Sportovní klub – nové rozdělení do skupin

Činnost nových sportovních skupin bude zahájena v pondělí 20.2. 2012 (vyučující je předchozí týden na školním lyžařském kurzu).

Seznamy všech skupin se jmény a třídami všech zařazených žáků bude vyvěšen na sportovní nástěnce v hale školy.

Žáci naší školy provedou platbu převodem na účet kroužků 0130 481 359/ 0800 s variabilním symbolem žáka (uveden v ŽK).
Děti, které nejsou žáky naší školy, zaplatí v hotovosti u vedoucího kroužku na první hodině.

Další informace ivan1.petr@seznam.cz

Kroužky Aj RM

Seznamy dětí, které byly přijaty podle pořadí donesených přihlášek, visí na nástěnce v hale školy, zde na webu a každé přijaté dítě dostalo i lísteček do ŽK.
Prosím neposílejte dítě na kroužek, pokud v těchto seznamech není, nebo na jiný kroužek, než kam bylo přijato.

Bohužel to zatím vypadá, že nikdo z dětí z 1. kroužku není ochoten si vyměnit místo s někým v kroužku č. 2.

Pokud je tedy Vaše dítě přihlášené do 2. kroužku, časově se Vám to nehodí a chcete jej odhlásit, napište mi prosím na zuzanam@majstr.cz nejpozději do úterý 27. 9.

Pro děti, které se neodhlásí, zahájí kroužek svoji činnost VE STŘEDU 5.10. ve 14:15 v učebně RM (2. patro, oranžová chodba).

Pokud by se odhlásilo více než polovina dětí, bude kroužek zrušen (to bychom Vám dali znovu vědět na lístečcích). Nicméně máme ještě dost náhradníků, takže to nepředpokládáme.

Kroužek 13:15 hod – Seznam
Kroužek 14:15 hod – Seznam

DALŠÍ KROUŽEK RODILÉ MLUVČÍ

Podařilo se nám dohodnout otevření 2. kroužku angličtiny rodilé mluvčí, také ve středu, ale o hodinu později tj. 14:15-15:00 hod.

Do tohoto kroužku byli zapsáni další uchazeči v pořadí, v jakém doručili přihlášku. Pod čarou jsou náhradníci.

Další kroužek RM – seznam (bez tříd, pokud máte pochybnosti, seznam s třídami visí na nástěnce v hale)

TENTO kroužek bude začínat až 5.10. (21.9. ještě nebude a 28.9. je státní svátek).

Na třídních schůzkách bude možnost domluvy a případných prohození dětí z 1. a 2. skupiny. Přednost v 1. skupině budou mít ale děti, které v ní byly od začátku (přinesly přihlášky dříve, než děti ve 2. skupině).

HB Basket Praha

Basketbalová přípravka zahájila svou činnost.
Trénujeme ÚT 15,00 – 16,00 a PA 14,30 – 15,30 a děti mohou přijít kdykoli (systém s družinou domluvíme).

Bavil vás basket?

Tak si ho přijďte vyzkoušet, máte měsíc zdarma !!!

Přípravky otevíráme i ve Vaší škole, pro kluky a holky 2. – 4.tříd.

Děvčata z 5. tříd mohou doplnit naše řady.Kdo nesportuje v kolektivu, šidí sám sebe o zážitky !!!

Přijďte to zkusit!

PIŠTE : basket.hanka@seznam.cz

VOLEJTE : 736 673 909, trenérka Brejlová

Kroužky angličtiny

Seznamy dětí, které byly přijaty do kroužků angličtiny organizovaných školou v pořadí, jak přinesly přihlášky, budou vyvěšeny na nástěnce v hale školy. Žáci, kteří jsou pod čarou jsou zatím vedeni jako náhradníci.

V kroužku RM máme evidováno 19 zájemců pod čarou – jednáme proto o otevření dalšího kroužku buď ve středu v navazující hodinu nebo v pondělí od 13:15 do 14:00 hod.

Výuka začíná v příštím týdnu tj. od 19.9.

Cena za 1 kroužek je 1000,- Kč . Prosíme zaplaťte do 30.9. – číslo účtu a variabilní symbol Vašeho dítěte najdete v žákovské knížce.

Zatím nebyly otevřeny pro malý zájem  kroužky pí uč Pejsarové.

Seznamy přijatých dětí:
č.28 Aj s rod. mluvčí
č. 26 Gamesč. 26 Games – za odhlášené žáky byli přijati náhradníci 11. Kocianová T. Richterová
12. Kocian A. Prokop

č. 25 Aj pro prvňáky