Zápis do 1. třídy 2018/19

DSC07314
Fotogalerie – prohlédněte si fotografie z akce
Ve čtvrtek a pátek 12.-13.4.2018 jsme zapisovali budoucí prvňáčky. Nejprve prošli cirkusovým „Chlupíto“, dostali vstupenku, na kterou budou sbírat razítka a pokračovali dál přes kladinu, kuželky, skládačky a další cirkusová čísla až k samotnému zápisu. V cirkuse Chlupíto byla skvěla atmosféra Celý článek

1.ročník – Zahájení školního roku 2017/18

Vážení rodiče,
začátek školního roku se kvapem blíží, dovolte proto prosím, abychom Vám připomněli nejdůležitější organizační pokyny, které se týkají 1. září školního roku 2017/2018 (dostali jste je již v květnu dopisem).

Žáci prvních tříd se dostaví v pondělí 4. září v 7,50 hodin do své třídy.
Před vstupem do školy se prosím ujistěte, že víte, do které třídy Vaše dítě patří. Definitivní seznamy 1. tříd najdete 4.9. ráno na nástěnce před školou. Celý článek

Odpoledne pro budoucí prvňáčky 2017

DSC01270 Fotogalerie – prohlédněte si fotografie z akce.

Odpoledne pro předškoláky se zúčastnila velká část budoucích prvňáčků. Páťáci si pro ně, jako každý rok, připravili soutěže všeho druhu. Úkolem bylo projít celý svět a na každém kontinentu získat část mapy světa. Komu se to povedlo, dostal navíc ještě krabičku s puclíky stejné mapy. Počasí nám zase přálo a věříme, že se předškoláci zase víc těší do školy. Uvidíme se 4. září, námořníci!

Setkání budoucích prvňáčků

Setkání prvňáčků

V úterý 3.6. se sešli budoucí prvňáčci a jejich rodiče ve vestibulu naší školy. Byly jim představeny jejich budoucí třídní učitelky, které si pak děti s rodiči odvedly do tříd. Tam proběhly pohádkové dílny s námětem Zvířátek a petrovských. Během pohádky budoucí školáci poznávali domácí zvířata, zpívali jejich řečí, hráli si na ně, sestavovali obrázky a i např. stavěli loupežnický dům. Všichni byli velmi šikovní, ve škole se jim líbilo a v září se těší na další setkání se svojí paní učitelkou.

Setkání budoucích prvňáčků

Dopis_budouci_prvnaci_2014
Tradiční setkání budoucích prvňáčků s jejich budoucími spolužáky a paní učitelkami bude letos v úterý 3.6. od 16:00 hod.
Pozvánku dostanou všichni přijatí prvňáčci dopisem adresovaným na trvalé bydliště, které jste uvedli při zápisu. Zároveň v zásilce rodiče najdou i informační dopis o výuce v 1. třídě a ti, kteří si nevyzvedli osobně rozhodnutí o přijetí, i tento dokument.
Těšíme se na osobní setkání, které však pro děti není povinné, a pokud se nemůžete zúčastnit, není třeba se omlouvat.

Přijímací řízení do 1.tříd pro školní rok 2014/ 2015

Přijímací řízení do 1.tříd pro školní rok 2014/ 2015

Žáci jsou v seznamech uvedeni pod evidenčním číslem, které jim bylo přiděleno při zápisu.

Přijatí žáci a žáci, kteří žádali o odklad a již doložili obě požadovaná potvrzení, si vyzvednou rozhodnutí o přijetí, nebo odkladu osobně v kanceláři školy ve dnech 25.2. 2014 od 16:00 do 18:00 hod nebo 26.2. 2014 od 13:00 do 16:00 hodin. Prosíme, nechoďte si pro rozhodnutí v jiné dny a hodiny. Rozhodnutí, která si nevyzvednete, Vám zašleme obyčejnou poštou na adresu trvalého bydliště, kterou jste uvedli při zápisu.

Žáci, kteří žádali o odklad a dosud obě potvrzení nedoložili, musí tak učinit nejpozději do 31.5. 2014. Rozhodnutí o odkladu jim bude vydáno až po dodání obou potvrzení (doporučení ped.-psychologické poradny a vyšetření odborného lékaře nebo klinického psychologa – dle obtíží dítěte). Do té doby bude správní řízení přerušeno.

Žákům, kteří nebyli přijati, zašleme rozhodnutí poštou. Pošta vloží do schránky doručenku, a pokud si zásilku adresát nevyzvedne do 10 dnů, pošta zásilku vhodí do schránky a zásilka se považuje za doručenou. Do 15 dnů od doručení rozhodnutí máte právo se proti rozhodnutí odvolat. Odvolání se podává odboru správních činností ve školství Magistrátu hlavního města Prahy prostřednictvím FZŠ prof. O. Chlupa Pedagogické fakulty UK Praha.

PaedDr. Blanka Janovská
Ředitelka školy

Žáci, kteří NEBYLI přijati

A 13
B 3
C 3
E 12
H 1
H 2
H 3
H 5
H 8
CH 1
CH 7
I 1
I 11
I 5
J 10
J 12
J 3
J 9
K 12
K 14
K 16
K 18
K 4
R 4

Žáci, kteří dosud nedoložili žádost o odklad oběma potvrzeními (musí tak učinit nejdéle do 31.5. 2014)
B 2
B 6
C 2
CH 4
CH 5
CH 6
I  7
K 13

Žáci, kteří žádali o odklad a doložili už oběma potvrzeními
E 8
E 13
G 3
G 5
G 12
H 9
I 3
I 8
J 7
K 6

Žáci, kteří byli přijati –  seznam najdete zde – Žáci PŘIJATÍ