LÁRY FÁRY

Fotogalerie

 V rámci celoškolních čtenářských dílen byla otevřena Poradna paní Láryfáry, kde děti přivítala samotná paní Láryfáry, hlavní postava knihy Paní Láryfáry od americké autorky Betty MacDonaldové. Pracovali jsme zejména s neobvyklými neduhy jako je ještěchvilkína nebo čurbesajda, kterými trpí hrdinové této vtipné knihy. Žákyně ze starších ročníků sehrály telefonní rozhovor maminky – paní Šedivé, která si neví rady se svými dětmi a potřebuje poradit a dobrou radu dá jí i ostatním maminkám, které zlobí jejich děti,  právě paní Láryfáry. Mladší děti kreslily portrét paní Láryfáry podle popisu z knihy a všichni pěkně pracovali na pracovních listech také podle textu z knihy. V neposlední řadě se děti dozvěděly zajímavé informace o autorce knihy, ani jsme se nenadáli a tři vyučovací hodiny nám uplynuly jako voda a  museli jsme končit!

Knihomolové 27.3. 2013

Fotogalerie

Již podruhé měli žáci letos možnost se rozdělit do věkově smíšených dvojic a zabývat se po tři hodiny čtením a knížkami.

Celkem se uskutečnilo 28 dílen, z toho jedna v angličtině, na nejrůznější témata – viz anotace dílen

Prohlédněte si příspěvky v kronice a výstavu, která bude instalována ve vestibulu školy od úterý 2. dubna.

S pejsky jako s lidmi, 5.D
Obrázky mluví, 7.B

Den knihomolů 27.3. 2013

Již podruhé se bude konat velký čtenářský Den knihomolů.
27.3. bude patřit celoškolním dílnám.
Seznamte se s anotacemi jednotlivých dílen a vyberte si několik z nich, které by Vás zajímaly. Vzhledem k tomu, že počet dětí z jednotlivách ročníků je v každé dílně omezený, mějte v záloze několik variant. Zápis bude v týdnu od 18.3.

Anotace jednotlivých dílen

Jak to bylo loni?

Pražské poetické setkání – 2. stupeň (školní kolo)

2.stupen_recitace

Ve čtvrtek 21. 2. 2013 proběhlo školní kolo recitační soutěže na druhém stupni. Zúčastnili se vítězové třídních kol, hlediště zaplnili žáci osmého a devátého ročníku. Publikum ocenilo zejména to, že žáci vyšších ročníků si zvolili velmi dlouhé texty. Žáci 9. A svůj divácký zážitek popsali takto:

„Příjemné prostředí a atmosféra.“

„Myslím si, že se výstup všem povedl.“

„Žáci, kteří se zúčastnili této soutěže, mě překvapili tím, že i před takto složeným publikem dokázali udržet svoji nervozitu a jejich přednes byl plynulý a velmi dobře připravený.“

„Myslím si, že každý si báseň připravil pečlivě a určitě každý by si zasloužil pochvalu.“

„Výběr básní byl podle mého názoru dobrý, zábavný a zajímavý.“

„Nebylo by na škodu dát účinkujícím příště mikrofon.“

 „Myslím si, že se recitovalo příliš mnoho Žáčka a Seiferta.“

Do celopražského kola postupují:

Kategorie 6. a 7. třída:

Julie Vavrušková 7.B

Vilém Merta 7.A

Náhradníci: Soňa Krovozová 6.A, Marian Šerák 7.A

Kategorie 8. a 9. třída:

Tereza Marečková 9.A

Marek Schlaichert 8.C

Náhradníci: Anna Tretiagová 9.C, Jonáš Sýkora 8.C

Dáme si dvacet 2.A

Fotogalerie

Tentokrát si program připravila třída 2.A, která se s ostatními podělila o několik svých oblíbených „ukazovacích“ písniček. Vestibulem se náhle nesly veselé melodie doplněné o nejrůznější pohybové kreace, ale také recitace podbarvená hrou na rytmické nástroje. A tak jsme do první hodiny odcházeli příjemně protažení, rozezpívaní i rozmluvení.