Parlament a Senát na Lyčkově náměstí

lyckovo_nam

V pondělí 28. února šel parlament a senát naší školy do místní školy na Lyčkově náměstí. Byla to návštěva na oplátku, protože parlament jejich školy už u nás byl.
Parlament ZŠ Lyčkovo náměstí nás poprosil, abychom se podívali po škole a navrhli možnosti, jak ji vylepšit.

Budova školy je stará 107 let. Když do školy příjdete poprvé, budete si připadat jako v bludišti. Škola má čtyři patra. Mají také velké školní hřiště a i školku. Je sice škoda, že nemají svojí školní jídelnu, ale jinak super. Patří jim i sklep. V něm mají hudební sál a dohromady s ním i divadelní sál. Je tam i keramika společně s vypalovací pecí. Ve čtvrtém patře je jen 1.B a učebny fyziky a chemie.

Kdysi tam byl sklad učebnic, ale v roce 2002 byly povodně a Karlín postihly nějvíce. Je tam školní klub, je to klub kde si mohou děti od 4.třídy jít hrát na počítač, kulečník, ping pong, koukat na televizi a hrát stolní fotbal. Na hřišti mohou hrát vybiku,přehazovanou a taky páku. Asi už jste podle mého popsání poznali, že je to škola velmi hezká.

Nakonec jsme si dmluvili další spolupráci. Jejich divadelní kroužek na 1. stupni bude uvažovat o představení v rámci našeho Chlupíkova divadelního léta.

Tomáš Jílek a David Kaminski

Návštěva žákovského parlamentu ze ZŠ Lyčkovo nám

Fotogalerie

Členové žákovského parlamentu ZŠ Lyčkovo náměstí nás navštívili s panem ředitelem a pí zástupkyní ve čtvrtek 16. prosince. Prohlédli si školu a zúčastnili se zasedání parlamentu 1. i 2. stupně. Popovídali jsme si o činnosti parlamentů na obou školách a zjistili jsme, že nás tlačí řada stejných problémů. Myslíme si, že vzájemné návštěvy by nám mohly pomoci nalézt jejich řešení.

Zasedání parlamentu 1. stupně dne 18.11. 2010

Stručný zápis ze zasedání parlamentu 1. stupně dne 18.11. 2010

1) Akce senátu: 25.11. přijedou na návštěvu zástupci školního parlamentu ze ZŠ Lyčkovo nám. Praha 6.
Dorazí kolem 11.30, budou přijati paní ředitelkou a senátem a prohlédnout si školu. Dále se zúčastní zasedání parlamentu 1. i 2. stupně. Samozřejmě se budeme řídit i jejich časovými možnostmi.

2) Akce parlamentu 1. i 2. stupně i senátu – dne 10.12.2010 zástupci obou komor navštíví Senát ČR. Odchod od školy v 8 hodin, návrat do 11.40 zpět ke škole. Rodiče žáků byli s akcí seznámeni zprávou v ŽK. Pedagogický doprovod zajištěn.

3) Další akce: v rámci Chlupíkových debat se uskuteční následující akce:
– 23.11. beseda s panem Holečkem – v divadelním sále od 10 hodin cca do 11 hodin. Třídy 1. i 2. stupně budou zastupovat 2 – 3 zástupci.
– 7.12. beseda s paní Hynkovou, vnučkou pana profesora Otokara Chlupa – v divadelním sále od 10 hodin cca do 11 hodin. Třídy mohou zastupovat 3 zástupci z řad zájemců.
Po každé z těchto akcí bude následovat autogramiáda.

Dále bylo na parlamentu projednáno:
– Stížnosti: menší děti si stěžují, že od nich u automatů na mlíčka některé starší děti občas vyžadují zakoupení či darování jejich mlíček – hledáno řešení – stížnost dále přenesena do tříd.