Život před 100 lety 2.A a 9.B

V pátek 16.10. si děti z 2.A a 9.B vzájemně prezentovaly výsledky své práce. Druháci celý týden zjišťovali informace o životě před 100 lety a měli připravené obrázky tehdejších měst. Deváťáci se zabývali 1.světovou válkou a přišli s tematicky zaměřenými plakáty. Děti nejprve pracovaly po skupinách, potom následovalo hodnocení. Starší děti se chovaly vzorně, druháci se nebáli prezentovat, ptát se, diskutovat….Myslím, že akce splnila svůj účel :-).

Život před 100 lety 2.A a 9.B

Dějepisná olympiáda

V úterý 16.12.2014 se dobrovolníci z osmých a devátých tříd zúčastnili školního kola dějepisné olympiády. Téma letošního 44.ročníku bylo „Pot, slzy a naděje aneb život je boj“.Otázky byly poměrně náročné, většina žáků se s nimi ale vypořádala dobře. Nejúspěšnějšími řešiteli byli a do obvodního kola postupují Tomáš Pokorný (9.A) a Tomáš Zeman (8.B), gratuluji a všem zúčastněným děkuji. Petra Rajtrová

8.A v barokní Praze

S 8.A jsme se v rámci výuky dějepisu vydali objevovat kouzlo barokní Prahy. Přestože nám nepřálo počasí a několik památek bylo zavřených, výlet se dětem líbil, jak o tom svědčí tento článek Sáry Železné.

Ve čtvrtek 23.10 jsme se vydali na procházku po Praze, která byla zaměřená na různé barokní památky. Jako první jsme viděli kostel sv. Jakuba, který je sice původně gotický, ale byl barokně přestavěn. Potom jsme viděli ještě několik dalších kostelů, ale nemohli jsme si je moc prohlédnout zevnitř, protože v nich probíhala rekonstrukce. Když jsme dorazili na Karlův most, snažili jsme se spočítat všechna sousoší a o několika z nich nám paní učitelka řekla zajímavé informace. Potom nás čekalo překvapení, a to návštěva jednoho módního salonu s klobouky, kde jsme se dozvěděli něco o tom, jak se klobouky vyrábí a všechny jsme si mohli sami vyzkoušet. Potom už jsme zamířili do Národní Galerie,
pred galerií

kde byla komentovaná prohlídka s názvem ,,Hledání baroka“. Tam nám paní průvodkyně představovala různé sochy, zkusili jsme si vytvořit sousoší a seznámili jsme se se slavnými barokními obrazy.
galerie 1

galerie2
Taky jsme řadili na časovou přímku obrázky budov a obrazů podle toho, z jaké jsou doby. No a potom už jsme se vydali zpátky do školy. Díky těmto zážitkům se nám baroko určitě víc přiblížilo a už víme, že to bylo zajímavé období naší historie. :-)
Sára Alexandra Železná

Gotická Praha- 7.A

V úterý 25.2 jsme byli na exkurzi ,,Gotika´´.
Nejdříve jme vyrazili na výstavu obrazů a soch ze středověku do areálu Anežského kláštera, který patří Národní galerii Praha. Příjemná lektorka nám vyprávěla o uměleckých dílech, jejich autorech a symbolech, které se v nich ukrývají.
Bylo to vážně zajímavé a dozvěděli jsme se spoustu novinek, jako například, že se obrazy malovaly z obou stran, protože se používali při různých obřadech a průvodech.
Po výstavě jsme ještě dostali pracovní listy, a zamířili jsme ke Karlovu mostu.
Cestou jsme se ještě zastavili na Staroměstském náměstí a paní učitelka nám řekla různé informace. Cestou jsme se zastavili u několika gotických památek. Když jsme dorazili na Karlův most, zastavovali jsme se u soch a dozvěděli jsme se několik pověstí.
Potom už jsme jenom zamířili na tramvaj a hurá zpátky do školy! :-)
Napsala Sára A.Železná-7.A

7.B – Gotika je když…

Minulé úterý (12. 3.) jsme se vypravili poznávat gotiku „v terénu“.  I přes velmi mrazivé počasí jsme zvládli práci s pracovními listy. Naše trasa z části vedla po bývalé královské cestě. Karlův most nám poskytl i odbočku do oblasti literární – řekli jsme si legendu o svatém Janu Nepomuckém a velmi snadno identifikovali jeho sochu. Po vzoru turistů jsme si ji nezapomněli pohladit, co kdyby skutečně plnila přání…

Z královské cesty jsme odbočili do Anežského kláštera a zúčastnili se lektorského programu. Seznámil nás jak s klášterem, tak s výtvarným uměním gotické doby. Poté jsme se vrátili na trasu královských korunovačních průvodů a došli k Prašné bráně. Společně jsme dali dohromady, co nám tato exkurze přinesla. Žáci napsali: 

Co jsme věděli: základní znaky gotiky  

Co nového jsme se dozvěděli:

Podle astrologů byla nejvhodnější konstelace nebeských těles pro založení Karlova mostu 9. 7. 1357 v 5.31 ráno, vznikla tato číselná řada: 1 3 5 7 9 7 5 3 1.

Anežský klášter byla rozsáhlejší stavba, nebyl tam jen klášter ženský, ale i mužský

Nejdražší barva byla modrá, protože se vyráběla z polodrahokamu dováženého z Afghánistánu

Co znamenají symboly na obrazech,  např. páv – nesmrtelnost.

Co bychom se chtěli dozvědět: Chtěli bychom vidět další gotické památky a mít čas na to, abychom si prohlédli celý Anežský klášter.

7.B – Gotika je kdyz…

Gotická Praha 7.A

gotika

V úterý 12. března byla 7.A na procházce zmrzlou gotickou Prahou. Našimi prvními zastávkami byli Karlův most a Malostranské mostecké věže.
Pro toho, kdo by nevěděl, Karlův most je nejstarší stojící most přes řeku Vltavu v Praze a druhý nejstarší dochovaný most v České republice. Nově jsem se o něm dozvěděl že:
– byl postupně ozdoben jedenatřiceti sochami
– se mu původně říkalo jen „kamenný“ nebo „pražský“ most

Následně jsme šli k Orloji na Staroměstské náměstí. Když jsme pak zcela promrzlí konečně dorazili do Národní galerie, čekala nás tam velmi zajímavá prohlídka gotických obrazů, které v té době byly malovány temperovými barvami (nejdražší barva byla modrá, protože byla vyráběna z drahého kamene, který se jmenuje lapis lazuli).
Když prohlídka skončila, dostali jsme pracovní list, který jsme museli vyplnit (pro ty, kteří poslouchali, to bylo velmi jednoduché). Poté, co jsme vyšli z Národní galerie, jsme se šli podívat na Týnský chrám – jen zvenčí, už nebyl čas. Na návrat do školy jsme se výjimečně těšili, protože nám bohužel nepřálo počasí a všem byla veliká zima. Shrnuto a podtrženo, byla to velmi hezká a poučná procházka.
David Kaminski