První letošní číslo časopisu Chlupík

titulkaVyšlo první číslo už 15. ročníku školního časopisu Chlupík, který vydávají děti z 1. stupně. Najdete v něm rozhovor s nadějnou klavíristkou Violkou Mojzešovou, anketu o vztahu dětí ke zvířatům a reportáže z výletů do Příbrami a Kutné Hory a z představení Péťa a vlk. Do rubriky Dílna jsme zařadili zdařilé výsledky projektu čtvrťáků Pravěk, židle z dílny 3.B a zavzpomínali jsme si spolu s vámi na prázdniny.

Číslo 1 – září/ říjen (pdf) Fotografie jsou lehce rozostřené z důvodů bezpečnosti dětí na webu, v tištěném časopise jsou zcela ostré.

Číslo je vystaveno na Chlupíkově nástěnce v 1. patře, jeden výtisk dostanou všechny třídy na prvním stupni do třídní knihovničky a letos jsme připraveni i obnovit prodej časopisu jednotlivcům.
Časopis o 20 stranách je vytištěn na kvalitním papíře, sešitý a v černobílém provedení stojí 20 Kč. Předplatné na celý rok (5 čísel) je cenově zvýhodněno.

Cena za 1 číslo:  20,- Kč
Cena předplatného na 1 rok (5 čísel): 80,- Kč (1 číslo 16,- Kč)

Objednávka předplaného a jednotlivého čísla 1 – září/ říjen do 27.11. 2009

Objednávky a peníze přijímá pí vedoucí vychovatelka Jana Mrňová.
Další informace Jana Mrňová JanaMrnova@seznam.cz a Zuzana Majstrová zuzanam@majstr.cz