Zápis ze zasedání parlamentu – 3.11.2011

Zápis ze zasedání parlamentu – 3.11.2011

Stížnosti, se kterými přišli zástupci tříd:

 1. 1. Návštěva třídy 5.B ve třídě 4.B – chovali se údajně „neukázněně“
  1. Odhlasováno 17 hlasy, že stížnost vyřídí zástupci 5.B svým spolužákům, čímž je pro parlament případ vyřešen. Některé třídy naopak návštěvu pochválily.
  2. 2. Co dělat s lidmi, kteří budou sedět na parapetech budovy školy?
   1. Odsouhlaseno, že řekneme přímo jim, nebo zajdeme za člověkem na recepci.
   2. Podán návrh na zřízení cedulí – možná dotyčné nenapadlo, že tím někomu ubližují.
   3. 3. Vznesena stížnost na žvýkačky nalepené pod stolem.
    1. Objevil se návrh, dát na spodní stranu lavic igelity.
    2. Říct pí uklízečkám, aby se obzvláště dívaly po žvýkačkách.
    3. Nemá se žvýkat, žvýkačky do školy nepatří.
    4. V konfrontaci připomínka, že některé paní učitelky žvýkání tolerují.
    5. Návrh nedávat do školy vůbec automat na žvýkačky.
    6. 4. Stížnost na pomočené WC v 2. patře.
    7. 5. Vznesena stížnost na podnikání některých jedinců uvnitř tříd.
     1. Jde o případ jednoho konkrétního člověka, který plete bužírky a potom je prodává ve třídě za peníze.
     2. 6. Upozornění na rozbité dveře na WC u 2.C.
      1. K tomu přidány upozornění na rozbitý stůl u šaten (pod logem divadla).
      2. Díra ve dveřích fyziky.

Oznámení o dopise od indické holčičky. Nezbyl čas na jeho přečtení.

Oznámení o volbách do senátu.

Schůzka školního parlamentu 20.10. 2011

Schůzka školního parlamentu 20.10. 2011
1.stupeň
Projednávali jsme
a) Nepořádek ve škole – zahozená jablka, ostatní odpadky – ve třídách děti přesvědčovat o hlídání pořádku – návrh: biologický odpad sbírat, nechat v jídelně sešrotovat či jinak znehodnotit
b) Nesnědené, nerozbalené sušenky nechávat v jídelně na tácu – pro jiné zájemce /nevyhazovat/
c) Hluk ve třídách a na chodbách během vyučování – řeší třídní učitelé, parlament se k tomu již nebude vyjadřovat
d) Oznámeno otevření školního klubu – podmínky, možnosti
e) Volby do Senátu /10.11.2011/

2. stupeň
Řešili jsme
a. kandidaturu do senátu
b. kritéria pro poplatek do školního klubu
c. co dělají jednotlivé funkce v senátu
d. problém s odpadky ve škole
e. problém s autoritou zástupců parlamentu
f. návrh na kamery- zavrhnuto

Parlament 13.10.

Zápis ze zasedání parlamentu 1.stupně 13.10.2011
Přítomných – 25 zástupců ze tříd 1.– 5.ročníku

Z minulého zasedání bylo znovu otevřeno a řešeno:
– hluk na chodbách
– odpadky na chodbách, v šatně,
– odmotaný toal.papír na WC
Znovupřipomenutí umístění košů na chodbách a v šatně.
Domluva ve třídách – normální je chovat se slušně, zdravit a dodržovat pravidla.

Nové problémy , které se znovu objevily –
– přelézání záchodů,
– rozbité kliky /je nutné nahlásit panu školníkovi/,
– nefunkční čipovač /řešit přímo s paní Bezděkovskou/.
Biologické zbytky z jídelny /jablka../ .
Řešení – bylo by možné domluvit se s jídelnou na jejich sběru /koš/ a likvidaci?

Školní klub – zájem je o dny pondělí až čtvrtek, především 6. a 7. hodinu.
Zájem mají děti již od 4.třídy /které nechodí do ŠD/.
Vybavení školního klubu:
– stolní hry, počítače + internet, televize, kulečník
– prostor, kde by se daly dělat domácí úkoly
– světlý prostor
Děti navrhly a souhlasily s vlastní výzdobou, vymalováním školního klubu pod vedením učitelů – bude osloven pan učitel Rucker.

