Certifikát evropské kvality

School Routines logo

e-Twinning projekt School Routines, ve kterém spolupracovali v loňském roce žáci letošní 6.A a 6.C s žáky škol v Itálii, Polsku, Litvě, Francii a Rumunsku, získal nejen ocenění kvality od národního střediska eTwinning v ČR, ale i certifikát evropské kvality. GRATULUJEME!

Ocenění kvality ČR
Ocenění evropské kvality

Z dopisu evropského etwinning centra:
Gratulujeme! Jako ocenění Vaší vynikající práce na eTwinningovém projektu „School Routines“ byl Vaší škole udělen evropský certifikát kvality (European Quality Label). Toto ocenění je důkazem toho, že Vaše práce, práce studentů a celé školy odpovídá vysokým evropským měřítkům.

V průběhu měsíce listopadu obdržíte balíček s drobnými dárky pro Vaše děti, který má být oceněním za jejich práci na projektu. Váš projekt bude navíc zveřejněn ve zvláštní sekci evropského portálu www.etwinning.net.

I letos se chystáme zapojit do dalších projektů. Pro čtvrťáky je připraven projekt Br@intr@iners a páťáci vyzkouší podobný projekt, jako ti loňští. Připravujeme i projekt pro žáky 9.A.

Kroužky angličtiny s rodilým mluvčím

Pokud byste měli zájem o kroužek s rodilou mluvčí, ale nevyhovuje vám den – hodina podle věku, obraťte se na pí uč. Majstrovou. Pokud bude dostatek zájemců na změnu, můžeme termíny i věkové vymezení upravit.

Zatím není dostatek zájemců na pokročilejší kroužky pro starší žáky, takže můžeme uvažovat o otevření jednoho z termínů- nejspíše středa 13,00, které byly původně pro starší, pro mladší/ začátečníky.

Pokud byste měli zájem o kroužky angličtiny pro 1.-2. a 3.-4. třídu s českým učitelem (Majstrová), dejte také vědět. Můžete použít e-mail nebo formulář pro komentáře pod tímto příspěvkem.

School Routines

School Routines logo

School Routines je etwinning projekt, do kterého se zapojili páťáci FZŠ Chlupova ve školním roce 2008/9.

School Routines – certificate (pdf)

Spolupracovali jsme se školami z Itálie, Rumunska, Litvy, Francie a Polska.

Cílem projektu, který běžel od února do června 2009, bylo umožnit studentům  poznat školní život v různých zemích Evropy, uvědomit si, co mají s vrstevníky společného a v čem se případně jejich školní zkušenost liší. V závěru se snažili popsat, jak si představují ideální školu.

Účastníci přispívali do společného blogu School Meeting Point (psané příspěvky, fotografie, mapy), vytvořili prezentace v PPt, VodPix a pomocí aplikace VoiceThread a pracovali s aplikací Google Dokuments, ve které byl vytvořen on-linový dotazník o ideální škole.

Práci na projektu jsme věnovali jednu hodinu ze tří v týdnu, ve dvou ostatních jsme probírali potřebnou slovní zásobu, gramatiku…Část hodin jsme pracovali v IT učebně, příspěvky ostatních jsme si prohlíželi společně na interaktivní tabuli a dále o nich diskutovali.

Práce na projektu byla i součástí domácí přípravy. Využili jsme zároveň naší školní výukové platformy Mudlík, kde žáci v rámci workshopů odevzdávali elektronicky své příspěvky a po vzájemném hodnocení a úpravě je publikovali na blogu.

Projekt byl i skvělou příležitostí k průběžnému opakování a využití všech dosud nabytých dovedností a znalostí.