknížky na angličtině příští týden v pátek 16.10., v případě, že nedojde k dalším změnám.
 3. 2.B:

a. Doma si děti ze 2.B opakují novou slovní zásobu (zvířátka). Děti klikají počítačovou myší nebo prstem na obrázky a uslyší výslovnost jednotlivých slov. Děti také zkouší jednotlivá slova vyslovit. Odkaz na slovíčka je zde: Vocabulary (Slovíčka) Animals

b. Děti ze 2.B si poslechnou písničku “Can you snap like a crocodile?” (česky: Umíš lousknout jako krokodýl?). Odkaz k písničce je zde: Song (Písnička) Can you snap like a crocodile?

c. V pracovním sešitě si děti ze 2.B vypracují stránku 9.

POZOR! Odkazy z Oxfordu uvedené výše jsou možné otevřít, když si aktivujete Adobe Flash Player ve Windows. Na Android a Apple zařízeních Adobe Flash Player již není podporován, ale odkazy se otevřou například přes prohlížeč Puffin (Puffin Web Browser), který zobrazí Flash v Cloudu.

Přeji všem pěkný den,

Vaše paní učitelka Andrea Běhalová

Angličtina 1.A,B,C (Andrea Běhalová) -týden 12.-16.10.,2020

Dobrý den,

tento týden děti z 1.A pracují doma a děti z 1.B,1.C pracují ve škole. Pokud nenastanou nějaké další změny, tak v týdnu 12.-16.10. budeme pokračovat v následujícím:

 1. 1.BC: Pracujeme s domácím úkolem (papírovým domečkem a postavičkami) –procvičujeme si slovní vazby Who is this? It is (sister Polly). It´s me.” (česky: Kdo je to? To je (sestra Polly). To jsem já.). Začneme Unit 2 na téma “School” (Škola). Seznámíme se s novou slovní zásobou (školní potřeby).
 2. 1.A: Pokračujeme v Unitu 2. Procvičujeme si slovní zásobu. Učíme se novou slovní vazbu “What´s this?”
 3. Procvičujeme si v pracovním sešitě.

Domácí úkol/ Homework (HW): 1.C, 1.B na pondělí 12.10.                1.A doma během tohoto týdne na středu 21.10.:

 1. 1.B, 1.C: V pracovním sešitě na str.77 si děti mají vystřihnout podle přerušované čáry domeček a kartičky postaviček. U domečku si děti částečně nastřihnout dveře, tak aby se mohly dveře domečku otvírat. Dveře domečku neustřihout, prosím! :-) Pokud děti budou chtít, tak si mohou vybarvit domeček a postavičky jakýma barvama chtějí. Vše vystřižené děti mají vložit do sáčku nebo obálky a přinést na angličtinu.
 2. 1.A:

a. Děti dostaly 2 papíry a mají je založené v pracovním sešitě. Na jednom papíře je skládačka postavičky a děti mají vystřihnout jednotlivé části, poskládat je a nalepit na ten druhý papír. Děti pak mají uhodnout o jakou postavičku se jedná (jméno postavičky) a mohou si ji vybarvit jak chtějí. Děti přinesou vypracovanou skládačku do školy na angličtinu příští týden ve středu 21.10.

b. Doma si děti z 1.A opakují novou slovní zásobu (školní potřeby) k Unitu 2. Děti klikají počítačovou myší nebo prstem na obrázky a uslyší výslovnost jednotlivých slov. Děti také zkouší jednotlivá slova vyslovit. Odkaz na slovíčka je zde: Vocabulary (Slovíčka) k Unitu 2

c. Děti si přeposlechnou písničku “What´s in my bag?” (česky: Co je v moji tašce?). Odkaz k písničce je zde: Song (Písnička) What´s in my bag?

d. Poté si děti z 1.A poslechnou příběh s názvem “What´s this?” (česky: Co je toto?). Odkaz na příběh je zde: Story (Příběh) What´s this?

e. V pracovním sešitě si děti vypracují stránku 11.

POZOR! Odkazy z Oxfordu uvedené výše jsou možné otevřít, když si aktivujete Adobe Flash Player ve Windows. Na Android a Apple zařízeních Adobe Flash Player již není podporován, ale odkazy se otevřou například přes prohlížeč Puffin (Puffin Web Browser), který zobrazí Flash v Cloudu.

Přeji všem pěkný den,

Vaše paní učitelka Andrea Běhalová

Angličtina 4.A -Důležité oznámení k časopisu RR!

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

oznamuji Vám, že každé dítě ze 4.A, které si objednalo časopis RR dostane vráceno částku 30, -Kč. Důvodem je, že více dětí v jiných třídách si objednalo tento časopis a tudíž nakladatelství nám snížilo cenu z původní částky 280,-Kč na částku 250,-Kč.

