Nový kroužek Aj pro 4. ročník

Nabízím otevření nového kroužku AJ žáky 4. tříd, jehož cílem bude upevňovat a procvičovat učivo probrané v běžných hodinách. Kroužek je tedy primárně určen pro děti méně pokročilé a pro ty, kteří mají s AJ obtíže a potřebují víc procvičování. Aktivity budou zaměřeny na právě probírané učivo a děti si budou moci samy vybrat, co by potřebovaly cvičit.

V případě dostatečného počtu zájemců (min. 10 dětí) bude kroužek probíhat od 5. 2. do 28. 5. ve středu od 13:30 do 14:15. Cena za kroužek je 875 Kč a je v ní zahrnuto 14 vyučovacích hodin. Vzhledem k tomu, že v daném období je 16 týdnů, může kroužek dvakrát bez náhrady odpadnout.

Máte-li o kroužek zájem, napište mi krátký mail se jménem dítěte a zároveň prosím vyplňte přiloženou přihlášku a pošlete ji do školy (děti mohou odevzdat mně nebo třídní učitelce.) Zájemci budou přijímáni podle pořadí odevzdaných přihlášek do max. počtu 15 dětí.
Na viděnou s dětmi na kroužku se těší
Monika Kršková

Přihláška

Umístění koužků externích lektorů 2013/14

Kroužek Den a čas Umístění Od
Lingua Nova – Aj Pon od 12:35 2 vyuč hod 1.C Sto  2.patro modrá 30.9.
Lingua Nova – Aj Stř od 12:35 2 vyuč hod 7.B Aj Klou 2.pat. žlutá 25.9.
Aj s RM 4.roč Pon 13:15 (Thompson) 2.A PokM 2.patro oranž 16.9.
Aj s RM 3.roč Pon 14:15 (Rodoni) 2.A PokM 2.patro oranž 16.9.
Aj s RM 2.tř Út 5.vyuč hod (Rodoni) Aj Nov 1.patro oranž. 17.9.
Aj s RM 5. tř Konv. Út 13:15 (Rodoni) Aj Nov 1.patro, oranž. 17.9.
Aj s RM 6.-7. tř Konv. Út 14:15 (Rodoni) Aj Nov 1.patro, oranž. 17.9.
Aj s RM 1.tř Stř 5.vyuč. hod (Thomp.) AJ Pej 2.patro, žlutá 18.9.
Aj s RM 3.-5.tř Stř 13:15 (Thomp.) AJ Pej 2.patro, žlutá 18.9.
Aj s RM 2.tř Stř 14:15 (Thomp.) AJ Pej 2.patro, žlutá 18.9.
Aj s RM 6-7.tř Stř 15:15 (Thomp.) AJ Pej 2.patro, žlutá 18.9.
Aj s RM 1.tř Čtv 5.hod (Rodoni) Aj Krš 1.patro, oranž. 19.9.
Aj s RM 4.-5.tř Čtv 13:15 (Rodoni) Aj Krš 1.pat, oranž. 19.9.
Aj s RM 2.-3.tř Čtv 14:15 (Rodoni) Aj Krš 1.pat, oranž. 19.9.
Šachový kroužek 4.-5. Stř 13:15 5.A Šmer příz oranžová 25.9.
Šachový kroužek 1.-3. Stř 14:15 5.A Šmer příz oranžová 25.9.
Věda nás baví Stř 13:15 2.D Vav 2.patro modrá 2.10.
Věda nás baví Stř 13:15 2.B PokR 1.patro, oranž 2.10
Věda nás baví Stř 14:15 2.B PokR 1.patro, oranž 2.10.
Věda nás baví
Baltík Stř 13:15 Knihovna
Baltík Stř 14:15 Knihovna
Španělština (Fialka) Út 13:30 Aj Maj 1.p žlutá ch. 1.10.
LINK – Aj Po 13:15 1.A 2,pat. oranžová 7.10.
Bilinguals – Aj Čt 13:15 Aj Rich 2.p, oranžová 3.10.

Umístění kroužků externích lektorů (kromě kroužků v tělocvičnách)

Kroužek Sportovní klub

Vážení rodiče, chtěli bychom vás požádat, abyste nám do konce týdne dodali potvrzení o zaplacení kroužku Sportovní klub nebo ho zaplatili osobně. Do pátku je uzavírání přihlášek a plateb za kroužek, poté budeme muset škrtat v seznamu kroužku a přijímat náhradníky. Potvrzení o platbě nám prosím předejte buď na kroužku, nebo přes třídního učitele. Pokud jste již zaplatili a dodali potvrzení o zaplacení, považujte vaše dítě za přijaté do kroužku.

Děkujeme

Ivan Petr
Ondřej Václavek