Další možnosti Angličtina pro 1. stupeň

Pro děti z 1. – 5. tříd, které si zatím nevybraly z kroužků nabízených školou, nabízí další možnost Caledonian School. Jejich kurzy poběží také u nás ve škole.

Další informace: Kurzy Caledonian school (kontaktujte prosím přímo jazykovou školu, kontakty jsou na letáku)

Přihláška do Caledonian School

Taneční kroužky

Tak jako v minulých letech i letos nabízíme taneční kroužky s Alicí Laksarovou a Hanou Číčelovou.

Využijte přihlášku na kroužky, kterou děti dostaly ve škole, nebo si ji stáhněte v Dokumentech.

kroužek číslo 33: Pátek 13,00 – 13,45 hod 1.-2. ročník
kroužek číslo 34: Pátek 14,00 – 14,45 hod 3.-7. ročník

Místo: tělocvična
Cena: 600,- Kč/ pololetí
Kroužek začíná od 2.10. a přihlášky a poplatek se odevzdávají na 1. hodině.

Kroužky angličtiny s rodilým mluvčím

Pokud byste měli zájem o kroužek s rodilou mluvčí, ale nevyhovuje vám den – hodina podle věku, obraťte se na pí uč. Majstrovou. Pokud bude dostatek zájemců na změnu, můžeme termíny i věkové vymezení upravit.

Zatím není dostatek zájemců na pokročilejší kroužky pro starší žáky, takže můžeme uvažovat o otevření jednoho z termínů- nejspíše středa 13,00, které byly původně pro starší, pro mladší/ začátečníky.

Pokud byste měli zájem o kroužky angličtiny pro 1.-2. a 3.-4. třídu s českým učitelem (Majstrová), dejte také vědět. Můžete použít e-mail nebo formulář pro komentáře pod tímto příspěvkem.