eTwinning 2021

Doporučené

Fotogalerie 
Jako každoročně i letos jsme se zapojili do spolupráce mezi dětmi Evropy v projektu eTwinning. Tentokrát spolupracují na společném projektu mapujícím život mladých lidí v jednotlivých zemích osmáci se žáky z Francie, Polska, Portugalska, Španělska, Turecka, Chorvatska a Jordánu v rámci předmětu Seminář z Aj.

Beseda s neslyšícím

1.12. nás přišel v rámci eTwinningového projektu Connecting Classrooms navštívít neslyšící Pepa – Sergi Bovkun se svou tlumočnicí Naďou Dingovou. Třída 8.C měla možnost se dozvědět něco o světě neslyšících, naučit se některá slova ve znakové řeči a zahrát si pár her. Tentokrát se vše odehrávalo v češtině a znakové řeči, ale osmáci se chystají sepsat své poznatky v angličtině a vystavit je na eTwinningovém blogu.

Podobnou besedu měli příležitost vidět ještě obě 6. třídy.

e Twinning – setkání v Příbrami

Fotogalerie

I ve školním roce 2011 – 2012 pokračuje náš eTwinningový mezinárodní projekt Connecting Classrooms. V říjnu jsme abslovovali soustředění všech českých škol zapojených do projektu v Příbrami. Z každé školy se zúčastnilo několik žáků se svým učitelem. Od nás jely 2 žačky z 6.B a dvě ze 7.A. Cílem bylo seznámit se mezi sebou a naplánovat práci v tomto školním roce před výjezdem zástupců české skupiny škol do Londýna v listopadu (naše škola je vedoucí nejen českého, ale i mezinárodního clusteru – skupiny škol v projektu, takže učitel z naší školy nemůže na setkání v Londýně chybět).
Víkend 21.-23.10. se vyvedl. V pátek odpoledne jsme zahájili návštěvou příbramského hornického muzea včetně jízdy hornickým vláčkem v podzemí. Dále navazovala dílna s neslyšícím učitelem Pepou Bukovem, kde se děti mimo seznámení se s životem neslyšících u nás naučily některá slova znakového jazyka. Naším výstupem byl pak velký plakát s 25 slovy v češtině, angličtině a znakové řeči. Tuto práci už zvládly děti ve skupinách namíchaných ze všech škol. Ve stejných skupinách pokračoval program v sobotu. Úkolem bylo navštívit 3-4 tajná místa v Příbrami pomocí kódu GPS s využitím GPS navigace a natočit o nich spoty v angličtině. Některé skupiny stihly ještě najít i pár pravých pokladů – tzv. cashek a seznámit se tak s geocashingem. Odměnou byl společný oběd v pizérii, která byla posledním tajným místem :-).
Odpoledne pokračovala práce na plakátu slovníku a pokusili jsme se alespoň částečně sestříhat natočený materiál, což se nám ale z technickým důvodů ne úplně podařilo a práce tak ještě čeká na děti zapojené v projektu ve školách.
Podvečer patřil soutěži družstev v karaoke a zábavě. Pak už se děti rozešly do rodin příbramských žáků, které se o ně celý víkend vzorně staraly.
V neděli dopoledne se všechny školy představily svou prezentací, celou akci jsme zhodnotili a vydali se na zpáteční cestu do Prahy. Všem zúčastněným patří dík za skvělou reprezentaci školy.

Převzali jsme certifikát kvality za eTwinning projekt

Fotogalerie

Na národní konferenci eTwinningu ve Zlíně 26.3. jsme převzali český Certifikát kvality za projekt School meeting point. Za tento projekt nám byl udělen i evropský certifikát kvality. Odvážíme si drobné dárky pro děti a plno dojmů. Setkání s dalšími účastníky eTwinning a odborné semináře nás motivovaly k další práci na mezinárodních projektech.

eTwinning projekt 2009/10

Zahájili jsme práci na novém etwinning projektu. Jmenuje se Europen Teenage Voices a spolupracovat v něm budou žáci 5. a 9. tříd se studenty z Německa, Litvy, Polska a Rumunska.
Naším úkolem bude publikovat články, fotografie, mapy, zvuky adalší dokumenty na společném blogu.