Zápis ze zasedání parlamentu 2.stupně 13.10.2011
Přítomných 7 zástupců parlamentu 6. – 9.tříd
Především byl řešen Školní klub, návrhy stejné jako na 1.stupni.
Nutnost více košů na chodbách.
Děti připomenou ve třídách zásady slušného chování – aby se předešlo případným zákazům.
Energetické hlídky – žáci prodiskutují ve třídách.

Společně domluveno, že volby do senátu proběhnou do 14ti dnů, čili do konce října.

Zasedání parlamentu 6.10. 2011

Záznam ze zasedání parlamentu 1.stupeň 6.10.2011

Přednesené žádosti a stížnosti a navržená řešení:

 • Řev o přestávkách

o   Vytvořit na VV panáky, kteří budou držet ceduli

 • Nepořádek v šatně, slupky od banánů, shnilé svačiny

o   Postavit koš (u skříněk aspoň 4 koše)

o   Vyrobit cedulky (Neházejte odpadky apod.)

o   Zvýšit dozor učitelů

o   Je těžké to ovlivnit, jde o nepřizpůsobivé lidi

o   Když někdo vidí odpadek, vyhodí ho

 • Šikana

o   Dohodli jsme se, že šikanu ve třídě budeme řešit s učitelem

 • Úcta starších žáků k mladším

o   Starší si myslí, že mohou využívat toho, že jsou starší

o   Myslí si, že se mohou chlubit, že jsou velcí

Co může udělat 1. stupeň pro školu:

 • Indické dny byly velice pozitivně hodnoceny

o   Byly zábavné a přitom přispěly k dobré věci

o   Pořádaly to děti samy, vyzkoušely si, jaké věci dělají dospělí

o   Hezké náramky

 • Jako mínus bylo označeno smlouvání ceny, tedy že cenu určuje prodejce, přitom by mělo záležet na kupci, kolik chce přispět. Byl vznesen protiargument, že by tak práce mohla být podhodnocena, jde o dobrou věc, ne o získání výrobků za co nejnižší cenu.

Školní klub

 • Jak si ho děti představují, co by měl nabídnout – přednést ve třídách

Každý ve škole vyřídí:

 • Hluk na chodbách
 • Odpadky v šatnách
 • Školní klub
 • Co by mohl 1.st. udělat pro školu

1. letošní zasedání parlamentu

1.zasedání žákovského parlamentu ve škol. roce 2011/ 2012

22.9. 2011

1)       Úvod, seznámení nových členů dětského parlamentu

2)      Co očekávám od této práce – společná práce na flip

3)     Co jsme dělali minulý rok

co jsme dokončili

a)      prodejní výstava pro indickou holčičku

b)      písemný kontakt s indickou holčičkou

c)       Chlupíkovo divadelní léto – 4.ročník

–  co bude pokračovat

a)      kontakt s jinými školami

b)      Chlupíkovy debaty

4)     Co nás čeká

a.       školní klub – činnost

b.      zjistit ve třídách, co nás trápí

c.       kdo má zájem  o práci v senátu

Vlaďka Strculová

Další články o Parlamentu FZŠ prof. Chlupa

Návštěva z Poděbrad

Dne 7.dubna 2011 naši školu navštívil parlament ze základní školy z Poděbrad. Děti i paní učitelky zaujaly nejen jednotlivé učebny, knihovna, tělocvičny, ale především hezké nástěnky, nové skříňky, barevné třídy a zdi a hodně interaktivních tabulí. Překvapením pro ně bylo, že i když zvenku škola nepůsobí příliš moderně a příjemně, uvnitř je čekala zrekonstruovaná budova plná barev a světla. Líbila se jim barevně odlišená patra.
V pohybu po naší škole si však všichni připadali trochu bezradní, připadala jim hodně velká a dost nepřehledná, bez šikovných průvodců by se možná ztratili. Navrhovali umístění mapek k lepší orientaci.
Velmi ocenili, že se náš parlament schází každý týden a může se hodně zapojit do života školy.
Na závěr nám předali milé dárky a pozvali nás na návštěvu v jejich škole. Určitě rádi přijmeme.