Beseda o životě slepců

beseda

Po dva úterky – 18. a 25. ledna – se všechna oddělení školní družiny zúčastnila besedy o životě slepců. Povídat si s dětmi přišel pan PhDr. Volejník a přivedl s sebou Gábinku – žákyni 4. třídy. Nejdříve dětem vyprávěl, čím se liší život slepců od lidí, kteří vidí. Děti pak pokládaly otázky a dokonce jsme si za klavírního doprovodu pana PhDr. Volejníka zazpívali. Paní Volejníková rozdala dětem ukázku Brailova písma a plastické obrázky, které si děti odnesly domů. Na závěr si děti poslechly ukázku z knihy v Brailově písmě Míša Kulička. Po skončení besedy jsme si v družině vyzkoušeli prohlédnout a poznat obrázky jen rukama.

Dřevodílnička ve školní družině

dřevodílna

V úterý 11. ledna si vyzkoušely práci se dřevem i děti ze 4., 5. a 6. oddělení. Pokusily jsme se na fotografiích zachytit s jakým zaujetím děti řezaly, pilovaly a vrtaly. A co se dětem líbilo?
Líbily se mi vrtačky a přání pro maminku a káča. Lucinka, 1. A
Moc se mi tam líbilo a nejvíc se mi líbilo, jak jsme dělali káču a květinu pro maminku. Maruška, 1. A
Vyráběli jsme kačenku a dárek pro maminku. Líbilo se mi to všechno. Agátka, 1. A
A co jsme dělali?
Nejdříve jsme si povídali o tom, jak se máme chovat k nástrojům, aby sme si neublížili. Potom sme si říkali, co budeme dělat. Dělali sme káču a kytičku se záhonkem. Pak sme si řekli, jak to budeme dělat. Udělali jsme to. Bylo to velmi jednoduché. Až sme to udělali, tak sme si mohli dělat, co chceme z menších dílků. Bylo to velmi hezké. NÁDHERNÝ DEN. Ondra, 3. D
Vyráběli jsme kytku a káču a k tomu jsme pracovali s vrtačkou a brusítkem. Štefan, 2. A
Vrtali jsme ruční vrtačkou, brousili jsme dřevo brusným papírem. Bylo to zajímavé. Vojta V., 2. A
Vyráběli jsme káču. Vyrábělo se takhle. Vzali jsme kolečko a obrousili ho, tyčku a lepidlo a kápli jsme do dírky a vybarvovali. Kytička se vyráběla takhle: Vzali jsme kytičku a tyčku a čtverec, kam jsme vyvrtali ruční vrtačkou dirku. Kápli jsme do kytičky a do čtverce a dali sme to dohromady a vybarvili. Péťa, 2. A

RODINNÉ ODPOLEDNE 8. LEDNA 2011

r.odpoledne

V sobotu shlédli diváci ve zcela zaplněném sále představení „Tři pohádky na dobrý den“ v podání DIVADLA GLANS. Před začátkem se jim ukázal poštovní skřítek, který je pozval na premiéru „Pohádky pošťácké“, která bude uvedena na únorovém rodinném odpoledni.
Dílnička byla tentokrát korálková a tak děti odcházely s motýlky, náramky, naušnicemi, sněhuláčky a housenkami. Někteří zvládli i několik výrobků.