Přeji Vám pěkný víkend,

Vaše paní učitelka Andrea Běhalová

Angličtina 4.A (Andrea Běhalová) –týden 5.-9.10.,2020

Dobrý den,

pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 5.-9.10. budeme pokračovat v následujícím:

 1. Minulý týden v pátek nám angličtina odpadla z důvodu konání voleb, tudíž posouváme shrnují test z Unitu 1 na čtvrtek 8.10. K Unitu 1 by děti měly umět: Písmena anglické abecedy na přeskáčku; Vyhláskovat anglická slova, vlastní jméno a příjmení; Přehrát rozhovor se spolužákem –pozdravit a představit se, klást otázky a odpovídat na ně, rozloučit se; Rozlišit slovní vazby „What are these?“ vs. „What is this?“ a odpovědět na ně; Umět vytvořit množné číslo u pravidelných a některých nepravidelných podstatných jmen; Ovládat slovní zásobu k Unitu 1 (vizte slovníček vzadu pracovního sešitu). K přípravě na shrnující test si děti vezmou portfolia na angličtinu domů v pondělí 5.10.
 2. V pondělí 5.10. dokončíme opakování Unitu 1.
 3. Pracujeme s anglickým časopisem (září vydání).
 4. Za domácí úkol se děti mají připravovat na shrnující test k Unitu 1. Děti si mají projít ústně a písemně slovíčka k Unitu 1 v pracovním sešitě vzadu, kde je slovníček; opět si přečíst zápisy z hodin v A4 linkovaném sešitě, prostudovat materiály v portfoliu na angličtinu. Navíc v týdenním plánu z minulého týdne 28.9.-2.10.najdete web odkazy k opakování Unitu 1. Další web odkazy jsou zde:

Vocabulary (Slovíčka)

Story: Where´s Flossy?

POZOR! Odkazy z Oxfordu uvedené výše jsou možné otevřít, když si aktivujete Adobe Flash Player ve Windows. Na Android a Apple zařízeních Adobe Flash Player již není podporován, ale odkazy se otevřou například přes prohlížeč Puffin (Puffin Web Browser), který zobrazí Flash v Cloudu.

Přeji všem pěkný den,

Vaše paní učitelka Andrea Běhalová

Angličtina 3.A,B,C,D (Andrea Běhalová) –týden 5.-9.10.,2020

Dobrý den,

Portfolia na angličtinu: Oznamuji, že děti ze 3.ABCD nyní mají portfolia na angličtinu u sebe doma k přípravě na shrnující Test z Unitu 1 a mají je donést zpět na angličtinu v úterý 6.10.  

Pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 5.-9.10. budeme pokračovat v následujícím:

 1. Shrnující Test z Unitu 1, který si napíšeme tento týden v úterý 6.10. K Unitu 1 by děti měly umět: čísla 0-12 ústně a písemně a počítat jednoduchou matematiku anglicky ; pozdravy, představování se, kladení otázek, rozloučení; rozlišit použití otázek Who is this? (Kdo je to?) What is this? (Co je to?); slovíčka k Unitu 1 (viz pracovní sešit (Activity Book) str.101/ první sloupeček slov až po slovíčko „Who…?“)
 2. Dokončíme ústní zkoušení na slovíčka k Unitu 1 a rozhovory ve dvojicích (pozdrav, představování se, kladení otázek, rozloučení).
 3. Posunuli jsem na tento týden: Začneme Unit 2 na téma „škola“ a seznámíme se s novou slovní zásobou (školní potřeby).
 4. Za domácí úkol se děti mají připravovat na shrnující test k Unitu 1. Děti si mají projít ústně a písemně slovíčka k Unitu 1 v pracovním sešitě na str.101, opět si přečíst zápisy z hodin v A4 linkovaném sešitě, prostudovat materiály v portfoliu na angličtinu. Navíc v týdenním plánu z minulého týdne 28.9.-2.10.najdete web odkazy k opakování Unitu 1.

Přeji všem pěkný den,

Vaše paní učitelka Andrea Běhalová

Angličtina 2.A,B,C,D (Andrea Běhalová) -týden 5.-9.10.,2020

Dobrý den,

oznamuji, že tento týden 5.-9.10. budeme spojeni ve 2.ABCD s druhou polovinou třídy, protože paní učitelka Nataša Martínková je nemocná. Pokud nenastanou nějaké další změny, tak v tomto týdnu budeme pokračovat v následujícím:

 1. Pokračujeme v Unitu 1. Věnujeme se dramatizaci příběhu “It’s Otto” jako v divadle/ ve filmu. Odkaz na příběh je zde: Story It´s Otto! Procvičujeme si slovní vazby: I can see/ I can´t see (Já vidím/ Já nevidím).
 2. Nově si přidáme kladení otázky: Can you see (a tiger)? (Vidíš tygra?).
 3. Čteme si vyrobené miniknížky “Animals”. Skupiny paní učitelky Martínkové si vyrobí a čtou miniknížky příští týden.

Domácí úkol/ Homework (HW):

2.A. na úterý 6.10.          2.B, 2.C. na středu 7.10.____2.D. na pátek 9.10. Děti si mají vyrobit miniknížečku “Animals!” (vizte Activity Book/ Pracovní sešit str.69-70) a naučit se ji číst anglicky, tak aby ji mohly prezentovat ostatním dětem v hodině. V miniknížečce “Animals!” děti vybarvují a dokreslují obrázky zvířat z Unitu 1 a doplňují do vět slovíčka zvířat.

Přeji všem pěkný den,

Vaše paní učitelka Andrea Běhalová