Den otevřených dveří a dílny pro rodiče budoucích prvňáků

Den otevřených dveří, kdy si mohou rodiče prohlédnout školu a zeptat se pí ředitelky na vše, co je zajímá, bude ve školním roce 2011 – 12 v úterý 8. listopadu od 17:00 hodin.

O týden později v úterý 15.11. v 17:00 si mohou rodiče přijít vyzkoušet metody výuky na vlastní kůži do Dílen pro rodiče.

Výuka Aj v budoucím 1. ročníku

Vážení rodiče našich budoucích prvňáčků.
v 1. – 2 ročníku se na naší škole vyučuje anglický jazyk 1 hodinu týdně. Cílem výuky v prvním ročníku je navodit dobrý vztah k předmětu a umožnit dětem seznámení se základní slovní zásobou a jednoduchými gramatickými strukturami. Důraz klademe na poslech, učení aktivními metodami (říkačky, písničky, hry) a položení základů správné výslovnosti. Ve 2. ročníku k tomu přistupuje čtení a psaní prvních slov a kratších audio-orálně připravených vět. Výuka je vedena co nejvíce v jednoduché angličtině, nároky na porozumění se zvyšují postupně.

V 1. ročníku mají rodiče možnost zvolit si výuku rodilou mluvčí. Výuka bude vedena pouze v angličtině, proto doporučujeme tuto variantu jen dětem, které takovou zátěž zvládnou (např. už základy angličtiny znají, jsou nebojácné, samostatné…). Zároveň upozorňujeme na to, že v angličtině bude i většina komunikace s rodiči. Během roku budeme sledovat, jak děti na výuku reagují, a v případě potřeby navrhneme přesuny.

Konečné rozhodnutí o zřízení skupin záleží na počtu přihlášených a přijatých dětí, v dalším roce je možno složení skupin přehodnotit. Jelikož jde o nadstandardní přístup, žádáme rodiče o finanční dar 600,- Kč za pololetí, který pokryje zvýšené náklady školy.

Formuláře na volbu buď výuky rodilou mluvčí, nebo českou učitelkou dostanete na sportovním odpoledni pro předškoláky.
Pokud byste formulář náhodou ztratili, popřípadě se odpoledne nezúčasníte, můžete si jej stáhnout zde Formulář na volbu výuky Aj v 1. ročníku
PROSÍME, VRAŤTE vyplněný formulář do 30.6. do školy.

Sportovní odpoledne pro budoucí prvňáčky 2011

POZOR – vzhledem ke špatnému počasí je setkání s budoucími prvňáky přesunuto do budovy. Sraz je ve vestibulu školy.
Tradiční setkání budoucích prvňáčků se letos bude konat 21. června od 16:30 do 18:00 hodin.

Rodiče a děti budou mít možnost se návzajem  poznat a setkat se s učitelkami příštích 1. tříd.

Setkání připravují pro své budoucí spolužáky  žáci 5. ročníku.

Účast není pro prvňáčky ani rodiče povinná, ale doporučujeme se zúčastnit, protože si užijete spoustu zábavy a můžete se ještě zeptat na vše, co Vám není jasné ohledně zahájení školní docházky Vašeho dítěte.

Loňské setkání

Dílny pro rodiče předškoláků

Fotogalerie

V úterý 23.11. si již tradičně mohli rodiče budoucích prvňáčků vyzkoušet, jaké je to být žáčkem naší školy. Každý z příchozích si vylosoval dvě ze tří dílen a pak už se všichni pustili do práce. V první dílně rodiče ochutnali činnostní učení, práci ve skupinách a dvojicích a zapotili se nad úlohami o Karlu IV. a úspěšní řešitelé nasbírali tolary. V další dílně si pohráli s interaktivní tabulí, pracovali s textem o husitech a vyzkoušeli si běhací slovní úlohy. V poslední dílně paní učitelky připravily ochutnávku RWCT, práce s myšlenkovou mapou a textem o psu Barykovi.
Během dílen měli rodiče možnost se zeptat na vše, co je na našem způsobu výuky zajímá.

Dílny pro rodiče předškoláků

Dílny pro rodiče předškoláků budou 23.11. v 17:00 hodin . Rodiče si mohou vyzkoušet metody výuky v naší škole na vlastní kůži a všechny dotazy jim zodpoví pí učitelky. Jsou připraveny tři dílny na různá témata (matematika, řízené čtení a člověk a jeho svět), rodiče si hned na začátku vylosují dvě z nich.
Není nutné se předem přihlašovat, jsou vítáni všichni příchozí. Je zajištěno i hlídání dětí.

Sportovní odpoledne pro budoucí prvňáčky

odpoledne_predskolaci

Budoucí prvňáčci a jejich rodiče měli možnost seznámit se s pí učitelkami i navzájem 15.6. při zábavném sportovním odpoledni, které pro ně připravily děti z 5. tříd. Projít osmi stanovišti a splnit všechny úkoly nebylo vůbec jednoduché, ale všichni předškoláčci to dokázali. Za odměnu získali nakonec od hostesek z 9.A čepici a klíčenku s logem školy a drobný dárek. Tak nashledanou 1. září!