Kroužek španělštiny

Kroužek španělštiny organizovaný Dětským centrem Fialka
děti, které jsou již přihlášené od konce minulého roku
1. Benešová 4.C
2. Prošková 4.A
3. Kropáček 4.A
4. Horváth 4.A
5. Richterová 5.B

Minimální počet pro otevření kroužku je 8. Pokud se chcete přihlásit, využijte kontakt na letáčku.

Kroužek bude v úterý 13:30 – 14:15 hod, pokud se přihlásí minimálně 8 dětí.

Kroužky ve školním roce 2013/14

2.9. dostanou všechny děti z 1. stupně přehled všech kroužků, žáci 2. stupně jej mají k dispozici na nástěnce v kmenové třídě a na nástěnce 2. stupně, tabulkový přehled i popisy jednotlivých kroužků najdete také na centrální nástěnce ve vestibulu školy.

POZOR – v tomto roce je bezpodmínečně nutné, abyste kroužek zaplatili hned na 1. hodině přímo učiteli v hotovosti, pokud potřebujete zaplatit převodem, je třeba zaplatit na účet č. 0130 481 359/0800 +variabilní symbol žáka (je v žákovské knížce), do poznámek je nutno uvést název kroužku a jméno dítěte a doklad o převodu předložit lektorovi na 1. hodině. Dotazy ohledně plateb: JanaMrnova@seznam.cz

Pokud žák nezaplatí kroužek nejpozději na 2. hodiny, bude z kroužku vyškrtnut a místo bude nabídnuto dalším zájemcům.

Přehled všech kroužků vedených našimi učiteli: SEZNAM KROUŽKŮ 2013/14školní přihlášky použijte pouze pro tyto kroužky! POZOR v přehledu se vloudila chybička – sportovní klub v pondělí je od 14:15 hod (nikoli od 14:00)

Anotace jednotlivých kroužků, informace o kroužcích externích lektorů najdete na nástěnkách a školním webu zde

Pro přihlášení na školní kroužky použijte Závazná přihláška na kroužek 2013_14.

.  Přihlášku odevzdejte třídnímu učiteli do pátku 6.9. 2013.

Angličtina s rodilou mluvčí – odpolední program

Škola Miss Bethany Dočkalové se tento rok rozrostla o další dva učitele.
Veškeré změny oproti loňskému roku:
1. nejsou kurzy 2x/týdně – Nemáme 2x/týd kurzy v nadcházejícím období. Místo toho, pokud chcete registrovat své dítě na více než jeden kurz, dostanete 10% slevu na tyto kurzy.
2. 2 nové učitelky – Alex Rodoni z USA a Mairi Thompson z Velké Británie

Co dělat teď: Prosím, napište mi tyto informace (The English Club – kontact: bethany.dockalova@gmail.com +420 723 709 121)
1. Jméno Vašeho dítěte
2. Kurz(y) pro Vaše dítě

Osobně můžete dítě přihlásit také v úterý 10.9. 11:50-15:00 ve vestibulu školy, kde také Bethany bude zodpovídat veškeré případné dotazy.

Rozvrh a cena kurzu (předběžný – definitivní rozvrh budeme poslední týden v srpnu, kdy bude hotov i definitivní rozvrh školní výuky)

Definitivní rozvrh: Rozvrh-podzim_Autumn-13-timetable-definitivní

*Všechny kurzy jsou 1x/týdně. Sleva 10%, pokud se zaregistrujete na 2 nebo více kurzů.

** Žák musí mít doporučení od svého učitele angličtiny

Kroužek španělština od 4. třídy

Dětské centrum Fialka www.centrumfialka.cz nabízí pro příští rok kroužek španělštiny, který by byl přímo u nás ve škole. Kroužek je určen pro děti od 4. do 8. tříd – podle počtu zájemců z jednotlivých ročníků by bylo možné otevřít i věkově rozdělené kurzy. Cena je 1380,- Kč za školní rok a bude splatná až v říjnu.
Pokud máte zájem, vyzvedněte si přihlášku ve vestibulu školy, vyplňte a odevzdejte třídnímu učiteli do konce roku (na přihlášce je do 21.6., ale to neberte v potaz). Kroužek bude otevřen při počtu alespoň 10 zájemců a teprve podle počtu případných zájemců by se na začátku září dojednal přesný den a hodina (předběžně se počítá s úterým odpoledne, kdy jiné školní kroužky nejsou).

Vzhledem k tomu, že nejde o školní kroužek, zodpoví Vám případné další dotazy na 271 742 893 nebo 774 711 117 nebo info@centrumfialka.cz

Kroužek moderního „yoyování“

yoyo-krouzek

Kroužek vede skupina žáků ze 7. B (Vojta Beneš, Adam Čepek, Ivan Derda).
Náš kroužek se věnuje freestylovému (modernímu) yoyování.
Chtěli bychom naučit žáky prvního stupně co nejvíce z toho, co sami umíme.
Děti jsme si rozdělili na začátečníky a ty, které už umí složitější triky.
Na konci hodiny si předvedeme, co nového jsme se naučili.
Občas si pouštíme videa z našich soutěží.
Na konci celého kurzu uspořádáme soutěž o nová yoya.
Doufáme, že se to všem dětem líbí. :-)

Ivan, Adam, Vojta

Kroužky Aj pí uč Pejsarové

Vážení rodiče,

dnes z důvodu akutní nemoci odpadají mé odpolední kroužky Aj (snažila jsem se děti i rodiče kontaktovat). Velmi se omlouvám za případné komplikace.

A protože už jsme přišli i o hodinu minulý týden (hory), nahradíme tyto dvě hodiny formou dle dohody s vámi.  Jako ideální se jeví jedno sobotní dopoledne (10-12:30) nebo si děti vezmu koncem školního roku, až bude probíhat Chlupíkovo divadelní léto. Budu ráda, když mi napíšete své návrhy.

Zároveň vás prosím o platbu kroužků na příští pololetí, informace najdete na stránkách školy. Všechny stávájící kroužky budou probíhat (prvňáci, druháci, 4+5. třída) ve stejných časech a prostorách jako v minulém pololetí.

Děkuji  atěším se na další spolupráci

Sabina Pejsarová