Dětský den 2.6.2014

Dětský den 2014

Dnešní oslavy Dětského dne se zúčastnily děti z 1.-3. tříd v aktivním pohybu na sportovištích naší školy. Podporu a servis jim zajištovaly třídy 2. stupně (8.A, 8.B, 9.C). Žáci sportovali ve třech venkovních sektorech (atletika, míčové hry, švihadla) i v obou tělocvičnách (míčové hry). Vždy však soupeřili a přinášeli body své třídě. V kategorii 1. a 2. tříd po velkém boji zvítězila 2.B, těsně před 1.D.Rozdíly mezi všemi třídami byly minimální. V kategorii 3.tříd pak suveréně kralovala 3.C (před 3.B).
Veškeré výkony byly kvalitní a s plným nasazením.
Proto všem blahopřejeme a organizátorům děkujeme.

Knihomolové 7.3. 2014

kNIHOMOLOVÉ

Již tradičně jsme v březnu – měsíci knihy – věnovali tři vyučovcí hodiny čtenářským dílnám. Letos se žáci rozdělili do 31 dílny na nejrůznější témata – nechyběly příroda, encyklopedie, strašidla, spisovatelé, ilustrátoři a malíři, komiksy, gamebooky, knížky obvyklé i neobvyklé, recepty v knihách a další a další. Věkově smíšené skupiny nejen četly, ale také malovaly, vyráběly, stříhaly, lepily, hrály divadlo, vařily… – nejhezčí výstupy si budete moci prohlédnout ve vestibulu.

Reflexe z 5.C:
DADA DÍLNA KNIHOMOLOVÉ 2014
Knihomolové 2014 Šimon
Knihomolové 2014 David
Knihomolové 2014 ŠTOFY
KNIHOMOLOVÉ 2014 TEREZA
Knihomolové 2014 VILDA

Výstava Knihomolové ve vestibulu

Světlení 2013

Světlení

V pátek 13.12. byl ve znamení světla. Děti i učitelé přišly v bílém, světla a lucerničky byly všude a Lucinky a Luiášové z 6.tříd vymetali tmu a rozsvěceli ve všech třídách.
Soutěž o nejlepší odhad počtu očí na stěnách chodeb vyhrála 9.C a mohla si nakonec sníst hlavní cenu – dort.

Halloweenský rej 25.10. 2013

Halloween přestávka

Páteční velká přestávka patřila Halloweenu. Děti, které přišly v maskách, si s vyučujícími Aj zazpívaly a zatančily na anglické Halloweenské písničky. Nakonec si i nemaskovaní mohli chvilku zaskotačit na oblíbené školní diskohity. Konec patřil školnímu tanci Uuííuaa. Happy Halloween všem a po prázdninách se na všechny zase těšíme nejen na hodinách Aj :-)

Halloween fun

22. října 2013 halloween

Na úterý 22.10. odpoledne připravili sedmáci zábavné halloweenské odpoledne pro děti ze 3.-5. tříd. Po zahájení s halloweenskými písničkami se skupinky mladších dětí pod vedením sedmáků vydaly plnit nejrůznější úkoly – skládaly se halloweenské obrázky, luštilo tajné písmo, předávala jablka pod bradou, kreslilo podle anglického diktátu, procházelo bludištěm, srážely kuželky…Děti se naučily tradiční halloweenské říkačky, za každý správně splněný úkol získávaly děto body, za body penízky a za penízky odměny. Na závěr si sedmáci užili za odměnu halloweenskou diskotéku.

V pátek 25.10. pak následoval Halloweenský rej pro všechny žáky školy v atriu o velké přestávce.