Angličtina 1.A,B,C (Andrea Běhalová) -týden 5.-9.10.,2020

Dobrý den,

pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 5.-9.10. budeme pokračovat v následujícím:

  1. 1.ABC: Pokračujeme v opakování Unitu 1 různou formou, včetně v pracovním sešitě. V 1.B a 1.C si k tomu procvičujeme konverzaci –zdravení, představení se, rozloučení se.
  2. 1.A: Pracujeme s domácím úkolem (papírovým domečkem a postavičkami) –procvičujeme si slovní vazby Who is this? It is (sister Polly). It´s me.” (česky: Kdo je to? To je (sestra Polly). To jsem já.)
  3. Začneme Unit 2 na téma “School” (Škola). Seznámíme se s novou slovní zásobou (školní potřeby).

Domácí úkol/ Homework (HW): 1.C, 1.B na pondělí 5.10.             1.A na středu 7.10.

  1. 1.A: V pracovním sešitě na str.77 si děti mají vystřihnout podle přerušované čáry domeček a kartičky postaviček. U domečku si děti částečně nastřihnout dveře, tak aby se mohly dveře domečku otvírat. Dveře domečku neustřihout, prosím! :-) Pokud děti budou chtít, tak si mohou vybarvit domeček a postavičky jakýma barvama chtějí. Vše vystřižené děti mají vložit do sáčku nebo obálky a přinést na angličtinu.
  2. Všechny děti si mají doma opakovat zpěv a tanec písniček (songs), kterým se v hodinách věnujeme: The Happy House song, The Hello song, včetně říkanky “Who is this?”, které jsou na CDéčku vzadu pracovního sešitu nebo na odkazech zde:

The Hello song

The Happy House song

Who is this?

Děti si mohou zahrát 2 zábavné hry k Unitu 1 (Find the pairs =pexeso, Maze =bludiště) zde: Games (Hry)  

POZOR! Odkazy z Oxfordu uvedené výše jsou možné otevřít, když si aktivujete Adobe Flash Player ve Windows. Na Android a Apple zařízeních Adobe Flash Player již není podporován, ale odkazy se otevřou například přes prohlížeč Puffin (Puffin Web Browser), který zobrazí Flash v Cloudu.

Přeji všem pěkný den,

Vaše paní učitelka Andrea Běhalová

Angličtina 5.ABC (Kříž) 5.-9.10.

Budeme opakovat učivo 0. lekce. V týdnu od 12.10. si napíšeme souhrnný test z 0. lekce (chybějící žáci dopisují test hned po svém návratu do školy).

5.AB PO 5.10. a 5.C ÚT 6.10.: mít hotový DÚ (pracovní sešit str. 16-18)

5.AB PO 12.10. a 5.C ÚT 13.10.: mít hotový DÚ (pracovní sešit str. 20, 21), dobrovolný DÚ (kartičky se slovíčky)

Ověř si, že se dokážeš přihlásit ke svému účtu na umimeto.org a Office 365 Teams (připomeň si své přihlašovací údaje a na Umíme to se připoj do naší třídy – heslo najdeš v našem Týmu AJ).

Angličtina 3.A, 3.B, 3.C, 3.D – Kloudová

Tento týden ve čtvrtek a v pátek budeme opakovat učivo 1. lekce – příští týden v úterý 6.10. si napíšeme souhrnný test z této lekce. Přípravu na test budou mít děti ve školním sešitě. V testu budou číslovky od 0 – 10 – poslech i psaná forma. Dále budou v testu otázky Who is this? Kdo je to? a What is this? Co je to? i s odpověďmi – It is (It´s) … To je … – umět rozlišit, zda se ptáme na osoby (Who) nebo věci a zvířata (What).
Procvičíme ještě také odpovědi na otázky – How are you? I´m fine, thanks.(Jak se máš? Fajn, díky.) What´s your name? My name is…. (Jak se jmenuješ? Jmenuji se…) a How old are you? I am 9. (Kolik ti je? Je mi 9…) a také pozdravy při setkání – Hello! Hi! a při loučení – Goodbye! Bye! See you!
Zítra (ve čtvrtek 1.10.) děti dostanou druhý týdenní domácí úkol.
Přikládám úkol do přílohy – v případě, že děti chybí, můžete si ho vytisknout.
Srdečně zdravím. MKloudová

HW 1.10.2020 1.str.
HW 1.10.2020 2.str.

Angličtina 5.ABC (Kříž) – 28.9.-2.10.

Budeme procvičovat fráze při seznamování.

ÚT 29.9.: Minitest (abeceda) + mít hotový DÚ (pracovní sešit str. 6-7, 12, dobrovolně i 13)

5.AB PO 5.10. a 5.C ÚT 6.10.: mít hotový DÚ (pracovní sešit str. 16-18), minitest není

Ověř si, že se dokážeš přihlásit ke svému účtu na umimeto.org a Office 365 Teams (připomeň si své přihlašovací údaje).