Příběhy našich sousedů

Doporučené

Již po druhé se naše škola zúčastnila projektu Příběhy našich sousedů, který se věnuje moderním dějinám. Cílem tohoto projektu je najít v okolí školy člověka s silným životním příběhem a ten zpracovat nějakou poutavou formou. Náš tým ve složení Majda Snítilová, Jakub Melichar, Viki Lhotská a David Bláha si vybral paní Věru Bartoškovou, její život Celý článek

Dějepisná olympiáda 2022- obvodní kolo

Účast v obvodním kole dějepisné olympiády byla letos velmi úspěšná.
Robert Dorian Dostalík se umístil na 1. místě v Praze 13 a Nicol Sedláčková obsadila 3.místo. I třetí soutěžící z naší školy Majda Snítilová se zařadila mezi 9 úspěšných řešitelů. Tématem byla česká šlechta ve středověku a raném novověku a otázky prý byly zatraceně těžké.
Gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy

 

Dějepisná olympiáda 2022 – školní kolo

Doporučené

Začátkem února proběhlo na naší škole školní kolo dějepisné olympiády, téma znělo „Šlechta v proměnách času“. Školního kola se účastnilo 9 žáků, přišli dobře připravení a všichni se stali úspěšnými řešiteli.

Do obvodního kola postupují Robert Dorian Dostalík z 9.C, Nicol Sedláčková z 8.C a Magdalena Snítilová z 9.C, gratulujeme a 22.3. 2022 budeme všem třem držet palce.

Nelehké otázky školního kola můžete najít na www.talentovani.cz/dejepisna-olympiada.

Jsme školou Paměti národa!

Doporučené

Po loňském úspěchu v projektu Příběhy našich sousedů byla naše škola oceněna za svůj přístup k výuce moderních dějin a stala se školou zapojenou do sítě škol Paměti národa.

V Příbězích našich sousedů bychom rádi letos pokračovali. Hledáme člověka se silným životním příběhem, se kterým by žáci vedli rozhovor, potom jeho příběh nějakou zajímavou formou zpracovali. Máte ve svém okolí osobnost, na kterou by se nemělo zapomenout?  Napište nám prosím na email petra.rajtrova@fzs-chlupa.cz.

Za Vaše tipy předem děkujeme.

Příběhy bezpráví 2020- média a totalita

Doporučené

Již po jedenácté se naše škola zúčastnila projektu Příběhy bezpráví, tentokrát online. Tématem byla media a totalita.
Žáci shlédli krátký dokument Den, kdy byla podepsaná Mnichovská dohoda. Naším hostem byl David Vaughan, historik a novinář původem z Velké Británie, který žije v České republice, působil jako pražský zpravodaj BBC a je autorem několika knih o české historii. Tento zajímavý host měl pro žáky všech 9.tříd a 8.B připraven krátký úvod a prezentaci na dané téma. Následovala diskuze. Žáci měli velmi zajímavé otázky např.:  Celý článek

Dějepisná olympiáda

Doporučené

V prosinci proběhlo na naší škole školní kolo dějepisné olympiády, zúčastnilo se 20 žáků z 8.a 9.tříd. Téma znělo:  „Dlouhé století se loučí (1880 – 1920)“ a otázky nebyly vůbec jednoduché. Do obvodního kola postoupil Filip Kůta z 9.A a Eliška Zemanová z 9.C.

V obvodním kole obsadil Filip 4.místo ( od bronzové příčky ho dělilo 0,06 bodu) a Eliška se zařadila mezi úspěšné řešitele. Oběma děkuji za reprezentaci školy, Petra Rajtrová