Platba za kroužky ve 2. pololetí

Prosíme rodiče dětí, které chodí na školní kroužky, aby laskavě uhradili 2. pololetí do 31.1. 2013. Cena kroužků je stejná jako v pololetí 1 tj. kroužky s dotací 1 hod týdně 650,- Kč, Kroužky s dotací 2 hod týdně (Filmový klub pana uč. Žáka) stojí 2×650,- tj. 1300,- Kč, kroužky Aj 1000,- Kč (prosíme neplést s kroužky rodilé mluvčí Bethany Adams Dočkalové).
Plaťte na účet kroužků s variabilním symbolem Vašeho dítěte (viz ŽK) a v poznámkách uveďte, za které kroužky platba je.

Dětská tisková agentura

Dětská tisková agentura přijímá nové redaktory dětských médií.

Hledáme děti od 8 do 17 let. Hlásit se mohou úplní začátečníci i děti se zkušenostmi ze školních i jiných médií.
Přijďte v pondělí 1. října 2012 od 15 do 18 hodin
Praha 4, Na Nivách 314 (domeček u dětského hřiště).

Připravte si krátký mluvní projev, případně ukázku publikovaných i nepublikovaných prací.
Podrobnější informace na dta@dta.cz nebo na tel. 603 426 422.

Kroužky – stav po zápisu

V letošním roce budou otevřeny všechny školní kroužky podle původního rozpisu kromě kroužku Hrátky s hudbou, který nebyl naplněn. Kromě kroužků zmíněných dole, ve kterých je ještě seznam přijatých dolaďován s rodiči, do nich byly přijaty všechny přihlášené děti.
Otevřené kroužky s umístěním
Kde ještě není definitivně jasné, které děti byly přijaty do kterého kurzu:
Kroužky Aj pí uč Pejsarové – seznam zatím přijatých dětí visí na centrální nástěnce v hale – po levé straně při vstupu do školy (otevíráme o 1 kroužek více pro 1. třídy, pí uč již kontaktovala všechny rodiče)

Aj pan uč. Žák
– do obou kroužků se přihlásilo 5-7 dětí – kroužek bude otevřen spojený (děti 3.-5. tříd) – kontaktujte prosím pana učitele s tím, zda preferujete dřívější nebo pozdější hodinu, kroužek bude v hodinu, kterou bude žádat více rodičů.

Sportovní klub – seznam zapsaných dětí visí na nástěnce TV ve vstupní hale (po pravě straně při vchodu do školy)

Francouzština hrou – pí uč už kontaktovala rodiče dětí, u kterých je třeba změna hodiny. Kurz bude vyučován ve třídě 4.C.

Kurzy otvírané jinými subjekty – přihlášky prosím řešte přímo s nimi, nepoužívejte na tyto kroužky školní přihlášku!!!

Aj Bethany Adams
tyto kurzy jsou otevřeny:

Kur­­­­z Třída Den/čas Zahájení/

ukončení

Cena
English Stars 1. St 11:50 19.9 – 30.1 1200/1600*
English Stars 1. Čt 11:50 20.9 – 31.1 1200/1600*
English Stars 1. Čt 14:15 20.9 – 31.1 1200/1600*
English Scouts 2.+3. Út 11:50 18.9 – 29.1 1200/1600*
English Scouts 2.+3. Čt 13:15 20.9 – 31.1 1200/1600*
English Travelers 4.+5. Út 13:15 18.9 – 29.1 1200/1600*
English Travelers 4.+5. Út 14:15 18.9 – 29.1 1200/1600*
English Scouts 2.+3. Pon+St 14:15 17.9 – 30.1 2000/3000*
English Travelers 4.+5. Pon+St 13:15 17.9 – 30.1 2000/3000*

Mísnosti: Po + Stř v 1.A, Út ve 2.C, Čt v 1.D

      Lingua Nova – 1.třídy – otevřen kurz PO+Stř 12:40-13:25, 2. třídy Po+Stř 13:30-14:20 (v tomto kurzu jsou ještě volná místa – kontaktujte info@linguanova.cz

      Caledonian School – dohodněte si přímo se školou – Caledonian school – kurzy a informace

Přihlášky na kroužky

Prosíme rodiče, aby si dobře přečetli instrukce k přihlašování a placení kroužků ve škole. Přihlášky na školní kroužky se odevzdávají třídním učitelům, přihlášky na školní kroužky AJ (Extra Lessons a English Games) do kanceláře školy pí Bláhové, na angličtinu s RM jste se mohli přihlásit přímo u pí Adams v hale školy ve středu a ve čtvrtek. Na EXTERNÍ KROUŽKY SE PŘIHLAŠUJETE PŘÍMO U JEJICH PROVOZOVATELŮ, NEPIŠTE PROSÍM TYTO KROUŽKY NA ŠKOLNÍ PŘIHLÁŠKY! děkujeme