AJ 5.A+B+C+D+E (Otr)

V týdnu od 29.9.:

Hláskování, měsíce v roce – procvičování.

Rozhovory – setkávání a seznamování se – poslech, čtení, dramatizace.

Práce v PS.

Do 24.9. jsme opakovali a procvičovali: základní číslovky 0 – 100, abecedu a hláskování, pozdravy. Nově jsme probrali: řadové číslovky, měsíce v roce. Prvně jsme vyzkoušeli interaktivní verzi učebnice Bloggers1. Napsali jsme minitest – abeceda.

Práce v PS – jednotlivé skupiny dle pokynů (do s.13/15) – kontrola v ÚT 29.9.

Odkazy na online procvičování – měsíce v roce (živé pracovní listy):

months1     months2     months3     months4

Angličtina 4.A (Andrea Běhalová) – týden 28.9.-2.10.,2020 (28.9. Státní svátek)

Dobrý den,

Známky v Elektronické Žákovské Knížce (EŽK) v Bakalářích: Známky, které děti získají, začneme pravidelně zapisovat do EŽK od tohoto týdne.

Anglický časopis: Oznamuji, že dětem, které si předobjednaly, jsem již rozdala první číslo anglického časopisu za září 2020 a děti jej mají nyní u sebe a mohou si číst a luštit křížovky. V žákovské knížce na str.24 je to také písemně zaznamenáno. Ten, kdo minulý týden na angličtině chyběl, dostane časopis po návratu do školy. Děti si mají pravidelně nosit anglický časopis na každou hodinu angličtiny, protože s ním budeme v hodinách pracovat.  

Pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 28.9.-2.10. budeme pokračovat v následujícím:

 1. Dokončíme projekt „The letters of the alphabet“ (Písmena abecedy).
 2. Pokračujeme v opakování Unitu 1 také formou pracovního listu, minitestíků, ústního zkoušení, hrou a připravujeme se na shrnující Test z Unitu 1, který si napíšeme příští týden v pondělí 5.října. K Unitu 1 by děti měly umět: Písmena anglické abecedy na přeskáčku; Vyhláskovat anglická slova, vlastní jméno a příjmení; Přehrát rozhovor se spolužákem –pozdravit a představit se, klást otázky a odpovídat na ně, rozloučit se; Rozlišit slovní vazby „What are these?“ vs. „What is this?“ a odpovědět na ně; Umět vytvořit množné číslo u pravidelných a některých nepravidelných podstatných jmen; Ovládat slovní zásobu k Unitu 1 (vizte slovníček vzadu pracovního sešitu).
 3. Rozšíříme si učivo na hláskování dlouhých slov.
 4. Dětem jsem písemný DÚ (domácí úkol) nezadala, ale děti si mají opakovat učivo k Unitu 1 z A4 linkovaného sešitu, učebnice a pracovního sešitu a na internetu. Odkazy k Unitu 1 jsou zde:

Games =Hry  Hry„Listen and find“ a „Slot machine“. U „Slot machine“ děti přiřadí do prázdných políček správná slova k obrázkům. K použití jsou tlačítka „Check the answers“ (Zjisti odpovědi) a „Try again“ (Zkus si znovu).

Songs, chant =Písničky, říkanka

POZOR! Odkazy z Oxfordu uvedené výše jsou možné otevřít, když si aktivujete Adobe Flash Player ve Windows. Na Android a Apple zařízeních Adobe Flash Player již není podporován, ale odkazy se otevřou například přes prohlížeč Puffin (Puffin Web Browser), který zobrazí Flash v Cloudu.

Přeji všem hezký den,

Vaše paní učitelka Andrea Běhalová

Angličtina 3.A,B,C,D (Andrea Běhalová) –týden 28.9.-2.10.,2020 (28.9. Státní svátek)

Dobrý den,

Známky v Elektronické Žákovské Knížce (EŽK) v Bakalářích: Známky, které děti získají, začneme pravidelně zapisovat do EŽK od tohoto týdne.

Pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 28.9.-2.10. budeme pokračovat v následujícím:

 1. Pokračujeme v opakování Unitu 1 také formou pracovního listu, minitestíků, ústního zkoušení a připravujeme se na shrnující Test z Unitu 1, který si napíšeme příští týden v úterý 6.října. K Unitu 1 by děti měly umět: čísla 0-12 ústně a písemně a počítat jednoduchou matematiku anglicky ; pozdravy, představování se, kladení otázek, rozloučení; rozlišit použití otázek Who is this? (Kdo je to?) What is this? (Co je to?); slovíčka k Unitu 1 (viz pracovní sešit (Activity Book) str.101/ první sloupeček slov až po slovíčko „Who…?“)
 2. Rozšíříme si další slovní zásobu k Unitu 1 a to tak, že se podíváme na čísla od 13 do 20 a na dny v týdnu.
 3. Začneme Unit 2 na téma „škola“ a seznámíme se s novou slovní zásobou (školní potřeby).
 4. Dětem jsem písemný DÚ (domácí úkol) nezadala, ale děti si mají opakovat učivo k Unitu 1 z A4 linkovaného sešitu, učebnice a pracovního sešitu a na internetu. Odkazy k Unitu 1 jsou zde:

Games =Hry  Hry „Listen and find“ a „Find the pairs“ (pexeso)

Numbers, characters =Čísla, postavičky Po kliknutí na obrázek děti uslyší výslovnost k jednotlivým slovům.

Story „Who is this?“ =Příběh „Kdo je to?“ 

Songs, chant =Písničky, říkanka

POZOR! Odkazy z Oxfordu uvedené výše jsou možné otevřít, když si aktivujete Adobe Flash Player ve Windows. Na Android a Apple zařízeních Adobe Flash Player již není podporován, ale odkazy se otevřou například přes prohlížeč Puffin (Puffin Web Browser), který zobrazí Flash v Cloudu.

