Zápis do 1. tříd 2014

zápis2014_čtvrtek

Zápisu ve znamení zimních olympijských her přálo i počasí, takže jsme lyžovali, sáňkovali, stříleli v biatlonu, skákali z můstků i hráli hokej, zatímco venku ležel opravdový sníh :-).
Zároveň naši žáci provedli své budoucí kamarády svým muzeem starožitností a vysvětlili jim, jak který přístroj fungoval a k čemu ho naši předci používali.

Zápis_pátek

Zápis do 1.ročníku pro šk. rok 2014/15

Zápis do 1. tříd se koná ve dnech 23. a 24. 1. 2014
Škola bude pro Vás otevřena ve čtvrtek od 13:00 do 18:00 hodin, v pátek od 13:00 do 17:00 hodin.
K zápisu se dostaví děti narozené mezi 1.9. 2007 a 31.8. 2008 v doprovodu svých zákonných zástupců.
Děti narozené po 1.9. 2008 přinesou k zápisu doporučení pedagogicko- psychologické poradny k předčasnému nástupu do 1. třídy.

Pokud chcete žádat o odklad, je také dobré přinést s sebou již k zápisu doporučení ped.-psychologické poradny. Dle novely zákona je třeba dodat i vyšetření odborného lékaře nebo klinického psychologa (dle obtíží dítěte). Oboje musíte, pokud žádáte o odklad, dodat nejpozději do 31.5. 2014. Upozorňujeme, že udělení odkladu na naší škole neznamená přijetí v následujícím roce (při dalším řízení o přijetí stále platí stejná kriteria tj. spádová oblast a sourozenci v naší škole).

S sebou si k zápisu dítěte vezměte:
– OP zákonného zástupce
– rodný list dítěte
– cizinci povolení k pobytu v České republice

Pokud nemůžeme všem zájemcům z kapacitních důvodů vyhovět, postupujeme podle těchto pravidel:
Přednostně přijímáme žáky,
– kteří bydlí ve spádové oblasti – spádovost podle trvalého bydliště rodiče/žáka je třeba doložit (OP rodiče, potvrzení o trvalém pobytu…) – spádová oblast naší školy: ulice Fingerova, Husníkova, Ovčí hájek, Seydlerova, Suchý vršek, V Hůrkách
– kteří již mají u nás ve škole sourozence

Téma letošního zápisu je ještě tajemstvím, můžeme však prozradit, že půjde jako vždy o cestu školou, na které čekají děti zábavné úkoly. Na milé setkání s Vámi se těší paní učitelky 1. stupně a vedení školy.

Den otevřených dveří a dílny pro rodiče

Nezapomeňte na Den otevřených dveří pro zájemce o přijetí do 1. ročníku, kdy si mohou rodiče prohlédnout školu a zeptat se pí ředitelky na vše, co je zajímá, který se ve školním roce 2013 – 14 koná v úterý 19. listopadu od 17:00 hodin.

O týden později v úterý 26.11. 2013 v 17:00 si mohou rodiče přijít vyzkoušet metody výuky na vlastní kůži do Dílen pro rodiče.

Na akce není třeba se přihlašovat.
Další informace o přijímání prvňáčků se dozvíte zde

19.11. se Vám ve vestibulu zároveň představí i keramická díln Sananim viz Keramická dílna

Setkání budoucích prvňáčků 2013

Vážení rodiče, milí budoucí prvňáčci, zveme Vás na tradiční setkání před zahájením školní docházky, které se letos koná v úterý 11.6. od 16:00 hodin. Setkání zahájíme v atriu školy. Na děti čekají různé zábavné úkoly, které připravují pro své mladší spolužáky žáci 5. tříd.

Zvací dopis, který jste všichni dostali poštou, si můžete znovu stáhnout i zde: Dopis pro rodiče budoucích prvňáčků

V rámci setkání budete mít možnost zakoupit si upomínkové předměty s logem naší školy a vyzvednout si zatím nevyzvednutá rozhodnutí o přijetí do 1. třídy

Zápis do 1. tříd 2013

Zápis do 1. tříd se koná dne 17. a 18. 1. 2013
Škola bude pro Vás otevřena ve čtvrtek od 13:00 do 18:00 hodin, v pátek od 13:00 do 17:00 hodin.

K zápisu se dostaví děti narozené mezi 1.9. 2006 a 31.8. 2007 v doprovodu svých zákonných zástupců.

Děti narozené po 1.9. 2007 přinesou k zápisu doporučení pedagogicko- psychologické poradny k předčasnému nástupu do 1. třídy.

Pokud chcete žádat o odklad, je také dobré přinést s sebou již k zápisu doporučení ped.-psychologické poradny. Dle novely zákona je třeba dodat i vyšetření odborného lékaře nebo klinického psychologa (dle obtíží dítěte). Oboje musíte dodat nejpozději do 31.5. 2013.

S sebou si k zápisu dítěte vezměte:
– OP zákonného zástupce
– rodný list dítěte
– cizinci povolení k pobytu v České republice


Pokud nemůžeme všem zájemcům z kapacitních důvodů vyhovět, postupujeme podle těchto pravidel:

– spádovost podle trvalého bydliště žáka (spádová oblast naší školy: ulice Fingerova, Husníkova, Ovčí hájek, Seydlerova, Suchý vršek, V Hůrkách)
– děti zapsané loni, které mají u nás odklad
– děti, které mají ve škole sourozence

Děti, které měly odklad školní docházky v letošním školním roce, znovu přijít k zápisu nemusí, jejich rodiče však musí v den zápisu osobně oznámit jejich nástup do první třídy. Zápis bude ale pro děti určitě opět velkým zážitkem, byla by proto škoda se jej nezúčastnit.

Téma letošního zápisu je ještě tajemstvím, můžeme však prozradit, že půjde jako vždy o cestu školou, na které čekají děti zábavné úkoly. Na milé setkání s Vámi se těší paní učitelky 1. stupně a vedení školy.

Doporučené „Desatero prvňáčka“
1) Znám svoje jméno a příjmení. Vím, jak se jmenují rodiče.
2) Umím se obléknout i převléknout do cvičebního úboru, a to tak rychle,aby na mě nikdo z mých kamarádů nemusel čekat.
3) Umím uvázat na tkaničce kličku.
4) Umím uklidit knížky, pastelky a hračky tam, kam patří.
5) Dovedu kreslit tužkou a pastelkami i malovat barvami.
6) Poznám barvu červenou, modrou, zelenou, žlutou, hnědou a černou.
7) Umím vystřihnout obrázek nůžkami s kulatou špičkou.
8) Dovedu si připravit svačinku na ubrousek a po jídle si umýt ruce.
9. Dovedu poslouchat maminčino vyprávění se zájmem a v klidu.
10) Televizní pohádky, filmy a písničky pozorně sleduji a povídám si o nich s rodiči. Do aktovky si sám uložím věci, a to tam, kam patří.

Dílny pro rodiče

Fotoalbum

V úteý 13.11. využilo více než sedmdesát rodičů možnosti si vyzkoušet výuku u nás na vlastní kůži. Ve třech dílnách dotali příležitost ochutnat co je párové sdílení, řízené čtení, metody RWCT, frausovskou matemaiku, činnostní učení, běhačku a další metody aktivního učení a mohli se při tom zeptat učitelů na to, co je zajímá. Všem díky za aktivní účast!