Autorské čtení 2022

Doporučené

Fotogalerie – fotografie z akce
Poslední pátek v květnu se na naší škole již tradičně uskutečnilo Autorské čtení. V devíti dílnách se ho zúčastnilo asi 70 autorů z prvního stupně, 12 autorů z osmých tříd a na 180 posluchačů. Autoři, kteří ve svém volném čase napsali libovolný text, měli příležitost své dílo přečíst před různorodým publikem. Zazněly pohádky, ukázky z deníků, příběhy na různá témata, detektivky i sci-fi. Celý článek

Čtenářský most

Doporučené

Na podzim se naše škola zapojila do projektu „Lesebrücke Hamburg – Prag“ (Čtenářský most Praha – Hamburk), jehož cílem je povzbudit zábavnou formou žáky 1. – 6. tříd ke čtení. Společnými silami českých a německých žáků a žákyň tak již brzy dojde k symbolickému propojení obou partnerských měst. Doposud děti urazily společně téměř 300 kilometrů, k čemuž bylo zapotřebí přečíst přes 1 795 000 stran. Nemalou měrou k tomuto skvělému výsledku přispěli žáci Chlupovky. Dohromady se nám podařilo přečíst více než 74 000 stran a zdolat tak vzdálenost 12,5 kilometru. Celý článek

Prevence s dětmi i rodiči díky grantu O2 Chytrá škola

Doporučené

Krátce předtím, než školákům znovu začalo domácí vyučování, se nám podařilo uspořádat v šesti třídách preventivní program. Témata byla pro jednotlivé ročníky velmi aktuální – 4. třídy se dozvěděly více o šikaně a kyberšikaně, 5. třídy o tzv. digitálním wellbeingu, tedy jak správně využívat digitální technologie a příliš jim nepropadnout, a pro 6. třídy byl nachystaný program o nebezpečích na síti. 

Následně se úterý 13.10. v podvečer konala online beseda pro rodiče. Besedu vedli pan Lukáš Kohoutek a paní Veronika Kynclová ze společnosti Jules a Jim, z.ú. Téma stejně jako u preventivních programů pro děti souviselo s kyberprostorem a bezpečností v něm. 

Projekt Nadace O2 Chytrá škola

Na jaře 2020 jsme uspěli s žádostí o grantový program Nadace O2 Chytrá škola.  V grantu jsme získali 80 325 Kč na realizaci preventivních programů pro žáky, na vzdělávání pedagogických pracovníků i rodičovské veřejnosti v oblasti kyberbezpečnosti. Díky grantu škola může dokoupit technické vybavení pro natočení videospotu, který budou tvořit sami žáci.

Slavnostní ukončení tematického týdne 2018

FOTOGALERIE – prohlédněte si, jak jsme tvořili státní vlajku