Vyjádřete svůj názor – pro žáky 2. stupně

Na čtvrtečním PARLAMENTU se projednala celá řada důležitých věcí. Mimo jiné i to, že budete mít možnost se všichni vyjádřit k tématům, o kterých už diskutovali Vaši spolužáci na lyžařských zájezdech na Černé hoře a v Rakousku.
Jak postupovat?
Nejdříve si na nástěnce přečtěte to, co k danému tématu bylo již napsáno. V případě, že Vás napadne něco, co tam ještě chybí, napište to (nejlépe na počítači, klidně anonymně) na papír. Nezapomeňte napsat téma a příspěvek vhoďte do MODRÉ SCHRÁNKY na zdi u ředitelny (1. patro, modrá chodba).
PROSÍM pouze seriózní NÁPADY i PŘIPOMÍNKY!!!
Na zprávy od Vás se těší

Blanka JANOVSKÁ
ředitelka školy

Obrázek pro indickou holčičku

Indická holčička

Již druhým rokem sponzorují děti z naší školy indickou holčičku. Právě pro ni parlament připravuje další dopis. Z jejího dopisu víme, že ji obrázky v minulé poště velmi potěšily. Chcete ji poslat další? Pokud ano, malujte obrázky se zimní tématikou a předávejte je pí uč Strculové, členům parlamentu ve vaší třídě nebo vaší třídní učitelce/ učiteli. Na obrázky, popřípadě texty dopisů se těšíme do 2. února 2010.

Společné zasedání parlamentu – nové logo školy

1. Nové logo školy
Jelikož nebyla před prvním hlasováním dostatečně jasně dána možnost zapojit se do navrhování loga a ani nebyla přesně stanovena kritéria, která by mělo splňovat, rozhodli jsme se to napravit. Logo školy je důležitou součástí působění školy na veřejnosti, a proto si myslíme, že určitě stojí za to mu věnovat dostatečnou pozornost, a to i za cenu zdržení.

Na společném zasedání parlamentu 1.a 2. stupně 3.11. jsme proto schválili novou, doplňující možnost navrhnout logo školy pro všechny žáky.

Do 18.11.tak mají možnost všichni zájemci podat svůj návrh, který musí splňovat tato kritéria:
1. formát A4
2. barvy školy (zelená, červená, žlutá)
3. nápis FZŠ

Z odevzdaných návrhů vybere komise učitelů ty, které postoupí do dalšího kola a budou předmětem nového hlasování. Konečné slovo bude mít vedení školy.

2. Automaty budou dva jeden dole u jídelny a ten druhý nahoře ve druhém patře.

To je vše a navrhujte loga!

1.setkání žákovského parlamentu

dne 15.září 2009.

Ve 14,00 bylo jednání zahájeno. Zúčastnili se zástupci z 1. i 2. stupně. Za 2.stupeň se ujala funkce koordinátora paní učitelka Kateřina Bártová, třídní 6.C.

Děti se rozdělily do skupinek, ve kterých zpracovávaly téma:
Co očekávám od práce parlamentu v tomto školním roce, na čem bych chtěl/a/, aby se pracovalo.

Návrhy:
– dovolit chodit o přestávkách a mezi dopolední a odpolední výukou do atria,
– na parkoviště pořídit držák na kola,
– najít místo na ukládání kolečkových bruslí,
– více automatů na pití,
– aby zůstalo zvonění,
– aby se dál podporovala indická holčička,
– dořešit nové skříňky,
– sběr papíru – třídění odpadu,
– mít o hodině žvýkačky,
– nové zvonění,
– adoptovat další lidi, kteří to potřebují,
– vyrábět ekologické desatero (je hotové, děti byly vyzvány, aby se přes internet k němu vyjadřovaly)
– informace pro 1. a 2.stupeň
– řešit šikanu
– mít jinou barvu školy
– nemít ve škole koberce
– udržovat ve škole pořádek
– dát ke škole kamery
– mít školní parlament rozdělený na 1. a 2.stupeň
– prosazení názoru žáků
– možnost zasahovat do běhu školy
– rozvíjet kreativitu žáků
– poznávat názory ostatních
– seznamovat se s možnostmi školy
– možnost kolektivní spolupráce
– informovanost
– zodpovězení otázek, dotazů
– komunikace, jednání na rovinu a na úrovni
– řešit krádeže

Bylo domluveno, že se bude setkávat zvlášť 1.stupeň a to každé úterý ve 13.15 a 2.stupeň každé pondělí ve 14 hodin. Pravděpodobné místo setkání bude knihovna nebo /do budoucnosti/ zasedací místnost.

Děti byla vyzvány, aby se k práci parlamentu vyjádřily na web. stránkách školy.