Plán práce školního parlamentu 2009/10

Čím jsme se zabývali v roce 2008-2009

1) vytvořili jsme ekologické desatero
2) zaplatili jsme podporu indické holčičky na další rok
3) zaslali jsme dva dopisy /s obrázky/ indické holčičce
4) řešili jsme úklid kolem školy /stížnost obyvatele okolního sídliště/
5) kontrolovali jsme dodržování některých pravidel /vyhazování krabiček od mléka, pořádek ve škole…/

V dalším školním roce 2009-2010

počítáme s pokračováním činnosti dětského školního parlamentu, tentokrát již v nové škole FZŠ prof. Otokara Chlupa

První schůzka parlamentu je plánována asi na polovinu září.

Předpokládáná podoba:
1) termín 1. schůzky vyhlásíme rozhlasem
2) vyzveme třídy, aby si zvolily své zástupce /1-2/
3) 1.schůzka bude seznamovací – parlament se rozdělí na dvě komory
dolní – 1.stupeň a horní – 2.stupeň
5) domluvíme způsob, jakým budou obě komory spolupracovat
6) domluvíme termíny schůzek

Ekologické desatero

Ve druhém pololetí šk. roku 2008/9 spolupracoval školní parlament úzce s kroužkem Ekologické praktikum a vzniklo tak deset bodů, které považují žáci naší školy za důležité ve vztahu k životnímu prostředí.

Jednotlivé body byly v průběhu tvorby předávány ústně do jednotlivých tříd, podle možností prodiskutovány a zpětně se vracely schváleny k potvrzení při hlasování v samotném parlamentu.

Máte možnost se s nimi seznámit a přidat svůj názor, připomínku či doplnění.
Celý článek