Videotelefony

Od pondělí 17.5.2010 začínáme prozatím ve třech odděleních používat nové videotelefony, které slouží k bezpečnému vyzvedávání dětí ze školní družiny. Po příchodu do budovy si dojdete do recepce k telefonu, vytočíte číslo „své třídy“. Na displeji uvidíte pí vychovatelku, které sdělíte jméno svého dítěte, a ona pošle vaše dítě do šatny. Tím jsme opět o kousíček dál v modernizaci budovy a zkvalitnění bezpečných odchodů.
Postupně, jak nám je dodavatel dodá, budou přístroje nainstalovány do všech oddělení.
J. Mrňová

Den bezpečnosti

Den_bezpecnosti

Dne 15.4.2010 se zúčastnily děti ze 2. a 4.oddělení „Dne bezpečnosti“ na Slunečním náměstí.
Akce byla velice pěkně připravená. Děti si prošly všechna stanoviště, zkusily si se zdravotníky z ČČK ošetřit raněné, viděly výcvik a zásah jízdní jednotky, podívaly se na zbraně policie, udělaly si pár testíků z dopravní výchovy. Celkově to bylo velmi vydařené odpoledne.

Sklář ve školní družině

sklář ve ŠD

26.ledna 2010 se na ukázku práce skláře podívaly děti z 5., 6. a 8. oddělení školní družiny. Nejdříve si poslechly z čeho se sklo vyrábí a podívaly se na různé způsoby foukání skla. Pak už si nedočkavě každý zkoušel vyfouknout vlastní kuličku. Některé děti to zvládly na první pokus, jiným se nepodařilo odhadnout sílu foukání a musely pokus několikrát opakovat. Pan sklář byl trpělivý a tak si každý odnesl svou malou píšťalku.
Názory dětí:
Maruška, 2.B : Foukání skla není žádná legrace. Někdy se to nepovede. Žádná legrace to není. Vypadá to lehce, ale není. Nejdřív se musí fouknout hodně a pak málo. Ale když se snažíš, tak se ti to povede.
Marjánka, 2.B : Foukat sklo není legrace. Vypadá to lehce, ale je to těžké. Když nevíš jak moc máš fouknout, tak je to docela náhoda, když se ti to povede na první pokus.
Sam, 2.A: Na skláři se mi líbilo, jak pán vyfoukl psa. A taky se mi líbilo, že jsme si mohli vyfouknout vlastní sklo. A taky, že nám posílal různé věci například křemičitý písek, vodní sklo, skelný papír a řezání.
Jáchym, 2.C: Líbilo se mi na skláři, že udělal skleněnýho psa. Druh to byl vlčák. A pak jsme si my udělali píšťalku.

Mikulášský rej ve školní družině

Mikulášský rej ve školní družině 2009

Svátek sv. Mikuláše jsme oslavili v pátek 4. prosince v tělocvičně karnevalem. Přišli tři Mikulášové, několik andělů a spousta čertů. Některé děti měly i jiné masky. Všichni společně jsme si zatancovali. Vylosované děti soutěžily. Vítězům jsme provolali třikrát hurá a všichni soutěžící dostali malou sladkou odměnu. Ani se nám nechtělo domů.

Nová organizace družiny

Vážení rodiče,
školní rok 2009/10 začneme v novém prostředí. Prostory budou pro většinu dětí, ale i vychovatelek nové, organizace školní družiny jiná, pro děti i rodiče z FZŠ Fingerova v mnohém dojde ke změnám, např. ve vyzvedávání dětí.
Celý článek