Obvodní kolo matematické soutěže Pythagoriáda

Obvodní kolo Pythagoriády Prahy 5 a 13 se konalo 18. 1. 2012 na ZŠ Chaplinovo nám. na Barrandově.

Soutěže se zúčastnilo celkem 85 žáků ZŠ 6.- 8. tříd a 135 studentů víceletých gymnázií celkem z 21 škol Prahy 5 a 13.
Žáci řešili bez kalkulaček 15 příkladů, kdo z nich vyřešil nejméně 9 správně, stal se úspěšným řešitelem obvodního kola. Jde o 35 žáků ZŠ a 87 studentů gymnázií.

Naši školu reprezentovali za 7. ročník Marek Schleichert a Matěj Pešek, oba jsou s 11 body úspěšnými řešiteli a navíc obsadili společně 2.-3. místo.

Vilém Merta ze 6. ročníku obsadil 1. místo se 14 body. Dalšími úspěšnými řešiteli byli i Julie Vavrušková (12 bodů, 3. místo), Jan Zajíc (11 bodů), Eva Kráčmarová, Tom Pokorný (10 bodů) a David Žďárský  (9 bodů).

Všem GRATULUJEME a ostatním účastníkům děkujeme za reprezentaci školy.

Výsledky ZŠ 6 – 8 tř 2012

Čtvrtletní práce Mat 7.A, 9.A

2. čtvrtletní práce 9.A
Termín práce: 25.3. 2011

Téma zadání:
– rovnice s neznámou ve jmenovateli
– nerovnice
– soustava dvou rovnic
– goniometrické funkce ostrého úhlu (hranol, jehlan, kužel)

Povoleny tabulky, kalkulátor.
Mobil nepovolen.

2. čtvrtletní práce 7.A
Termín práce: 25.3. 2011

Téma zadání:
– čísla celá a racionální
– poměr
– vzdálenosti na mapě
– přímá, nepřímá úměrnost, trojčlenka
– složený zlomek

Mobil a kalkulátor nepovolen.

2. čtvrtletní práce 7.A, 9.A (Word dokument)