Přeji všem hezký den,

Vaše paní učitelka Andrea Běhalová

Angličtina 2.A,B,C,D (Andrea Běhalová) -týden 28.9.-2.10.,2020 (28.9. Státní svátek)

Dobrý den,

pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 28.9.-2.10. budeme pokračovat v následujícím:

 1. 2.D: V Unitu 1 se učíme a procvičujeme si novou slovní zásobu (zvířátka –animals) ústně, četbou i písemně, poslechovým cvičením a písničkou.
 2. Pokračujeme v Unitu 1 a poslechem a dramatizací příběhu “It’s Otto” jako v divadle/ ve filmu se učíme slovní vazby: I can (see)…(Umím či (vidím) a I can’t (see) (Neumím či (nevidím). Navíc, I can hop. I can jump. I can skip. I can….
 3. Pokračujeme v procvičování anglické abecedy. 

Domácí úkol/ Homework (HW): 2.A. na úterý 29.9.     2.B, 2.C. na středu 30.9. ____2.D. na pátek 2.10.

 1. 2.B, 2.C: Děti si dodělají v pracovním sešitě str.6.
 2. Děti si mají procvičovat slovíčka k Unitu 1 v učebnici a také na odkazech zde:

Animals =Zvířátka  Po kliknutí na obrázek zvířátka děti uslyší výslovnost k jednotlivým slovům.

On safari! song =písnička

3. 2.D: Minulý pátek 25.9. byla škola zavřená, angličtina odpadla a tudíž jsem dětem nezadala domácí úkol.

POZOR! Odkazy z Oxfordu uvedené výše jsou možné otevřít, když si aktivujete Adobe Flash Player ve Windows. Na Android a Apple zařízeních Adobe Flash Player již není podporován, ale odkazy se otevřou například přes prohlížeč Puffin (Puffin Web Browser), který zobrazí Flash v Cloudu.

Přeji všem hezký den,

Vaše paní učitelka Andrea Běhalová

Angličtina 1.A,B,C (Andrea Běhalová) -týden 28.9.-2.10.,2020 (28.9. Státní svátek)

Dobrý den,

Portfolium na angličtinu: Děti si vedou portfolium tak, že mají mít v portfoliu vše hezky uložené, nic se v Euroobalech nepřekrývá a z dokumentů v portfoliu se dá učit. Děti mají mít minimálně 10 prázdných Euroobalů v portfoliu. V týdenním plánu zde Vám vždy sdělím kdy si děti portfolium nesou domů a kdy jej mají donést zpět do školy. Zatím děti z 1.C mají portfolia na angličtinu ve škole. Děti z 1.A a 1.B jej teprve dostanou.

Pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 28.9.-2.10. budeme pokračovat v následujícím:

 1. Procvičujeme si konverzaci –zdravení, představení se, rozloučení se.
 2. Opakujeme si Unitu 1 různou formou, včetně v pracovním sešitě.

Domácí úkol/ Homework (HW): 1.C, 1.B na pondělí 5.10.             1.A na středu 30.9.

 1. 1.A: Děti si dodělají v pracovním sešitě str.5.
 2. Děti si mají doma opakovat zpěv a tanec písniček (songs), které v hodinách zpíváme a tančíme: The Happy House song, The Hello song, včetně říkanky “Who is this?”, které jsou na CDéčku vzadu pracovního sešitu nebo na odkazech zde:

The Hello song

The Happy House song

Who is this?

2.Děti si mohou zahrát 2 zábavné hry k Unitu 1 (Find the pairs =pexeso, Maze =bludiště) zde: Games (hry)   

POZOR! Odkazy z Oxfordu uvedené výše jsou možné otevřít, když si aktivujete Adobe Flash Player ve Windows. Na Android a Apple zařízeních Adobe Flash Player již není podporován, ale odkazy se otevřou například přes prohlížeč Puffin (Puffin Web Browser), který zobrazí Flash v Cloudu.

Přeji všem hezký den,

Vaše paní učitelka Andrea Běhalová

Angličtina 3.A, 3.B, 3.C, 3.D – Kloudová

Děti psaly krátký testík na čísla 0-5, známky budou v Bakalářích v EŽK. Na úterý mají děti za úkol se naučit psát všechna čísla 0 – 10 – mají je napsaná v sešitě a najdete je také v učebnici na str.10. Brzy začneme počítat do 20, je třeba, aby děti uměly počítat do 10 bez problémů – zároveň, aby uměly čísla i napsat.
Učili jsme se spelovat (abecedu mají nalepenou ve školním sešitě) – budu se snažit s dětmi každou hodinu spelovat krátká slova, aby se naučily písmena na přeskáčku.
V učebnici na str. 7 jsme procvičovali otázku How are you? a odpověď I am fine, thanks – nebo zkrácený tvar I´m fine, thanks. Dále pozdravy při setkání Hello! / Hi! a při loučení Goodbye! / Bye! / See you! (Na viděnou).
Např. See you tomorrow! (Na viděnou zítra) See you on Tuesday! (Na viděnou v úterý apod.)
Opakovali jsme také otázku What´s your name? a odpověď My name is Tom / nebo I am Tom (zkrácený tvar I´m Tom).
Děti dnes dostaly první týdenní úkol – termín odevzdání je 1.10. ve čtvrtek.
Pro jistotu ještě úkol přikládám k týdennímu plánu – možnost stáhnout HW zde:
HW 1a 3.tř.
HW 1b 3.tř.

Srdečně zdravím! MKloudová